Turkish
Bilgi Notu
Şikayetlerinizin incelenmesi
Ben şikayet ettikten sonra hangi
işlemler yapılır?
Şikayetiniz, yargı alanımıza girip girmediğinden
ve çözümlemek için gerekli olan yasal yetkiye
sahip olup olmadığımızdan emin olmak amacıyla
değerlendirmeye alınır.
Yapılan tüm şikayetleri, şikayetin yapıldığı günden
başlayarak yedi gün içinde değerlendirmeye
almaya çalışırız.
Ombudsman (Kamu Denetçisi), genellikle
şikayetinizi yalnızca daha önce ilgili kurumla
doğrudan çözümlemeye çalışmış olmanız halinde
dikkate alacaktır.
Bunu, ilgili kuruma yazılı olarak başvurarak ve
şikayetinizin özel ayrıntılarını belirterek yapabilirsiniz.
Size, ilgili kurumda görüşmeniz gereken kişinin kim
olduğunu bildireceğiz.
Aldığınız sonuçtan yine memnun kalmazsanız
veya kurumdan uygun bir süre içinde cevap
alamazsanız, şikayetinizi yeniden değerlendirmeye
alacağız. Şikayetiniz kayda alınacak ve size
bir dosya numarası verilecektir. Ofisimizle olan
görüşmeleriniz sırasında bu dosya numarasını
belirtmeniz önemlidir.
Yapılan on şikayetten dokuzu 60 gün içinde
değerlendirmeye alınır ve/veya çözümlenir.
Sizden şikayetinizle ilgili daha ayrıntılı bir açıklama
yapmanızı istersek veya bir kurumdan bilgi veya
belge almamız gerekirse bu süre daha uzun olabilir.
Şikayetinizi herhangi bir nedenden dolayı
inceleyememiz durumunda size bunun nedenini
açıklayacağız.
Yardımcı olmak için neler
yapabilirim?
Ş ikayetinizi anlamamıza yardımcı olmak için
konuyla ilgili bilgileri bize verebilirsiniz.
B
elgelerinizi düzenli ve kolay anlaşılır bir şekilde
hazırlayabilirsiniz.
T üm yazışmaların ve kurum görevlileriyle
yaptığınız telefon görüşmelerinin ayrıntıları
gibi diğer belgelerin kopyalarını bize
gönderebilirsiniz.
A
lmak istediğiniz sonucu bize söyleyebilirsiniz
(örneğin, özür dilenmesi, farklı bir karar alınması
ve kurumun işlemleri yapma şeklini değiştirmesi).
Ş ikayetinizle ilgili değerlendirme ve araştırma
yapmamıza yardımcı olacağından, bizi
şikayetinizle ilgili gelişmeler konusunda
(örneğin, kurumun size gönderdiği mektuplar)
bilgilendirebilirsiniz.
B
izimle yaptığınız görüşmeler sırasında nazik
olabilirsiniz.
Şikayetim hakkında araştırma
başlatılırsa ne olur?
Araştırmayı yapan ekibin kurumla ilgili olarak
araştırmayı planladığı konular hakkında
bilgilendirilirsiniz.
Araştırmayı yapan görevlimiz, göndermeniz
gereken belgeler veya vermeniz gereken bilgiler
konusunda sizi bilgilendirecektir. Bu araştırma, ilgili
kurumlarda dosya denetimlerinin yanı sıra sizin,
kurum görevlilerinin ve diğer kişilerin katıldığı telefon
konuşmalarını, diğer görüşmeleri ve tartışmaları
kapsayabilir.
Araştırmamız, şikayetin çözümlenmesi için sizden
veya ilgili kurumdan daha ayrıntılı bilgi almamızın
gerekli olduğu bazı durumlarda beklenenden daha
uzun sürebilir.
Benimle hangi sıklıkta iletişim
kurulacak?
Şikayetinizi ciddi bir şekilde ele alacak ve
gelişmeler konusunda bilgilenmenizi sağlamak için
sizi düzenli olarak veya önemli bir konu olduğunda
arayacağız.
Şikayetinizle ilgili daha ayrıntılı bilgi verebilmeniz
durumunda Ofisimizi arayıp, araştırma görevlisi ile
görüşebilirsiniz.
Queensland Ombudsman – Şikayetlerinizin incelenmesi
Araştırma görevlisinin kim olduğunu bilmiyorsanız,
dosya numaranızı (bilgilendirme yazısında
da belirtilmiştir) söylediğinizde ilgili görevliye
yönlendirileceksiniz.
Ombudsman şikayetimi
çözümlemek için ne yapacak?
Şikayetinizi, ilgili kurumla genellikle resmi olmayan
yollardan çözümlemeye çalışacağız.
Mümkünse, her iki tarafı da memnun edecek bir
sonuca ulaşmaya çalışacağız.
Kurumdan sizin belirttiğiniz sorunla ilgili bir yanıt
alırsak, aldığımız yanıtı ve görüşlerimizi size
bildireceğiz.
Yaptığımız araştırmanın sonucu idari bir hata
olduğunun belirlenmesi durumunda (diğer bir
deyişle kurumun, konuyla ilgili kararını yasalara aykırı,
adil veya mantıklı olmayan bir şekilde verdiği veya
sadece yanlış karar verdiği sonucuna ulaşırsak)
ilgili kuruma söz konusu idari hatayı düzeltmesi
konusunda tavsiyelerde bulunabiliriz.
Bazen, kuruma, gelecekte buna benzer hatalı
kararlar vermesini önlemede yardımcı olmak için
politika ve uygulamalarını iyileştirmeyi hedefleyen
tavsiyelerde de bulunabiliriz.
İlgili kuruma tavsiyelerde bulunabildiğimizi, ancak
bunları uygulaması için herhangi bir şekilde
zorlayamayacağımızı özellikle belirtmek isteriz.
Ancak, Ombudsman’ın tavsiyeleri, ilgili kurum
tarafından hemen hemen her zaman kabul edilir.
Görüşlerinizden hizmetlerimizi
iyileştirmek için yararlanacağız
Queensland Ombudsmanı
kimdir?
Ombudsman, Queensland Parlamentosunun
bağımsız bir görevlisi olup, şikayetlerinizin
incelenmesi konusunda Hükümet, herhangi bir
kişi veya kurum tarafından kontrol edilemez.
Ombudsman’ın görevi, Eyaletin kamu
kurumları tarafından alınan kararlar ile ilgili
şikayetleri tarafsız bir şekilde incelemek
ve bu kararların yasalara uygun, adil,
mantıklı ve doğru olmasını sağlamaktır.
Ombudsman, verilen yanlış kararların olumsuz
sonuçlarını ortadan kaldırmak ve politika ve
uygulamalarını iyileştirmede yardımcı olmak
amacıyla kamu kurumlarına tavsiyelerde
bulunur.
Ombudsman hangi şikayetleri
inceleyemez?
Yasalara göre aşağıdaki konuları kapsayan
şikayetleri inceleme yetkimiz yoktur:
B
akanlar ve Bakanlar Kurulu, mahkeme
ve hakimler, Hükümet veya Sayıştay için
çalışan hukuk müşavirleri
Operasyon şartlarında polis
Ö
zel şahıslar ve sigorta veya telefon
şirketleri gibi işletmeler
C
ommonwealth veya eyaletlerarası
bakanlıklar.
Görüşleriniz bizim için çok değerlidir. Bazı
dönemlerde ofisimize şikayetlerini bildirmiş olan
kişilerle ilgili anket çalışmaları yapmaktayız.
Özel durumlar dışında, şikayette
bulunduğunuz konuyu bize başvurmadan
önce 12 aydan daha uzun bir süredir bilmeniz
durumunda şikayetinizi değerlendirmeye
alamayız.
Bu anket çalışmaları, isminizin her zaman gizli
kalmasını sağlamak amacıyla, bir araştırma
kuruluşu tarafından yürütülmektedir.
Ombudsman bana yasal
danışmanlık yapabilir mi?
Bu anketlere katılmak istemiyorsanız, bize, aşağıdaki
iletişim ayrıntılarını kullanarak ve İletişim ve Araştırma
Birimi’ne (Communication and Research Unit)
hitaben e-posta veya mektup gönderiniz.
Hayır. Araştırma ekibimizin büyük bir kısmı
avukat olmasına rağmen, size yasal
tavsiyelerde bulunamayız veya sizin adınıza
hareket edemeyiz.
İletişim ayrıntıları
Yazışma Adresi: Queensland Ombudsman GPO Box 3314,
Brisbane, Queensland 4001
Telefon: (07) 3005 7000 or 1800 068 908 (outside Brisbane)
or 131 450 (Translating and Interpreting Service)
E-posta: [email protected]
Web sitesi: www.ombudsman.qld.gov.au
Queensland Ombudsman – Şikayetlerinizin incelenmesi
Download

Bilgi Notu - Queensland Ombudsman