Sınıf: 5/
Ders: Fen Bilimleri
Adı Soyadı:
Kazanım: * Işık ve ses ünitesi genel tekrarı
Tarih: 13.03.2015
Sevgili Öğrencimiz,
Aşağıda verilen soruları cevapla.
1. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
2.Güneş ve Ay tutulması olaylarının
yanlış verilmiştir?
gerçekleşmesinde asıl etken
A) Cam - Saydam madde
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ay'ın kendi etrafında dönmesi
B) Yağlı kağıt - Yarı saydam madde
B) Işığın her yöne doğrusal olarak
C) Hava - Yarı saydam madde
C) Dünya'nın kendi etrafında dönmesi
D) Duvar - Saydam olmayan madde
yayılması
D) Işığın opak maddelerden
geçememesi
3. Aşağıda gölge ile ilgili verilen
açıklamalardan hangisi doğrudur?
A) Işık kaynağının önüne opak bir
madde konulduğunda gölge oluşur.
B) Işık kaynağının önüne saydam bir
madde konulmasıyla gölge oluşur.
4. Yukarıdaki şekilde verilen olay
aşağıdakilerden hangisidir?
C) Saydam cisimlerin arkasında oluşan
A) Ay tutulması
aydınlık bölgeye gölge denir.
B) Güneş tutulması
D) Gölge, ışıksız ortamlarda ve ışık
C) Dünya tutulması
D) Gelgit olayı
geçirmeyen maddelerle oluşur.
 ÖZEL ARI OKULLARI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (ARGE) MERKEZİ, 2014–2015
5.Aşağıdakilerden hangisi ışık
6.Ayla, önce boş bir bardağa sonra
enerjisinden yararlanmak için
da dolu bir bardağa kaşıkla vurarak
maddelerin ışığı geçirme özelliği göz
ses çıkardı. Yaptığı bu deney ile
önüne alınarak yapılmıştır?
ilgili aşağıda verilenlerden hangisi
A) Bardakların çoğunun cam olarak
doğrudur?
yapılması
B) Bitki yetiştirilen seralarda cam
kullanılması
C) Sehpaların üst yüzeyinin cam
olması
D) Kavanozların camdan da yapılması
A) Çıkan sesler aynı, kaynakları
farklıdır.
B) Ortamlar aynı, ama ses kaynakları
farklıdır.
C) Ses kaynakları aynı, ama ortamlar
farklıdır.
D) Ses kaynakları ile ortamlar
farklıdır.
7. Aşağıda ışık ve ses kavramları ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. Bu özellikler
hangi kavrama uyuyorsa ilgili kavrama “x” işareti koy. (Bir kavram her ikisi için de
geçerli olabilir.)
Işık
Ses
Farklı kaynaklardan oluşabilir.
Bir enerji çeşididir.
Doğrusal olarak yayılır.
Dalgalar halinde yayılır.
Boşlukta yayılabilir.
Görülebilir.
Boşlukta yayılabilir.
Saydam olmayan maddelerden geçebilir.
8. Elindeki taş parçalarını önce
9. Ses aşağıdaki ortamlardan
havada sonra su dolu kovada
hangisinde daha yavaş yayılır?
birbirine vurarak ses çıkartan Adem,
nasıl bir sonuçla karşılaşır?
A) Su içinden ses gelmez.
B) Sesler aynı çıkar.
C) Sesler farklı çıkar.
D) Ses, suda daha yavaş yayılır.
A) boşluk
B) beton
C) su
D) cam
 ÖZEL ARI OKULLARI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (ARGE) MERKEZİ, 2014–2015
Download

Sınıf: 5/ Tarih: 27.03.2015 Ders: Fen Bilimleri Adı Soyadı: