KİMYASAL MÜCADELE ZAMANINI
EKONOMİK ZARAR EŞİĞİNE
GÖRE BELİRLİYORUM;
PARAM CEBİMDE KALIYOR
PAMUKTA GELİŞME DÖNEMLERİ
Olgunlaşma dönemi
(
20
40
60
80
100
120
140
Ekonomik Zarar Eşiği
(mücadele eşiği)
160
Ekimden sonra gün
PAMUKTA BAZI HASTALIK VE ZARARLILARIN
BELİRTİLERİ VE
EKONOMİK ZARAR ŞEKİLLERİ
Ayrıntılı Bilgi İçin;
İl ve İlçe Müdürlüklerimize Başvurunuz.
Aydın İl Gıda.Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Tel: 0 256 211 30 00
www.aydintarim.gov.tr
O 256 211 30 00
www.aydintarim.gov.tr
GELİŞME
DÖNEMİ
TEMEL GELİŞİM
DÖNEMİ
KOZA OLUŞTURMA
DÖNEMİ
ZARAR BELİRTİSİ
AÇIKLAMA
NEDENİ
Fide kök çürüklüğü
Yeterli ve uygun tohum ilaçlaması, uygun ekim zamanı, ekim
Kesici kurt zararı
Tohum İlaçlame sı veya 2 metrelik sırada ortalama bir larva var
Yapraklarda gümüşi renk açılması ve kıvrılma,
Trips zararı
Bitkilerde %25 1^ulaşma var ise kimyasal mücadele
Yapraklarda kıvrılma, ballık oluşumıI
Yaprak biti zararı
Doğal düşmanl;ar yeterli değilse ve bulaşık bitki oranı % 50'den
Yapraklarda zar şeklinde yenikler, b tkilerde
Çizgili yaprak kurdu
100 bitkide en az 10 larva varsa kimyasal mücadele
Büyüme noktasında ve taraklarda yenikler, tarak
Yeşil kurt zararı
3 metre sıra uzunluğunda ortalama 2 larva düzeyinde ise
Yaprak kenarlarında kızarıklık, yapraklarda
Yaprak piresi zararı
Yapılacak yaprak kontrollerinde, yaprak başına yoğunluk 10
Büyüme noktasında yenikler, taraklarda ve
Yeşil kurt zararı
3 metre sıra uzunluğunda ortalama 2 larva düzeyinde ise
Çıkış yapan fidelerde kuruma
Yaprak kenarlarında kıvrılma, ballık oluşumu, bitki
Yaprak biti zararı
gelişmesinde yavaşlama
Aşırı Azot kullanımı ve gereksiz sulamalardan kaçınma, doğal
düşmanların korunması, yaprak başına yoğunluk 25 bireyi
Bitkilerde ballık oluşumu ve bitki gelişmesinde
yavaşlama, tarak dökümü
Beyaz sinek zararı
Aşırı Azot kullanımı ve gereksiz sulamalardan kaçınma, tüysüz
yapraklı çeşit ekimi, doğal düşmanların korunması, yaprak
Çiçeklerde bohça şeklinde rozet çiçek oluşumu,
Pembe kurt zararı
Temiz tohumluk kullanımı, rozet çiçeklerde larvaların
Yaprakların üst yüzeyinde sarı emgi lekeleri,
Kırmızı örümcek
Tarla kenarlarında şerit ilaçlaması, tarlaların genelinde
Yaprakların damarları arasında bulut şeklinde renk
Solgunluk hastalığı
açılması, sarı renge dönüşmesi, gövde
zararı
kesildiğinde iletim demetlerinde koyu renk oluşumu
OLGUNLAŞMA
DÖNEMİ
Yapraklarda zar şeklinde yeniklikler, Yapraklarda
Yüksek dozda azot kullanımından ve aşırı sulamadan
kaçınılmalı, dayanıklı çeşit ekilmeli, ekim nöbeti uygulanmalı
Pamuk yaprak kurdu Aşırı Azot kullanımı ve gereksiz sulamalardan kaçınma, 25
Bitkilerde ballık oluşumu ve bitki gel şmesinde
Beyaz sinek zararı
yavaşlama, tarak dökümü
Gövde kesildiğinde iletim demetlerinde koyu renk Solgunluk hastalığı
oluşumu, bitkilerde kurumalar
zararı
Kültürel önlemlere dikkat edilmeli, yoğunluğu yaprak başına
ortalama 10 larvayı geçmiş ise kimyasal mücadele.
Yüksek dozda azot kullanımından ve aşırı sulamadan
kaçınılmalı, dayanıklı çeşit kelilmeli, ekim nöbeti uygulanmalı
Yaprakların üst yüzeyinde sarı emgi lekeleri,
Tarla kenarlarında şerit ilaçlaması, tarlaların genelinde
Yaprak kenarlarında kızarıklık, yaprc îklada
bükülme ve tarak dökümü
Çiçeklerde bohça şeklinde rozet çiç< îk oluşumu,
kozalarda larva çıkış delikleri
Tarak, çiçek ve kozalarda emgi lekeleri, küçük
kozalarda dökülme
Çiçeklerin içerisinde beslenen trisler ve küçük
Kırmızı örümcek
Yapılacak yaprak kontrollerinde, yaprak başına yoğunluk 10
bireyi aşmış ise kimyasal mücadele
^ozet çiçek içeıisindeki larvaların toplanması, bir sonraki yıl
Pembe kurt zararı
kültürel önlemle re dikkat edilmesi
Lygus ve diğer emici Aşırı azot kullanımından kaçınma, yoğunluğu ekonomik zarar
böcekler
eşiğini aştığında kimyasal mücadele.
Çiçek tripsi
Yoğunluğun yüh;sek olduğu durumlarda kimyasal mücadele
Yaprak piresi zararı
Download

kimyasal mücadele zamanını ekonomik zarar eşiğine göre belirliyorum