YKY
(YDP) YKR AS B TIPI SEMSIYE FO NUNA BAGLI PO RT. YO N PERFO RMANS O DAKLI DEGIS
O ZEL ALT FO NU 4.ALT FO N
ŞUBAT 2015 AYLIK RAPO RUDUR.
1- FO NU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
B. KURUCUNUN ÜNVANI
C. YÖNET İCİ ÜNVANI
: (YDP) YKR AS B TIPI SEMSIYE FO NUNA BAGLI PO RT. YO N PERFO RMANS O DAKLI DEGIS
O ZEL ALT FO NU 4.ALT FO N
:
YKY
:
YAPI KREDI PO RTFO Y YO NETIMI AS
D. FON T UTARI
:
300,000,000.00
E. FON T OPLAM DEĞERİ
:
270,935,728.63
F. T EDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
21,696,334,343.00
G. FONUN KURULUŞ T ARİHİ
:
20.07.2012
H. FONUN SÜRESİ
:
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
0.012488
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
0.012607
C. AYLIK PAY FİYAT I ART IŞ ORANI
:
-0.94%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ART IŞ ORANI
:
1.61%
E. YILLIK PAY FİYAT I ARTIŞ ORANI
:
13.41%
F. ORT ALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMET LER YÜZDESİ
:
Hisse Senedi
10.68%
Devlet T ahvili
40.45%
Hazine Bonosu
Özel Sektör T ahvili
0.00%
36.22%
Kira Sertifikası-Kamu-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP
0.00%
Devlet T ahvili Repo
6.83%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
1.21%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro T ahvil Türk)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VIOP Nakit Teminat
1.25%
Varant
0.00%
Forward
0.00%
06/03/2015 12:13:28
Sayfa 1 / 5
Vadeli_TL
3.36%
Vadeli_YP
0.00%
Opsiyon APG
0.0000%
Opsiyon
0.0000%
Katılma Belgesi
0.0000%
Katılma Belgesi YP
0.0000%
G. AYLIK ORT ALAMA T EDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORT ALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
Hisse Senedi
132.39%
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORT FÖYÜN ORT ALAMA VADESİ
3- FON PORTFÖY DEĞERİ T ABLOSU
71.28%
205364252.92%
:
512.15
:
Nominal Değeri
Rayiç Değeri
%
AKSEN
800,000.00
2,536,000.00
0.95
ASELS
85,000.00
1,020,000.00
0.38
DOCO
6,500.00
1,306,500.00
0.49
FROTO
15,000.00
509,250.00
0.19
HALKB
125,000.00
1,868,750.00
0.70
ISGYO
175,000.00
313,250.00
0.12
KAREL
300,080.00
453,120.80
0.17
KARSN
750,000.00
1,245,000.00
0.47
OT KAR
10,000.00
945,000.00
0.35
A) HİSSE SENET LERİ
:
SISE
100,000.00
370,000.00
0.14
T CELL
50,000.00
657,500.00
0.25
T HYAO
100,000.00
905,000.00
0.34
TTKOM
140,000.00
1,020,600.00
0.38
VAKBN
180,491.00
949,382.66
0.36
YKBNK
50,000.00
232,000.00
0.09
GLDTRf
1,250,000.00
11,475,000.00
4.30
4,137,071.00
25,806,353.46
9.67
T RT190815T12
1,800,000.00
1,726,956.00
0.65
T RT130515T11
3,720,000.00
3,745,928.40
1.40
T RT071015T12
3,400,000.00
3,500,810.00
1.31
T RT071015T12
6,000,000.00
6,177,900.00
2.31
T OPLAM
B) DEVLET T AHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
:
T RT270116T18
6,600,000.00
6,665,208.00
2.50
T RT240216T10
21,309,000.00
21,693,414.36
8.13
T RT130716T18
8,032,000.00
8,067,099.84
3.02
T RT161116T19
16,134,000.00
16,422,798.60
6.15
T RT080317T18
5,500,000.00
5,807,065.00
2.18
06/03/2015 12:13:28
Sayfa 2 / 5
T RT140218T10
1,000,000.00
957,920.00
0.36
T RT141118T19
9,000,000.00
9,426,240.00
3.53
T RT270319T13
2,000,000.00
2,244,600.00
0.84
T RT100719T18
5,000,000.00
5,127,150.00
1.92
T RT140922T17
2,000,000.00
2,104,260.00
0.79
T RT080323T10
2,700,000.00
2,593,026.00
0.97
T RT200324T13
66,000.00
77,446.38
0.03
T RT240724T15
3,622,000.00
3,798,427.62
1.42
97,883,000.00
100,136,250.20
37.52
T RQFNBK31536
4,000,000.00
4,056,840.00
1.52
T RFYAKF41511
3,450,000.00
3,410,118.00
1.28
T RFATFK51528
1,000,000.00
979,370.00
0.37
T OPLAM
C) GELİR ORT AKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORT AKLIĞI SENET LERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ T AHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKT ÖR T AHVİLLERİ
:
T RFYKFK61518
550,000.00
535,320.50
0.20
T RFALFK91513
2,200,000.00
2,080,144.00
0.78
T RSERGL31517
400,000.00
419,576.00
0.16
T RSAYGZ31511
4,833,500.00
4,978,553.34
1.87
T RST PFC51518
1,125,000.00
1,130,613.75
0.42
T RSEKOF51516
980,000.00
988,506.40
0.37
T RSPKPB61517
260,000.00
268,525.40
0.10
T RPAKYB71532
2,000,000.00
1,936,740.00
0.73
560,000.00
567,224.00
0.21
T RSDMRE71518
1,000,000.00
1,013,660.00
0.38
T RSSRYH71514
1,350,000.00
1,360,975.50
0.51
T RSPLDG91517
1,510,000.00
1,558,576.70
0.58
T RSEKOFE1514
2,000,000.00
2,025,740.00
0.76
T RSBNVT K1511
1,000,000.00
1,004,930.00
0.38
T RSYKBKK1510
1,086,052.00
1,091,905.82
0.41
T RSZORFA1516
1,000,000.00
1,038,800.00
0.39
T RST PFC71516
T RST BTFA1517
555,833.00
567,021.92
0.21
T RST RYK21610
2,650,000.00
2,668,735.50
1.00
T RSDZBK21615
3,010,000.00
3,057,949.30
1.15
T RSISGY41617
1,910,000.00
1,937,141.10
0.73
T RSBEDS41611
400,000.00
402,316.00
0.15
T RSISFN41612
2,740,000.00
2,809,897.40
1.05
T RSISFN41612
1,370,000.00
1,404,948.70
0.53
T RSKCTF41627
3,547,472.00
3,714,096.76
1.39
T RSKRSN51620
250,000.00
254,437.50
0.10
T RSKCTF61617
1,000,000.00
1,020,740.00
0.38
T RSRGYO61615
1,493,280.00
1,525,161.53
0.57
06/03/2015 12:13:28
Sayfa 3 / 5
T RSRGYO61615
980,000.00
1,000,923.00
0.38
T RSDRND61618
2,450,000.00
2,467,150.00
0.92
T RSORFN61610
2,000,000.00
2,047,660.00
0.77
T RSRNSH71616
5,000,000.00
5,086,800.00
1.91
T RSRNSH71616
3,010,000.00
3,062,253.60
1.15
T RSDST F71617
1,000,000.00
1,013,290.00
0.38
T RSNURL71614
20,000.00
20,161.20
0.01
T RSYKFK81618
5,250,000.00
5,250,525.00
1.97
T RST PFC91613
1,610,000.00
1,649,155.20
0.62
T RPAKYBE1620
2,000,000.00
1,682,360.00
0.63
T RSISFNK1614
2,680,000.00
2,686,834.00
1.01
T RSKOTNA1610
3,360,000.00
3,457,003.20
1.30
T RSAYENA1617
1,400,000.00
1,443,442.00
0.54
T RSGZDFA1611
4,000,000.00
4,083,120.00
1.53
T RSAKFH11710
3,000,000.00
3,042,810.00
1.14
T RSKCTF11711
2,510,000.00
2,537,308.80
0.95
T RSYDATA1711
3,660,000.00
3,773,313.60
1.41
T RT020823T11
1,000,784.93
1,000,784.93
0.37
T RT080317T18
5,003,945.21
5,003,945.21
1.87
T RT140922T17
3,002,367.12
3,002,367.12
1.12
T RT140922T17
3,002,367.12
3,002,367.12
1.12
T RT200324T13
7,005,523.29
7,005,523.29
2.62
H) KİRA SERT İFİKALARI
:
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
İ) ALT IN VE DİĞER KIYMET Lİ MADENLER
:
J) T ERS REPO
:
T RT200324T13
T OPLAM
K) DİĞER
7,005,523.29
2.62
26,020,510.96
9.75
496,409.20
496,409.20
0.19
46,031.63
46,031.63
0.02
6,056,000.00
6,024,123.65
2.26
6,000,000.00
6,006,931.73
2.25
:
42
42
T OPLAM
L) VARANT
:
M) VIOP NAKİT TEMİNAT
:
T OPLAM
4- FON T OPLAM DEĞERİ T ABLOSU
7,005,523.29
26,020,510.96
5,000,000.00
5,005,722.24
1.88
17,598,440.83
17,579,218.45
6.59
3,238,998.62
3,238,998.62
1.21
3,238,998.62
3,238,998.62
1.21
:
A. FON PORT FÖY DEĞERİ T ABLOSU
:
266,894,006.40
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
2,578.94
06/03/2015 12:13:28
Sayfa 4 / 5
C. ALACAKLAR (+)
:
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
146,018.87
FON T OPLAM DEĞERI
:
270,935,728.63
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
4,185,162.16
:
Açıklama
T utarı
37001
Fon Yönet im Ücreti
3 7002
Denet im Ücreti
41,270.94
380.80
3 70031
SGMK T ahvil Borsa Payı
370032
O/N RRP T ahvil Borsa Payı
2,630.00
3 7004
Aracılık Komisyonu
5,052.48
37005
Vergi, Resim ve Harçlar
37006
Saklama Giderleri
2,422.17
3 7 008
Banka Masrafları
985.42
37009
Noter T asdik ve Ücreti
110.99
3 7 0142
483.86
76.70
KYD Endeks Lisans Giderleri
37015
Bankalararası Para Piyasası Komisyonu
3 7 023
VIOP İşlemi Komisyonu
885.00
595.94
29,029.36
T oplam
83,923.66
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
T EMET T Ü VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
06/03/2015 12:13:28
:
Giriş T arihi
Stok
Kazanılan Nominal
Sayfa 5 / 5
Download

yky aylık raporudur.