ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI KARPUZ MALĐYETĐ
MASRAF UNSURLARI
TARLA KĐRASI
TUTARI ( TL/da)
DAĞILIM ( % )
160,00
22,6
GĐRDĐ GĐDERLERĐ
Gübre Bedeli
53,00
Tohum Bedeli
45,00
Su Bedeli
46,00
Zir. Müc. Đlaç Bedeli
41,00
GĐRDĐ GĐDERLERĐ TOPLAMI
185,00
26,1
ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ
Đlk Sürme (Anız Bozma)
35,00
Tırmık Çekme-Tezek kırma
15,00
Đkileme
28,50
Tırmık Çekme
Üçleme
0,00
0,00
Tırmık ve Sürgü Çekme
14,00
Gübreleme Đşçiliği
20,00
Çizgi Çekme (Fide Dikim Yeri Hazırlama)
17,00
Ekim
24,00
Cansuyu Verme
10,75
Çapalama Đşçiliği
42,00
Makina Çapası
0,00
Sulama Đşçiliği
35,00
Zirai Mücadele Đşçiliği
22,00
Hasat
68,50
ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ TOPLAMI
331,75
46,9
NAKLĐYE GĐDERLERĐ
Pazara Taşıma
31,00
NAKLĐYE GĐDERLERĐ TOPLAMI
31,00
4,4
DĐĞER GĐDERLER
Ambalaj Masrafı
0,00
Bekçi
0,00
DĐĞER GĐDERLER TOPLAMI
0,00
TOPLAM
707,75
Yap.Mas.Nom.Faiz Karşılığı (%5)
35,39
Genel Đdare Giderleri(T.Mas.%3'ü)
21,23
MASRAFLAR GENEL TOPLAMI
Alınan Ürün Miktarı (kg/da)
764,37
4.200
1 Kg Ürünün Maliyeti (Krş/kg)
18,2
1 Kg Ürünün Ort.Fiyatı (Krş/kg)
35,0
0
100
Download

TARLA KİRASI 160,00 22,6 GİRDİ GİDERLERİ Gübre Bedeli 53,00