ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI TURŞULUK HIYAR MALĐYETĐ
MASRAF UNSURLARI
TARLA KĐRASI
TUTARI ( TL/da)
DAĞILIM ( % )
190,0
17,8
GĐRDĐ GĐDERLERĐ
Gübre Bedeli
66,0
Fide Bedeli
63,0
Su Bedeli
53,0
Zir. Müc. Đlaç Bedeli
GĐRDĐ GĐDERLERĐ TOPLAMI
57,5
239,5
22,4
ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ
Đlk Sürme (Anız Bozma)
35,0
Tırmık Çekme-Tezek kırma
17,0
Đkileme
34,0
Tırmık Çekme
0,0
Üçleme
0,0
Tırmık ve Sürgü Çekme
17,5
Gübreleme Đşçiliği
18,0
Fide Dikim Yeri Hazırlama
20,0
Ekim veya Fide Dikimi
29,0
Cansuyu Verme
10,5
Çapalama Đşçiliği
51,0
Makina Çapası
18,5
Sulama Đşçiliği
45,5
Zirai Mücadele Đşçiliği
31,0
Hasat
245,0
ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ TOPLAMI
572,0
53,5
NAKLĐYE GĐDERLERĐ
Pazara Taşıma
33,0
NAKLĐYE GĐDERLERĐ TOPLAMI
33,0
3,1
DĐĞER GĐDERLER
Ambalaj Masrafı
Bekçi
DĐĞER GĐDERLER TOPLAMI
TOPLAM
35,0
0,0
35,0
1.069,5
Yap.Mas.Nom.Faiz Karşılığı (%5)
53,5
Genel Đdare Giderleri(T.Mas.%3'ü)
32,1
MASRAFLAR GENEL TOPLAMI
1.155,0
Alınan Ürün Miktarı (kg/da)
2.100,0
1 Kg Ürünün Maliyeti (Krş/kg)
55,0
1 Kg Ürünün Ort.Fiyatı (Krş/kg)
85,0
3
100
Download

TARLA KİRASI 190,0 17,8 GİRDİ GİDERLERİ Gübre Bedeli 66,0