İÇİNDEKİLER
04
GİRİŞ
05
KADIN VE EĞİTİM HİZMETLERİ
05
KADIN VE SAĞLIK HİZMETLERİ
06
KADININ EKONOMİK HAYATA KATILIMI
06
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
07
KADINLARIN KARAR ALMA MEKANİZMALARINA KATILIMI
07
KADIN VE KENTSEL HİZMETLER
08
YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI
08
MÜDAHALE ALANI1: KADIN VE EĞİTİM HİZMETLERİ
12
MÜDAHALE ALANI2: KADIN VE SAĞLIK HİZMETLERİ
15
MÜDAHALE ALANI3: KADININ EKONOMİK HAYATA KATILIMI
18
MÜDAHALE ALANI4: KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
23
MÜDAHALE ALANI5: KADINLARIN KARAR ALMA MEKANİZMALARINA KATILIMI
27
MÜDAHALE ALANI6: KADIN VE KENTSEL HİZMETLER
MÜ
Download

tıklayınız.