ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.UYG.2015/288-1457
TÜRKİYE-MALEZYA KEK 3. DÖNEM TOPLANTISI HK.
Bursa, 03/03/2015
WEB / E-POSTA
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 93
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 02.03.2015 tarih ve 163-476 sayılı yazıda,
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, eşbaşkanlığı Başbakan Yardımcısı Sayın
Bülent ARINÇ tarafından deruhte edilen Türkiye-Malezya Karma Ekonomik Komisyonu
(KEK) 3. Dönem Toplantısının 23-24 Mart 2015 tarihlerinde Kuala Lumpur’da
gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Bu itibarla, söz konusu ülke pazarlarında karşılaşılan sorunlar ile gerçekleştirilecek
toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların Türkiye İhracatçılar
Meclisi’ne iletilmesini teminen, http://intranet.uib.org.tr/ziyarete_iliskin_form1.aspx linkinde
yer alan görüş formu doldurulmak suretiyle en geç 05 Mart 2015 tarihine kadar Genel
Sekreterliğimize bildirilmesi hususunda,
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Özer GÜVENDİR - Şube Müdürü
İlker ÖZER - Şef
Download

TÜRKİYE-MALEZYA KEK 3. DÖNEM TOPLANTISI HK.