Tarih ve Sayı: 17/02/2015-50769
*BENN32CC5*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi Dekanlığı
Sayı :58938191-302.99Konu :Yabancı Kaynaklardan Alıntılar.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı)
İlgi
:28/10/2014 tarihli, 227223 sayılı yazınız.
İlgide tarih ve numarası belirtilen yazınız hakkında Fakültemiz Ticaret Hukuku
Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Arslan KAYA'dan alınan görüş yazısı ekte
gönderilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederim.
e-İmzalı
Prof. Dr. Adem SÖZÜER
Dekan
EK :
İlgili Belgeler
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BENN32CC5
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Hilal AFACAN Dahili : 10881
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 34116 Beyazıt-Eminönü-İstanbul
Tel : 0212 440 00 00/10806 Fax : 0 212 512 41 35
e-posta : [email protected] Elektronik Ağ : http://istanbuluniversitesi.hukukfakultesi.gen.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Download

Yabancı Kaynaklardan Alıntılar.