T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKLİF İSTEME FORMU
İstem No / Alım No
: 46538 : 15/36094
Talep Eden Birim
: DEPOLAMA VE STOK KONTROL BİRİMİ
Konu
: DEPOLAMA VE STOK KONTROL BİRİMİ İÇİN 4 KALEM MEDİKAL SARF MALZEME ALIMI
Son Teslim Tarih & Saat
: 22.01.2015 17:00
: 21.01.2015
İlan Tarihi
Sağlık Arastırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan asağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmustur. Belitilen tarih ve
saate kadar asağıdaki sartlara göre düzenlenerek proforma faturanın Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.
1-Tekliflerin yazılı olması,
2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj sekillerinin yazılması,
4-TL ( Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
5-Üzerinde kazıntı, silinti,düzeltme bulunmaması,
6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kisilerce imzalanmıs olması,
7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparisine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi
ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
*** İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.
* TESLİMAT SÜRESİ EN FAZLA 1 HAFTA OLACAKTIR.
* TEKNİK ŞARTNAMELER SATINALMA BÖLÜMÜNDE GÖRÜLEBİLİR.
* TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR NUMUNE GETİRMEYEN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.
İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra No
Malzeme Cinsi
Miktarı
Birimi
1
NON STERİL CERRAHİ ELDİVEN NO:7 (SMALL) (J01-010608)
50.000,00
ADET
2
300.000,00
ADET
3
NON STERİL CERRAHİ ELDİVEN NO:7,5 (MEDİUM)
(J01-01A552)
NON STERİL CERRAHİ ELDİVEN NO:8 (LARGE) (J01-01A551)
200.000,00
ADET
4
ENJEKTÖR 50 CC'LİK SARI İĞNE 20 G (J01-010620)
18.000,00
ADET
Birim Fiyatı
Toplam Tutarı
Açıklama
ERKAN BEKDEMİR
HASTANE MÜDÜRÜ
Opsiyon:
Teslimat:
Ek:
www.ihsis.gazi.edu.tr
Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
E Blok 1.Kat 06500 Beşevler/ANKARA
Tel : 202 50 61-202 50 68-202 74 52 Faks: 213 43 38
Sayfa 1
Download

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi