T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
BİLGİLENDİRME
13 ŞUBAT 2015
Fakültemizin 2015-2019 yılı stratejik planı tamamlanmıştır.
Radyasyondan Korunma Eğitimi 24 Şubat 2015 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasında
ve 4 Mart 2015 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasından 14 Mart Amfisinde
gerçekleştirilecektir.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus SÖYLET’in 2839 sayılı Kanunu’nun
18. maddesi uyarınca 10.02.2015 tarihinde istifa etmesi nedeni ile yerine Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut AK Vekil Rektör olarak atanmıştır.
Prof. Dr. Mehmet Akif KARAN
Başhekim
Tel: +90 212 414 20 00 / 31915
Faks: +90 212 534 56 29
e-posta: [email protected]
Download

Konu: PET Çekimleri hk - İstanbul Tıp Fakültesi