İLK KADIN MEMURLARIMIZ
BAKİ SARISAKAL
İLK KADIN MEMURLARIMIZ
1914 yılında ilk defa Telefon İdaresinde memur olmaya muvaffak olan kadınlarımız:
Soldan sağa: Hamiyet Derviş, Bedia Şekip, Mediha Enver, Refika Mustafa,
Bedra Osman, Semiha Hikmet, Nezihe Mustafa, Önde Oturan ise Msr. Münter’dir1
1
Kadın Gazetesi 1 Mart 1948
Download

ilk kadın memurlarımız