TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ AYLIK FAALİYET PROGRAMI
FORM:C-1
İşveren : İzmir İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği
Tarım Danışmanı: Yeliz COŞKUN
Adresi : Hıdırlık mah. Cumhuriyet Mey. No:11/3 Seferihisar
Adresi : Hıdırlık mah. Cum. Mey. No:11/3 S.hisar
Telefon: 0 232 743 36 66
Telefon: 0 232 743 36 66
Fax
: 0 232 743 38 30
Fax
: 0 232 743 38 30
A.YAPILMASI PLANLANAN YAYIM FAALİYETLERİ
Demonstrasyonlar (Adet)
Tarla Günleri ( Adet)
Çiftçi Toplantıları (Adet/ Katılması Planlanan Çiftçi Sayısı)
1
Çiftçi Kursları (Adet/ Katılması Planlanan Çiftçi Sayısı)
Çiftçi Ziyaretleri (Planlanan İşletme Sayısı)
160
Dağıtılması Planlanan Sirküler Mektup/Liflet Sayısı (Adet)
80
Panel, Konferans,Teşvik Müsabakası,Sergi (Adet)
B.TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNULMASI PLANLANAN HAYVAN VARLIĞI VE HAYVANSAL ÜRETİM
FAALİYETLERİ
Büyükbaş Hay
Küçükbaş Hay Su Ürünleri
Arıcılık
Tahmini Hayvan Sayısı
(Adet/kovan)
29.004
Tahmini İşletme Sayısı
80
Toplam Havuz Alanı
Toplam
Kafes
Alanı Suni
Yapılması
Planlanan
Tohumlama
Sayısı
Yapılması Planlanan
Aşı Sayısı
Tahmini Üretim Miktarı(Ton)
Ürünün Cinsi
et-süt
YAPILMASI PLANLANAN TAVSİYE VE UYGULAMALAR
Tavsiye Yapılması Planlanan
Konusu
Planlanan Çalışmanın
İşletme Sayısı
Hayvan Sayısı
ÜrünMiktarı(Ton)
Uygulama Şekli
Barınak Modernizasyonu
Ahır Hijyeni
80
29.004
yerinde anlatım
Bakım
Besleme
80
29.004
yerinde anlatım
Hayvan Sağlığı
Ürün Değerlendirme
C.TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLMESİ PLANLANAN DESTEKLEME FAALİYETLERİ
Desteğin Adı
Tahmini İşletme Sayısı
Tahmini Hayvan Sayısı
D.PLANLANAN
DİĞER TARIMSAL
DANIŞMANLIK HİZMETİDanışmanlık
FAALİYETLERİ
Verilecek
Danışmanlık
Hizmeti
Hizmetinin Konusu
Verilecek İşletme Sayısı
Doğum Sonrası Anaçların Beslenmesi
Yavruların Beslenmesi
Düzenleyen (Tarih, İmza)
…./…./2015
Yeliz COŞKUN
80
80
Danışmanlık Hizmeti
Verilecek Hayvan Sayısı
29.004
29.004
Onaylayan(Tarih,İmza)
…./…./2015
Mustafa ATİK
Download

Ocak Ayı programı - İzmir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği