ŞUBE
Şube 1
Şube 2
Şube 3
ŞUBE
Şube 1
Şube 2
Şube 3
Sınav Yerleri
Eğt. Fak. Derslik-2
Eğt. Fak. Derslik-3
Eğt. Fak. Derslik-5
Eğt. Fak. Derslik-7
Eğt. Fak. Derslik-8
Eğt. Fak. Derslik-10
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ 2015 BAHAR DÖNEMİ KAYIT YAPAN ÖĞRENCİLER İÇİN
I. DÖNEM FİNAL SINAV TAKVİMİ
09.04.2015
10.04.2015
11.04.2015
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Sınav Görevlileri
Saat: 10:00
Saat: 10:00
Arş. Gör. Hızır Dilek
Özel Eğitim
Arş. Gör. Mehmet Marangoz
Arş. Gör. İ. Ozan Yıldırım
Öğretmenlik Meslek
Eğitim Psikolojisi
Etiği
Arş. Gör. Tansel Tepe
Arş. Gör. Zeynel Amaç
Öğretmenlik Meslek
Arş. Gör. Esat Yıldırım
Etiği
Sınav Yerleri
Eğt. Fak. Derslik-2
Eğt. Fak. Derslik-3
Eğt. Fak. Derslik-5
Eğt. Fak. Derslik-7
Eğt. Fak. Derslik-8
Eğt. Fak. Derslik-10
Sınav Görevlileri
Arş. Gör. Hızır Dilek
Arş. Gör. Mehmet Marangoz
Arş. Gör. İ. Ozan Yıldırım
Arş. Gör. Tansel Tepe
Arş. Gör. Zeynel Amaç
Arş. Gör. Esat Yıldırım
Saat: 17:00
Saat: 14:00
12.04.2015
Pazar
Saat: 10:00
Ölçme Değerlendirme
Saat: 14:00
Saat: 14:00
Eğitim Bilimine Giriş
Sınıf Yönetimi
Eğitim Sosyolojisi
Öğretim İlke ve Yönt.
Türk Eğitim Tarihi
Bilgisayar Destekli
Öğretim
Download

pedagojik formasyon eğitimi 2015 bahar dönemi kayıt yapan