PROJE MÜELLİFLERİ İŞ BİTİRME BELGESİ
İzmir, ..................... Sokak .......... noda ve tapunun ............... pafta, ..............
ada, ................... parselinde bulunan 3194 sayılı yasaya göre ruhsat almış bulunan
binanın ; fen ve sağlık kurallarına, TSE standartlarına ve imar mevzuatına
uygun olarak yapılması işi Fenni Mesulleri Tarafından üstlenilmiştir. Ancak,
İmar yönetmeliğinin 74/a maddesi ve 5846/4110 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu kapsamında, söz konusu yapı tarafımızca da gözlemsel olarak incelenmiş
olup, yapıda bir aykırılığa rastlanılmamıştır.
Bilgilerinize arz olunur.
Tarih
.. / .. / ....
İNŞ.MÜH.
MAK.MÜH.
ELK.MÜH.
Download

Yapı Kullanma 3194 Ancak Fenni Mesulu Ayrı 3lü Proje Müellifleri