İL/İLÇE
ÜNYE TİCARET BORSASI
2014 MAHSULÜ KABUKLU FINDIKLARIN AYLAR İTİBARİ İLE MÜSTAHSİL SATIŞLARINI GÖSTERİR TABLO
GENEL
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
OCAK
TOPLAM
ÜNYE
1.417.612
2.537.602
2.111.986
2.040.768
2.632.000
996.517
11.736.485
ORDU
4.054.999
5.335.634
4.619.909
6.315.393
8.689.558
3.059.448
32.074.941
FATSA
2.189.279
2.477.025
1.653.533
2.233.685
2.982.020
702.258
12.237.800
GİRESUN
5.019.001
9.052.386
5.764.113
6.309.852
6.444.498
3.648.000
36.237.850
TERME
1.534.577
1.722.695
586.893
1.571.697
2.465.778
807.227
8.688.867
ÇARŞAMBA
3.840.109
12.140.701
7.465.391
7.879.620
5.165.291
2.686.582
39.177.694
SAMSUN
838.205
1.614.893
1.456.302
1.345.829
1.364.300
458.000
7.077.529
TRABZON
2.618.814
5.004.470
3.740.613
4.347.461
4.812.604
2.364.285
22.888.247
253.846
452.197
430.656
350.387
57.817
1.474
1.546.377
SAKARYA
21.654.013
39.881.269
11.332.259
15.638.300
12.197.112
8.517.303
109.220.256
DÜZCE
13.809.949
22.016.559
10.192.305
12.593.659
15.091.036
6.796.345
80.499.853
AKYAZI
KASTAMONU
2.015.036
2.756.028
1.561.987
2.830
1.279.907
865.700
698.168
9.176.826
İSTANBUL
2.027.373
3.777.030
3.151.780
3.154.257
5.437.074
17.547.514
GENEL TOP.
61.272.813
108.768.489
54.070.557
65.060.815
68.204.788
30.735.607 388.113.069
RİZE
Download

2014 mahsulü kabuklu fındıkların aylar itibari ile müstahsil satışlarını