T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI
SÖZLÜ SINAV KILAVUZU
2015
DİKKAT: Bu kılavuzu dikkatlice okuduktan sonra Elektronik Başvuru Formunu
doldurunuz.
Milli Eğitim Bakanlığı
2015
İLETİŞİM BİLGİLERİ
MEB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez Atama Daire Başkanlığı
Adres
:
MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı, No: 98,
Bakanlıklar/Çankaya/ANKARA
Telefon
:
0(312) – 413 28 40 - 413 17 61
Belgegeçer :
0(312) 418 23 43
Ağ Adresi
www.meb.gov.tr
:
http://ikgm.meb.gov.tr
DİKKAT
1- Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek
yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir ve bu
değişiklikler Millî Eğitim Bakanlığınca kamuoyuna duyurulur.
2- Aday başvurusu ile birlikte bu Kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır ve
başvurudaki veya kılavuzdaki hükümlerden doğacak eksiklik ve yanlışlıklardan sorumludur.
1
Milli Eğitim Bakanlığı
2015
İLGİLİ MEVZUAT
•
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
•
652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
•
Yönetmelik
Millî Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği
•
1. GENEL AÇIKLAMALAR
Millî Eğitim Bakanlığında 9 uncu dereceli kadroda görev yapmak üzere 100 Millî Eğitim
Uzman Yardımcısı alınacaktır.
Sözlü sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde gerçekleşecek olup “Sözlü Komisyonu”
tarafından Ankara’da yapılacaktır.
Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı için aranılan şartları taşıyan adayların başvuruları 01-06
Nisan 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır.
“2015 Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı sözlü sınavı” 20 Nisan - 08 Mayıs 2015
tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.
Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına başvuran adaylar bu kılavuzda yer alan
hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
2. BAŞVURU ŞARTLARI
Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki
şartları taşıması gerekmektedir:
a) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı olmamak.
b)
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde yer alan genel şartları taşımak.
c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak.
ç) ÖSYM tarafından 06-07-14 Temmuz 2013 ve 5-6-20 Temmuz 2014 tarihlerinde
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından aşağıda belirtilen alanlar ve puan türleri
itibariyle belirlenen asgari puanı almış olmak.
d) Askerlik hizmetini yapmış, askerlik hizmetinden muaf veya tecilli olmak.
2
Milli Eğitim Bakanlığı
2015
SIRA
NO
ALANLAR
KADRO
ADEDİ
PUAN
TÜRÜ
PUANI
1
İİBF / SİYASAL BİLGİLER / İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ
6
P65
75
2
YAZILIM MÜHENDİSİ
8
P3
65
3
PSİKOLOJİ
9
P70
75
4
HUKUK
13
P62
75
5
İSTATİSTİK
4
P25
75
6
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
3
P121
75
7
COĞRAFYA
1
P121
75
8
MATEMATİK
1
P121
75
9
FİZİK
1
P121
75
10
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
P121
75
11
TARİH
2
P121
75
12
KİMYA / KİMYA TEKNOLOJİSİ
2
P121
75
13
İHL MESLEK DERSLERİ
2
P10
60
14
İNGİLİZCE
5
P121
70
15
ALMANCA
1
P121
70
16
FRANSIZCA
2
P121-P10
70
17
ARAPÇA
2
P10
70
18
ÇİNCE
1
P10
70
19
RUSÇA
1
P10
70
20
REHBER ÖĞRETMEN
3
P121-P10
75
21
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
5
P10
75
22
ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
1
P10
70
23
İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
1
P10
70
24
GÖRME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
2
P10
70
25
MOTOR LU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ
2
P10
75
26
FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ
2
P121
75
27
MAKİNA TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
1
P10
75
28
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
1
P10
75
29
FELSEFE BÖLÜMÜ
1
P10
75
30
OKULÖNCESİ
1
P10
70
31
MÜZİK
1
P10
65
32
GÖRSEL SANATLAR
1
P10
65
3
P121 - P10
75
3
P3
75
3
P121-P10
75
3
P3
75
33
34
35
36
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI
BAŞVURABİLECEKTİR.)
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (YÜKSEK LİSANS VEYA
DOKTORASINI BU ALANDA YAPMIŞ OLANLAR BAŞVURABİLECEKTİR.)
EĞİTİM PROGRAMLARI, PROGRAM GELİŞTİRME, EĞİTİM PROGRAMLARI
VEYA ÖĞRETİMİ(EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI BAŞVURACAKTIR.)
EĞİTİM PROGRAMLARI, PROGRAM GELİŞTİRME, EĞİTİM PROGRAMLARI VE
ÖĞRETİMİ (YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORASINI BU ALANDA YAPMIŞ
OLANLAR BAŞVURABİLECEKTİR.)
TOPLAM
3
100
Milli Eğitim Bakanlığı
2015
*Yukarıdaki tabloda belirtilen 1, 2, 3, 4,5, 33, 34, 35 ve 36 numaralı alanlar dışında
başvuru yapacak adayların, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının öğretmenliğe
atanacakların
tespitine
ilişkin
kararında
(http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/10093949_9_cizelgeveesaslar.pdf)
belirtilen alanlara kaynak yüksek öğretim programlarından mezun olmaları
gerekmektedir.
** Her aday sadece bir alandan başvuru yapabilecektir.
Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan,
çizelgede belirtilen puan türünde asgari puan ve puanların üzerinde puan almış olmak
kaydıyla, kadro sayısının 4 (dört) katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan
almış adaylar da sözlü sınava çağrılır.
Sözlü Sınavına, alanlar itibariyle ilan edilen milli eğitim uzman yardımcısı kadro
kontenjanı için öngörülen sayıda başvurunun olmaması halinde veya kadro sayısınca adayın
başarılı olamaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar arasında sayısal belirleme
ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 08 Nisan 2015 tarihinde Millî Eğitim
Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü (www.meb.gov.tr) internet adresinde
duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ
3.
a) Başvurular http://www.meb.gov.tr adresinden 01-06 Nisan 2015 tarihleri arasında
elektronik ortamda alınacaktır.
b) Adayın kimlik ve başvuru bilgileri “Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavı
Başvuru Formu”na girildikten sonra ÖSYM üzerinden gelen bilgilerinin doğruluğu
sistem tarafından kontrol edilecektir.
c) Aday, T.C. Kimlik Numarası ile başvuru ekranını açarak “Milli Eğitim Uzman
Yardımcılığı Sözlü Sınavı Başvuru Formu”na girecektir.
ç) Aday ekrandaki başvuru formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra
“tamam” butonuna basarak başvurusunu onaylayıp çıktısını alacaktır.
d) Başvuru formunun hatasız, eksiksiz, kılavuza uygun olarak doldurulması
gerekmektedir. Başvuru formunda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu
olacaktır.
4
Milli Eğitim Bakanlığı
2015
4. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ
01-06 Nisan 2015 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinde
(www.meb.gov.tr) bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra
aşağıda istenilen belgeler elektronik ortamda başvuru formuna eklenecektir. (Sözlü sınav
sonucuna göre atanmaya hak kazanan adaylar, başvuru esnasında elektronik ortamda eklenen
belgelerin asıllarını, atama işlemi sırasında elden teslim edeceklerdir.)
a) KPSS sonuç belgesi,
b) Yükseköğrenim diplomasının ya da geçici mezuniyet belgesinin veya denkliği YÖK
tarafından onaylanmış yabancı okullardan mezun olanlar için denklik belgesinin
örneği,
c) Özgeçmiş (fotoğraf eklenmiş şekilde),
ç) Hizmet cetveli( Devlet Memuru olarak çalışan veya çalışmış olanlar),
d) Yüksek lisans ve doktora diploması (Başvuruda belirtilen alanlardan 34. ve 36.
sıradaki alanlara başvuranlar için)
Bilgi
ve
belgelerinde
eksiklik
bulunan
adayların
başvuruları
işleme
konulmayacaktır.
5.
SÖZLÜ SINAV
Sözlü sınava katılacak kişiler 08 Nisan 2015 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden
duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
(1 )Sözlü sınavda adaylar, Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavı Değerlendirme
Formu üzerinden;
a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)
yönlerinden değerlendirilir.
(2) Adaylar, Sözlü Sınavı Komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için 50, diğer
bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda
başarılı sayılmak için alınan puanların ortalamasının en az 70 olması şarttır.
5
Milli Eğitim Bakanlığı
2015
SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI SAYILMA
6.
(1) Sözlü sınavı takiben adayın KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması
alınarak puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl
aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Yedek listede yer alan adayların hakları,
ilân tarihini takip eden üç ay için geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya
herhangi bir öncelik oluşturmaz.
(2) Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanı, KPSS puanı, diploma
notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
7. SÖZLÜ SINAVI SONUÇLARINA İTİRAZ
Sözlü sınava katılan adaylar, sınav sonuçlarının ilânını takip eden beş (5) iş günü içinde
Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar Komisyonca en geç on (10) iş günü içinde karara
bağlanır ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.
8. SINAV TAKVİMİ
Sınav Duyurusu
İnternet Başvuru Tarihleri
Sınava Girecek Adayların İlânı
Sözlü Sınav
6
02 Mart 2015
01 - 06 Nisan 2015
08 Nisan 2015
20 Nisan - 08 Mayıs 2015
Download

Tıklayınız. - Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü