VEKALETNAME
Hissedarı bulunduğum/bulunduğumuz KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI
A.Ş.'nin, Yenibosna Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, 29 Ekim Caddesi,
Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler/İstanbul
adresinde 25 Mart 2015 Çarşamba
günü saat : 14:00 de yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında tarafımı/
Şirketimizi temsil etmek ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy
kullanmak üzere,
Sayın,
'I
Vekil tayin ettim/ettlk ....... I...../.2.015
VEKALETİ VEREN HİSSEDARIN
Adı ve Soyadı /Unvanı:
Sermaye Miktarı:
. Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:
Önemli Not: Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir. Vekaletnamenin noter
tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
vekaletnameye eklenecektir. Şirket temsilcilerinin imza sirküleri aslı ile gelmesi zorunludur.
Download

VEKALETNAME Hissedarı bulunduğum/bulunduğumuz