Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
Basında Çıkanlar Listesi
#
Haber
Tarih
Mecra
Haber | Yazar
Bağlantı
Doküman
BAK Proje
Dönemi
Yerel |
Ulusal
ÇAĞRI | BAŞVURU
1 Çanakkale İçinde
23.01.2013 İnternet Yayını
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
http://www.canakkaleicinde.com/hatir
lamak-ve-anlatmak-icin-sehre-bak.html
-
Çağrı | Başvuru
Yerel |
Çanakkale
2 Arkitera
24.01.2013 İnternet Yayını
ÇAĞRI: Hatırlamak ve Anlatmak için
Şehre BAK
http://www.arkitera.com/yarisma/ind
ex/detay/cagri--hatirlamak-veanlatmak-icin-sehre-bak/402
-
Çağrı | Başvuru
Ulusal
3 Hipo
24.01.2013 Web Haberi
PROJE ÇAĞRISI: Hatırlamak ve Anlatmak
için Şehre Bak
-
Çağrı | Başvuru
-
4 Bianet
24.01.2013 İnternet Yayını
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
-
Çağrı | Başvuru
Ulusal
5 Diyarbakır STGM
25.01.2013 Web Haberi
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
http://hipofoto.blogspot.com/2013/01
/proje-cagrisi-hatrlamak-veanlatmak.html
http://ww.bianet.org/bianet/yasam/14
3822-hatirlamak-anlatmak-icin-sehrebak
http://diyarbakir.stgm.org.tr/tr/manse
t/detay/hatirlamak-ve-anlatmak-icinsehre-bak
-
Çağrı | Başvuru
-
25.01.2013 Gazete | Günlük
Anadolu Kültür’ün Yeni Projesi BAK
http://ozdiyarbakirgazetesi.com/index.
php/home/news/1454
7 Netfotograf.com
26.01.2013 Web Haberi
Anadolu Kültür’ün Yeni Projesi BAK
http://www.netfotograf.com/fotohabe
r/yarisma/1972-anadolu-kultur-8217un-yeni-projesi-bak.html
-
Çağrı | Başvuru
-
8 YazarKafe.com
26.01.2013 Web Haberi
Anadolu Kültür’ün Yeni Projesi BAK
http://www.yazarkafe.com/icerik/484
245/kultur_sanat/bak-hatirlamak-veanlatmak-icin-sehre-bak.htm
-
Çağrı | Başvuru
-
26.01.2013 Web Haberi
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
http://numanserteli.blogspot.com/201
3/01/haber-bak-hatrlamak-veanlatmak-icin.html
-
Çağrı | Başvuru
-
10 Şebeke
26.01.2013 Web Haberi
Anadolu Kültür'den BAK Projesi Katılımcı
Çağrısı
http://www.sebeke.org.tr/2013/01/an
adolu-kulturden-bak-projesi-katilimcicagrisi/
-
Çağrı | Başvuru
-
11 Sadibey.com
27.01.2013 Web Haberi
Anadolu Kültür, Yeni Projesi BAK İçin
Batman, Çanakkale, Diyarbakır ve
İzmir’den Gençler Arıyor
http://www.sadibey.com/2013/01/27/
anadolu-kultur-yeni-projesi-bak-icinbatman-canakkale-diyarbakir-veizmirden-gencler-ariyor/
-
Çağrı | Başvuru
-
28.01.2013 Gazete | Günlük
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
http://www.canakkaleolay.com/details
.asp?id=81074
-
Çağrı | Başvuru
28.01.2013 İnternet Yayını
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
http://www.gazetediyarbakir.com/hab
er-6561-Hatirlatmak-ve-anlatmak-icinsehre-BAK.html
-
Çağrı | Başvuru
14 Batman Gazetesi
28.01.2013 Gazete | Günlük
Batman'ın Hikâyeleri Anlatılacak
http://www.batmangazetesi.com/habe
rler_ic-5-7066BATMANIN_HIK%C3%82YELER.html
-
Çağrı | Başvuru
Yerel
|Batman
15 Radikal Gazetesi
29.01.2013 Gazete | Günlük
BAK’mak için Gençler Aranıyor
http://www.radikal.com.tr/Radikal.asp
x?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=11
19092&CategoryID=41
-
Çağrı | Başvuru
Ulusal
16 Batman Gazetesi
29.01.2013 Gazete | Günlük
BAK Projesinde Batman’ın Hikayeleri
Anlatılacak
-
batman_20130129
Çağrı | Başvuru
Yerel
|Batman
-
Çağrı | Başvuru
Ulusal
bugun_gazetesi_20130
Çağrı | Başvuru
131
Ulusal
6
9
Öz Diyarbakır
Gazetesi
Mümkünmertebe.
com
Çanakkale Olay
Gazetesi
Gazetediyarbakir.
13
com
12
17
Altyazı Sinema
Dergisi
31.01.2013
Sinema Dergisi |
Aylık
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
http://yeni.altyazi.net/olanbiten/hatirlamak-ve-anlatmak-icinsehre-bak/
oz_diyarbakir_gazetesi
Çağrı | Başvuru
_20130125
Yerel
|Diyarbakır
Yerel |
Çanakkale
Yerel |
Diyarbakır
18 Bugün Gazetesi
31.01.2013 Gazete | Günlük
Ateşbaz-ı Veli’den Barış Manço’ya…
Aykut Işıklar
19 Tamsanat.net
31.01.2013 Web Haberi
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
http://www.tamsanat.net/haberler/?p
ost=2802
-
Çağrı | Başvuru
-
-
Çağrı | Başvuru
-
-
20 bugunbugece.com
02.2013 Web Haberi
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
http://www.bugunbugece.com/okubak/haber/hatirlamak-ve-anlatmakicin-sehre-bak
21 Çanakkale.web.tr
02.2013 İnternet Yayını
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
http://www.canakkale.web.tr/?Syf=18
&Hbr=474637&/%E2%80%9CHat%C4%
B1rlamak-ve-anlatmak-i%C3%A7in%C5%9Fehre-BAK...%E2%80%9D
-
Çağrı | Başvuru
Yerel |
Çanakkale
Anadolu Kültür, Yeni Projesi BAK İçin
Batman, Çanakkale, Diyarbakır ve
İzmir’den Gençler Arıyor
http://www.canakkaleninrehberi.com/
?Syf=18&Hbr=476367&/AnadoluK%C3%BClt%C3%BCr-yeni-projesi-BAKile-Batman,-Diyarbak%C4%B1r,%C4%B0zmir-ve-%C3%87anakkaleligen%C3%A7leri-%C5%9Fehirlerine%E2%80%98BAK%E2%80%99maya-vepayla%C5%9Fmaya%C3%A7a%C4%9F%C4%B1r%C4%B1yo
r
-
Çağrı | Başvuru
Yerel |
Çanakkale
22 Ajans Çanakkale
02.2013 İnternet Yayını
Kültür Politikaları
ve Yönetimi
01.02.2013 Web Haberi
BAK’mak için Gençler Aranıyor
http://bilgikpy.com/bakmak-icingencler-araniyor/
-
Çağrı | Başvuru
-
24 Lalabey Paylaşım
01.02.2013 Web Haberi
BAK Projesi
http://paylasim.lalabey.com.tr/bakprojesi-batmancanakkalediyarbakir-veizmir.html
-
Çağrı | Başvuru
-
23
1
#
Haber
Tarih
Mecra
Haber | Yazar
Bağlantı
Doküman
BAK Proje
Dönemi
Yerel |
Ulusal
25 estanbul.com
03.02.2013 Web Haberi
Anadolu Kültür’ün Yeni Projesi “Bak”
http://www.estanbul.com/anadolukulturaun-yeni-projesi-bak326954.html
-
Çağrı | Başvuru
-
26 Gazete a24
04.02.2013 İnternet Yayını
BAK Projesi, Gençleri Bir Araya Getirecek
http://www.gazetea24.com/sondakika
haber/bak-projesi-gencleri-bir-arayagetirecek_173150.html
-
Çağrı | Başvuru
Ulusal
27 Haberler.com
04.02.2013 İnternet Yayını
BAK Projesi, Gençleri Bir Araya Getirecek
-
Çağrı | Başvuru
Ulusal
28 Haberciniz.com
04.02.2013 İnternet Yayını
BAK Projesi, Gençleri Bir Araya Getirecek
-
Çağrı | Başvuru
Ulusal
29 Sondakika.com
04.01.2013 İnternet Yayını
BAK Projesi, Gençleri Bir Araya Getirecek
-
Çağrı | Başvuru
Ulusal
30 Mynet Haber
04.02.2013 İnternet Yayını
BAK Projesi, Gençleri Bir Araya Getirecek
http://yurthaber.mynet.com/detay/diy
arbakir-haberleri/bak-projesi-gencleribir-araya-getirecek/682778#
-
Çağrı | Başvuru
Ulusal
31 Diyarınsesi.org
05.02.2013 İnternet Yayını
BAK Projesi, Gençleri Bir Araya Getirecek
http://www.diyarinsesi.org/haber/bakprojesi,-gencleri-bir-araya-getirecek38410.htm
-
Çağrı | Başvuru
Yerel |
Diyarbakır
-
guneydogu_ekspres_g
Çağrı | Başvuru
azetesi_20130205_2
Yerel |
Diyarbakır
http://www.diyarbakirsoz.com/haber81522-Gencler-bulusmasi.html
diyarbakir_soz_gazetes
Çağrı | Başvuru
i_20130205
Yerel |
Diyarbakır
http://www.haberler.com/bak-projesigencleri-bir-araya-getirecek-4304631haberi/
http://www.haberciniz.biz/bak-projesigencleri-bir-araya-getirecek1860065h.htm
http://www.sondakika.com/haber/hab
er-bak-projesi-gencleri-bir-arayagetirecek-4304631/
32
Güneydoğu
Ekspres
05.02.2013 Gazete | Günlük
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
33
Diyarbakır Söz
Gazetesi
05.02.2013 Gazete | Günlük
Gençler Buluşuyor
34
Diyarbakır
Yenigün Gazetesi
05.02.2013 Gazete | Günlük
BAK Projesi, Gençleri Bir Araya Getirecek
-
diyarbakir_yenigun_ga
Çağrı | Başvuru
zetesi_20130205
Yerel |
Diyarbakır
35
Güneydoğu
Ekspres Gazetesi
06.02.2013 Gazete | Günlük
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
-
guneydogu_ekspres_2
Çağrı | Başvuru
0130206
Yerel |
Diyarbakır
06.02.2013 Gazete | Günlük
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
http://www.batmanmedya.com/haber11961-Hatirlamak-ve-Anlatmak-icinSehre-BAK.html
batman_medya_gazet
Çağrı | Başvuru
esi_20130206
06.02.2013 Gazete | Günlük
Gençler Şehirlerin Hafızasına BAK'acak
-
diyarbakir_olay_gazete
Çağrı | Başvuru
si_20130206
06.02.2013 Gazete | Günlük
Anadolu Kültür Derneği'nden Yeni Bir
Proje
http://www.bigazete.com.tr/yasam/an
adolu-kultur-derneginden-yeni-birproje-h2708.html
-
Çağrı | Başvuru
Yerel
|Batman
Yerel |
Diyarbakır
Yerel |
Çanakkale
-
Çağrı | Başvuru
Yerel |
Çanakkale
-
Çağrı | Başvuru
Yerel | İzmir
Batman Medya
Gazetesi
Diyarbakır Olay
37
Gazetesi
36
38 Bigazete
39
Biga Çarşamba
Gazetesi
06.02.2013 Gazete | Günlük
BAK Projesi ile Çanakkale'yi Tanıt
http://bigacarsambapostasi.com/habe
rler_bak_projesi_ile_canakkaleyi_tanitl-1-sayfa_id-666-id-145407
40
Ege 9 Eylül
Gazetesi
06.02.2013 İnternet Yayını
Şehirlerden Farklı Sesler Projesi
http://dokuzeylulgazetesi.com/haber1489-sehirlerden_farkli_sesler.html
41
Ege’de Bugün
Gazetesi
09.02.2013 Gazete | Günlük
Anadolu Gençleri Çağırıyor
Anadolu'nun Bir Ucundan Bir Ucuna BAK
42
Akşam İzmir Ege
Gazetesi
09.02.2013 Gazete | Günlük
Yeni köprüler kurmak için yola çıktılar
-
-
43 Taraf Gazetesi
10.02.2013 Gazete | Günlük
Anadolu'ya BAK'ma Zamanı
http://www.taraf.com.tr/haber/anadol
u-ya-bak-ma-zamani.htm
44 Yurtsuz
10.02.2013 İnternet Yayını
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
http://www.yurtsuz.net/News.aspx?ne
wsid=1434#.Ud0hdfmjeQE
11.02.2013 Gazete | Günlük
Kentlerin Hafızası 'BAK Projesi’nde
egede_bugun_gazetesi
_20130209_1
Çağrı | Başvuru
egede_bugun_gazetesi
_20130209
aksam_izmir_ege_201
Çağrı | Başvuru
30209
taraf_gazetesi_201302
Çağrı | Başvuru
10
Yerel | İzmir
Yerel | İzmir
Ulusal
Çağrı | Başvuru
Ulusal
cumhuriyet_gazetesi_2
Çağrı | Başvuru
0130211
Ulusal
-
45
Cumhuriyet
Gazetesi
46
Güneydoğu
Güncel
01.05.2013 Gazete | Günlük
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
http://www.guneydoguguncel.com/hatirlamak-ve-anlatmak-icin-sehre-bak7295h.htm
-
1. Atölye
Yerel |
Diyarbakır
47
Batman Postası
Gazetesi
01.05.2013 Gazete | Günlük
BAK projesi Diyarbakır ve Batman'da ilk
buluşmasını gerçekleştirdi
http://www.batmanpostasigazetesi.co
m/haber/bak-projesi-diyarbakir-vebatmanda-ilk-bulusmasinigerceklestirdi--40561.htm
-
1. Atölye
Yerel
|Batman
02.05.2013 İnternet Yayını
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
projesi Diyarbakır ve Batman’da ilk
buluşmasını gerçekleştirdi
http://www.dagmedya.net/2013/05/0
2/hatirlamak-ve-anlatmak-icin-sehrebak-projesi-diyarbakir-ve-batmanda-ilkbulusmasini-gerceklestirdi/
-
1. Atölye
Ulusal
-
ATÖLYELER
48 Dağ Medya
Öz Diyarbakır
Gazetesi
01.05.2013 Gazete | Günlük
50 Batman Gazetesi
06.05.2013 Gazete | Günlük
51 Batman Gazetesi
24.06.2013 Gazete | Günlük
52 Bianet.org
49
53
Batman Medya
Gazetesi
54 Hristiyan Gazete
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
projesi
Şehre BAK, Gençleri Batman’da
Buluşturdu
-
oz_diyarbakir_gazetesi
1. Atölye
_20130501
-
batman_gazetesi_2013
1. Atölye
0506
Batmanlı Gençler İzmir’e Gidecek
http://www.batmangazetesi.com/inde
x_haber_show.php?kat_id=13&haber_
id=10139
batman_gazetesi_2013
2. Atölye
0624
24.06.2013 İnternet Yayını
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
http://bianet.org/bianet/sanat/147887hatirlamak-ve-anlatmak-icin-sehre-bak
24.06.2013 Gazete | Günlük
BAK Projesi Çanakkale ve İzmir’de
28.06.2013 İnternet Yayını
İzmir'de Ermenilere Bakmak
Murat Türker
http://www.batmanmedya.com/haber14757-BAK-projesi-Canakkale-veIzmirde.html
http://www.hristiyangazete.com/2013
/06/izmirde-ermenilere-bakmak-muratturker/
Yerel |
Diyarbakır
Yerel
|Batman
Yerel
|Batman
-
2. Atölye
Ulusal
-
2. Atölye
Yerel
|Batman
-
2. Atölye
Ulusal
2
#
Haber
Tarih
Mecra
Haber | Yazar
Bağlantı
Doküman
BAK Proje
Dönemi
Yerel |
Ulusal
55 Akung.net
29.06.2013 Web Haberi
İzmir'de Ermenilere Bakmak
Murat Türker
http://akunq.net/tr/?p=24361
-
2. Atölye
-
56 Sadibey.com
10.07.2013 Web Haberi
Hatırlamak ve Anlatmak İçin Şehre BAK
Projesi, Çanakkale ve İzmir’de İkinci
Buluşmasını Gerçekleştirdi
http://www.sadibey.com/2013/07/10/
hatirlamak-ve-anlatmak-icin-sehre-bakprojesi-canakkale-ve-izmirde-ikincibulusmasini-gerceklestirdi/
-
2. Atölye
-
57 Sinefesto
11.07.2013 Web Haberi
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
http://www.sinefesto.com/hatirlamakve-anlatmak-icin-sehre-bak.html
-
2. Atölye
-
58 Çanakkale İçinde
25.07.2013 İnternet Yayını
Fetvane Sokak’taki Mezar Taşları Kimlere
Ait?
http://www.canakkaleicinde.com/fetv
ane-sokaktaki-mezar-taslari-kimlereait.html#!prettyPhoto
-
2. Atölye
Yerel |
Çanakkale
59 Ses Türkiye
30.07.2013 İnternet Yayını
Project brings youth from western and
eastern Turkey together
(Proje, Türkiye'nin batısından ve
doğusundan gençleri biraraya getiriyor)
http://turkey.setimes.com/en_GB/artic
les/ses/articles/features/departments/
society/2013/07/30/feature-01
-
2. Atölye
Ulusal
60 Taraf Gazetesi
06.12.2013 Gazete | Günlük
İzin kalır fotoğraflarda baba
taraf_mujganhalis_201
3. Atölye
31206
Ulusal
-
SERGİLER
61 Sergirehberi.com
62 Yapı.com
63
Altyazı Aylık
Sinema Dergisi
Twitter / Dilan
Bozyel
Haber Türk
65
Cumartesi
64
01.2014 Web Haberi
Hatırlamak ve Anlatmak İçin Şehre Bak
Sergisi / DEPO
http://sergirehberi.com/sergi_detay.as
p?q=Basin+Bulteni%7CHatirlamak+ve+
Anlatmak+icin+Sehre+BAK+Sergisi%7C
Depo+%7C+Tutun+Deposu&s_id=7699
&g_id=453&t=5502
-
İstanbul Sergi
-
17.01.2014 Web Haberi
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
http://www.yapi.com.tr/Etkinlikler/hat
irlamak-ve-anlatmak-icin-sehrebak_116056.html
-
İstanbul Sergi
-
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
Sergisi İstanbul DEPO’ya Geliyor
http://www.altyazi.net/guncel/hatirla
mak-ve-anlatmak-icin-sehre-bakistanbul-depoya-geliyor/
altyazi_20140117
altyazi_twitter_201401 İstanbul Sergi
17
Ulusal
-
dilanbozyel_twitter_20
İstanbul Sergi
140117
-
-
haberturkcumartesi_2
İstanbul Sergi
0140118
Ulusal
17.01.2014
Sinema Dergisi |
Aylık
17.01.2014 Sosyal Medya
18.01.2014 Gazete | Haftalık
şehirlerin hafızasını sanatla keşfetmek
için…
Bu Hafta Ne Yapsak? Sergi
Heja Bozyel
19.01.2014 Web Haberi
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre Bak
Sergisi
http://fotogaste.blogspot.com.tr/2014
/01/hatrlamak-ve-anlatmak-icin-sehrebak.html#more
20.01.2014 İnternet Yayını
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
http://www.haberturk.com/kultursanat/haber/914145-hatirlamak-veanlatmak-icin-sehre-bak
20.01.2014 Gazete | Günlük
BAK Projesi izleyici ile buluşuyor
http://www.ozgurhabergazetesi.com/h
aber/22191/BAK-Projesi-izleyici-ileBulusuyor
20.01.2014 Web Haberi
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre Bak
Sergisi
http://numanserteli.blogspot.com.tr/2
014/01/hatrlamak-ve-anlatmak-icinsehre-bak.html#more
SanalKültür
KanalKültür
21.01.2014 Web Haberi
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
71 Halkla İlişkiler
22.01.2014 Web Haberi
Hatırlamak için BAK!
72 Foto Etkinlik
23.01.2014 Web Haberi
73 Foto Tiryaki
23.01.2014 Web Haberi
66
FotoGaste
Bolgspot
67 Haber Türk
68
Diyarbakır Özgür
Haber Gazetesi
Mümkün Mertebe
69 Numan Serteli
Blogspot
70
74
İstanbul Sanat
Magazin
75 Bugün Bu Gece
76 IMC TV
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre Bak
Sergisi
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre Bak
Sergisi
23.01.2014 Web Haberi
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
24.01.2014 Web Haberi
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre Bak
Sergisi
http://kanalkultur.blogspot.com.tr/201
4/01/hatrlamak-ve-anlatmak-icin-sehrebak.html
http://www.halklailiskiler.com.tr/Hatirl
amak_icin_BAK..php
http://www.fotoetkinlik.com/modules.
php?name=News&file=article&sid=356
2
http://fototiryaki.com/forum.php?c=to
pic&id=333&start=0#339
http://sanatmagazin.com/2014/01/23/23-ocak2014-persembe-bugunun-sergi-veetkinlikleri/
http://www.bugunbugece.com/gitgor/hatirlamak-ve-anlatmak-icin-sehrebak
Yerel |
Diyarbakır
-
İstanbul Sergi
-
-
İstanbul Sergi
-
-
İstanbul Sergi
-
-
İstanbul Sergi
-
-
İstanbul Sergi
-
-
İstanbul Sergi
-
-
İstanbul Sergi
Ulusal
-
Ulusal
haberturk_cumartesi1
_20140125
İstanbul Sergi
haberturk_cumartesi2
_20140125
Ulusal
İstanbul Sergi
Ulusal
cumhuriyet_20140125 İstanbul Sergi
Ulusal
29.01.2014 TV
Haber Türk
78
Cumartesi
25.01.2014 Gazete | Haftalık
Bu Hafta Ne Yapsak? Sergi
Heja Bozyel
http://www.hthayat.com/kadincahayat/kulturlu-hayat/haber/1019252bu-hafta-ne-yapsak
79 Maxi Haber
25.01.2014 İnternet Yayını
Gençlerin Eserlerinden Oluşan BAK Proje
Sergisi DEPO İstanbul’da Açıldı
http://www.maxihaber.net/fotolar/20
14_foto/ocak_2014/mh_sergi_bak_pro
jesi_25012014.htm
25.01.2014 Gazete | Günlük
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
81 Artfulliving.com
27.01.2014 Web Haberi
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
82 Rizgarî Online
27.01.2014 İnternet Yayını
83 Star Gazetesi
27.01.2014 Gazete | Günlük
Projeya Li Bajêr Binihêrê
(Şehre BAK Projesi)
Sergi: Hatırlamak için BAK
ozgur_haber_gazetesi_
İstanbul Sergi
20140120
Ulusal
TRTTurk_zamandanme
İstanbul Sergi
kandan_20140129
Zamandan Mekândan Programı /
Röportaj
Cumhuriyet
Gazetesi
haberturk_20140120 İstanbul Sergi
-
-
Öteki Sinema Programı / Röportaj
80
İstanbul Sergi
IMCTV_otekisinema_2
İstanbul Sergi
0140125
25.01.2014 TV
77 TRT Türk
-
-
-
http://www.artfulliving.com.tr/gunde
mdetay/1921
-
İstanbul Sergi
-
http://www.rizgari.com/modules.php?
name=News&file=article&sid=43634
-
İstanbul Sergi
Uluslar arası
-
star_20140127
İstanbul Sergi
Ulusal
3
#
Haber
Tarih
Mecra
Haber | Yazar
Bağlantı
Doküman
BAK Proje
Dönemi
Yerel |
Ulusal
84 Birgün Gazetesi
27.01.2014 Gazete | Günlük
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
-
birgun_20140127
İstanbul Sergi
Ulusal
85 Hello Dergisi
29.01.2014 Dergi | Aylık
Şehirler ve Hikâyeleri
-
hello_20140129
İstanbul Sergi
Ulusal
http://www.insanhaber.com/kultursanat/sergiler/hatirlamak-ve-anlatmakicin-sehre-bak-h29259.html
-
İstanbul Sergi
Ulusal
http://yenisafak.com.tr/kultur-sanathaber/genclerin-gozuyle-sehre-bak30.01.2014-614688
yenisafak_20140130 İstanbul Sergi
Ulusal
http://baslangicdergi.org/hatirlamakanlatmak-mucadele-etmek-icin-bak-asliozgen-tuncer/
baslangic_20140131 İstanbul Sergi
Ulusal
86 İnsan Haber
87
Yeni Şafak
Gazetesi
29.01.2014 İnternet Yayını
30.01.2014 Gazete | Günlük
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
Gençlerin gözüyle şehre bak
Aysel Yasa
hatırlamak, anlatmak, mücadele etmek
için bak
Aslı Özgen Tuncer
88 Başlangıç Dergi
31.01.2014 Dergi | Aylık
89 Zero İstanbul
01.02.2014 Dergi | Aylık
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
90 İstanbul Art News
01.02.2014 Dergi | Aylık
Gençlerin gözünden şehirlere BAK
Mühim Hadiseler
Enstitüsü
http://www.zeroistanbul.com/2014/04
/13/hatirlamak-ve-anlatmak-icin-sehrebak
-
02.2014 İnternet Yayını
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
http://muhimhadiseler.org/hatirlamakve-anlatmak-icin-sehre-bak/
92 Hürriyet Galeri
02.2014 İnternet Galeri
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
93 Milliyet Galeri
02.2014 İnternet Galeri
94 Piramit Haber
02.2014 İnternet Galeri
91
http://kelebekgaleri.hurriyet.com.tr/ga
leridetay/78564/2368/1/hatirlamak-veanlatmak-icin-sehre-bak
hurriyetgaleri_201402 İstanbul Sergi
Ulusal
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
http://www.milliyet.com.tr/fotogaleri/
49379-yasam-hatirlamak-ve-anlatmakicin-sehre-bak/
milliyetgaleri_201402 Sergiler
Ulusal
Yıllar Sonra Aynı Yerde Aynı Şehir
http://www.piramithaber.com/albump1-aid,2108.html#galeri
piramithaber_201402 Sergiler
Ulusal
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
96 Radyo Zımbırtı
02.2014 Web Haberi
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
http://www.ifistanbul.com/tr/ifetkinlikler/if-etkinlikler/if-etkinlikdetay.asp?id=21
http://radyozimbirti.org/hatirlamak-veanlatmak-icin-sehre-bak-saltbeyoglunda/
01.02.2014 Dergi | Aylık
!f istanbul Bağımsız Filmler Festivali
-
01.02.2014 Dergi | Aylık
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
-
99 Kanal 24
03.02.2014 TV
Sanat Takibi Programı / Röportaj
-
100 TRT Türk
03.02.2014 TV
Açık Şehir Programı / Röportaj
101 Gazete A24
05.02.2014 İnternet Yayını
Yerel |
İstanbul
Ulusal
02.2014 Web Haberi
Kültür Sanat
Haritası
Arredamento
98
Mimarlık Dergisi
Ulusal
İstanbul Sergi
95 İf İstanbul
97
zeroistanbul1_201402
01
İstanbul Sergi
zeroistanbul2_201402
01
istanbulartnews1_201
40201
İstanbul Sergi
istanbulartnews2_201
40201
‘Hatırlamak ve Anlatmak’ için biraraya
geliyorlar
http://www.gazetea24.com/yerelbasin-haber/hatirlamak-ve-anlatmakicin-bir-arayageliyorlar_12261065.html
-
ifistanbul_201402
!f İstanbul
Etkinliği
!f İstanbul
Etkinliği
kultursanatharitası_20 !f İstanbul
140201
Etkinliği
-
arredamentomimarlık_
İstanbul Sergi
20140201
KANAL24_sanattakibi_
İstanbul Sergi
20130203
TRTTurk_aciksehir_201
İstanbul Sergi
40203
Yerel |
Ankara
Ulusal
Ulusal
Ulusal
İstanbul Sergi
Ulusal
mucadelegazetesi_201
İstanbul Sergi
40205
Ulusal
İstanbul Sergi
Ulusal
-
‘Hatırlamak ve Anlatmak’ için biraraya
geliyorlar
Betül Nergiz Sunar
Birbirlerinin şehrine bakan gençler
Ece Çelik
http://www.radikal.com.tr/kultur/birbi
rlerinin_sehrine_bakan_gencler1174285
radikal_20140206
Hatırlamak ve Anlatmak İçin Şehre Bak
Sergisi Diyarbakır’da
http://www.pirsushaber.com/hatirlam
ak-ve-anlatmak-icin-sehre-bak-sergisidiyarbakirda-1090710n.html
-
Diyarbakır Sergi
Ulusal
06.02.2014 Web Haberi
BAK Projesi Diyarbakır’da
http://www.hah.org.tr/duyuru.aspx?N
ewsId=640&LngID=1
-
Diyarbakır Sergi
-
07.02.2014 Gazete | Günlük
İzmir, Çanakkale, Diyarbakır ve Batmanlı
gençler biraraya geliyor
107 Sadibey.com
07.02.2014 Web Haberi
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
Sergisi İstanbul, Diyarbakır, İzmir,
Batman ve Çanakkale’de
http://www.sadibey.com/2014/02/07/
hatirlamak-ve-anlatmak-icin-sehre-baksergisi-istanbul-diyarbakir-izmirbatman-vecanakkalede/#.UzVW1fl_sxR
108 SonDakika.com
07.02.2014 İnternet Yayını
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
projesi
http://www.sondakika.com/haber/hab
er-hatirlamak-ve-anlatmak-icin-sehrebak-projesi-5640380/
sondakika_20140207 Diyarbakır Sergi
Ulusal
109 Azadiya Welat
07.02.2014 Gazete | Günlük
‘BAK’ Ciwanan Tîne Cem Hev
('BAK' Gençleri Biraraya Getiriyor)
-
azadiyawelat_2014020
Diyarbakır Sergi
7
Ulusal
110 Kırıkhan Olay
07.02.2014 İnternet Yayını
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
http://www.kirikhanolay.com.tr/diyarb
akir/hatirlamak-ve-anlatmak-icin-sehrebak-projesi-h402010.html
-
Diyarbakır Sergi
Yerel | Hatay
http://www.ozgurhabergazetesi.com/h
aber/23270/Hatirlamak-ve-anlatmakicin-bir-araya-geliyorlar.htm
-
Diyarbakır Sergi
Yerel |
Diyarbakır
102
Mücadele
Gazetesi
103 Radikal Gazetesi
104 Pirsus Haber
105 Hafıza Merkezi
106
Güneydoğu
Ekspres Gazetesi
05.02.2014 Gazete | Günlük
06.02.2014 Gazete | Günlük
02.2014 İnternet Yayını
-
-
guneydoguekspres_20
Diyarbakır Sergi
140207
-
İstanbul Sergi
Yerel |
Diyarbakır
-
111
Diyarbakır Özgür
Haber Gazetesi
07.02.2014 Gazete | Günlük
Hatırlamak ve anlatmak için bir araya
geliyorlar
Selim Kaya
112
Diyarbakır Olay
Gazetesi
08.02.2014 Gazete | Günlük
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
-
diyarbakirolay_201402
Diyarbakır Sergi
08
Yerel |
Diyarbakır
113
Diyarbakır
Yenigün Gazetesi
08.02.2014 Gazete | Günlük
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
http://www.diyarbakiryenigun.com/ha
tirlamak-ve-anlatmak-icin-sehrebak.html
diyarbakiryenigun_201
Diyarbakır Sergi
40208
Yerel |
Diyarbakır
4
#
Haber
Tarih
Mecra
Haber | Yazar
Bağlantı
Doküman
BAK Proje
Dönemi
Yerel |
Ulusal
114 Azadiya Welat
08.02.2014 Gazete | Günlük
Pêşangeha BAKê Îro vedibe
(BAK Sergisi bugün açılıyor)
115 Medya 73
08.02.2014 İnternet Yayını
Hatırlamak ve Anlatmak İçin Şehre Bak
Sergisi Diyarbakır’da
http://www.medya73.com/hatirlamakve-anlatmak-icin-sehre-bak-sergisidiyarbakir-da-haberi-1656162.html
-
Diyarbakır Sergi
Yerel | Şırnak
http://www.iha.com.tr/e28098hatirla
mak-ve-anlatmak-icin-sehre-bak-sergisidiyarbakirda-kultur-sanat-330437
IHA_20140208
Diyarbakır Sergi
Ulusal
-
azadiyawelat_2014020
Diyarbakır Sergi
8
Ulusal
116
İhlas Haber Ajansı
İHA
08.02.2014 Gazete | Haftalık
Hatırlamak ve Anlatmak İçin Şehre Bak
Sergisi Diyarbakır’da
117
Diyarbakır Söz
Gazetesi
08.02.2014 Gazete | Günlük
24 Genci, şehir ve hafıza teması etrafında
bir araya getiren 'Hatırlamak ve
Anlatmak için Şehre BAK' projesinin
sergisi Diyarbakır'da da sergilenecek.
-
diyarbakirsoz_2014020
Diyarbakır Sergi
8
Yerel |
Diyarbakır
118
Batman Doğuş
Gazetesi
08.02.2014 Gazete | Günlük
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
projesi
-
batmandogus_201402
Diyarbakır Sergi
08
Yerel
|Batman
119 Fatih Aktüel
08.02.2014 İnternet Yayını
Hatırlamak ve Anlatmak İçin Şehre Bak
Sergisi Diyarbakır’da
http://www.fatihaktuel.com/kultursanat-hatirlamak-ve-anlatmak-icinsehre-bak-sergisi-diyarbakirda71003.html
-
Diyarbakır Sergi
Ulusal
120 Maraş Gündem
08.02.2014 İnternet Yayını
Hatırlamak ve Anlatmak İçin Şehre Bak
Sergisi Diyarbakır’da
http://www.marasgundem.com/hatirla
mak-ve-anlatmak-icin-sehre-bak-sergisidiyarbakirda-734891h.htm
-
Diyarbakır Sergi
Yerel | Maraş
121 Beyaz Gazete
08.02.2014 İnternet Yayını
Hatırlamak ve Anlatmak İçin Şehre Bak
Sergisi Diyarbakır’da
http://www.beyazgazete.com/haber/2
014/2/8/hatirlamak-ve-anlatmak-icinsehre-bak-sergisi-diyarbakir-da2122103.html
-
Diyarbakır Sergi
Ulusal
122 Malatya Gerçek
08.02.2014 İnternet Yayını
Hatırlamak ve Anlatmak İçin Şehre Bak
Sergisi Diyarbakır’da
http://www.malatyagercek.com/diyarb
akir/hatirlamak-ve-anlatmak-icin-sehrebak-sergisi-diyarbakirda-h453615.html
-
Diyarbakır Sergi
Yerel |
Malatya
123 Mersin Haber
08.02.2014 Gazete | Günlük
Hatırlamak ve Anlatmak İçin Şehre Bak
Sergisi Diyarbakır’da
http://www.mersinhaber.com/haberhatirlamak-ve-anlatmak-icin-sehre-baksergisi-diyarbakirda-157643.html
-
Diyarbakır Sergi
Yerel |
Mersin
124 Elazığ Haber
08.02.2014 İnternet Yayını
Hatırlamak ve Anlatmak İçin Şehre Bak
Sergisi Diyarbakır’da
http://www.elazighaberi.com/diyarbak
ir/hatirlamak-ve-anlatmak-icin-sehrebak-sergisi-diyarbakirda-h141569.html
-
Diyarbakır Sergi
Yerel | Elazığ
125 Haber Monitör
08.02.2014 İnternet Yayını
Hatırlamak ve Anlatmak İçin Şehre Bak
Sergisi Diyarbakır’da
http://yozgat.habermonitor.com/tr/ha
ber/detay/hatirlamak-ve-anlatmak-icinsehre-bak-sergisi/285335/
-
Diyarbakır Sergi
Yerel | Yozgat
126 Haber 3
08.02.2014 İnternet Yayını
Hatırlamak ve Anlatmak İçin Şehre Bak
Sergisi Diyarbakır’da
http://www.haber3.com/hatirlamakve-anlatmak-icin-sehre-bak-sergisidiyarbakirda-2474921h.htm
-
Diyarbakır Sergi
Ulusal
08.02.2014 Gazete | Günlük
Hatırlamak için şehire BAK / BAK Projesi
Diyarbakır'da
-
08.02.2014 Gazete | Günlük
Türk ve Kürt Gençler Buluşuyor
-
09.02.2014 Radyo
Ciwanên Kurd û Tirk di Xebata “BAK /
BİNÊRE” de Hatin Ba Hev
(Kürt ve Türk Gençleri BAK projesi ile
biraraya geldiler)
Öz Diyarbakır
127
Gazetesi
128
Güneydoğu
Güncel
129 Dengê Amerîka
130
Hürriyet Pazar
Keyfi
131 Karşı Gazete
Dergi (Gazete Eki) |
Dört şehrin hikâyesi
Haftalık
Uzak şehirlerin hikâyeleri Diyarbakır’da
09.02.2014 Gazete | Günlük
buluşuyor
09.02.2014
ozdiyarbakir1_201402
08
Diyarbakır Sergi
ozdiyarbakir2_201402
08
guneydoguguncel_201
Diyarbakır Sergi
40208
Yerel |
Diyarbakır
Yerel |
Diyarbakır
http://www.dengeamerika.com/conte
nt/article/1847666.html
amerikaninsesikurtce_
Diyarbakır Sergi
20140209
Uluslar arası
-
hurriyetpazarkeyfi_201
Diyarbakır Sergi
40209
Ulusal
-
karsigazete_20140209 Diyarbakır Sergi
Ulusal
09.02.2014 Gazete | Günlük
Hatırlamak ve anlamak İçin Şehre Bak
-
133
Diyarbakır Söz
Gazetesi
09.02.2014 Gazete | Günlük
Şehre BAK sergisi açıldı
-
diyarbakirsoz1_201402
09
Diyarbakır Sergi
diyarbakirsoz2_201402
09
Yerel |
Diyarbakır
134
Güneydoğu
Ekspres Gazetesi
09.02.2014 Gazete | Günlük
Hatırlamak ve Anlatmak İçin Şehre Bak
Sergisi Diyarbakır’da
-
guneydoguekspres_20
Diyarbakır Sergi
140209
Yerel |
Diyarbakır
135
Batman Demokrat
Haber
09.02.2014 Gazete | Günlük
BAK Projesi 28 Şubat’ta Batman’da
10.02.2014 Gazete | Günlük
Diyarbakır'da sergi açılışı
Mücadele
Gazetesi
Diyarbakır Özgür
137
Haber Gazetesi
Öz Diyarbakır
138
Gazetesi
136
10.02.2014 Gazete | Günlük
10.02.2014 Gazete | Günlük
139 Anadolu Gazetesi
10.02.2014 Gazete | Günlük
140 Batman Gazetesi
10.02.2014 Gazete | Günlük
BAK projesi Diyarbakır'da sergilendi
Selim Kaya
Şehre BAK projesinin sergisi,
Diyarbakır’da açıldı
Hatırlamak ve Anlatmak İçin Şehre Bak
Sergisi Diyarbakır’da
BAK sergisi Batman’da da açılacak
http://www.batmandemokrathaber.co
m/haberler-2129-%20-bak-projesi-28subatta-batmanprimeda.html
tunaydin_20140209
-
Diyarbakır Sergi
Yerel |
İstanbul
132 Tünaydın Gazetesi
Batman Sergi
-
mucadelegazetesi_201
Diyarbakır Sergi
40210
-
diyarbakirozgurhaber_
Diyarbakır Sergi
20140210
-
ozdiyarbakir_2014021
Diyarbakır Sergi
0
-
anadolu_20140210
Diyarbakır Sergi
-
batman_20140210
Batman Sergi
Yerel
|Batman
Yerel |
Diyarbakır
Yerel |
Diyarbakır
Yerel |
Diyarbakır
Yerel |
Ankara
Yerel
|Batman
5
#
Haber
Tarih
Mecra
141 Yeni Yurt Gazetesi
10.02.2014 Gazete | Günlük
Batman Doğuş
Gazetesi
10.02.2014 Gazete | Günlük
142
143 Şebeke
11.02.2014 Web Haberi
Haber | Yazar
Diyarbakır, Çanakkale, Batman ve İzmirli
gençler Hatırlamak ve Anlatmak için
şehre BAK Proje kapsamında biraraya
gelerek, fotoğraf sergisi açtılar
Hatırlamak ve Anlatmak İçin Şehre Bak
Sergisi Diyarbakır’da
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre Bak
Sergisi
Bağlantı
Doküman
BAK Proje
Dönemi
Yerel |
Ulusal
http://yeniyurtgazetesi.com/haber_det
ay.asp?haberID=8321
yeniyurtgazetesi_2014
Diyarbakır Sergi
0210
Yerel |
Diyarbakır
-
batmandogus_201402
Diyarbakır Sergi
10
Yerel
|Batman
http://www.sebeke.org.tr/2014/02/ha
tirlamak-ve-anlatmak-icin-sehre-baksergisi/
144 Zaman Gazetesi
11.02.2014 Gazete | Günlük
!fİstanbul’dan Şehre Bakış
http://www.zaman.com.tr/kultur_fistanbuldan-sehre-bakis_2198847.html
145 Birgün Gazetesi
11.02.2014 Gazete | Günlük
!f İstanbul Şehre ‘BAK’acak
-
-
İstanbul Sergi
zamanavrupa_201402
!f İstanbul
11
Etkinliği
zaman_20140211
birgun_20140211
!f İstanbul
Etkinliği
!f İstanbul
Etkinliği
Ulusal
Ulusal
146
Altyazı Aylık
Sinema Dergisi
12.02.2014 Dergi | Aylık
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
Projesi !f’te
http://www.altyazi.net/olanbiten/hatirlamak-ve-anlatmak-icinsehre-bak-fte/
147
Bize Göre Kültür
Sanat Blogu
13.02.2014 Web Haberi
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
http://www.bize-gore.com/hatirlamakve-anlatmak-icin-sehre-bak.html
13.02.2014 İnternet Yayını
Babasını Mektuplarda Tanıdı
Mahmut Bozarslan
http://www.aljazeera.com.tr/aljazeera-ozel/babasini-mektuplardatanidi
13.02.2014 Gazete | Günlük
!fİstanbul’dan Şehre Bakış
-
buyukcekmecegazetesi !f İstanbul
_20140213
Etkinliği
Yerel |
İstanbul
150 Artı1 TV
14.02.2014 TV
Vecdi Sayar - Kedi Gözü Programı /
Röportaj
dak: 38:30 - 42:15
-
ARTI1_kedigozu_2014
İstanbul Sergi
0214
Ulusal
151 Marketing Türkiye
15.02.2014 Dergi | Aylık
Hatırlamak ve Anlatmak için BAK
-
marketingturkiye1_20
140215
İstanbul Sergi
marketingturkiye2_20
140215
Ulusal
152 Karşı Gazete
15.02.2014 Gazete | Günlük
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
-
karsigazete_20140215 Diyarbakır Sergi
Ulusal
-
guneydoguekspres1_2
0140216
Diyarbakır Sergi
guneydoguekspres2_2
0140216
Yerel |
Diyarbakır
148 Aljazeera Türk
149
Büyük Çekmece
Gazetesi
16.02.2014 Gazete | Günlük
Ölen Babasını Mektuplarda Tanıdı
Ahmet Sin
154 Aksiyon
17.02.2014 Dergi | Haftalık
!f İstanbul’la sinema günleri
155 Milliyet
18.02.2014 Gazete | Günlük
‘Tutuklu Mektup’tan Babasını Tanıyabildi
Damla Yur
156 Haber Ekspres
19.02.2014 Gazete | Günlük
24 Gencin ‘Şehre BAK’ Sergisi İzmir’de
Hürriyet Daily
News
20.02.2014 Gazete | Günlük
153
157
Güneydoğu
Ekspres Gazetesi
158 Photoline Dergi
20.02.2014 Web Haberi
159 Ege Telgraf
21.02.2014 Gazete | Günlük
160 Kent Yaşam
Exhibition revealing the city through
'memory of the youth'
('Gençlerin hafızası' aracılığıyla şehre
bakan sergi)
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
Sergisi İzmir’de
Şehre BAK’ Sergisi İzmir’de
http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/h
aber-37888-12-f-istanbulla-sinema-gunleri.html
http://gundem.milliyet.com.tr/-tutuklumektup-tanbabasini/gundem/detay/1838200/defa
ult.htm
http://www.hurriyetdailynews.com/ex
hibition-revealing-the-city-throughmemory-of-theyouth.aspx?pageID=238&nID=62670&
NewsCatID=385
http://www.photoline.com.tr/hatirlam
ak-ve-anlatmak-icin-sehre-bak-sergisiizmirde/
http://www.kentyasam.com/hatirlama
k-ve-anlatmak-icin-sehre-bak-hbrdty30027.html
22.02.2014 İnternet Yayını
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
23.02.2014 Gazete | Günlük
!f Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali 1
Mart’ta Fransız Kültür Merkezi’nde
162 Evrensel
23.02.2014 Gazete | Günlük
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
http://www.evrensel.net/haber/78977
/salin-asklarinizisokaga.html#.U0K72fl_sxQ
163 Haberini Oku
24.02.2014 İnternet Yayını
Anlamlı Sergi İzmir’de
http://www.haberinioku.com/haber/1
5905-anlamli-sergi-izmir-de
161
164
Ege’de Bugün
Gazetesi
Ege’de Bugün
Gazetesi
Batman Medya
Gazetesi
Posta İzmir Ege
166
Gazetesi
Batman Doğuş
167
Gazetesi
165
24.02.2014 Gazete | Günlük
‘Şehre BAK’ Sergisi İzmir’de / Hatırlamak
ve Anlatmak için Şehre BAK
26.02.2014 Gazete | Günlük
Batman’da Şehre BAK Sergisi
27.02.2014 Gazete | Günlük
24 Gencin Eseri İzmir’de
28.02.2014 Gazete | Günlük
168 Yolculuk Dergisi
01.03.2014 Dergi | Aylık
169 İzmir Life
01.03.2014 Dergi | Aylık
170 Haber Türk Egeli
07.03.2014 Gazete | Günlük
Gençler Şehre BAK Sergisinde bir araya
geliyor
Hatırlamak ve Anlamak için Şehre BAK
Sergisi, Şehirlerin Hafızalarına ve
Hikâyelerine Odaklanıyor
Hatırlamak ve Anlamak için Şehre BAK
Sergisi İzmir’de
Anlamak İçin Şehre Bak
-
http://www.batmanmedya.com/haber19093-Batmanda-Sehre-BAKsergisi.html#.U0Kuzfl_sxQ
altyazi_20140212
aljazeera_20140213
Ulusal
!f İstanbul
Etkinliği
-
Diyarbakır Sergi
Ulusal
aksiyon_20140217
!f İstanbul
Etkinliği
Ulusal
milliyet_20140218
Diyarbakır Sergi
Ulusal
haberekspres_201402
İzmir Sergi
19
Yerel | İzmir
hurriyetdailynews_201
Sergiler
40220
Yerel |
İstanbul
-
İzmir Sergi
-
egetelgraf_20140221 İzmir Sergi
Yerel | İzmir
İzmir Sergi
Yerel | İzmir
-
egedebugun_2014022
!f İzmir Etkinliği
3
Yerel | İzmir
-
Sergiler
Ulusal
-
İzmir Sergi
Ulusal
egedebugun1_201402
24
İzmir Sergi
egedebugun2_201402
24
-
Batman Sergi
Yerel | İzmir
Yerel
|Batman
-
postaizmirege_201402
İzmir Sergi
27
Yerel | İzmir
-
batmandogus_201402
Batman Sergi
28
Yerel
|Batman
-
yolculuk_20140301
İzmir Sergi
Ulusal
-
izmirlife_20140301
İzmir Sergi
Bölgesel |
İzmir
-
haberturkegeli_20140
İzmir Sergi
307
Yerel | İzmir
6
#
Haber
Tarih
Mecra
Haber | Yazar
Bağlantı
Doküman
BAK Proje
Dönemi
Yerel |
Ulusal
171 Sanat Atak
11.03.2014 Web Haberi
BAK projesi yolculuğunu sürdürüyor
http://www.sanatatak.com/view/BAKprojesi-yolculugunu-surduruyor/754
-
İzmir Sergi
-
172 Biga Çarşamba
19.03.2014 Gazete | Günlük
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
Sergisi Çanakkale’de
http://www.bigacarsambapostasi.com
/hatirlamak-ve-anlatmak-icin-sehrebaksergisi-canakkalede
-
Diyarbakır Sergi
Yerel |
Çanakkale
173 Çanakkale Hedef
20.03.2014 Gazete | Günlük
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
Sergisi Çanakkale’de
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
Sergisi Çanakkale’de
-
canakkalehedef_20140
Çanakkale Sergi
320
-
canakkalegundem_201
Çanakkale Sergi
40320
Çanakkale
Gündem
20.03.2014 Gazete | Günlük
175 Çanakkale Olay
24.03.2014 Gazete | Günlük
BAK sergisi ilgi gördü
-
canakkaleolay_201403
Çanakkale Sergi
24
Özgür Gündem
Gazetesi
24.03.2014 Gazete | Günlük
Sanatçılar Anadolu için bir araya geldi
-
ozgurgundem_201403
Çanakkale Sergi
24
174
176
Yerel |
Çanakkale
Yerel |
Çanakkale
Yerel |
Çanakkale
Ulusal
Yerel
|Batman
Yerel |
Çanakkale
177 Batman Gazetesi
25.03.2014 Gazete | Günlük
Batmanlı Sanatçılar Çanakkale’de
-
batmangazetesi_20140
Çanakkale Sergi
325
178 Kalenin Sesi
01.04.2014 Gazete | Günlük
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK
Sergisi Çanakkale’de
-
kaleninsesi_20140401 Çanakkale Sergi
179 Burası Çanakkale
01.04.2014 Gazete | Günlük
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre Bak
Sergisi
http://www.burasicanakkale.com.tr/in
dex.php?option=com_content&view=a
rticle&id=1716:hatirlamak-ve-anlatmakicin-sehre-baksergisi&catid=34:guncel&Itemid=61
burasicanakkale_2014
Çanakkale Sergi
0401
Yerel |
Çanakkale
Çanakkale İçinde
Kadın Gazetesi
02.04.2014 Gazete | Haftalık
O Batıda Ben Doğuda Değilim, Yani Biz
Aynıyız
-
canakkaleicindenkadin
Çanakkale Sergi
_20140402
Yerel |
Çanakkale
180
7
Download

Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK Basında