im
n
e
r
ğ
Ö
+
s
u
m
s
a
r
E
v
a
ın
Bu s
j
ta
S
+
s
u
m
s
a
r
E
i,
ğ
li
li
t
Hareke
im
iş
ğ
e
D
a
n
la
v
e
M
e
v
i
ğ
li
Hareketli
.
ir
t
k
e
c
e
il
b
a
ıl
n
a
ll
u
k
in
iç
ı
Programlar
DİKKAT!
YABANCI DİL SINAV PUANI HESAPLANMASI
• Yabancı Dil Sınavı 3 bölümden oluşmaktadır:
Writing, Proficiency, Speaking
• Öğrencilerin Speaking Sınavına girebilmeleri için
Writing ve Proficiency sınavlarının ortalamasının
100 üzerinden en az 50 olması gerekmektedir.
• Öğrenci her üç sınava da girmek zorundadır.
• Yabancı Dil Sınavı Puanı aşağıdaki şekilde
hesaplanacaktır;
• Writing % 30
• Proficiency % 45
• Speaking % 25
Başvuru Tarihleri:
02 - 16 Mart 2015 tarihleri arasında online başvuru.
Başvuru sırasında teslim edilecek Belgeler:
•On-line doldurulan Ön Başvuru Formunun
çıktısı (imzalı 2 kopya)
Yabancı Dil Sınavları
Writing ve Proficiency Sınavları: 22 Mart 2015
: 29 Mart 2015
Speaking Sınavı
• Başvuru süresi sonunda bütün başvurular Uluslararası İlişkiler Birimi panosunda ve www.uib.anadolu.edu.tr
sayfasında duyurulacaktır.
• Sınav Başvuru Formunu 17 Mart 2015 tarihinde Saat 16.00’a kadar teslim etmeyen öğrenciler sınava alınmayacaktır.
• Olası itirazlar 17 Mart 2015 tarihinde değerlendirilecek ve bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.
• Ayrıntılı bilgi için www.uib.anadolu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.
Anadolu Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Grafik Tasarım Ofisi
I
R
A
L
M
A
R
G
O
R
P
M
i
Ş
i
Ğ
E
D
I
S
ULUSLARARA
I
V
A
N
I
S
L
i
D
iÇiN YABANCI
Download

Başvuru Afişi - Uluslararası İlişkiler Birimi