Türkiye ve Rusya
arasında parasal işbirliği
usya ve Türkiye Merkez
Bankaları'nın temsilcileri Türkiye - Rusya
Hükümetler arası Karma
Ekonomik Komisyonu (KEK)
çerçevesinde mali sektör ve
bankacılık sektöründeki işbirliğin
masaya yatırıldığı beşinci toplantıda biraraya geldi. Rusya Merkez
Bankası'ndan konuyla ilgili
yapılan açıklamalarda, toplantı
sırasında ekonominin mevcut durumunun ve iki ülkenin
bankacılık sektörlerinin gelişiminin görüşüldüğü belirtildi.
R
YARGITAY TAŞERON iŞÇILERi HAKLI BULDU
H
n
muda çalışa
ükümet, ka rin "sürekli
le
taşeron işçi na alınması
su
ro
d
a
işçi" k
adı.Düzennleme hazırldava açıp
ze
ü
d
ir
b
i
celik
için yen
geçerse, ön
urumleme hayata a olmak üzere kamu k i
im
rd
a
d
la
n
işçilere
kazana
şan taşeron
larında çalı ı doğacak.
n
kadro imka
n işçiden
0 bin taşero ttüğü
0
6
n
şa
lı
ça
Kamuda ını, kurumların yürü
80 bine yak lıştıklarını ve iş ilişki-terek
ça
asıl işlerde vazaalı" olduğunu belir
u
"m
lerinin
urdu.
yargıya başv
andı ve
akını sonuçlbölümü
y
e
in
b
10
n
u.Büyük
Davalarda
ri haklı buld
olmak
yargı, işçile Genel Müdürlüğü'nde
,
Karayolları Bakanlığı, Eti Maden olleri
k
tr
lı
e
ğ
P
e
sa
rkiy
üzere,
rumu ve Tü n taşeron
u
K
rü
ü
m
ö
şa
lı
Taşk
ali
aklığı'nda ça
Anonim Ort ilyar liraya yakın bir m
m
i
ik
r,
le
yla
işçi
k
kemeler yolu
hakkı, mah şma ve Sosyal Güvenli ne
lı
ü
a
st
Ç
ü
ı.
k
d
ü
n
ali y
kaza
luşan bu m
Bakanlığı, o nleme hazırlayarak
yeni bir düzea sundu.
başbakanlığ
Elektrik sektörü
borsada kazandırdı
B
onom
HERKES iÇiN EKONOMi POLiTiKA
13 KASIM 2014 Perşembe
KDV dahil 25 Krş
orsa İstanbul'da işlem gören
paylardan hesaplanan sektörler içinde, son bir ayda
yatırımcısına en fazla kazandıran elektrik
sektörü oldu. Derlenilen bilgilere göre,
Borsa İstanbul tarafından hesaplanan
sektör endeksleri içinde, elektrik son bir
aylık dönemde yüzde 26,95 artış kaydederek yatırımcısına en fazla kazandıran
sektör endeksi oldu. Elektrik sektörü endeksi, yıl başından bu güne kadar olan
dönemde ise yüzde 30'un üzerinde değer
kazanarak, tüm sektör endeksleri içinde
OTAŞ'ın
Mersin-Kara- en fazla kazandıran ilk 5 sektör
man arasında arasında yer aldı. Öte yandan, elektrik
yapılacak doğalgaz sektör endeksi içinde değerlendirilen
boru hattı proşirketler arasında yatırımcısının
jesinin arazi-etüt, harita ve kamulaştırma
yüzünü, en fazla Zorlu Enerji güldürdü.
mühendislik işi için açtığı ihaleye 9 firma tekElektrik sektör endeksi içinde yer alan
lifte bulundu. BOTAŞ Genel Müdürlüğü bidiğer şirketler incelendiğinde Zorlu Ennasında düzenlenen ihalede, komisyon üyeleri
erji'yi yüzde 26,59'luk performans ile
firmalar tarafından gönderilen teknik ve mali
Ayen Enerji izledi.
teklif zarflarını açarak dosyaları inceledi.
www.ekonomigazetesi.net
BOTAŞ'ın ihalesine 9 firmadan teklif
B
YENiiŞ GÜVENLiĞiEYLEM PLANI
ZEYTiN AĞACI SAYISI 10
YILDA YÜZDE 56 ARTTI
988 yılında 85 milyon 646 bin olan
zeytin ağacı sayısı, aradan geçen
süre zarfında ciddi oranda arttı.
Özellikle 2004 yılı sonrası katlanarak
artan zeytin ağacı sayısı 2005 yılında 113 milyon 180 bine, 2006 yılında da 129 milyon
265 bine yükseldi.2007 yılında 144 milyon
329 bin olan ağaç sayısı, 2008 yılında 151 milyon 630 bine, 2009'da 153 milyon 723 bine,
2010'da 157 milyon 156 bine, 2011 yılında 155
milyon 427 bine, 2012 yılında 157 milyon 904
bine ulaştı. Son 10 yılda zeytin ağacı sayısı
yüzde 56 artışla 2013'te 167 milyon 30 bine
yükseldi.
1
ISI YALITIMIYLA 46 MiLYAR
LiRA TASARRUF SAĞLANACAK
sı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları
Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu
Başkanı Ferdi Erdoğan, Kalkınma
Planı'nın öngördüğü süre içinde 6,5 milyon
konutun ısı yalıtımının yapılmasıyla 46 milyar
lira tasarruf elde edileceğini, 51 bin kişiye de
yeni istihdam sağlanacağını belirtti. İZODER'den yapılan açıklamaya göre Ferdi Erdoğan,
Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, beraberindeki 11 bakanla açıkladığı "Onuncu
Kalkınma Planı"nda yer alan konuların,
"Öncelikli Dönüşüm Programları" olarak 25
başlıkta listelendiği hatırlattı.
I
ASELSAN, MAKEDONYA
OTOYOLLARINA EL ATTI
SELSAN, Makedonya
Cumhuriyeti'nde Otoyol Ücret
Toplama Sistemi Projesi gerçekleştirmek için sözleşme imzaladı. ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, sözleşme
kapsamında, 15,9 milyon avro tutarındaki sözleşmeyle Makedonya'nın Sırbistan sınırından Yunanistan sınırına kadar uzanan ve
Koridor-10 olarak adlandırılan yaklaşık 200
kilometrelik ücretli otoyolunun üzerinde
ücret toplama sahası ve sistem kontrol
merkezi inşa edilecek.
A
Başbakan Ahmet Davutoğlu, İş Güvenliği için hazırlanan eylem planını açıkladı. Maden işletmeleri ve inşaatlar için planlanan
tarihi değişikleri açıklayan Davutoğlu, sertifikası olmayan işçilerin hiçbir alanda çalışamayacağını da belirtti.
D
avutoğlu'nun açıklamalarından satır
başları: İş güvenliği
paketini bu hafta Meclis'e
vereceğiz. 95 maden ocağı
işletmesini durdurduk.
Asansör faciasından sonra
2079 inşaat denetlendi, 1610
inşaat durduruldu. Yasal
düzenlemeyi yapmış olabilirsiniz, teftiş yaparsınız,
inşaatı durdurursunuz ama
en önemlisi çalışma sistemini değiştirmektir. Hükümetimiz çalışma şartlarını
iyileştirmek için her türlü
yasal tedbiri alacak. Mesela
sadece sonunda bir şey üretmek değil, çalışanlarımızın
can güvenliğini de sağlamak
önemli. Vatandaşlarımızı
kendi güvenlikleri için bilgilendirmek de çok önemli.
6 Eylül'den bu yana, her
Bakanlar Kurulu toplantısında iş güvenliği
konusunu ele aldık. İşçi ve
işverenlerin, STK'ların
mevzuatları incelemesi ve
önerilerle gelmesi lazım.
Hem demokratik standartlarda bir ülke olarak
sömürünün önüne
toğraflı olacak
İŞ
T
KA
BMM Plan
ve Bütçe
Komisyonu'nda bakanlığın 2015 bütçesi
üzerinde sunum
yapan Çalışma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk Çelik,
önce Soma'da, ardından Ermenek'te
yaşanan maden
kazalarına değinerek,
inşaat sektöründeki
iş kazalarına da
dikkat çekerek, özellikle inşaat ve maden
işyerlerinde mevzuat
değişikliklerine ilişkin çalışmaların
tamamlandığını ve
açıklananağını
İŞTE GÜVENLİK PAKETİNİN MADDELERİ
1-Mesleki yeterlilik sertifikası alınacak
2-Zorunlu iş sağlığı ve eğitimi
3-Yapı denetim firmaları iş güvenliği sorumluluğunu üstlenecek
4-İnşaatlarda şantiye şefine, madenlerde şeflerine iş güvenliği uzmanı olma zorunluluğu getireceğiz
5-Yaptırımlarda ödül-ceza formatı gelecek.Çok tehlikeli iş kategorisinde 3 yıl hiçbir
sorun çıkmaması durumunda işverenlerden sigortaları asgari düzeyde tahsil edeceğiz.
6-İdari para cezalarında yaptırımlar getireceğiz
7-Kamu ihale şartlarına çok ciddi yükümlülükler getireceğiz
8- Rödevans, kiralama işlerinde üretim zorlamalarını önlemek için tedbirler getireceğiz
9- Rödevans sürelerini 15 yıldan az olmama şartı getireceğiz
10- Kamuda rödevans olacak ama bütünüyle bu iş başka bir taşerona
devredilemeyecek
11- Özel sektörede rödevans olmayacak
12-Standartlara uygun kişisel koruyucu donanım sağlamayanlara idari
para cezası uygulanacak
13-İşverenin ölümlü iş kazasında işveren kusurlu bulunursa alacağı
cezaya ilave olarak 2 yıl boyunca kamu ihalelerinden men edilecek.
14- Yeraltı maden işlerinde çalışan işçilerin kaydı ve konumları
için çip uygulanacak
15- Maden dokümanları mutlaka elektronik ortamda paylaşılacak
A
L
ZA
P iS CEZ
A
H
A
RIN Bakan Faruk Çelik inşaat ve ASI
maden işyerlerinde mevzuat değişikliklerine ilişkin çalışmaların tamamlandığını söyledi.
söyledi.Yetkililer,
değişiklikle, kaza sicili temiz işyerlerine
prim indirimi yapılması gibi teşvik uygulamalarının yanı sıra,
iş kazalarında sorumluların yaptırımlarının
ağırlaştırılacağını, bir
kısım idari para
cezalarının ağırlaştırlacağını, bazı idari
para cezası gerektiren ihmal
koşulların hapis
cezasına çevrileceğini ve ölüm hali
olmasa bile bazı kaza
durumlarının cezasının hapis cezası
olacağını belirtiyor.
2
3
Ewina Méye
RONİ
Ekonomi
Beni İsrail
Belası
Savunma ve havacılıkta
1.3 milyar dolarlık ihracat
Türkiye İnovasyon Haftası
uzman isimleri ağırlayacak
hracat verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yılın ocak-ekim
döneminde 1 milyar 116 milyon 134
bin dolar olan sektör ihracatı, bu yılın
eş döneminde yüzde 19 artarak 1 milyar 327 milyon 92 bin dolara yükseldi.
u yıl üçüncüsü düzenlenecek olan
B
ve 2014’ün final etkinliği olarak
adlandırılan Türkiye İnovasyon Haf-
Yazısı
S.10’da
Süleyman GÖKSU
Hatay’da Suriyeli
vatandaşların eğitimi
Yazısı
S.10’da
GE
i
Ekonomi
tası, inovasyon alanında dünyanın
önemli isimlerini İstanbul’da bir
araya getirecek.
LiY
OR
Gündem
8
Bozkır'dan Rum vekile
tokat gibi yanıt
B Bakanı ve Başmüzakereci
Volkan Bozkır, Türkiye'nin üyelik müzakerelerinde yeni
asılların açılamasından AB
tarafının sorumlu olduğunu
söyledi.
A
2
Ekonomi
13 KASIM
2014
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
"BÜYÜYEN KOBİ PROGRAMI" YENİ KATILIMCILARINI BEKLİYOR
zyeğin Üniversitesi'nin
organizasyonunda, işini
Ö
büyütmek isteyen KOBİ’LER için
tasarlanan özel eğitim programı
Kauffman FastTrac "Büyüyen KOBİ
Programı" büyük ilgi görüyor. Yeni
dönemi 8 Aralık 2014 tarihinde
başlayacak ve 20 Ocak 2015 tarihine
kadar toplam 10 modül olarak
uygulanacak program katılımcılarını
bekliyor.
İşinizi kurdunuz ve belli bir noktaya
getirdiniz. Şimdi mevcut
kaynaklarınız ile en yüksek kar’ı elde
etmek ve büyümek istiyorsunuz.
Toplanan inek sütü
miktarı azaldı
Yeni bir makina almak, mevcut
ürünlere ek ürünler üretmek, ve
başka ülkelere ihracat yapmak için
yapılması gerekenleri ve büyürken
hangi zorluklarla karşılaşacağınız
biliyor musunuz? İşte bu sorulara
cevap bulmak amacıyla hayata
geçirilen ve Özyeğin Üniversitesi'nce
gerçekleştirilen "FastTrac Büyüyen
KOBİ Programı" büyüme ve
verimlilik sağlayan kanıtlanmış
çerçeveler ve süreçler yardımıyla
işinizin gerçek potansiyeline
ulaşmasına yardımcı olmak üzere
tasarlanmış, esnek bir programı
olarak dikkat çekiyor.
Bu program sırasında;
• İşinizin mevcut durumunu analiz
edeceksiniz
• En iyi büyüme fırsatlarını
belirleyeceksiniz
• Vizyonunuzu ve stratejik planınızı
destekleyen bir bütçe
oluşturacaksınız
• Ürününüzü/hizmetinizi daha güçlü
kılmanın yollarını arayacaksınız
• Hedeflediğiniz pazar için en iyi
satış stratejilerini belirleyeceksiniz
• Yönetim ekibinizin görev ve
sorumluluklarını optimize
edeceksiniz
• İşinizi büyütmenize destek
Mücevher ihracatı yüzde 70 arttı
Türkiye'nin ekim ayı mücevher ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 70 arttı.Mücevher
İhracatçıları Birliği açıklamasına göre, 2014 Ekim ayı külçe altın hariç mücevher ihracatı, değer
bazında 2013 Ekim ayına göre yüzde 70,39 artarak 330 milyon 231 bin 499 dolar oldu.
yüzde 70 arttı.
ve Süt Ürünleri Üretimi, Eylül 2014"
verilerini açıkladı. Buna göre, eylülde
toplanan inek sütü miktarı, bir önceki
aya göre yüzde 0,9 azalarak 648 bin
573 ton oldu. Mevsim ve takvim
etkisinden arındırılmış seriye göre
ticari süt işletmeleri tarafından
üretilen içme sütü miktarı eylülde bir
önceki aya göre yüzde 5, inek peyniri
üretimi yüzde 7,8 arttı. Koyun, keçi,
manda ve karışık sütlerden elde edilen
peynir çeşitleri ise yüzde 12,2 azaldı.
Eylülde yoğurt üretimi bir önceki aya
göre yüzde 0,9, ayran üretimi de yüzde
0,1 arttı. Takvim etkisinden
arındırılmış seriye göre, ticari süt
işletmeleri tarafından üretilen içme
sütü miktarı söz konusu ayda geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 6,7, koyun,
keçi, manda ve karışık sütlerden elde
edilen peynir çeşitleri ise yüzde16,2
azalış gösterdi. İnek peyniri üretimi ise
yüzde 15 arttı.
Aynı seriye göre yoğurt üretimi bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5,
ayran üretimi ise yüzde 8,8 artış
kaydetti. Eylülde ticari süt işletmeleri
tarafından toplanan inek sütü yağ
oranı ortalama yüzde 3,6, protein
oranı ise ortalama yüzde 3,3 olarak
tespit edildi. CİHAN
Kırmızı et üretimi 202
bin 530 ton oldu
Mücevher İhracatçıları Birliği
açıklamasına göre, 2014 Ekim
ayı külçe altın hariç mücevher
ihracatı, değer bazında 2013
Ekim ayına göre yüzde 70,39
artarak 330 milyon 231 bin 499
dolar oldu.
Miktar bazında ise ekim ayında
187 bin 815 kiloluk mücevher
dış pazarlara satıldı. Ekim
ayında altından mamul
mücevherci eşyası satışı 309
milyon 194 bin dolar,
gümüşten mamul kuyumcu
eşyası satışı 9 milyon 669 bin
dolar, pırlantalı altından
mamul satışı ise 7 milyon 671
bin 709 dolar olarak
gerçekleşti.
Ocak-Ekim 2014 döneminde
toplam mücevher ve takı
ihracatı ise ortalama yüzde
20,61 artış göstererek 2 milyar
200 milyon 517 bin doları geçti.
Mücevher sektörünün ocakekim performansı ürün
gruplarına göre
değerlendirildiğinde ise
altından mamul mücevherci ve
kuyumcu eşyası satışının 1
milyar 994 bin 200 doları aştığı
görülüyor. Gümüşten mamul
mücevherci eşyası 91 milyon
862 bin dolar ile ikinci sırada
yer alıyor. Pırlantalı altın ve
gümüşten mücevherci eşyası
ihracatı ise 61 milyon 419 bin
dolar düzeyini yakaladı.
Türk mücevher sektörünün
gözde pazarı ekim ayında da
körfez ülkeleri oldu.
Türkiye'nin en çok altından
mamul takı ihracatı yaptığı
ülke Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) oldu. 58 milyon 865 bin
dolarlık mücevher alımı yapan
BAE'yi Irak, Amerika Birleşik
Devletleri, Kazakistan ve
Almanya izledi.
İhracat yapılan ülkeler
listesinde 8. sırada yer bulan
Belçika ise geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 786'lık
artışla Türkiye'den 7 milyon
305 bin dolarlık mücevher aldı.
Bölgeler bazında
değerlendirildiğinde ekimde
Avrupa Birliği ülkelerine
mücevher ihracatı 41 milyon
650 bin dolar düzeyinde
gerçekleşti. Aralarında BAE,
Irak ve İsrail'in yer aldığı Yakın
ve Ortadoğu ülkelerine takı
ihracatı yaklaşık 85 milyon
dolar seviyesinde gerçekleşti.
Altın fiyatlarına rağmen
ihracat arttı
ürkiye'nin toplam kırmızı et üretimi,
T
bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9
azalarak 202 bin 530 ton oldu. Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014'ün 3.
çeyreğine ilişkin kırmızı et üretimi
istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, kırmızı et üretimi, üçüncü
çeyrekte 202 bin 530 ton oldu. Üretim,
bir önceki döneme göre yüzde 7,3,
geçen yılın aynı dönemine göre ise
yüzde 1,9 azaldı. Söz konusu
dönemde, kırmızı et üretiminin 175 bin
353 ton sığır eti, 21 bin 631 ton koyun
eti, 5 bin 405 tonunu keçi eti, 141
tonunu manda eti oluşturdu. Sığır eti
üretimi bir önceki döneme göre yüzde
7,6, geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 1,4 azalış kaydetti. Koyun eti
üretimi de bir önceki çeyreğe göre
yüzde 7,8, geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 18,1 azaldı. CİHAN
ihracat verilerinden
yaptığı derlemeye göre,
geçen yılın ocak-ekim
döneminde 1 milyar 116
milyon 134 bin dolar olan
sektör ihracatı, bu yılın eş
döneminde yüzde 19
artarak 1 milyar 327 milyon
92 bin dolara yükseldi.
Savunma sanayi
firmalarının, geçen sene
ekimde 129 milyon 842 bin
dolar olan ihracatı ise bu
yılın aynı ayında yüzde
7'lik düşüşle 120 milyon
643 bin dolara geriledi.
Sektör ihracatında ilk
sırayı alan Ankara'nın
geçen yılın
karşılaştırılabilir
döneminde 465 milyon
606 bin dolar olan
ihracatı, bu yılın aynı
döneminde yüzde 38
artışla 642 milyon 108 bin
dolara ulaştı. Dev
savunma şirketlerine ev
sahipliği yapan Ankara'nın
sektör ihracatındaki payı
yüzde 48 oldu.Başkentin
en büyük rakibi olan
İstanbul'un bu dönemdeki
savunma ve havacılık
ihracatı ise yüzde 8,6'lık
azalışla 279 milyon 8 bin
dolara geriledi.
"Mücevher ihracatında tek
belirleyici biz ya da mal
sattığımız ülkeler olmuyor.
Dünya çapında döviz kurları
çok hareketli... Altın fiyatları
Üçüncü sıradaki
Eskişehir'in ihracatı da
yüzde 15'lik artışla 222
milyon 598 bin dolar
olarak kayıtlara geçti.
Türkiye savunma sanayi
ihracatının lokomotifi olan
bu 3 il, sektör ihracatının
yüzde 86'sını
gerçekleştirdi.
Türk
savunma ve
havacılık
sektörünün yılın 10
aylık dönemindeki
ihracatı geçen yılın
aynı dönemine göre
yüzde 19 artarak 1,3
milyar dolara
ulaştı.
Lider pazar ABD
Yılın 10 aylık sürecinde
Türkiye'deki savunma
şirketlerinin en fazla
ihracat yaptığı ülke ABD
oldu. Bu ülkeye yapılan
dış satım geçen yıla göre
yüzde 14'lük artışla 461
milyon 399 bin dolar
olarak kayıtlara geçti.
ABD'yi 100 milyon 29 bin
dolarla Malezya, 75 milyon
862 bin dolarla İspanya, 74
milyon 927 bin dolarla
Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE), 70 milyon 326 bin
dolarla İtalya, 56
milyon 308 bin dolarla
Fransa ve 42 milyon
996 bin dolarla
Türkmenistan takip
etti.
Türk savunma ve havacılık
sanayisi, ocak-ekim
döneminde 150'nin
üzerinde ülke ve serbest
bölgeye toplam 1,3 milyar
dolarlık ihracat yapma
başarısına imza attı.AA
geçen seneye göre yüzde 50
geriledi. Miktar olarak
mücevher ihracatı artsa bile
altın fiyatlarındaki
gerilemeden dolayı değer
olarak aynı oranda artmadı.
Şu anda aylık bazda yüzde
70,39, 10 aylık dönemde de
yüzde 20'nin üzerinde artış
gerçekleştirdik.
Oysa miktar olarak artışımız
yüzde 35'in üzerinde... Altın
eğer geçen seneki seviyelerinde
olsaydı yıllık ihracat değer
artışımız yüzde 50'lerde
olacaktı. Altının değer kaybına
rağmen ihracatta artış
kaydedebilmemiz
sektörümüzün dünya
pazarlarındaki payını
arttırması anlamında değerli
bir göstergedir."C
CİHAN
Ayhan Güner, döviz
kurlarındaki dalgalanma ve
altın fiyatlarına dikkati
çekerek, şunları kaydetti:
MİLYAR DOLARLIK İHRACAT
ihracatı geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 19
artarak 1,3 milyar dolara
ulaştı.
Programın toplam süresi 7 haftaya
yayılmış şekilde 30 saattir. Ders
programları girişimcilerin çalışma
hayatları dikkate alınarak
tasarlanmıştır.
Yabancılar geri
çekildi açığı Türk
fonlar kapattı
ürkiye Ziraat Odaları
T
Birliği’nin (TZOB) ve çeşitli
ticaret borsalarının verilerine
Tarımsal üretim, bu yılın ilk
aylarından itibaren don, dolu
ve kuraklık gibi pek çok afetle
karşı karşıya kaldı, ürünlerin
fiyatları tavan yaptı.
SAVUNMA VE HAVACILIKTA 1.3
ürk savunma ve
havacılık sektörünün
T
yılın 10 aylık dönemindeki
Program süresi ve veriliş şekli
bakıldığında, aşureye katılan
gıdaların fiyatları son bir yılda
ortalama yüzde 35 arttı. Bazı
ürünlerde meydana gelen
artış, yüzde 130’ların üzerine
çıktı.
ürkiye'nin ekim ayı
T
mücevher ihracatı, geçen
yılın aynı dönemine oranla
ürkiye genelinde eylül ayında 648
bin 573 ton inek sütü toplandı.
T
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Süt
olabilecek operasyonel sistemleri
keşfedeceksiniz
• Kârlılığınızı ve finansal
performansınızı arttıracaksınız
• İş planınızı hayata geçireceksiniz
• Girişimciler için mevcut Destek
mekanizmalarından nasıl
yararlanacağınızı öğreneceksiniz.
9 aylık cirosu 51,3
milyar TL
rek net
oç Holding’in üçüncü çey
u.
old
lira
n
lyo
mi
kârı 678,6
kârı tek
Holdingin üçüncü çeyrek
yüzde
ak
lar
seferlik gelirlerin aza
ret’in
Ma
n,
me
rağ
ne
43,5 düşmesi
ş’ın
pra
Tü
ve
kâr
en
gel
dan
satışın
in
irin
gel
i
dek
tahminlerin üzerin
ı.
aşt
i
rin
tile
len
bek
asa
piy
etkisiyle
K
Bu yılın Ekim ayı fiyatlarıyla
geçtiğimiz yılın Ekim ayı
fiyatları kıyaslandığında
ortaya ciddi fiyat farkları çıktı.
Fiyatlarda meydana gelen bu
artış, Muharrem ayının
vazgeçilmezi tatlısı olarak
bilinen aşureyi de vurdu.
Dolu olayından en çok zarar
gören ürünler listesinde ilk
sırada yer alan kuru kayısı
fiyatları bir yılda yüzde
132’den fazla arttı.
Marketlerde 46,27 liradan alıcı
bulan fındık içinin fiyatı bir
yılda tam yüzde 110 arttı. Kuru
fasulyenin fiyatında yüzde 39,
pirincin fiyatında yüzde 46,
elmanın fiyatında yüzde 6,
kuru incirin fiyatında ise
yüzde 28 artış oldu.
Kuru üzümün fiyatında ise
yüzde 18 seviyesinde düşüş
yaşandı.C
CİHAN
Sabancı’nın 9
aylık kârı 1 milyar
435 milyon TL
una göre
KAP’a gönderdiği bilanços
çeyrekte
ncü
üçü
rı
ışla
sat
in
holding
lira
r
lya
mi
yüzde 2,8 artışla 19,1
e
ind
reğ
çey
üç
ilk
oldu. 2014’ün
iri
gel
ış
sat
TL
r
lya
mi
3
51,
toplam
bu
’in
ng
elde eden Koç Holdi
ırımları ise
dönemdeki kombine yat
5 milyar liraya ulaştı.
endiren
Sonuçları Reuters’e değerl
Akalın,
er
Alp
Deniz Yatırım analisti
,
şüş
dü
i
dak
kâr
“Yıllık bazda net
yıl
en
geç
ın
a’n
ort
Sig
di
Yapı Kre
i yaklaşık
üçüncü çeyrek satışındak
ik
erl
sef
tek
lık
900 milyon lira
rekte
çey
Bu
or.
nıy
kla
na
kay
kârdan
dan
rın
ışla
sat
de Maret ve Kiptaş’a
cak
an
ı,
ıld
yaz
lar
kâr
tek seferlik
ki tek
netice itibarıyla geçen yıl
kti.” dedi.
kse
yü
a
seferlik katkı dah
a şirketi
ort
sig
k
yü
bü
en
Avrupa’nın
iştiraki
ası
Allianz, Yapı Kredi Bank
zde
yü
ın
a’n
Yapı Kredi Sigort
(684
93,9’unu 1,6 milyar liraya
unda
son
rt
milyon Euro) 2013 Ma
ayında
z
mu
tem
m
işle
satın alırken,
bine
kom
tamamlanmıştı.Holdingin
zde
yü
a
nd
ayı
9
gelirleri ise yılın ilk
Bu
ştı.
ula
ya
lira
r
lya
mi
9 artışla 98,3
5
18,
rji,
gelirin 52 milyar lirası ene
milyar
milyar lirası otomotiv, 95
15 milyar
12,
m,
eti
tük
ı
ıkl
lirası dayan
8 milyar
6,1
lirası finanstan gelirken,
e
eld
n
rde
irle
lirası ise diğer gel
net
ide
sol
kon
ık
ayl
z
ku
edildi. Do
473
rji,
ene
kârın 522 milyon lirası
lyon
mi
169
tiv,
mo
milyon lirası oto
lyon
mi
570
m,
eti
tük
ı
ıkl
an
lirası day
n
lyo
mi
380
ve
lirası finans sektörü
dan
ıfın
sın
r
irle
gel
lirası ise diğer
Turgay
geldi.Koç Holding CEO’su
e yatırım
gör
a
sın
Durak’ın açıklama
an
var
a
lar
do
r
tutarı 3 milya
Projesi
Tüpraş’ın Fuel Oil Dönüşüm
AN
CİH
di.
gir
a
deneme safhasın
abancı Holding’in konsolide
S
gelirleri, 2014 yılının ilk
dokuz ayında geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 21 artışla
20 milyar 395 milyon lira oldu.
Dokuz ayda konsolide net kârı
1 milyar 435 milyon lira olarak
gerçekleşti. Aynı dönemde
holdingin banka dışı konsolide
faaliyet kârı geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 24 artışla
690 milyon liraya çıktı.
Sabancı Holding’in toplam
varlıkları 30 Eylül 2014
itibarıyla 226 milyar 888
milyon liraya, toplam
konsolide sermayesi ise 18
milyar 558 milyon liraya
yükseldi.
Sonuçları değerlendiren
Sabancı Holding CEO’su Zafer
Kurtul, Tufanbeyli Termik
Santrali’ne ve Bandırma
Santrali’ne yatırımlarının
sürdüğünü belirtirken, sanayi
şirketlerinin ise ihracat
pazarlarında büyüdüğünü
söyledi. Kurtul, “Amerika ve
Batı Avrupa’daki toparlanma
ihracat odaklı sanayi
şirketlerimizin satışlarını
olumlu etkilemektedir.”dedi.
CİHAN
13 KASIM
3
2014
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Türkiye uzman isimleri ağırlayacak
Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan ve 2014’ün final etkinliği olarak adlandırılan Türkiye İnovasyon
Haftası, inovasyon alanında dünyanın önemli isimlerini İstanbul’da bir araya getirecek
ürkiye
İhracatçılar
T
Meclisi (TİM)
tarafından Ekonomi
Bakanlığı
desteğinde, Arçelik,
Sabancı Holding,
Türk Ekonomi
Bankası (TEB) ve
Türk Hava Yolları
(THY) stratejik
ortaklığında bu yıl
3’üncüsü
düzenlenecek olan
ve Hollanda’nın
partner olduğu
Türkiye İnovasyon
Haftası, önemli
isimleri İstanbul’da
bir araya getirecek.
4-5-6 Aralık
tarihlerinde,
İstanbul Kongre
Merkezi’nde
düzenlenecek ve
katılımın online
başvuru ile
tamamen ücretsiz
olacağı etkinlik,
kendi alanında
uzman onlarca yerli
ve yabancı
konuşmacıyı
ağırlayacak.
Etkinliğin tanıtım
toplantısında
konuşan TİM
Başkanı Mehmet
Büyükekşi, İzmir,
Ankara ve
Gaziantep’te
gerçekleştirilen,
yaklaşık 20 bin
kişinin katıldığı
Anadolu turunun
ardından;
İstanbul’da
yapılacak etkinliğin
önemine dikkat
çekti. “Son 3 yıldır
inovasyon
konusunda
Türkiye’de bir
farkındalık
yaratmaya
çalışıyoruz ve bunu
başardığımızı
görüyoruz. İstanbul,
2014’ün final
etkinliği olacak”
diyen Büyükekşi,
teknoloji, iş
dünyası, eğitim,
dünyayı yöneten
Türkler, dijital
medya, pazarlama,
bilim ve enerji gibi
konu başlıklarında
sunumlar
yapılacağını
açıkladı.
İnovalig finalleri de
yapılacak
Büyükekşi,
Türkiye’nin en
inovatif firmalarının
ödüllendirileceği
İnovalig ve 10 bin
başvuru arasından
500 başarılı
öğrencinin
seçileceği İnovalig
finallerinin de
etkinlik kapsamında
gerçekleştirileceğini
söyleyerek, “Amaç,
bu işin
farkındalığını
artırmak. Fabrikada
çalışan işçiden,
beyaz yakalıya,
öğrencilere kadar
toplumun tüm
kesimlerinin
ilgisinin artması.
Beklenti ise
Türkiye’nin
geleceği” dedi.
Hollanda’nın
partner ülke olma
talebinin önemine
de değinen
Büyükekşi,
önümüzdeki yıllarda
benzer ortaklıklar
olabileceğini
sözlerine ekledi. Koç
Holding Dayanıklı
Tüketim Grubu
Başkanı ve Arçelik
AŞ Genel Müdürü
Levent Çakıroğlu da
konuşmasında,
İnovasyon
kavramının
Arçelik’in iş planı
içerisinde çok
önemli bir yeri
olduğunu vurguladı.
Çakıroğlu,
inovasyon bilincinin
yaygınlaşmasında
önemli katkı
sağlayan ve yeni
fikirlerin gelişimine
ilham veren bu
organizasyonu,
stratejik partner
olarak başından beri
destekledikleri için
mutluluk
duyduklarını ifade
etti. Yenilikçiliğe ve
katma değere dayalı
ekonomiyi ülkenin
geleceği olarak
gören ve bu konuda
önemli yatırımlar
yapan bir banka
olarak üç yıldan bu
yana İnovasyon
Haftası etkinliğinde
TİM’in stratejik
ortağı olduklarını
kaydeden TEB Genel
Müdürü Ümit
Leblebici ise “Bugün
San Francisco dünya
girişim
ekosisteminin çekim
merkezi
konumunda. Biz de
Türkiye’de bunu
başarabiliriz, çünkü
bu potansiyeli
görüyoruz” diye
konuştu..CİHAN
Marmarabirlik, ilk ödemeyi 14 Kasım'da yapacak
u yıl ürün elım
kampanyasına
B
erken başlayan ve 20
günde 12 bin ton ürün
alımı yapan
Marmarabirlik, ilk
ödeyi 14 Kasım Cuma
günü yapacak. İkinci
ödeme 28 Kasım
Cuma, üçüncü ödeme
ise 12 Aralık Cuma
günü yapılacak.
Bu yıl ilk defa ürün
alım kampanyasını
öne çekerek 22
Ekim'de başlatan
Marmarabirlik, geçen
20 günlük süre
zarfında 12 bin ton
ürün alımı
gerçekleştirdi.
Önümüzdeki hafta
alım miktarının 20
bin tona ulaşması
beklenirken
Marmarabirlik üretici
ortağına ilk ödemeyi
de gerçekleştiriyor.
Buna göre 23 milyon
TL tutarındaki ilk
ödeme 14 Kasım
Cuma günü
yapılacak.
Marmarabirlik
Başkanı Hidamet Asa,
rekolte düşüklüğünün
yaşandığını
vurgulayarak;
"Üretici ortağımız
açısından geçen
yıllara göre zor ve
sıkıntılı bir yıl. Bu yıl
yaşanan belirsizlikler
ve birçok
ALIŞVERİŞ İNTERNETE TAŞINDI
İnternet kullananlar arasında geçen yıl yüzde 24,1 derlenilen bilgilere göre, Türkiye'de 12 milyon 750
olan internetten alışveriş yapma oranı, son 3 ayda bin sabit telefon, 72 milyon mobil telefon ve 1
yüzde 30,8'e yükseldi. 2015 Yılı Programı'ndan
milyon 120 bin kablo TV abonesi bulunuyor.
olumsuzluklara
rağmen
Marmarabirlik olarak
ortağı mağdur
etmeden kuruma
zarar vermeden ortak
paydada buluşmak
arzusundayız. Çünkü,
tek taraflı kazanç
kimsenin işine
yaramaz" dedi. Bu yıl
ürünün az olmasına
rağmen kısa sürede 12
bin ton ürün alımına
ulaştıklarını ifade
eden Asa, ilk
ödemenin 14 Kasım
Cuma günü, ikinci
ödemenin 28 Kasım
Cuma günü, üçüncü
ödemenin ise 12
Aralık Cuma günü
yapılmasına karar
verildiğini kaydetti.
Asa, fiyatlandırma
politikasını eleştirdi
Bu yıl iri daneli
ürünün az olması
nedeniyle 180 dane
ürün alımı
yapılmasına karar
verildiğini hatırlatan
Hidamet Asa şu
değerlendirmeyi
yaptı; "Bunun sebebi
de, yıllara göre
oluşturulan alım
politikasıdır. Piyasa
koşullarında özel
sektör temsilcilerinin
bizim 180 dane için
verdiğimiz fiyatı 150180 dane arasındaki
ürüne vererek
ortakların zihnini
bulandırdığını
görmekteyiz. Biz
Medikal ve termal turizmde hedef 8.6 milyar dolar
ağlık Bakanlığı, uygulamaya girecek
eylem planıyla medikal ve termal
S
turizminden yılda yaklaşık 8.6 milyar
dolar gelir elde etmeyi planlıyor.
nternet kullananlar
arasında geçen yıl yüzde
24,1 olan internetten
alışveriş yapma oranı, son
3 ayda yüzde 30,8'e
yükseldi.
İ
2015 Yılı Programı'ndan
derlenilen bilgilere göre,
Türkiye'de 12 milyon 750
bin sabit telefon, 72 milyon
mobil telefon ve 1 milyon
120 bin kablo TV abonesi
bulunuyor.
Geçen yıl sonu itibarıyla
bilgi teknolojileri
pazarının yüzde 61'ini
telekomünikasyon sektörü,
yüzde 39'unu bilgi
teknolojileri sektörü
oluşturdu. Pazar içinde en
büyük payı, donanım,
paket yazılım ve
hizmetlerin alt sektörleri
aldı. 2013 sonu itibarıyla
donanım pazarının
büyüklüğü 8,46 milyar
dolar, yazılım pazarının
büyüklüğü 730 milyon
dolar, hizmetler pazarının
büyüklüğü 1,3 milyar dolar
seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye'de gerçekleşen
elektronik ticaret hacmi
son yıllarda önemli artış
gösterdi. 2013'te
internetten kartlar
aracılığıyla 34,6 milyar lira
alışveriş yapılırken, bu
yılın ağustos ayı itibarıyla
internetten kartlarla
alışveriş tutarı 27,7 milyar
liraya ulaştı.
Abone sayısı sabitte azaldı
mobilde arttı
İnternet kullananlar
arasında geçen yıl yüzde
24,1 olan internetten
alışveriş yapanların oranı,
son 3 ayda yüzde 30,8
seviyesine yükseldi.
Öte yandan Türkiye'de
geçen yıl 13 milyon 551 bin
olan sabit telefon abone
sayısı, 801 azalarak 12
milyon 750 bine geriledi.
Söz konusu dönemde
mobil abone sayısında 2
milyon 339 bin abone artışı
gerçekleşerek 69 milyon
661 binden 72 milyona
yükseldi. Kablo TV abone
sayısı da 62 abone artışıyla
1 milyon 182 binden 1
milyon 120 bine çıktı.
Geçen yıl yüzde 49,9 olan
bilgisayar kullananların
oranı yüzde 53,5'e
yükseldi. İnternet
kullananların oranı 2013'te
yüzde 48,9 iken, bu yıl
yüzde 53,8'e çıktı. İnternet
erişimine sahip hane oranı
yüzde 49,1'den yüzde
60,2'e, internetten alışveriş
yapanların oranı yüzde
24,1'den yüzde 30,8'e
ulaştı. CİHAN
Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi
Genel Müdürü Ömer Tontuş, yaptığı
açıklamada, Sağlıkta Dönüşüm Programı
kapsamında sağlık turizminin
geliştirilmesini amaçladıklarını belirtti.
Tontuş, sağlık turizmi kapsamında, tıbbi
tedavinin yanı sıra termal kaynakların
kullanılması, rehabilitasyon
hizmetlerinin verilmesinin de bahis
konusu olduğunu ifade etti. Türkiye'nin
sağlık turizmi açısından birçok kaynağa
sahip olduğunu vurgulayan Tontuş,
Bakanlık tarafından "Sağlık Turizminin
Geliştirilmesi Programı" hazırlandığını
hatırlattı. Tontuş, "Türkiye'nin medikal
turizm, termal turizm ve ileri yaş-engelli
turizmi alanlarındaki hizmet kalitesini
yükselterek dünyada rekabet gücünü
artırmayı amaçlıyoruz" dedi.
Program dahilinde hazırlanan eylem
planı öncesinde ilgili tüm aktörlerin
görüşlerinin alındığını dile getiren
Tontuş, şunları kaydetti: "Termal
Dünyanın derisi İDF'de buluşacak
Dünya deri sektörü
18-20 Kasım 2014
tarihleri arasında
Türkiye Deri Vakfı
(TÜRDEV)
öncülüğünde İDF
2014 9. İstanbul Deri
Fuarı’nda bir araya
gelecek. TÜYAP Fuar
ve Kongre
Merkezi’nde
gerçekleşecek
fuarda 2015 - 2016
trendleri
sergilenecek
5 ülkeden 353 firma
3temsilciliğinin
ve firma
katılımıyla dört salon ve
35.000m2 kapalı alanda
gerçekleşecek İDF 2014,
Türkiye ve dünyadan
60’ın üzerinde ülkeden
yaklaşık 15.000
ziyaretçiyi ağırlayacak.
Özel faturalı ihracat ve
turistik amaçla ülkemizi
ziyaret edenlerin yaptığı
satın almalarla birlikte
4.5 milyar doların
üzerinde bir ihracat
hacmini temsil eden İDF
2014; ağırlayacağı
nitelikli yurtdışı
alıcılarla, Türk Deri
Sektörü temsilcilerinin
yeni iş bağlantıları
kurması, var olan
bağlantılarını
güçlendirmesi ve yeni
pazarlara açılmasını
hedefliyor.
Deri sektörüne dair tüm
ürün gruplarını
bünyesinde bulunduran
ve birleştirici yapısı ile
de öne çıkan İDF 2014;
içinde barındırdığı
etkinliklerle geleneksel
bir 'fuar'
görüntüsünden çok;
deriye dair her şeyin bir
arada görülebileceği,
derinin sanatla,
tasarımla, yaratıcılıkla
buluştuğu bir “Deri
Festivali” niteliğini
taşıyor.
ULS Veller Kargo Ana
Sponsorluğunda ve
AUDİ’nin Otomotiv
Sektörü Sponorluğu’nda
gerçekleşen İDF 2014’te
yer alacak etkinlikler
arasında; 2015 / 16
trendlerinin
sergileneceği “Trend
Alanı”nın yanı sıra,
Fashion Week
standartlarında bir
organizasyonla Mefi,
Nicola Indelicato for
Adamo, Derimod, Elibol
by Simay Bülbül,
Emelda by Deniz
Berdan, Lento Fur,
Punto by Hakan
Yıldırım kreasyonlarının
yer alacağı “Unlimited
Leather” Defile
Programı, eserleri
Contemporary
sergilerinde yer alan
çağdaş
sanatçılarımızdan
Kemal Tufan, Günnur
Özsoy, Ebru Kale ve
Meray Akmut’ un deri
kullanarak İDF 2014 için
özel olarak
tasarladıkları eserlerin
sergileneceği “Art Meets
Leather”, deriden
çanta, aksesuar, giyim,
Marmarabirlik olarak
özel sektör gibi
hareket edemeyiz.
Ürün alım fiyatlarının
başında nasıl
açıkladıysak sonuna
kadar aynı fiyatta
alım yapmaktayız.
Fiyatlandırma
politikası ürünün
durumuna göre, arz
ve talebe göre
değişebilir.
Ortaklarımız
görecektir ki
kampanyanın seyri
içinde uyguladığımız
fiyatlandırma
politikasında önceki
yıllarda olduğu gibi
ne kadar haklı
olduğumuz bir kez
daha anlaşılmış
olacaktır."CİHAN
mücevher tasarlayan ve
alanlarında marka
olmuş tasarımcıların bir
arada bulunacağı özel
bir proje “Fashion Lab”,
derinin alışılagelmiş
kullanım alanları
dışında, günlük
hayatımızdaki yaratıcı
kullanımlarına
örneklerin sergileneceği
“Design Lab”,
Kazlıçeşme Ar-Ge
sponsorluğunda
düzenlenen “Challenge
for Leather/Deride Yeni
Değer Yaratma”
Yarışması
bulunuyor.H
HABER
MERKEZİ
turizmde 100 bin yatak kapasitesinin
oluşturulması, 1 milyon 500 bin (600 bin
tedavi amaçlı) yabancı termal turiste
hizmet sunulması, 3 milyar dolar gelir
elde edilmesi hedeflenmektedir.
Medikal turizmde dünyanın ilk 5
destinasyonu içerisinde olunması, 750
bin yabancı hastanın tedavi edilmesi, 5,6
milyar dolar gelir elde edilmesi
öngörülmektedir.
İleri yaş turizminde 10 bin yatak
kapasitesi oluşturulması, 150 bin yabancı
turistin ülkemizi ziyaret etmesi, 750
milyon dolar gelir elde edilmesi
hedeflenmektedir."
Türkiye'nin medikal turizmde hedefi ilk 5
Medikal turizmde Türkiye'nin dünyadaki
ilk 5 ülke arasına girmesinin
hedeflendiğini vurgulayan Tontuş, sağlık
turizmine yönelik kurumsal ve hukuki
altyapının geliştirileceğini, fiziki ve
teknik alt yapının iyileştirileceğini ve
hizmet kalitesinin artırılacağını ve etkin
tanıtım-pazarlama yapılacağını bildirdi.
CİHAN
4
Borsa Finans
13 KASIM
2014
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Gündemde Neler Var?
Faruk BAKAÇ
Şirket Haberleri
AvivaSA Emeklilik ve
Hayat’ın halka arzı
tamamlandı. 41-49TL
fiyat aralığından halka
arzı yapılan şirketin
halka arzında nihai
fiyat 47,00TL oldu.
Halka arza toplamda
2,8 kat talep geldi.
Sanifoam Sünger, Man
Türkiye tarafından 2015
yılında üretimine
başlanacak seyahat
tipi otobüslerin
izolasyon
malzemelerini tedarik
edecek. Mercedes Benz
Türk’ün yeni nesil şehir
içi ve seyahat
araçlarının izalasyon
kapsamlarının
tedariğine de devam
edecek.
Net Holding’in grup
şirketi Operis’in Ercan
Uluslararası
Havalimanı’nda Duty
Free mağazalarının 25
yıl sure ile işletilmesi
için görüşmelere
başladığını açıkladı.
Arena, Samsung
Electronics İstanbul
arasında Kurumsal
baskı çözümleri ve SSD
Harddisk ürünlerinin
Türkiye genelinde
dağıtımına ilişkin
distribütörlük
anlaşması imzaladı.
Akdeniz Güvenlik,
TEİAŞ ile 36 ay sureli
11,8 mn TL’lik sözleşme
imzaladı.
Vakıfbank, 3 yıl
anapara ödemesiz
toplam 8 yıl vadeli, 100
milyon Euro’luk kredi
sözleşmesi imzaladı.
Kipa, İzmir’de 2 adet
mağazasını kapattı.
Boyner Mağacılık,
Starcity AVM’nin satışı
ile ilgili sürecin devam
ettiğini bildirdi.
Starcity AVM’nin
%40’ı, Boyner'in bağlı
ortaklığı BYN
Gayrimenkul
Geliştirme A.Ş.’nin.
Trabzonspor’da teknik
direktör Halilhodzic ile
sözleşme feshedildi.
Sözleşme fesih bedeli
olarak teknik direktöre,
sezon sonuna kadarki
alacağı olan 980 bin
EUR ödenecektir.
Otokar, geçen ay 220
araç imal ederek,
üretimini eylüle göre
%6,8 artırdı.
Sanayi üretimi
beklentilerin üzerinde
gerçekleşti. Eylül’de,
önceki yılın aynı ayına
göre takvim etkisinden
arındırılmış olarak
%2,2, mevsim ve
takvim etkisinden
arındırılmış olarak
%1,7 artış gösterdi.
Arındırılmamış sanayi
üretimi ise beklentiler
doğrultusunda
gerçekleşerek geçen
yılın aynı ayına göre
%4,1 arttı.
Satılmayacak malımız
yok. Araç muayene
istasyonlarını sattık,
hem de kriz zamanı. İyi
fiyat vardı. TAV
hisseleri sattık. TAV’da
yüzde 8.12 hissemiz
var. Türk ortaklarla
beraber toplamda 18.
TAV uluslararası bir
yapı kazandı. 15
havalimanı var. Önemli
bir gelişme, çok iyi bir
inşaat grubu.
Ortaklarıyla beraber 13
milyar dolarlık bir işin
sahibi. Havaalanı
inşaatında dünyanın 2.
büyük şirketi oldu. İyi
para verene satarız."
dedi. (Dünya)
İDO'nun halka arzı
piyasa koşullarına
bağlı. Akfen Holding
Murahhas Azası İrfan
Erciyas, İDO'nun halka
arzının piyasa
koşullarına bağlı
olduğunu söyledi. Her
sektörden, her işten
çıkabileceklerini
belirten Erciyas,
"Fiyata bağlı.
Elinizdeki malın bir
değeri var. Birisi 200
verdi, verirsiniz.
İttifak Holding, ‘Zor’
geçecek yeni yıla
zihniyet devrimi ile
hazırlanıyor. İttifak
Holding İcra Kurulu
Başkanı Tahir Atila,
emtia fiyatlarındaki
düşüşün bu
ekonomilerin
büyümesini
baskıladığını,
bölgedeki kaos
ortamının da sorunu
büyüttüğünü
vurguladı.
10:00_Philadelphia Fed
Başkanı Charles Plosser,
Londra'da ekonomi üzerine
konuşma yapacak
HSBC'ye 275 milyon dolar
olmak üzere toplam 1,4 milyar
dolar ceza verildi.
ASYA
12:00_Euro Bölgesi Sanayi
Üretimi (Eylül, aylık) Beklenti:
%0.7 Önceki: -%1.8
Japonya'da hükümet sözcüsü
satış vergisi artırımının
erteleneceği haberlerini
yalanladı… Japonya'da
hükümet sözcüsü Yoshihide
Suga, hükümetin 2015 Ekim
ayında yapılması planlanan
satış vergisi artırımını
erteleyeceği yönünde basında
çıkan haberleri yalanladı.
ABD
ABD ve İngiltere'den otoriteler
bankalara 3,2 milyar dolar ceza
verdiler… ABD'den Commodity
Futurec Trading
Commission'ın yaptığı
açıklamaya göre ABD ve
İngiltere'den regülatörler,
oluşturdukları özel sohbet
odaları yoluyla döviz kurlarını
manipüle ettikleri gerekçesi ile
5 bankaya toplam 3,2 milyar
dolar ceza verdiler.
CFTC'nin internet sitesinde
yapılan açıklamaya göre,
Citibank ve JP Morgan Chase'e
310'ar milyon dolar, RBS ve
UBSe 290'ar milyon dolar ve
Ham petrol fiyatlarındaki düşüş, uluslararası enerji şirketlerinin hisse fiyatlarına da yansıyor
Güngör URAS
Petrol fiyatları borsada enerji devlerini 'eritiyor'
kaybederek
22,46 dolara
geriledi.
Aynı dönemde
Fransız enerji
şirketi Total'in
hisseleri, 72,85
dolardan 58,13
dolara düştü.
Şirketin hisselerdeki değer
kaybı yaklaşık
yüzde 20,2
oldu.
am petrol fiyatlarındaki düşük,
uluslararası enerji şirketlerinin
H
hisse fiyatlarına da yansıyor.
Brent petrolün varil fiyatının,
geçen hafta 82 dolar seviyelerine
gerilemesi, uluslararası enerji şirketlerinin son dönemde borsadaki
performanslarını etkiledi. New
York Borsası'nda işlem gören uluslararası enerji şirketlerinden Statoil, BP, Total, Eni, Shell ve
Chevron'un hisse senetleri, 4 ayda
yaklaşık yüzde 9,3 ile yüzde 27,5
arasında değer kaybetti.
Norveçli Statoil'in, 1 Temmuz'da
30,96 dolar olan hisse fiyatı, 7
Kasım itibarıyla yüzde 27,5 değer
İtalyan ENI söz konusu dönemde
yüzde 25,2, İngiliz enerji devi BP
yüzde 20,5, Hollandalı Shell yüzde
14,3, ABD'li Chevron ise yüzde 9,3
değer kaybetti.
Statoil geçen haftayı 22,46, Total
58,13, ENI 41,02, BP 42,06, Shell
71,00, Chevron 118,80 dolardan kapatmıştı.
Merkezi Londra'da bulunan enerji
piyasaları danışmanlık kurumu
Energy Aspects'in petrol analisti
Dominic Haywood yaptığı açıklamada, düşen petrol fiyatlarının
uluslararası petrol devlerinin gelirlerinde azalmaya neden olacağı
beklentisiyle hisse senetlerinde
kayıplara yol açtığını söyledi.
Büyük şirketlerin petrol fiyatlarındaki geçici düşüşlere hazırlıklı
olduğunu ifade eden Haywood,
uzun dönemli düşüşlerde ise şirketlerin gelir kaybedeceğini, sermaye harcamalarının azalacağını,
kar marjlarının düşeceğini ve yüksek bütçeli projeler için daha az
nakde sahip olacaklarını dile getirdi.
Merkezi Londra'da bulunan bağımsız araştırma kurumu Capital Economics uzmanı Thomas Pugh de
düşük petrol fiyatlarının uluslararası petrol şirketleri için
düşük gelir anlamına geldiğini belirtti.
Pugh, petrol fiyatlarının varil
başına 82 dolar seviyesinde
seyretmesi halinde, şirketlerin karlarının düşeceğine, 80 doların altında ise sermaye harcamalarının
azalarak gelecek proje yatırımlarının etkileneceğine işaret etti.
BOJ/Miyao, "Parasal
genişlemeden çıkışın 2015'in
ikinci yarısında tartışılmaya
başlanması olasılığı yüksek"
Japonya Merkez Bankası üyesi
Ryuzo Miyao, BOJ'un
uygulamakta olduğu parasal
genişleme programından
çıkışta uygulanacak stratejinin
2015 mali yılının ikinci
yarısında tartışılmaya
başlanması şansının yüksek
olduğunu söyledi.
Kayseri’ye n’oldu?
Anadolu Aslanları’nın, Anadolu Kaplanları’nın
sembolü olarak Kayseri’yi biliriz. Anadolu’da,
ticaret ve sanayi denilince “Kayseri” adı
gündeme gelir.Ne var ki Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’nın derlediği rakamlara
göre, “Bizim Kayseri”nin durumu hiç de parlak
değil.
Tayyare fabrikası vardı
Orta Anadolu’da küçük sanayiden büyük
sanayiye geçiş iki şehirde, kayseri ve
Gaziantep’te başlamıştı.Yarış başlarken
Kayseri’nin avantajları vardı. İlk tayyare
fabrikası Kayseri’de kurulmuş. Sümerbank, bez
fabrikası açmış. Şeker fabrikası, ana tamir
tesisleri şehirde ekonomiyi canlandırmış.
Kaliteli, deneyimli işgücünün yetişmesine
imkân vermiş.Geliniz görünüz ki şimdilerde
Kayseri Gaziantep’in çok gerisinde, hatta daha
Bu yıl 19 Haziran'da 115,19 dolar seviyelerine ulaşan brent petrolün
varil fiyatı, 5 Kasım'da varil başına
81,78 dolara kadar düşerek son 4
yılın en düşük seviyesine gerilemişti. AA
Türkiye ekonomisi canlanıyor
sonra yarışa katılan Konya’nın da çok
gerisinde.Şehirlerde faaliyet gösteren
işletmelerin, bulundukları şehirlerdeki
faaliyetleri sonucu elde ettikleri cirolara göre,
İstanbul 2013 yılında 1.445 milyar TL ciroyla
başta geliyor. İstanbulluyu 305 milyar TL ciro
sıralamasıyla Ankara izliyor. Gaziantep Türkiye
sıralamasında 7’nci sırada. Konya 9’uncu,
Kayseri 14’üncü sırada yer alıyor.
Gaziantep’teki işletmelerin ciroları 82 milyar
TL, Konya’dakilerin 64 milyar TL,
Kayseri’dekilerin 46 milyar TL.
Şimdilerde Anadolu Aslanları’nın
büyüklüklerini imalat sanayiindeki
büyüklüklerine bakarak ölçüyoruz. İmalat
sanayiinde Gaziantep’in 2013 cirosu 27 milyar
TL, Konya’nın 16 milyar TL, Kayseri’nin 14
milyar TL.
İyi tüccar bilirdik...
oldman Sachs,
"Sanayi üretim
G
rakamları Türk
ekonomisinin 3.
çeyrekte yeniden
canlandığını teyit
ediyor" açıkla-
masında bulundu
TÜİK'in açıkladığı
Eylül ayı sanayi
üretim rakamlarını
değerlendiren Goldman Sachs, Eylül
ayında sanayi üreti-
minde yıllık bazda
büyümenin bir
önceki aya göre
yavaşlamasının baz
etkisinden kaynaklandığını
bildirdi.
Sanayi üretiminde 3
aylık artışın Ağustos ayındaki yüzde
4,3'den yüzde 9,3'e
çıktığıın belirten
Goldman Sachs,
bunun Türk
ekonomisini zayıf 2.
çeyreğin ardından
3. çeyrekte ivme
kazanmaya
başladığıgörüşünü
desteklediğini vurguladı.A
AA
Biz Kayserilileri iyi tüccar olarak biliriz. Ama
ticaret cirosu Gaziantep’te 24 milyar TL,
Konya’da 24 milyar TL iken, Kayseri’de 12
milyar TL.Bilim ve teknik konularında,
konaklama ve yeme içme sektöründe ve
hepsinden önemlisi eğitim konusunda her 3
şehrimizin de durumu parlak değil.Her üç
şehirde de inşaat kesimindeki faaliyetlerin
canlılığı dikkati çekiyor.
MİLLİYET 12.11.2014
Alibaba, "Bekârlar Günü"nde
9,3 milyar dolarlık satış yaptı…
Çin'in sanal alışveriş sitesi
Alibaba ülkede her yıl
kutlanan "Bekârlar Günü"nde
9,3 milyar dolarlık satış yaptı
ve 278 milyon siparişi alıcılara
postaladı. BBC'nin haberine
göre, geçen yıl aynı günde
Alibaba 5,75 milyar dolarlık
satış yapmış ve 150 milyondan
fazla koli postalamıştı.
Bekârlar Günü, dünyada en
büyük internet alışverişinin
yapıldığı gün olarak kabul
ediliyor.
Çin gayrimenkul sektörü
görünümü negatif olmaya
devam ediyor… Moody's
Investors Service bugün
yayınladığı raporda, Çin'in
gayrimenkul sektöründe
görünümün, gayrimenkul
satışlarında düşüşün 2015
yılında da devam edeceği
öngörüleri altında, negatif
olmaya devam ettiğini bildirdi.
13 KASIM
2014
Muhasebe
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
5
E- ticaret kanunu yeni sektör yaratacak
60’a varan markaya CRM ve veri yönetimi hizmeti veren Tanı’nın Genel Müdürü Engin Oytaç, 1 Mayıs 2015’te yürürlüğe girecek
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'la birlikte CRM alanında iş yapım biçiminin tamamen değişeceğini söyledi
ticaretin
Elektronik
düzenlenmesine yönelik
kanun 1 Mayıs 2015’te
yürürlüğe girecek. Bu tarihten
sonra müşteriye gönderide
bulunmak isteyen markanın
önceden yazılı izin almış
olması gerektiğini söyleyen
Tanı’nın Genel Müdürü Engin
Oytaç, “Göndericinin kimliği,
iletişim adresi, tüketicinin
ileti almayı reddedebileceği
bilgilendirmesi gibi bilgiler
yer almalı. Tüm bu
gereklilikler CRM alanında iş
yapım biçim ve süreçlerini
tamamen değiştirecek” diye
konuştu.
Yasanın ardından yeni
şirketlerin kurulma
aşamasında olduğu bilgisini
de veren Oytaç, bildikleri 2- 3
grubun bu işe adım atmak
için çalışma yaptıklarını
anlattı. İzinsiz gönderim
yapacak markalara 50 bin
liraya kadar ceza
uygulanabilecek. Dünyada
veri hizmetleri pazarı bugün
20 milyar dolar seviyesinde.
Bunun 2017 yılında 32 milyar
doları bulacağı tahmin
ediliyor.
Koç Topluluğu’na bağlı
faaliyet gösteren ve 60’a varan
Otomatik ödeme talimatı verenler dikkat
şirketlerinin, işletme
kodunu habersiz
değiştirmesi üzerine
binlerce abone
mağdur oldu.
Dağıtım şirketleri,
abonelerin işletme
kodunu değiştirdiği
için, otomatik ödeme
talimatı veren
kullanıcıların
faturası sisteme
yansımıyor.
Elektrikleri
kesildikten sonra
durumdan haberdar
olan abonelerin
faturalarına bir de
açma kapama ücreti
ekleniyor. Habersiz
değişiklik
yapılmasından
dolayı elektriksiz
kalan tüketiciler,
ödedikleri 25 lira ile
50 lira arasındaki
açma-kapama
ücretine de tepki
gösterdiler.
"HAKSIZ YERE
AÇMA-KAPAMA
ÜCRETİ
ALIYORLAR"
"Hem elektriksiz
kaldık hem de
dağıtım şirketlerinin
hatası yüzünden
açma-kapama ücreti
ödedik. Ücretlerin
iadesini talep
ediyoruz" diyen
tüketicilerin
şikayetleri şöyle:
"Akşam eve
geldiğimde
elektriğim kesilmişti
Otomatik ödeme
talimatı olan
faturam
sistemlerinden
kaynaklanan bir
işletme kodu
değişikliği nedeniyle
ödenmemiş ve
elektriğimi
kesmişler. ALO 186'yı
arayıp şikayetimi
bildirdim.
Ödenmemiş
faturaları da ertesi
gün normal ödedim
ancak elektriğimi
açmaya ne gelen
oldu ne giden.
bugün de gelmiş
yeni faturayı
kesmişler ve bir de
kesme Bağlama
parası yazmışlar.
Yani hem kendi
suçlarından
elektriğimi kesip
hem de açmaya
gelmeden kesme
Bağlama parası
kesiyorlar. Birde
üstüne şikayetimi
kaile bile almayıp
geri arayan soran
yok.
Bu ilk olmuyor.
Nisan ayında aynı
nedenle ödenmeyen
bir hafta geciken
fatura yüzünden
yine aynı şeyi
yaptılar."
"HABERSİZ
DEĞİŞİKLİK
YAPIYORLAR FAZLA
PARA ÖDÜYORUZ"
"Elektrik faturam
için bankaya
otomatik ödeme
talimatı verdim.
Otomatik ödemede
olan faturamın
işletme kodu
değiştirilmiş. Kodum
041.01.40.00.00 iken
firma işletme
kodunu değiştirerek
041.01.40.02.87
yapmış. Bu
değişiklikten benim
ve bankanın haberi
olmadığından dolayı
otomatik ödeme
gerçekleşmemiş ve
elektriğimi kestiler
burası yazlık olarak
kullandığım mesken
"KODU
DEĞİŞTİRDİĞİNİZDEN NEDEN
BİZİM HABERİMİZ
YOK"
"Yaklaşık on beş
gündür elektrik
faturamı ödemek
için bankanın
internet şubesinden
işlem yapmaya
çalışıyorum. Her
seferinde kayıtlı
faturanız yok
diyordu. Bugün
elektriğimi kesmişler
firmayı aradım
faturamın
ödenmediğini
söylediler. Durumu
izah ettim. İşletme
kodumuz değişti
yeni işletme kodu
girmeniz lazım
dediler. İyide işletme
kodunu değiştirdiniz
de bizim niye
haberimiz yok. Aynı
şekilde otomatik
ödeme talimatı olan
E
‘kırılgan tüketici’ ya da dar
gelirlilere yönelik elektrikteki
teşvik uygulamasının
ayrıntıları ortaya çıktı.
Alt gelir grubunda elektrik
faturasının tamamı ya da bir
bölümünü devlet üstleniyor.
Çalışma kapsamında
‘kırılgan müşterilerin’, aylık
tükettiği elektriğin belli bir
bölümünün bedelini devlet
karşılayacak. Bu grupta yer
Artık izni olmayan hiç
kimseye SMS, e-posta
gönderilemeyecek ve dış
arama yapılamayacak. Bunu
yapan firmalara ise ağır ceza
yaptırımları uygulanacak”
açıklamasını yaptı. CİHAN
Günümüzde müşteri ilişkileri
yönetimi (CRM) adı altında
gerek kısa mesaj (SMS) ve
DİKKAT: BANKA HESAPLARINIZA EL KONABİLİR
arkadaşlarında
elektriği kesildi."
"HABERİMİZ
OLMADAN İŞLETME
KODUNU
DEĞİŞTİRMİŞLER"
"Elektrik dağıtım
merkezi haber
vermeksizin işletme
kodunu değiştiriyor,
bunun sonucunda
faturalarını
internetten ödeyen
tüketicileri mağdur
ediyor. Çünkü
internete kayıtlı
işletme kodu ile
girince 'faturanız
yoktur' deniliyor
ama bir süre sonra
elektrik açmakapama ücreti
geliyor. Çünkü fatura
gelmiş ve
ödenmemiş.
Firmalar tüketicileri
mağdur ediyor."
"HABERSİZ
DEĞİŞİKLİK
YAPILIR MI?"
"Elektrik
faturamdaki işletme
kodunun
değişiminden dolayı
elektrik kesme
ihbarnamesi geldi.
Eylül ayında
212.19.09.00.00 olan
işletme kodu Ekim
ayında
212.19.07.00.00
olarak değişmiştir.
Fakat işlem kodu
değişiminde hiçbir
şekilde tarafınızdan
bilgilendirme
yapılmadan
ihbarname gelmesi
hakkında
şikayetçiyim.
zmir Vergi Dairesi
İAralık’tan
Başkanı Rıfat Engin, "1
sonra
başvurusunu yapmayan
borçlu mükelleflere cebri
tahkikat uygulayacağız.
Banka hesaplarına el
koyabiliriz" dedi.
Başkan Rıfat Engin, "6552
sayılı İş kanunu ile bazı
kanun ve kanun
hükmünde
kararnamelerde değişiklik
yapılması ile bazı
alacakların
yapılandırılmasına dair
kanun" hakkında Ege
Bölgesi Sanayi Odası
üyelerine bilgi verdi.
Engin, yeniden
yapılandırma talep
etmeyen ya da talep ettiği
halde borcunu ödemeyen
mükelleflerin banka
hesaplarına el
konulabileceğini
belirterek, şöyle konuştu:
"Af beklentisi ülke
gündeminden kalkmalı.
Bu yasa, yapılandırma
olarak tasarlandı.
Vergisini düzenli ödeyen
mükellef için ödül talep
edildi. Biz bunu gündeme
getireceğiz. Yasanın
beklentilerini karşılayıp
karşılamadığını zaman
gösterecek. Bizim
derdimiz uygulamasını
sağlamak. Yasa, af
getirmiyor sadece gecikme
faizini hafifleterek yurtiçi
fiyat endeksi kapsamında
borçları yeniden
düzenliyor.
Eskiden taksitlendirme
talep edildiği zaman
teminat istenmekteydi. Bu
yasada teminatsız
taksitlendirme olacak.
6552 sayılı yasada
teknolojik gelişmelere
bağlı olarak elektronik
başvuru gündeme
getirildi.
Daha önce mükelleflerin
kamu kurumlarına bizzat
gitmesi isteniyordu. Bu
yasada sınırlı olmak üzere
kredi kartıyla borçları
Dar gelirlinin faturasına devlet desteği
nerji Piyasası Düzenleme
Kurumu (EPDK) Başkanı
Mustafa Yılmaz’ın,
önümüzdeki dönemde
desteklenmesi için çalışma
yapılacağını açıkladığı
telefon gerekse e-posta
yoluyla tüketicilerin arzuları
dışında iletişim kurulduğuna
dikkat çeken Oytaç, “Aşağı
yukarı her tüketicinin bir
şekilde maruz kaldığı bu
duruma yönelik, 1 Mayıs
2015’te yürürlüğe girecek yasa
ile tüketicilerin lehine
düzenlemeler getiriliyor.
alan vatandaş, önce
faturasını ödeyecek. Devletin
görevlendirdiği bir kurum,
teşvik kapsamındaki tutarı
vatandaşa belli bir süre
içinde iade edecek.
Kırılgan müşteriler’e elektrik
teşvikini, dağıtım
şirketlerinin oluşturduğu çatı
örgütü ELDER de destekliyor.
ÖNCE ÖDE
SONRA AL
Bu çerçevede Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı ile Aile
ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı koordinasyonunda
bir çalışma yürütülüyor.
Çalışma kapsamında
‘kırılgan müşteri’ olarak
nitelendirilen alt gelir
grubunun, tükettiği aylık
elektriğin belli bir bölümünü
devletin karşılaması
hedefleniyor. Henüz, teşvik
edilecek tutar ve teşvikten
yararlanacak gelir grubu belli
olmadı. Uygulamanın
devreye girmesi halinde
teşvikten yararlanma hakkı
kazanan vatandaş, önce
elektrik faturasını ödeyecek.
Devletin görevlendirdiği bir
kurum, teşvik kapsamındaki
tutarı vatandaşa öngörülen
süre içinde iade
edecek.C
CİHAN
ödeme imkanı getirilmiş.
Başvuru süresi vergi
borçları için 1 Aralık’ta
sona eriyor.
Başvurularınızı bir an
önce yapın. Hatırlatma ve
uyarı yapmadan 1
Aralık’tan sonra
başvurusunu yapmayan
borçlu mükelleflere cebri
tahkikat uygulayacağız.
Bu, işveren ve personel
açısından sıkıntı
yaratabilir. Banka
hesaplarına el koyabiliriz.
Ancak iyi niyetimizi
belirtelim."
İZMİR’DE 6 MİLYAR LİRA
VERGİ BEKLENİYOR
İzmir Vergi Dairesi
Başkanı Engin, sorular
üzerine İzmir’de
yapılandırmaya konu olan
miktarın 6 milyar lira
olduğunu belirterek
"Başvurular beklentimizin
üzerinde gidiyor. Süre
sonuna gelinmediği için
ne rakam veremiyorum"
dedi. AA
ISSN 1308 7606
ikayetvar'ın
Ş
haberine göre:
elektrik dağıtım
olduğundan
hafta sonları
gidiyorum. Bu
gidişimde
elektrik
olmadığını
fark ettim ama
önemsemedim
çünkü her
gidişimde
elektrik
kesiliyor
akşama
geliyordu
ancak elektrik
gelmeyince
baktım kapıya
kesme
ihbarnamesi
bırakmışlar. Kurumu
aradım her şeye
rağmen ödeyeyim
açın diye ama hafta
sonu açma
yapamıyorlarmış ve
geri dönmek
zorunda kaldım..."
markaya CRM ve veri
yönetimi hizmeti veren
Tanı’nın Genel Müdürü
Oytaç, düzenlediği
basın toplantısında
1 Mayıs 2015’te yürürlüğe
girecek Elektronik
Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun’un birçok
perakende firmasının
pazarlama ve müşteri
ilişkileri yönetimi anlayışını
tamamen değiştireceğini
vurguladı.
Yıl:70 Sayı:24981 Tarih:13 Kasım 2014 Perşembe
Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş.
Genel Yayın Yönetmeni
Reyhan AYTEKİN
Sorumlu Müdür Yazı İşleri Müdürü Yayın Sahibi Temsilcisi
Bilal ÇETİN
Kübra ERENER
Şüheda YILDIRIM
Sayfa Editörü
Sayfa Editörü
Gülşan KURT
Yasemin ERENER
İstihbarat Şefi
Caner ERDOĞAN
Haber Müdürü
İnternet Site Editörü
Kenan KURTOĞLU
Yücel TANOL
İdari Merkez
Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu
Cad. No:2 Sefaköy/
Küçükçekmece/İST
Reklam Pazarlama ve Dağıtım
Tevfik Bey Mah. Tahsin
Tekoğlu Cad. No:2
Sefaköy/ Küçükçekmece/İST
Tel :0212 540 40 45 Fax 0212 540 39 99
www.ekonomigazetesi.net .
[email protected]
Tel :0212 540 40 45
Fax 0212 540 39 99
www.ekonomigazetesi.net .
[email protected]
Ankara Temsilciliği
Macun Mah.3. Cadde No:2
Yenimahalle /ANK.
Tel :0312 397 91 40 41
Fax 0312 397 41 5254
ANKARA İRTİBAT
Tel :0312 397 91 40 41
Fax 0312 397 41 5254
İstanbul Dağıtım
DORUKKAYA MATBACILIK YAY. REKL. MADENCİLİK ENERJİ VE İNŞAAT A.Ş
ALKIM BASIM YAYIN DAĞITIM
Yayın Türü: Yerel Ticari Süreli
Basıldığı Yer İstanbul
Alkım Basım Yayın Dağıtım Tic.A.Ş.
Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No:2 Sefaköy/ İSTANBUL
Tel : 0212 540 40 45 Resmi ilanlarınızı internet sitemizden de
görebilirsiniz (www.ekonomigazetesi.net)
EKONOMİ Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
6
13 KASIM 2014
Dış Haberler
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
GÜNEY KORE
Dünyada en az tatil yapan
insanların Güney Koreliler olduğu açıklandı.
Ülkedeki vatandaşların
yıllık 8,6 gün tatile çıktıkları ifade ediliyor. Global
seyahat sitesi Expedia'nın
24 ülkede 8 bin çalışan
arasında yaptığı
araştırma sonucunda, en
az tatil yapan çalışanların
Güney Koreliler olduğu
tespit edildi. İşlerinin aşırı
yoğun olmasından dolayı
Koreli çalışanların yüzde
60'ının tatillerini ya hiç
kullanamadığı ya da çok
az bir kısmını kullanabildiği belirtildi. Araştırmada, en uzun tatil yapan
ülkeler 27 günle Danimarka, Fransa, Almanya
ve İspanya olurken, Kuzey
Amerika ve Asya Pasifik
ülkelerinde toplam tatil
günü bu rakamın yarısını
teşkil ettiği kaydedildi.
CİHAN
ÇİN
Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin’in Asya
Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi için
bulunduğu Pekin’de
ABD Başkanı Barack
Obama ile ayak üstü
görüştüğü belirtildi.
APEC zirvesi için liderler aile fotoğrafı hazırlığı yaparken, Putin ve
Obama’nın ayaküstü
görüştüğü kaydedildi.
Interfax’a konuşan
Kremlin Basın Danışmanı Dmitri Peskov,
ikili görüşme ile ilgili
kendisinde henüz bilgi
olmadığını ifade etti.
Ukrayna krizi nedeni
ile Rusya ve ABD
arasında yükselen tansiyon Soğuk Savaş yıllarını hatırlatıyor.
NATO’nun genişlemesi
ve Kiev’de yapılan devrim sonrası Rusya,
Kırım’la birleşme kararı
aldı. ABD ve AB’nin
yaptırım kararına karşı
Rusya da bu ülkelerden
gıda alımını durdurdu.
CİHAN
SURİYE
Birleşmiş Milletler
Suriye Özel Temsilcisi
Staffan de Mistura,
Şam'da Suriye Dışişleri
Bakanı Velid el Muallim ile bir araya geldi.
Suriye resmi haber
ajansı SANA'da yer
alan habere göre;
görüşmede Mistura'ın
bölge turunda yaptığı
görüşmelerin ele
alındığı belirtildi.
Görüşmede ayrıca,
başta IŞİD olmak üzere
Nusra Cephesi gibi El
Kaide bağlantılı terör
grupları ile mücadelenin ele alındığı ifade
edildi. Özel Temsilci
Mistura, bölge turu
kapsamında daha önce
Esed yönetimini
destekleyen İran ve
Rusya'yı ziyaret etmişti. Mistura, Suriye
krizi ile ilgili olarak BM
Güvenlik Konseyi'ne
sunduğu planda insani
yardımların girişine
izin verilmesi ve sivillerin tahliyesini talep
etmişti.
CİHAN
HİNDİSTAN
Hindistan’ın başkenti
Yeni Delhi'deki Begumpur karton fabrikasında bu sabah
yangın çıktı. Nedeni bilinmeyen yangında 2'si 4
kişi yaşamını yitirdi. Bir
kişinin durumu ise ağır.
Yangın sonrası hayatını
kaybedenlerin arasında
fabrika sahibinin oğlu ve
akrabasının da olduğu
öğrenildi. İşçiler uykuda
iken çıkan yangında,
polis ve itfaiyeden önce
halk fabrika duvarını
kırarak içerdekilerin
yardımna koştu. Halk,
yardım ekiplerinin zamanında olaya müdahale etmediğini iddia
etti. Yangının nedeni ise
belirsizliğini koruyor.
CİHAN
Almanya'da
IŞİD uyarısı
lman Dış İstihbarat Teşkilatı
(BND), IŞİD’in batıda kamuoyunda ses getirecek bir
saldırıya imza atacağı konusunda
uyarıda bulundu.
A
Spiegel Online’da yer alan habere
göre, BND hazırladığı söz konusu raporda IŞİD'in batılı koalisyon güçlerini kara harekatına zorlamak için
büyük bir eyleme girişeceği
görüşünde.
Spiegel, BND’nin istihbarat raporlarında yer alan “medya terör stratejisi“ başlığına dikkat çekerek,
IŞİD'in uzun süredir haçlı ordusu
olarak gördüğü koalisyon güçlerine
karşı büyük savaş hazırlığında
olduğunu yazdı.
Spiegel ayrıca terör örgütü IŞİD’in
Eylül ayından bu yana batılı hedeflere eylem çağrısı yaptığını belirterek, geçtiğimiz ay IŞİD’in
propaganda internet dergisi
“Dabiq'de” örgütün saldırı hedeflerinden birinin Almanya olduğunu
hatırlattı.
Bu uyarının yayınlanmasından
hemen sonra Kanada’da iki örgüt
üyesi saldırı girişiminde bulunmuştu. Spiegel ayrıca IŞİD’in bundan sonra batıyı hedeflemesini
“anlamlı” bir adım olarak niteledi.
CİHAN
Abbas: Hamas'ı
anlayamıyorum
Filistin Devlet
Başkanı Mahmud
Abbas, Hamas'ı milli
uzlaşı anlaşmasını
bozmakla
suçlayarak,
"Gazze'de Arafat'ın
ölüm yıl dönümü
anma törenini
engelleyen ve Fetih
liderlerinin evlerine
saldırı düzenleyen
Hamas'ın
gerekçelerini
anlayamıyorum"
dedi.
ski Filistin Devlet Başkanı Yaser
Arafat'ın ölümünün 10. yıl dönümü
nedeniyle Filistin yönetiminin Ramallah'taki merkezinde düzenlenen anma
töreninde konuşan Abbas, "Hamas,
Gazze'de kendisinin kontrolünden çıkan
bir grubun olduğunu söylüyor ve Arafat'ın
ölüm yıl dönümü anma törenini engelliyor.
Saldırıları yapmadan bunları söyleyin. Engellere rağmen ne olursa olsun şu anda
Gazzeliler, El-Ketibe Meydanında
toplanıyor" diye konuştu.
E
Halil kentinde 3 Yahudi yerleşimciyi
kaçırdı. Açık açık söylüyorum bunlar
tesadüf değildir, bu tür çalışmalar yapılan
anlaşmayı ve milli projeyi bozmak içindir.
Hamas'ın bu çabaları, onların anlaşma ve
milli birlik istediklerini yansıtmıyor. Ancak
halkımız için ve Gazze'nin üzerindeki
ablukayı kaldırmak için milli uzlaşıya bağlı
kalmaya devam edeceğiz." İsrail ve
Hamas'ın kendilerini aynı ifadelerle
suçladıklarını dile getiren Abbas, şöyle
konuştu:
Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, Abbas'ın Hamas yöneticileri hakkındaki ithamlarının "asılsız"
olduğunu söyledi. "Abbas'ın konuşması
kışkırtıcı ve Fetih hareketinin liderine
yakışmıyor" diyen Ebu Zuhri, konuşmanın
çok fazla "yanlış içerdiğini" savunarak,
"Abbas'ın yaptığı konuşma, Filistin
uzlaşısına zarar veriyor. Arafat'ı anma
töreninde Abbas'a gerçek dışı ithamları
sıralamak yerine Filistin liderinden bahsetmek yakışırdı" ifadelerini kullandı.
"Anlaşma veya milli birlik isteyen taraf,
tüm bunları yapar mı?" diyen Abbas,
"Gazze'de Arafat'ın ölüm yıl dönümü anma
törenini engelleyen ve Fetih liderlerinin evlerine saldırı düzenleyen Hamas'ın
gerekçelerini anlayamıyorum" ifadelerini
kullandı. Gazze'nin imarı ve ablukayı
bitirmek için çalıştıklarını söyleyen Abbas,
şunları kaydetti: "Hamas'la yaptığımız anlaşma üzerine kurulan milli uzlaşı
hükümeti 2 Haziran'da yemin etti. Ancak
Hamas, 12 Haziran'da Batı Şeria'nın El
"Filistin ve Kudüs'ün bir toz toprağından
bile vazgeçen bizden değildir. 1967 sınırları
üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin
devletinin kurulmasına bağlı kalacağız.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'inden,
işgali sona erdirecek bir kararı elde etmeye
çalışıyoruz. Böyle bir kararın çıkmaması
durumunda ise Uluslararası Ceza
Mahkemesi (UCM) dahil çeşitli kuruluşlara
baş vuracağız." Hamas, Filistin Devlet
Başkanı Mahmud Abbas'ın, harekete yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Hamas
Zuhri, Abbas ve Fetih yöneticilerini bu tür
"kışkırtmacı tavırlar"dan kaçınmalarını
istedi. Filistin Devlet Başkanı ve Fetih
Hareketi lideri Mahmud Abbas, Eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın
ölümünün 10. yıl dönümü etkinlikleri
çerçevesinde Ramallah'ta düzenlenen
anma töreninde yaptığı konuşmada,
Hamas'ı, varılan uzlaşıyı bozmak ve
"Gazze'deki Fetih yetkililerinin evlerine
düzenlenen saldırılardan sorumlu" olmakla suçlamıştı.
AA
YENİ BULUŞLAR-TEKNOLOJİ
Taksit yasağı teknoloji
tutkunlarını engellemedi
Ebola aşısı Hamburg’da
denenmeye başlandı
atı Afrika’da özellikle Gine, Sierra
Leone, Liberya ve
Nijerya'da yaklaşık 5 bin
kişinin ölümüne yol
açan Ebola salgınına
karşı geliştirilen aşı
Hamburg Üniversite
Hastanesi’nde (UKE) denenmeye başlandı. Aşı
kullanıma serbest
bırakılmadan önce
önümüzdeki 6 ay için 30
sağlıklı kişi üzerinde
denenerek, sonuçlarına
bakılacak.
B
Konuyla ilgili açıklama
yapan UKE Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ)
tarafından denenmek
amacıyla gönderilen
aşıların daha önce hayvanlar üzerinde denendiğini ve olumlu
sonuçlar verdiğini ve
aşının 30 gönüllü üzerinde deneneceğini belirtti.
Aşının ilk etapta insan
vücuduna uygun olup
olmadığı gibi insan
vücudunun aşıyı kabul
edip etmeyeceğinin
deneneceğini kaydeden
UKE yetkilileri, aşının
aynı zamanda Ebola
virüsüne karşı tesiri incelenecek dedi.
thal edilen akıllı telefonların cari açık
üzerindeki olumsuz etkisini engellemek için getirilen taksit yasağı, fazla
etkili olmadı.
İ
Araştırma şirketi GFK ve sektör yetkililerinin tahminlerine göre 2014’ün ilk 9
ayında toplamda 9.2 milyar TL’lik akıllı
telefon satışı gerçekleşti.
2014’ün ilk 9 ayındaki akıllı telefonların
satış adedi geçen yıla göre kısmen gerilese de harcanan para hızla artmaya
devam ediyor.
Bu rakam ise geçen yılın neredeyse 2
milyar TL üzerinde. 2013’ün ilk 9 ayında
akıllı telefonlar için harcadığımız para
7.3 milyar TL seviyesindeydi.
Bunun sebebi ise daha lüks telefonların
tercih edilmesi ve artan döviz
kuru.Türkiye’de üretilip piyasaya
sürülen yerli cep telefonlarının ise yılın
ilk 9 ayında aldığı pay düşük oldu.
2 MİLYAR TL ARTTI
İlk 9 ayda satılan akıllı telefon adedinde
geçen yıl aynı döneme göre önemli bir
fark yaşanmadı. 2013’ün ilk 9 ayında 9
milyon adet akıllı telefon satılmıştı.
Bu rakam 2014’ün ilk 9 ayında sadece
400 bin adet geriledi ve 8.6 milyon adet
oldu.
Kredi kartıyla taksitli telefon satın almasının önü kesilse de tüketiciler, bu
kez mobil operatörlerin kontratlı
satışlarına ve teknoloji marketlerinden
alınan tüketici kredilerine yöneldi.
Akıllı telefon satışlarının düşmesine rağmen satılan akıllı telefonlara harcanan
paranın artmasının en büyük sebebi fiyatların artması. Türkiye’deki tüketiciler
geçen yıl akıllı telefonlara ortalama 750
TL civarında bir bedel ödüyordu. Ancak
bu rakam, döviz kurlarının artması
sonucu akıllı telefon etiketlerine zam
olarak yansıdı. Türkiye’deki tüketiciler
akıllı telefonlara ortalama 1100 TL
ödedi.
DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE REKOR BEKLENİYOR
Telefon satışlarında rekor ise ağustosta
geldi. Yeni modellerin satışa çıkmasıyla
beraber 1.06 milyar liralık akıllı telefon
satıldı. Ağustosta satılan akıllı telefon
sayısı ise 956 bin adet oldu.
Ancak ekim ayı ile Türkiye’ye gelmeye
başlayan iPhone 6, Samsung Galaxy
Note 4 gibi telefonlarla asıl rekorun yılın
dördüncü çeyreğinde gelmesi bekleniyor. Türk tüketicilerin akıllı telefon
değiştirme çılgınlığı kredi kartlarına
yapılan engellemelerle durdurulamadı.
Aşı Hamburg’a paralel
olarak Gabon’da da
denenecek. Ebola salgınının başladığı Gine,
Sierra Leone ve
Liberya’da şu ana kadar
13 bin kişiye bulaştığı ve
yaklaşık 5 bin kişinin
bundan dolayı öldüğü
tahmin ediliyor.
UKE Tropikal Tıp
Bölümü Müdürü Prof.
Dr. Marylyn Addo " İçine
Ebola virüsünden küçük
bir protein modülü
monte edilmiş zararsız
taşıyıcı virüs. Dolayısı
ile aşı yapılan kişilere
Ebola bulaşma riski yok.
Ayrıca ciddi bir yan etkisi olabileceğine dair
elimizde bir veride yok."
dedi.
CİHAN
13 KASIM 2014
Politika
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Çelik: Kürt
çocuklarının
kanı üzerinde
siyaset yapmak
barbarlığın en
büyüğüdür
K Parti Genel Başkan Danışmanı Hüseyin Çelik, Kürt çocuklarının kanı üzerinde siyaset
yapmak barbarlığın en büyüğü
olduğunu söyledi. Kobani olayları üzerinde HDP'yi eleştiren Çelik, "Kobani
olaylarını bahane ederek yaşanan
vandalizm tüm görüyorsunuz.
Efendim biz insanlara sokağa çıkın
demokratik tepkimizi dile getirin.
A
Şiddet eylemleri gerçekleştirin
demedik, kırın dökün demedik.
Topluma gaz vereceksiniz. Ondan
sonra önlerine gelen bankalarını
tahrip edecekler. Eğer baraj kapaklarını siz kontrolsüz bir şekilde
açarsanız bu niye tahribat yapıyor
diye şikayet etme hakkınız olmaz.
Eğer bu şikayeti yaparsanız kendi ahmaklığınızı tescil ettiriyorsunuz anlamına gelir." dedi. AK Parti
Diyarbakır Ergani İlçe Teşkilatı Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen
AK Parti Genel Başkan Danışmanı
Hüseyin Çelik, partisinin il başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi.
HP Manisa Milletvekili Özgür
Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in medyada yer alan madenlerin
kapatılmasıyla ilgili ‘50 kişiyi araya
sokuyorlar’ lafını kulaklarıyla duyduğunu söyledi. Bakan Faruk Çelik’in ‘Bir madeni kapatalım diyoruz
50 kişi araya sokuyorlar.’ sözünü
söylerken orada olduğunu belirten
Özel, "Ben '50 kişiyi araya sokuyorlar' lafını bu kulaklarımla duydum.
Hepimiz oradaydık.
C
Araya giren 50 kişinin kim
olduğu konusunda bugün bir
tekzip var anladığım
kadarıyla ama araya sokanların işverenler olduğunu Sayın Bakan'la
yaptığımız samimi sohbette duydum. Ama daha sonra onu birkaç
gazetede gördüm, çok tartışıldı. O
gün de yine Sayın Bakan vicdanıyla
konuşuyor ve doğruları söylüyor.
Ama şunu gördüm ki iki temel
pratikte; facia oldu mu Sayın
Bakanımız gerçekten olması gerektiği gibi özlenen bir çalışma
bakanına dönüşüyor. İki üç gün
Kobani olaylarını bahane ederek
yaşanan vandalizmi herkesin
gördüğünü anlatan Çelik, Kobani'de
Kürtlerin ölmesini istemenin
dünyanın en zalimce duygusu
olduğunu söyledi. Hiçbir insanın
ölmesini istemediklerini belirten
Çelik, şöyle konuştu: "Şimdi Halep'i
Esad vuruyor. Türk Ordusu gitsin
Halep'i kurtarsın diyen var mı? Ordu
girmesin buraya diyorlar. Peki
girmesin de ne yapmamızı istiyorsunuz.
150 bin Kobanili kapımıza dayandı.
Ölümle burun buruna olan insana
dili, dini, mezhebi ne olursa olsun
Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını açmak zorundadır ve açtı. Biz
bunlara üç öğün aşlarını yediriyoruz.
Devletimiz bunları bağrına bastı. İnsani olarak ne yapılmak isteniyorsa
yapıldı. Kobani'deki durumu göz
önünde bulundurarak kendi memleketlerini cehenneme çevirme
hakkını nereden buluyorlar." AK Parti
demokratik paketi adı altında bir program başlattığını vurgulayan Çelik,
"Kürt rahatlıkla ben Kürt'tüm diyecek.
Ailevi ben Aleviyim diyecek. AK Parti
dışında Türkiye partisi diyebilecek bir
parti yok. Polisin, askerin ve korucunun kanı üzerinde siyaset yapmak
aynı derecede büyük bir barbarlıktır.
Türk ve Kürt çocukları ölmesin
derdimiz bu. Çözüm süreci var diyeceksin yol keseceksin, kimlik yoklamasını yapacaksın. Çözüm süreci var
diyeceksin esnaftan haraç toplayacaksın. Şantiye basacaksın iş makinesini
yakacaksın. İstediğin adamı kaçırıp
dağa götüreceksin.
dediğini ifade eden Özel, "Sayın
Bakanın o günlerdeki ifadeleri bizim
iktidar partisinin emek eksenli olmayan, işçi sınıfının lehinde olmayan, örgütlenme özgürlüğünün
önünü tıkayan ve sürekli emekçiyi
köleleştiren uygulamalarına karşı
adeta çölde görülen bir serap
gibiydi. Çünkü iktidar partisinin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
o büyük faciadan sonra çıktı dedi ki
'taşeron sistemi köleliktir, insani bir
iş değildir mutlaka sonlandıracağız.'
İki gün sonra Haydar Akar
yeraltında taşeronun yasaklanmasıyla ilgili önergesi
Meclis'e geldiğinde iktidar partisi
grubundan grup başkanvekilliğine
ciddi bir baskı geldi. Biz niye buna
hayır diyoruz diye. Bakanın vicdanında oluşan ve sözleriyle ortalığa dökülen o geçmişe dönük
pişmanlık ama ileriye dönük umut
sözcükleri bunu da tetikledi. AKP
grubu o gün yeraltında taşeron
uygulamasına hayır oyu kullandı.
Yani bu kanunun gündeme alın-
Özel
Madenlerle ilgili torba yasa
sürecinde birçok konuyu
konuştuklarını ve ısrarla
madencilere verilen sözleri hatırlattığını kaydeden Özel, "Madenlerde
yaşanan sıkıntıları dile getirdiğimde
özellikle de madencilere verilen sözleri 3 kategoriye ayırdım. Bunlardan
birincisi geride kalanlara ait verilenler, önemli oranda tutulduğunu
ifade ettim. Mevcut madencilerin
özlük haklarına yönelik iyileştirmelerin kısmen tutulduğunu
söyledik. Ama iş sağlığı, işçi sağlığı
ve iş güvenliği, maden kazalarının
önlenmesi noktasında bir arpa boyu
yol gidemedik." eleştirisinde bulundu. Soma faciasının hemen
ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in ‘Taşeron
dediğiniz kölelik sistemidir, buna
öyle veya böyle son vereceğiz’
masının önündeki engeli
kaldırdılar. Doğrudan gündeme
alınması, görüşelim dediler. O iklim
uzun sürmedi. Sonra Uyar Madencilik'teki kaza oldu. Açıkçası şahitlik
etmek gerekecekse Hürriyet
gazetesinin manşetinde onu
gördüğümde şaşırmıştım. Bakan
bunu bile söyledi ama demek ki
herkese açıkladı. Memnun olmuştum.
'Ya, bi madeni kapatalım diyoruz 50 kişi araya sokuyorlar.' Ben 50 kişiyi araya
sokuyorlar lafını bu kulaklarımla
duydum. Hepimiz oradaydık. Araya
giren 50 kişinin kim olduğu
konusunda, bugün bir tekzip var
anladığım kadarıyla ama araya
sokanların işverenler olduğunu
Sayın Bakanla yaptığımız samimi
sohbette duydum. Ama daha sonra
onu birkaç gazetede gördüm, çok
tartışıldı. O gün de yine Sayın Bakan
vicdanıyla konuşuyor ve doğruları
söylüyor. Ama şunu gördüm ki iki
temel pratikte; facia oldu mu Sayın
Bakanımız gerçekten olması gerektiği gibi özlenen bir çalışma
bakanına dönüşüyor. İki üç gün
doğruları söylüyor 15 gün sonra
aslına rücü ediyor bu sefer o
söylediğini yapmıyor." şeklinde
konuştu. Yücel TANOL-EKONOMİ
İdris Bal:
Polisi bir
partinin
çiftliği haline
getirilme
yasasıdır
ağımsız Kütahya Milletvekili İdris Bal, Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda düşünülen
değişikliğin 'bir partinin çiftliği
haline getirilme yasası' olduğunu
söyledi. Devlet üzerinde baskı
yapmaya, devletin genleriyle oynamaya başlayan bir iktidar
olduğunu dile getiren Bal,
yargıya, polise güven kalkarsa
boşluğu illegal yapıların dolduracağına, kutuplaşmaların olacağına dikkat çekti.
B
Bu memlekette kanın akmaması,
anaların gözyaşı dinmesi için biz
elimizi uzatıyoruz. PKK ile devletin istihbarat ile görüşecekse onu da görüş,
İmralı ile görüşülecekse onunla da
görüş. Yeter ki bir fitneyi bu ızdırabı
söküp atalım." şeklinde konuştu. HDP'nin bir bölgenin partisi olduğunu
anlatan Çelik, "Kürt etnisitesi üzerinde siyaset yapıyor. MHP Türk etnisitesinin üzerinde siyaset yapıyor.
CHP Türkiye'nin birleştirici gücü diye
bir slogan koymuş. Allah aşkına bu
slogan çok komik gelmiyor mu?
Türkiye'nin yarısı olmayan bir CHP
nasıl birleştirici olabilir. CHP plajların
CİHAN
partisi oldu.
Bakan'ın '50 kişiyi araya sokuyorlar'
lafını bu kulaklarımla duydum
doğruları söylüyor 15 gün sonra
aslına rücü ediyor, bu sefer o
söylediğini yapmıyor." ifadelerini
kullandı. TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu’nda Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e bağlı
ve ilgili kurumların bütçelerinin
görüşmelerine başlandı. Bakan Çelik’in bütçe sunumunun ardından
milletvekillerinin bütçe üzerine
görüşlerine geçildi. Bütçe üzerine
CHP Milletvekili Özgür Özel söz aldı.
Tanrıkulu'ndan
Başbakan'a
cevap:
Okumamış ya
da okumuşsa
anlamamış
7
Meclis'te basın toplantısı
düzenleyen İdris Bal, sözlerine
10 Kasım sebebiyle
Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk ve yol arkadaşları
başta olmak üzere tüm şehit ve
gazileri anarak başladı.
Cumhuriyetin kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Bal,
bir yayın organında yaptığı
toplantıya ilişkin yapılan habere
tepki gösterdi.
HP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin
Tanrıkulu, TBMM'de düzenlediği basın
toplantısında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarına cevap verdi. Geçen
hafta İstanbul'da açıkladıkları 18 maddelik
'Herkes İçin İnanç Özgürlüğü Kanun Teklifi'ni Genel Sekreter Gürsel Tekin ile birlikte
Meclis Başkanlığına sunduklarını hatırlatan
Tanrıkulu, Başbakan Davutoğlu'nun Hacı
Bektaş'a gitmeden önce kanun teklifini okumasını istediklerini ifade etti. Tanrıkulu,
"Aşağı yukarı uygulamadan kaynaklı olan
ayrımcılık dışında Alevi yurttaşlarımızın üzerinde mutabık kaldıkları konuların
çerçevesi bu kanun metninde var. Bunu
okursa Meclis zemininde bir mutabakat
sağlarız ve yol alırız diye kendisinden bir
dilekte de bulunduk ama kendisi okumamış
ya da okumuşsa anlamamış veya kendisine
verilen bilgiler yanlış." diye konuştu.
C
Başbakan'ın "CHP önerisinde din dersinin
kaldırılmasından söz ediyor" dediğini dile
getiren Tanrıkulu, "Bu, tamamen yalandır,
tamamen çarpıtmadır, tamamen başka bir
algı operasyonudur. Ben hukukçuyum, bir
siyasetçiye 'Yalan söylüyorsun' demek,
tazminatı gerektirir. Ben, Davutoğlu'na
açıkça söylüyorum. Sayın Davutoğlu, bu
konuda yalan söylüyorsun. CHP'nin önerisi
burada. CHP, çok açıkça din dersinin zorunlu
olmaktan çıkarılmasını istiyor, kaldırılmasını değil. Ayrıca içeriğinin de bütün
inanç ve mezheplere eşit yaklaşmasını
savunuyor. CHP'nin savunduğu bu.
Dolayısıyla Başbakan yalan söylüyor. Metin
burada, Meclis Başkanlığında." şeklinde
konuştu. 12 Nisan 2013 tarihinde Dersim
konusunda bir kanun teklifi verdiklerini ama
teklifin gündeme alınmadığını anlatan Tanrıkulu, Dersim olayının Cumhuriyet tarihinin
kara bir sayfası olduğunu vurguladı. Dersim'de resmi kayıtlara göre 13 bin 806 yurttaşın hayatını kaybettiğini belirten
Tanrıkulu, Dersim arşivlerine ulaşılamadığını hatırlattı.
"Her devletin tarihinde böyle kara dönemler
olur, böyle ağır olaylar yaşanır, böyle
katliamlar yaşanır. Bizim tarihimizde de bu
yaşanmıştır ama geçmişle hesaplaşma, yüzleşme, grup toplantılarda hamasi nutuklar
atmakla olmaz." diyen Tanrıkulu, şunları
söyledi: "Geçmişle hesaplaşma, yüzleşme,
sadece bizim başımıza gelen işler değil.
Dünyanın birçok ülkesinde olmuştur ve bir
literatür gelişmiştir. Bu işler, kamusal olur.
Kamusal özür mekanizmalarının devreye
girmesi ile olur. Bu arşivleri Meclis'te açacaksınız, Meclis'te toplayacaksınız, araştırmacıların hizmetine sunacaksınız.
Araştırmacılar, gerçekten de tarihçiler,
siyasetçiler, buna ulaşacaklar, bir çerçeve
metin çıkaracaklar, Meclis Başkanlığına
önerecekler ve Meclis Başkanlığı bunun üzerine gereğini yapacak. Yoksa bugün
Başbakan'ın attığı nutuk gibi değil. Bu
Meclis toplanacak, o çerçeve üzerine, erişilebilir arşivler üzerinden ne gerekiyorsa
onu yapacak. Meclis yapacak ve kamusal
olacak, kişisel değil. Eğer Davutoğlu kendine
güveniyorsa Adalet ve Kalkınma Partisi
kendine güveniyorsa kanun teklifimiz burada, bu yasayı hemen bugün gündeme
alırız, yasalaştırırız, ondan sonra ne gerekiyorsa yaparız."
CİHAN
Boş koltukları görmek isteyenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
BM'de yaptığı konuşmaya bakmasını isteyen Bal, "Evi camdan
olanlar başkalarına taş atmasın."
ifadelerini kullandı. Devlet üzerinde baskı yapmaya, devletin
genleriyle oynamaya başlayan
bir iktidar olduğunu dile getiren
Bal, iş dünyasına, medyaya,
STK'lara baskı yapan bir iktidar
olduğuna dikkat çekti. Bal, devleti partizan hale getirmeye
çalışan, getiren bir iktidar
olduğunu ifade etti.
Şu an polis üzerinde yapılan
baskıyı konuştuklarını belirten
Bal, Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda düşünülen değişikliğin bir partinin çiftliği haline
getirilme yasası olduğunu kaydetti. Yıllarca Polis
Akademisinde hocalık yaptığını
hatırlatan Bal, öğrencilerine
orda evrensel değerleri, hukuku,
insan hakları ve demokrasiyi anlattıklarını kaydetti.
Bir ülkeye yapılacak en büyük
kötülüğün hizmet ederken sağcı,
solcu, şucu, bucu diye ayırım
yapılması olduğunu belirten Bal,
devlet kurumlarının objektifliğiyle oynamanın en büyük
kötülük olduğunun altını çizdi.
Vatandaş baktığında yargıya,
polise, TÜBİTAK'a, RTÜK'e
güvenemiyorsa bu ülkeye en
büyük kötülüğün yapılacağını
dile getiren Bal, yargıya, polise
güven kalkarsa boşluğu illegal
yapıların dolduracağına, kutuplaşmaların olacağına dikkat
çekti.
Polis Akademisinin kapatılmasına da tepki gösteren Bal,
devlet geleneklerine, polise zarar
verildiğini ifade etti. Bal, buranın kapatılması halinde diğer
ülkelerle olan emniyet bağının
koparılacağını söyledi. Anayasa
ve yasalara göre yanlış yapana
gerekenin yapılacağını ifade etti.
"Bunlar ne dediyse tam tersini
yapıyorlar." diyen Bal, devletin
geleneklerine, itibarına zarar
verdiklerini ve bunun ceremesini
herkesin çekeceğini kaydetti.
Kaymakamların sınavsız alınacağını ifade eden Bal, "Ben
KPSS'yi dikkate almıyorum,
gerek yok diyorsanız; ben keyfime göre kaymakam, polis atayacağım demektir. Masum
Anadolu insanının önünü keseceğim demektir. Zaten paralel
yapı adı altında yapılanlar,
masum, çalışkan Anadolu insanının önünü kesme operasyonudur. Anadolu insanı da bunu
böyle bilsin; inşallaha, maşallaha prim vermesin. Dini duygularıyla artık alay ettirmesin."
şeklinde konuştu. Bal, kurdukları Demokratik Gelişim Partisi'nin (DGP) halktan aldığı bu
destek ile bu sorunların hepsini
çözeceğini savundu.
CİHAN
8
Gündem
13 KASIM
2014
Gündem
merika'nın Sesi'ne konuşan
HDP Van Milletvekili Aysel
Tuğluk, çözüm sürecine yönelik
hükümetten gelen açıklamaları
'umut kırıcı' olarak niteledi ve
"Çözüm süreci aslında bitirilmiş
diyebiliriz. Ama bunu kimin ilan
edeceği konusunda bir şey var.
Sanki hükümet bitirmiş ama bunun
ilanını bizim yapmamızı istiyor."
dedi.
A
Çözüm süreciyle ilgili de
Bozdağ, "Ülkemizin
neresinde olursa olsun
kamu düzeninin tam
tesisi, tam
sağlanmasından
sorumluyuz. Herkes
üzerine düşen görevini
titiz bir şekilde yerine
getirmektedir.
Bozdağ, yargı
konusunda bir uzlaşma
olursa bundan
memnuniyet
duyacaklarını kaydetti.
Hakimlerin, savcıların
seçim işinden
uzaklaştırılması
gerektiğini belirten
Bozdağ, seçimin hakim
Kobani gerilimi sonrası "Çözüm
Süreci"nde gelinen noktayı HDP
Van Milletvekili Aysel Tuğluk,
Amerika'nın Sesi sitesinden Mehtap
Çolak Yılmaz'a değerlendirdi.
"SÜRECİ BİTİRMENİN
MALİYETİ VAR"
Aysel Tuğluk çözüm sürecine yönelik hükümetten gelen açıklamaları
Güneydoğu'daki
iddialarla ilgili yasalar
ne gerekiyorsa o
yapılıyor. Kobani
olayları çerçevesinde
binin üzerinde gözaltı
oldu, 500 üzerinde
tutuklama oldu." diye
konuştu.Çözüm süreci
deyip suç işleme
yapılıyorsa bunun kabul
edilemez olduğunu dile
getiren Bozdağ,
vazifelerinin hukukun
ülkenin her yerinde
egemen kılmak
olduğunun altını çizdi.
İvedi yargılama
konusunda
Danıştay'dan bir talep
geldiğini anlatan
Bozdağ, 17-25 Aralık'tan
çok çok önce bunun
olduğunu ifade etti.A
AA
"umut kırıcı" olarak niteledi ve şunları söyledi:"Çözüm süreci aslında
bitirilmiş diyebiliriz. Ama bunu
kimin ilan edeceği konusunda bir
şey var. Sanki hükümet bitirmiş
ama bunun ilanını bizim yapmamızı istiyor. Çünkü çözüm
sürecini bitirmenin bir maliyeti var.
Bu maliyeti üstlenmek istemiyor ve
bu faturayı da bize çıkartmak istiyor."
"MEVCUT KOŞULLARDA
SİLAHSIZLANMA HAYAL"
Hükümeti pratik adımlar atmamakla suçlayan Tuğluk, Abdullah
Öcalan'ın Nevruz'da vereceği
mesajda "tamamen silah bırakılması" çağrısını yapmayacağını
söyledi: "Mevcut koşullarda, silahsızlanma bir hayal. Bugünkü ortamda Kürtler nasıl silah
bıraksınlar? Bu soru önemli. Ama
MHP'DEN TEKLİFE
İTİRAZ
er ve üst aramada makul
Y
şüphe kriteriyle hakim ve
savcıların ücretlerinde artış
içeren, Yargıtay ve Danıştay'ın
daire ve üye sayılarının
artmasını öngören kanun
tekliflerinin görüşülmesine
TBMM Adalet Komisyonu'nda
başlandı.
Komisyon, AK Parti Ankara
Milletvekili Ahmet İyimaya
başkanlığında toplandı.
AK PARTİLİ VEKİLLERİN
TEKLİFİ
Muhalefet milletvekilleri, AK
Parti Kırıkkale Milletvekili
Ramazan Can ve arkadaşlarının
verdiği hakim ve savcı
maaşlarında artış, soruşturma
usullerinde değişiklikler içeren
kanun teklifiyle AK Parti
İstanbul Milletvekili Bülent
Turan ve arkadaşlarının verdiği
Yargıtay ve Danıştay'da üye ve
daire sayısını artıran teklifin
birleştirilerek görüşülmesine
itiraz etti.
Tekliflerin birleştirilmesi kabul
edildi. Birleştirme kararının
ardından muhalefet
milletvekilleri, Turan ve
arkadaşları tarafından verilen
teklifin sonradan eklendiğini
belirterek, alt komisyona
gönderilmesini istedi.
MHP İstanbul Milletvekili Murat
Başesgioğlu, zaman kazanma
isteğinin makul
görülebileceğini ancak hakim
ve savcı maaşlarını bu teklifin
sürükleyici unsuru yapmanın
incitici olduğunu söyledi.
Yasama kalitesi kalmadığını
savunan Başesgioğlu,
"Madencilikte ne oldu?
Meclis'in çıkardığı yasayla 20-30
kişinin ölümüne neden olacak
bir dahli varsa, bunun vebali
Düzenlemenin yasalaşması
halinde Yargıtay'da üye
sayısının 507'ye çıkacağına
dikkati çeken Bal,
"Dünyada böyle bir
Yargıtay var mı?
Danıştay'da da üye sayısı
37 artacak. AKP'nin
çoğunluğunu sağlamak
için bu teklifi getirdiniz.
AKP'nin Danıştay ve
Yargıtay'ı olacak, yargının
bağımsızlığı ortadan kalkacak.
Dünyanın en obez Danıştay ve
Yargıtay'ı oluşacak" diye
konuştu.
"BU PARMAKLAR MİLLETİ
TEMSİL EDİYOR"
Bal'ın sözlerine tepki gösteren
AK Parti Bursa Milletvekili
Hakan Çavuşoğlu, "Bu
parmakları sen al milletten. Bu
parmaklar milleti temsil ediyor"
dedi.
eclis'teki AK Parti Grup
M
Toplantısı'nda konuşan
Başbakan Ahmet Davutoğlu,
geçtiğimiz günlerde Nevşehir'de
aşure günü etkinliklerine
katıldığını hatırlattı, Hacı Bektaş-ı
Veli'yi ziyaret eden ilk Başbakan
olmanın kendisine gurur verdiğini
söyledi. AK Parti'nin siyaset
temelinin 'vatandaşlar arasındaki
bağları güçlendirmek' olduğunu
vurgulayan Davutoğlu, 'Biz bir
taraftan çözüm sürecini hakim
kılmaya çalışırken diğer taraftan
Sünni, Alevi ayrımı üzerine hesap
yapanların da hesaplarını bozmaya
kararlıyız. Hiç kimsenin bu
topraklarda etnik ve mezhep
temelli bir ayrımı körüklemesine
izin vermeyeceğiz' dedi. Başbakan,
2013 Mayıs'ında tamamlanması
gereken fakat terör örgütünce
uygulanmayan 'silah bırakma' ve
'yurtdışına çıkış' süreci için ise
çağrı yaptı. 'Ülkeyi terk etmesi
gerekenler artık terk etmeye,
silahları bırakmaya başlamalıdır'
diyen Davutoğlu, şunları söyledi:
'KÜRTLERİN SABRI SONSUZ DEĞİL'
Aysel Tuğluk, Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan'ın "Bu süreç tartışmalarla, eleştirilerle yol alacak.
Önemli olan iyi niyet" açıklamasını
ise şöyle yorumluyor: "Tartışmalarla sadece giderse, Kürtler'in
de sabrının sonsuz olmadığının da
bilinmesi gerekiyor. Önce Kobani
politikasını netleştirmesi gerekiyor.
Kobani ve Suruç birleşti. Kobani'ye
yaklaşım, Kuzey'de çözüm sürecine
de yaklaşımı gösteriyor. ABD bile
YPG'nin bu barbarlığa karşı
direnişini bu iradeyi tanımak
zorunda kaldı."
NİYETİNİZİ BELLİ EDİN
Tuğluk ayrıca Kürt sorunu
konusunda tutum değişikliğine gidilerek, güvenlikçi
bir politika izlenmeye başlandığını da savundu. Buna
gerekçe olarak da 6-7 Ekim
olayları sonrasında yapılan
Milli Güvenlik Kurulu
Toplantısı'nı gösterdi. "MGK
toplantısı çok kritikti. 11 saat
süren toplantıda ağırlıklı
çözüm süreci tartışıldığını,
burada çok da hayırlı şeylerin konuşulmadığını tahmin ediyorum."
BDP Van Milletvekili Aysel
Tuğluk, hükümeti Çözüm
Süreci konusunda daha şeffaf davranması gerektiğini
savunurken, sürece olan
inancını yitirmediğini sözlerine ekliyor.CİHAN
Süheyl Batum CHP'den
istifa edecek mi?
'Silahları Demokles'in kılıcı gibi
kardeşlerimizin üzerinde tutmaya
devam ederseniz, bunu çözüm
süreci ile izah etmek mümkün
olmaz. Çözüm süreci bizim için
milli, yerli ve özgün bir projedir ve
mutlaka başarıya ulaştırılacaktır.
Provokasyonlara karşı da dik
durmaya devam edeceğiz. HDP'ye
ve sürecin bütün taraflarına
sesleniyorum; eğer çözüm sürecini
kararlılıkla devam ettirmek
hususunda iyi niyetliyseniz, bunu
gösterin. Çıkın ve süreci sabote
istifasının ardından kesin ihraç talebiyle
disipline sevk edilen CHP'li Süheyl
Batum, CNN Türk'te Şirin Payzın'ın
sorularını yanıtladı.Kararı
televizyondan öğrendiğini anlatan
Batum "İstifaların devamı gelecek" diye
bir demeç vermediğini söyledi; "İstifa
etmeyeceğiz, ihraç etseler de mücadele
edeceğiz" dedi.A
AA
eden bu şiddet sarmalına,
vandalizme karşı olduğunuzu ifade
edin, maskelerin arkasına
saklanmayın.'
MUKABELE GÖRÜRSÜNÜZ
'Bu olursa diğer adımlar atılmaya
devam eder. Ama bir taraftan
çözümü savunuyormuş gibi yapıp,
diğer taraftan sürecin olmazsa
olmaz şartı olan kamu düzeni
konusunda sürekli
provokasyonlarda bulunmaya
devam ederseniz biz de hak
ettiğiniz mukabeleyi gösteririz. Bir
taraftan çözüm sürecini devam
ettirirken, diğer taraftan silahları
bırakma konusunda hiçbir adım
atmamanın tutarlı bir tarafı yok.'
'İstemezükçü' CHP'nin derdi dinle
mücadele
Hacı Bektaş ziyaretinin bazı
partilerde rahatsızlığa yolaçtığına
işaret eden Davutoğlu, CHP'nin, bu
temastan yalnızca bir gün önce
'Alevi paketi' açıklama ihtiyacı
duyduğunu kaydetti. 'Eğer
ziyaretim olmasaydı açıklar mıydı
bilemiyorum. Ama dikkat ediniz o
pakette hep AK Parti hükümetleri
döneminde yapılan çalıştaylara atıf
var' diyen Davutoğlu, bunun
yanında CHP'nin paketinde
'istemezük' anlayışının
bulunduğunu ifade etti. 'AK Parti
Alevi-Bektaşi kültürüne saygılıdır.
CHP ne diyor, 'din dersini
kaldıralım' diyor. CHP'nin
kafasında din ile bir şekilde
mücadele etmek var. Nedir sizin
mücadele anlayışınız?' diyen
Davutoğlu, şöyle konuştu:
ÖNCE BEN KARŞI ÇIKARIM
'Eğer din kültürü ahlak bilgisi
derslerinde herhangi bir mezhep
tahkir ediliyorsa ona önce ben
karşı çıkarım. Bunu
kaldırdığımızda, rakidal unsurların
toplumda yer almasını nasıl
engelleyeceğiz. Alevi ve Sünni
geleneğini birbirine karşı inanç
olarak göstermek isteyen varsa
cahildir. Alevi vatandaşlarım bu
yılı Hacı Bektaş'ın Makalat'ını
okuma yılı ilan etsin. Gerçek AleviBektaşi geleneği hangi değerlere
dayanıyor onu görmek için...'
İlişkileri geliştirmek için
CHP Uşak Milletvekili Dilek
Akagün Yılmaz da teklifin alt
komisyonda akademisyenler ve
meslek örgütlerinin de görüşü
alınarak, detaylı görüşülmesi
gerektiğini ifade etti.
Birleştirilen tekliflerin alt
komisyona gönderilmesi de
oylama sonucu reddedildi ve
teklifin görüşmesine geçildi.A
AA
"BİR KARARI
BEĞENİP BİR KARARI
BEĞENMİYORSUNUZ"
B
B Bakanı ve
Başmüzakereci
Volkan Bozkır,
Türkiye'nin üyelik
müzakerelerinde yeni
fasılların açılamasından
A
AB tarafının sorumlu
olduğunu söyledi.
Türkiye-AB Karma
Parlamento
Komisyonu'nun 75'inci
toplantısı, Avrupa
önümüzdeki günlerde Irak'ı ziyaret
edeceğini söyleyen Davutoğlu, Irak
Başbakanı'nın da Türkiye'ye
geleceğini aktardı.
Aralık başında Atina'da Yunanistan
ile Yüksek Düzeyde Stratejik
İşbirliği Konseyi toplantısı
yapacaklarını ifade eden
Davutoğlu, 'Aynı şekilde Rusya
Devlet Başkanı Sayın Putin de
aralık başında Türkiye'ye gelecek'
dedi. Davutoğlu ayrıca, G-20
Zirvesi'nden sonra 8'i makro
ekonomiye dair, 8'i de sektörel
konularda olmak üzere 16 madde
daha açıklayacaklarını kaydetti.
Bozkır, Türkiye'nin
limanlarını Kıbrıs Rum
kesimi gemilerine
açmasıyla ilgili AB
Konseyi kararını
gündeme getiren Rum
parlamenterlere, "AB
Konseyi'nin (KKTC'ye)
doğrudan ticaret ve mali
yardım kararları da var.
Bunları neden gündeme
getirmiyorsunuz? AB
Konseyi'nin bir kararını
beğenip diğerini
beğenmiyorsunuz" dedi.
Avustralya'nın ardından
Filipinler'e uğrayacaklarını belirten
Davutoğlu, bu ülkede Moro
Müslümanları ile Filipin hükümeti
arasında yaklaşık 400 yıldır süren
ihtilafın Türkiye'nin gayretiyle
çözülmek üzere olduğunu
hatırlattı. Davutoğlu, "İki taraf
arasında barış sürecinin son
aşamasını yönetmek Türkiye'nin
elinde' dedi.C
CİHAN
Kılıçdaroğlu, Cumhuriyete sahip
çıkmanın Mustafa Kemal Atatürk'e
sahip çıkmakla olduğunu vurgulayarak, "Mustafa Kemal Atatürk'ü
sevmeyenlerde Allah korkusu yoktur." dedi.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları:
BÜTÜN DÜNYA ATATÜRK'E
SAYGI DUYUYOR
Kimsenin kulu değiliz,
Cumhuriyet'in özgür yurttaşlarıyız
demek için Anıtkabir'e gittik.
Mustafa Kemal Atatürk, hayattayken biz uçak ihraç eden bir
ülkeydik. Devrim yapan pek çok
lider tarihin çöp kutusuna gitti.
Ayakta kalan Mustafa Kemal
Atatürk'ün devrimleridir.
Bütün dünya Mustafa Kemal
Atatürk denince düğmelerini ilikliyorlar, saygı duyuyorlar. Mustafa Kemal'in Türkiyesi bugünkü
Türkiye'den daha görkemli olmalı.
DEVLET MADENCİYE
GÜVENCE VERMELİ
İdris Naim
Şahin'e iki
isimden de
ret cevabı
KTC'deki Türk Silahlı
Kuvvetleri varlığını soran
Rum parlamenterlere
Bozkır, adanın
güneyindeki Yunan
askeri varlığından
bahsetti ve Rum tarafının
reddettiği Annan
Planı'nda bu meselenin
de çözüme
kavuşturulduğunu
belirtti.
Bozkır, Türkiye'nin
KKTC'yi arka bahçesi
olarak gördüğü
iddialarının gerçeği
yansıtmadığını fakat
Brüksel'de düzenlenen
son AB zirvesi
öncesinde yüksek
tansiyon nedeniyle
hastaneye kaldırılan
ve zirveye katılamayan
Rum lider Nikos
Anastasiadis yerine
Kıbrıs Rum kesimini
toplantıda Yunanistan
Başbakanı Antonis
Samaras'ın temsil ettiğini
hatırlattı.AA
Türkiye, 1 Aralık'tan itibaren G-20
dönem başkanlığını üstlenecek.
Başbakan Davutoğlu, bugün G-20
Liderler Zirvesi'ne katılmak için
Avustralya'ya gidiyor.
'Atatürk'ü sevmeyenin Allah korkusu yoktur'
Bozkır'dan Rum vekile tokat gibi yanıt
Parlamentosu'nun ev
sahipliğinde başladı.
Bozkır, katılım
müzakerelerinde yeni
fasılların müzakerelere
açılabilmesi için AB
üyelerinin başlangıçtaki
taahhütlerine bağlı
kalması ve tek yanlı siyasi
engeller çıkarmaması
gerektiğini belirtti.
9
Davutoğlu, 'Biz bir taraftan çözüm sürecini hakim kılmaya çalışırken diğer taraftan Sünni, Alevi
ayrımı üzerine hesap yapanların da hesaplarını bozmaya kararlıyız. Hiç kimsenin bu topraklarda etnik ve mezhep temelli bir ayrımı körüklemesine izin vermeyeceğiz' dedi. Çözüm süreci
kapsamında silah bırakıp Türkiye dışına çıkma işlemlerini 2013 Mayıs'ında tamamlaması
gereken, fakat bunu yapmayan terör örgütüne Davutoğlu'ndan ikinci bir çağrı geldi: 'Ülkeyi
terk etmesi gerekenler artık terk etmeye, silah bırakmaya başlamalıdır"
CHP lideri
Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup
toplantısında
konuştu.
Kılıçdaroğlu,
Atatürk
sevgisini an latırken ilginç
sözler sarfetti.
HP Eskişehir Milletvekili Süheyl
C
Batum bundan sonra ne yapacağını
da açıkladı.Emine Ülker Tarhan'ın
Gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi
aşbakan Ahmet Davutoğlu,
İzmir Gazi ve Şehit Yakınları
Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği üyeleriyle bir araya
geldi.Davutoğlu, AK Parti Grup
toplantısının ardından
TBMM'den ayrılışında kendisini
bekleyen gazi ve şehit
yakınlarıyla sohbet etti.Şehit ve
gazi yakınlarıyla fotoğraf da
çektiren Davutoğlu, kendisine
hediye edilen Türk bayrağını da
öperek aldı.CİHAN
çözüm süreci ilerlerse, radikal
demokrasiye geçiş gerçekleşirse,
Kürtler'in halk olmaktan kaynaklı
anayasal hakları tanınırsa, tabii ki
silahlı faaliyetler bitirilebilir."
"MGK'DA HAYIRLI ŞEYLER
KONUŞULMADI"
Yargı paketi Adalet Komisyonu'nda
olur" dedi.MHP Konya
Milletvekili Faruk Bal da
iktidarın, parmak
çoğunluğuyla siyasi rejimin
rengini değiştirecek sonuç
almak istediğini öne
sürdü.
Silahlara
veda
çağrısı
Aysel Tuğluk: Çözüm süreci bitti
“KOBANİ OLAYLARI
ÇERÇEVESİNDE BİNİN
ÜZERİNDE GÖZALTI
OLDU”
yasadan ve Anayasa'dan
kaynaklanan sorunlar
olduğunu dile getiren
Bozdağ, uygulamanın
üzerinde çok durulması
gerektiğini vurguladı.
Konuyu partiler üstü
tutup Anayasa
uzlaşması yapılması
gerektiğini belirten
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
ABD basına çözüm süreciyle ilgili konuşan HDP'li vekil Aysel Tuğluk sürecin bittiğini öne sürdü.
ve savcıları böldüğünü,
parçaladığını söyledi.
Hakim ve savcıların
seçimden kaynaklı
sıkıntıları çevrelerine
söylediğini, kendilerine
de söylediklerini
anlatan Bozdağ,
Yargıtay ve Danıştay
konusunun partiler üstü
ele alınması gerektiğine
dikkat çekti.
yeni yargı paketi ile
Yargıtay ve Danıştay'ın
yapısını değiştiren yasa
teklifi ele alınıyor.
Toplantıya Adalet
Bakanı Bekir Bozdağ da
katıldı. Uygulamadan,
13 KASIM
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Bozdağ'dan hakim ve savcılar için seçim tepkisi
ürkiye Büyük Millet
T
Meclisi (TBMM)
Adalet Komisyonu'nda,
2014
siyaset yapabileceği Ankara
siyaset kulislerinde konuşulmuş,
ancak Günay bu iddiayı
yalanlamıştı.
İdris Naim Şahin'in parti kuracağı
ortaya çıkınca bu kez Günay'ın adı
bu oluşumla birlikte anılmaya
başlandı. Ancak Günay da yeni
oluşumlar içinde olmayacağını
açıkladı.
K Parti'den istifa eden İdris
Naim Şahin'in kuracağı
partide yer alacağı iddia eden iki
isimden ret cevabı geldi.
A
iddiaları doğrulamadı. Nitekim
Yavaş da şahsi Twitter hesabı ve
resmi internet sitesinden yaptığı
açıklamada iddiayı yalanladı.
haricinde hiç bir siyasi ile
irtibatım ya da çalışmam
bulunmamaktadır. Saygı ile
duyururum" mesajını paylaştı.
Şahin'in kuracağı parti içinde
olacağı söylenen isimlerin
başında son yerel seçimlerde
CHP'den Ankara Büyükşehir
Belediye Başkan adayı olan ve
seçimi az farkla kaybeden Mansur
Yavaş'ın adı geçiyordu.
Yavaş'a yakın isimler ise bu
MANSUR YAVAŞ: "SEVDAMIZ
TÜRKİYE DIŞINDA YOKUM"
ERTUĞRUL GÜNAY, İDRİS
BAL'DAN SONRA ŞAHİN'E DE
"YOKUM" DEDİ
Yavaş, yeni kurulan siyasi
oluşumların hiçbirinin içinde
olmadığını açıkladı.
Yavaş, Twitter'da "Kurduğumuz
Sevdamız Türkiye Platformu
İdris Bal'la aynı dönemde AK
Parti'den istifa eden Kültür ve
Turizm eski Bakanı Ertuğrul
Günay'ın da önce Bal'la birlikte
İdris Naim Şahin'in kurduğu
partiye geçecek isimler arasında
sayılan İzmir Bağımsız Milletvekili
Ertuğrul Günay, yeni parti
arayışlarını anlamlı bulduğunu
ancak kendisinin şu anda
herhangi bir siyasi parti oluşumu
içinde bulunmadığını söyledi.
Günay, "Herhangi bir parti
kuruluşu içinde değilim,
görüşmelerim ve gayretim yok. 22
Ekim'de yaptığım açıklamamı
bugün de tekrarlıyorum" dedi.A
AA
Sadece biz de bu kadar maden faciası oluyor çünkü devlet akılla
yönetilmiyor. Devlet madenciye
güvence vermeli. Daha önce Şili'de
böyle bir maden faciası oldu. Onlar
69 gün yerin altındaydılar ve sağ
çıkarıldılar. O zaman bizim yapmamız gereken şey ne?
TAŞERON SİSTEMİ KALDIRILMALI
Madencilikte taşeron sistemi olmamalı. İşyerinde sendikalaşmanın
önü açılmalı. Maden işletmelerinde
denetim bağımsız organlar tarafından yapılmalı. Yer altı eğitim mutlaka olmalı.Yer altında mutlaka
yaşam odaları bulunmalı. Parlamento görevini yapsın madenci
ölümlerine son verelim.
YIRCA KÖYÜ TOPRAKLARINI
KORUDU
Yırca Köylüleri kendi topraklarını
korumak istedi. Bakanlar Kurulu
Yırca sakinlerinin topraklarını kamulaştırma kararı aldı. Zeytin için
1939 yılında özel bir kanun
çıkarıldığını hatırlatarak, "Bu
ülkenin namuslu savcılarını göreve
davet ediyorum; bu yasa yürürlükteyken, 6 bin zeytin ağacını yok
eden yetkililer hakkında soruşturma açılmasını istiyoruz,
köylünün hakkına sahip çıkacak
bir savcı çıkmasını istiyoruz.”AA
10
13 KASIM 2014
Basın-Kritik
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Ewina Méye-RONİ
Süleyman GÖKSU
Beni İsrail Belası
Hatay’da Suriyeli vatandaşların eğitimi
K
ize kadar, bir sürü açığımız var… Zaten
bu derbederliğimizin acı faturasını ödemekteyiz. Yoksa Allah(c.c) dinine sahip
çıkana sahip çıkmaz mı? Elbette dünya
adına kısmi yenilgi, geçici mağlubiyet
Müslüman için çok da kayıp da sayılmaz. Hakiki Müslüman’ın geçici yenilgi
ve mağlubiyetleri dünya için geçerlidir.
uruluşunda bile tahrif edilmiş bir
öğretinin ürünü olan İsrail devleti
o günden beri İslam Âlemi’nin başına
bela olmaktadır. Bu görüşüm oradaki
masum, günahsız İsraillileri kapsamamaktadır. Ancak bu düşünceyle
oralarda terör estiren, insanlık suçu
işleyen Ariel Şaron, Netenyahu benzeri
zalimleri kastettiğim unutulmasın.
Evet, kurulduğu günden beri etrafına
zalimliğin, insanlık dışılığın en sefilcesini sergilemekten geri durmayan
bu zalim ve zorba devlet, şimdi de İslam’ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’ya
saldırarak bir kez daha zalimliğini teyit
etmiş oldu. Farklısı da beklenemezdi.
Çünkü tamamen tahrif edilen bir dini
inşa etmenin uğruna bunları yapmaktadır.
Fakat bu yenilgilerin dünya adına bir
değeri olsa da ahiret adına bir kayıp
olduğu söylenemez. Hz. Ömer’in dediği
gibi “Onların ölüleri Cehennem’e bizim
ölülerimiz Cennet’e girecektir.” Bu
müjde bile bize yeter. Ancak gönül ister
ki Müslüman ötede kazanacağı gibi burada da kazansın. İnşallah hakkını
verdiğimizde Mevla bu muvaffakiyeti
ihsan edecektir. Yeter ki Mü’min kendisine düşeni hakkıyla yerine getirsin.
Bu vahşilikleri sergilerken arkasında
duran Yahudi sermeyesi de “Neden
bunları yapıyorsun?” Deme gereği de
duymamaktadır. Çünkü asırlar öncesinden başlayan bir gayretle aynı yanlış
öğretilerle yetişen bir nesli inşa ettiler.
Peki, hep onlar mı suçlu? Bizde, Âlem-i
İslam’da hiç suç yok mu? Olmaz olur
mu? Hem de nasıl suçluyuz.
Allah’ın(c.c) dinin hakkıyla temsil edememeden alın, ticaretteki sahtekârlığımıza, insani ilişkilerimizden,
dinimize ait kutsal değerlere sahip çıkıp
onları canımız pahasına sahiplenmem-
Önemli olan da işte burasıdır…Kuran-ı
Kerim’de kendilerinden en çok
bahsedilen kavimlerin başında Ben-i İsrail gelir. Hem de Allah’ın(c.c) peygamberlerine eza ve cefa çektiren, zülüm ve
zorbalık yapan kavimler olarak… Bundan dolayı Allah(c.c) tarafından ataları
böyle yerden yere vurulan, yerilen ve
uyarılan kavmin torunlarından farklısı
da beklenemez. Tabii, yanlış anlaşılmasın tüm torunları böyledir, hepsi
suçludur toptancılığına girmemeliyiz.
Şayet Cenab-ı Hak bu konuda kullarını
haberdar etmiş, ciddi ilahi uyarılarda
bulunmuşsa bunda bir hakikat ve hikmet var demektir. Dünyanın neresinde
bir kargaşa varsa oraya silah
yetiştirmek, nesli bozmak için en adice
planları uygulamak, insanlık suçu
sayılabilecek yasa dışılıklarda istihbaratları ile boy göstermek geçmişten
beri bu zalim ve zorba yöneticilerde olmuştur.
Ülkelerdeki suikastların, cunta yönetimlerinin, terör olaylarının, ırkçılık belalarının, kavmiyet kavgalarının,
huzursuzlukların ve kargaşanın arka
planında hep bu zalim alçak anlayışı
bulmak mümkündür. Yahudi sermayesi
ile desteklenen bu zalim güç işine
geldiği, paşa gönlünün elverdiği gibi ortalığı bir birine katmaktadır. Tıpkı geçen
gün Mescid-i Aksa’ya saldırdığı
gibi…İnanı, -isterseniz kabul etmeyin,
kanaatim bu noktadadır.
Hükümetle Hizmet Hareketini bir birine
düşüren karanlık kurullardaki eller de
bu zalim kimselere dayandığı
kanaatindeyim. Hükümetin tüm iyi
niyetlerini boşa çıkaracak yetiştirme
ajanlarla tezgâhı iyi kurdular… Tabii,
hesabı dünya olanlar da bu tezgâha
kolay geldiler. Bu da işin ayrı bir tarafı…
Rabbim, başlarımıza akıl, kalplerimize
itminan, inancımıza istikamet nasip
etsin. Yoksa başak türlü bu sefillerin ellerinden kurtulmak mümkün değildir.
H
atay, Suriye’ye komşu
olması nedeniyle,
zulümden kaçanların kolayca gelebildiği bir ilimiz.
Hatay’a gelen Suriyeli vatandaşların eğitimi ile ilgili
çalışmalar, yetişkinlere
yönelik olarak halk eğitim
marifetiyle, okul çağında
olan kişilere yönelik olarak
da çadırlarda sınıf sistemi
içinde yapılmaktadır.
karşılanmaktadır. Edinilen
bilgilere göre;
Antakya İlçesinde toplam 15
adet kamp dışı okul bulunmakta olup, 3870 kız 3670
erkek toplam 7547 öğrenci
bulunmaktadır.
Reyhanlı İlçesinde toplam 7
adet kamp dışı okul bulunmakta olup, 2951 kız 2884
erkek öğrenci toplam 5835
öğrenci bulunmaktadır.
Hatay’da bulunan Suriyeli
vatandaşlar için ayrıca kamplar dışında kendi imkânları
ile açtıkları Antakya,
Kırıkhan, Kumlu, Dörtyol ve
İskenderun ilçelerinde
okulları bulunmaktadır.
Kırıkhan İlçesinde toplam 3
adet kamp dışı okul bulunmakta olup, 910 kız 796
erkek toplam 1706 öğrenci
bulunmaktadır.
Kamp içi ve kamp dışı
eğitim, Milli Eğitim Bakanlığının kontrolü altındadır.
Kumlu İlçesinde toplam 1
adet kamp dışı okul bulunmakta olup, 201 kız 185
erkek toplam 386 öğrenci
bulunmaktadır.
Öğrencilere Milli Eğitim
Bakanlığı müfredat programları çerçevesinde eğitim
verilmekte ve Bakanlıkça
ücretsiz kitapları dağıtılmaktadır. Eğitim araç ve gereçleri AFAD tarafından
Dörtyol İlçesinde 1 adet
kamp dışı okul bulunmakta
olup, 150 kız 100 erkek
olmak üzere toplam 250
öğrenci bulunmaktadır. İskenderun İlçesinde 3 adet
kamp dışı okul bulunmakta
olup, 630 kız 770 erkek
olmak üzere toplam 1400
öğrenci bulunmaktadır.
Yukarıdaki bilgiler ışığında
Hatay İlinde 6 ilçede toplam
30 adet kamp dışı okul bulunmakta olup, 8712 kız
8405 erkek olmak üzere
toplam 17117 öğrenci olduğu
belirlenmiştir.
Kamp içi okullar 2013-2014
öğretim yılında 09.06.2014
tarihi itibarı ile Okul Öncesi
Eğitimde 269 kız 282 erkek
olmak üzere toplam 551,
ilkokul-ortaokul düzeyinde
1585 kız 1659 erkek olmak
üzere 3244, lise seviyesinde
609 kız 643 erkek olmak
üzere toplam 1252 ve genel
toplamda 2463 kız 2584
erkek olmak üzere toplam
5047 öğrenci eğitime alınmıştır.
Hatay ilinde bulunan 5
kampta eğitim çağındaki
Suriye Arap Cumhuriyeti
vatandaşlarına eğitim verilmektedir.
Devrilen harç pompa
kamyonu 3 saatte kaldırıldı
İstanbulluların
üst geçitle imtihanı
Şişli’de virajı
alamayan
harç pompa
kamyonu
bariyerlere
çarparak devrildi.
Kazada
yaralanan 2
kişi hastaneye
kaldırılarak
tedavi altına
alındı. Devrilen araç
ise yaklaşık 3
saat sonra
kaldırıldı.
Avcılar Sosyal Tesisler metrobüs istasyonu ve
üst geçidinin, yenileme çalışmaları dolayısıyla
kapatılması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
aza, Okmeydanı Darülaceze
Caddesi bağlantısında buluK
nan viyadük üzerinde saat 21.30
sıralarında meydana geldi.
Yaralıların hastaneye gönderilmesinin ardından ağır tonajlı
aracı kaldırmak için çalışmalar
başladı.
Edinilen bilgilere göre, Engin
Demir yönetimindeki 74 DA 295
plakalı, inşaatlarda üst katlara
çimento ulaştırmak için kullanılan harç pompa kamyonu virajı alamayarak önce bariyerlere
çarptı sonra da devrildi. Araç
sürücüsü Demir ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı.
Yaralılar ambulansla hastaneye
kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. Belediye ekipleri de araçtan akan yakıt sebebiyle yola
kum döktü. Bir süre sonra kaza
yerine çimento firmasına ait bir
vinç getirildi. Yaklaşık 3 saat
süren çalışmaların ardından yan
yatan kamyon kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının
ardından cadde trafiğe açıldı.
Murat BÜLBÜL-EKONOMİ
irişleri demir bariyerle kapatılG
masına rağmen, vatandaşların üzerinden atlayarak üst geçidi
kullanması ilginç görüntülere sahne
oldu. 21 Eylül’de kapatılan ve 45 gün
sonra yenilenerek kullanıma açılacağı
ilan edilen istasyonda belirtilen
sürenin dolmasına rağmen çalışma
yapılmaması ise dikkat çekti.
Avcılar Sosyal Tesisler metrobüs istasyonu, engelli ve yaya erişimi açısından konforlu hale getirilmek amacıyla
21 Eylül 2014 günü kullanıma kapatıldı. Üstgeçidin girişlerine ise demir
bariyer konuldu. Vatandaşlar ise bariyeri yerinden çıkararak üst geçidi kullanmaya devam etti. Vatandaşların,
üstgeçidin diğer tarafındaki demir
bariyerleri atlayarak geçmesi ise ortaya ilginç görüntüler çıkardı. İETT’nin
internet sitesinde söz konusu
metrobüs durağının, 45 gün
süre ile hizmet
veremeyeceği bilgisi verilerek vatandaşlardan
Şükrübey metrobüs durağını kullanmaları istendi. Kullanıma kapatıldığı
günden bu yana belirtilen 45 günlük
süreyi dolduran ve bugün 48. güne
giren çalışmalarda gözle görünür bir ilerleme olmaması dikkat çekti.
Verilen süre içerisinde yıkılacağı ve yenileneceğinin kaydedildiği üstgeçitte,
herhangi bir çalışmanın yapılmaması
vatandaşların tepkisini çekti. İnternet
sitesinde yapılan açıklamada “53
metre uzunluğunda, 3 metre
genişliğindeki mevcut (yıkılacak) yaya
üst geçidi yerine 62 metre uzunluğunda 3,5 metre genişliğinde yeni bir
yaya üst geçidi yapılacaktır.” denildi.
Demir bariyerleri atlayarak geçen Ali
İbici, “Orası açık burası kapalı. 15
gündür böyle, yapacağız dediler, böyle
geçiyoruz işte. Yaşlı insanlar buradan
rtlirlenen ve yu
psamında) be
ra
ka
la
er
lıç
kı
Es
an
Terası yasak ol
anı Dış Hatlar
dışına çıkarılm tına alınan M.G.
tatürk Havalim nlik araması
al
ve
el konuldu. Göz sım 2014 tarihinde
minali'nde gü 3 adet tarihi kılıç
Ka
06
s
hı
şa
da
li
jın
isim
mhuriyet
sırasında baga ye uyruklu yolcu 43
iği Bakırköy Cu desinin
ild
ed
ri
vk
Su
se
n
ele geçirile
da verdiği ifa
., çıkartıldığı
Başsavcılığı'n
evine gönyaşındaki M.G tutuklanarak
klanarak ceza
tu
a
tu
rc
la
an
am
nd
dı
ak
ar
m
adli
erildi.
derildi.
cezaevine gönd
tında M.T.
Hatlar metro ka fonun çalınimanı Şube
İç
ca
rı
Ay
m
Atatürk Haval
tele
sı
revlileri, 05 Ka
kek şahsın cep
Müdürlüğü gö ış Hatlar Termi- isimli er ile ilgili olarak da güvenlik
D
ekması olayı
2014 tarihinde , güvenlik arandan olayı gerç klu
da
tın
ka
mera kayıtları
ş
ru
ka
uy
ye
ri
nali gidi
u
Su
n
kl
riye uyru
tespit edile
Su
a
ği
di
nd
ir
sı
hıs da
şt
ra
şa
le
sı
k
ı
ke
mas
beimli er
li erkek şahsın
şındaki A.A. is
ya
ildiği
ed
37
vk
3
se
M.G. (43) isim
e
de
in
nd
n bagaj iç
2014 tarihi
na
m
lu
sı
bu
Ka
i
e
iğ
06
nd
rd
ri
rabe
n
avcılığı'nda ve
rşılaştı. Yapıla
Bakırköy Başs an tutuklanarak cezaadet kılıç ile ka 63 sayılı Kültür
nd
28
CİHAN
ifadesinin ardı
incelemelerde rı Koruma Kai.
ild
er
nd
la
ık
gö
rl
e
in
ev
i
ih
ve Tabiat Va
ar
ında olduğu (T
nunu kapsam
Suriyeli yolcu, tarihi kılıçları
A
yurt dışına kaçıracaktı
Sokakta sızan çocuk: Bakın, herkes Jamaika içip bayılmış!
eyoğlu'nda, iki çocuğun
B
gençlerin rehabilitasyonları
için kurulan gençlik merkezi
önünde sızıp kalması kimsenin
dikkatini çekmedi.
Niçin sokakta yattıkları sorulan
çocuklardan birinin,
"Odakule'ye çıkarken bakın,
herkes Jamaika içip bayılmış!"
demesi dramı gözler önüne
serdi. Türkiye’de uyuşturucu
kullanım oranı her geçen gün
artıyor. Uyuşturucu kullanım
yaşı da ilkokul seviyesine kadar
düştü. Beyoğlu sokaklarında
gece uyuşturucu kullanan onlarca genç, duvar diplerinde
sızıp kalıyor.
Beyoğlu Gençlik Merkezi
önünde birbirine sarılarak
gazete kağıtları üzerinde uyuyan
iki çocuk bunlardan sadece
birkaçı.
Özellikle gençlerin rehalibitasyonu için kurulan gençlik
merkezinin önünde görülen bu
manzara yaşanan dramı ortaya
koydu. Caddeden yüzlerce kişi
geçmesine rağmen, kimsenin
çocuklarla ilgilenmemesi de gözlerden kaçmadı.
Sadece, çocukların yanına gelen
bir kadın poşet içinde yiyecek
bıraktı. Bir başka vatandaş ise
bu tip görüntülerin Türkiye’ye
yakışmadığını belirterek,
yaşananları üzücü olarak nitelendirdi. Çocuklardan bir görün-
tülendiklerini görünce ayağa
kalktı. Söyledikleri ise durumu
özetler nitelikteydi.
Tarlabaşı'nda oturduğunu, ailesi
ile yaşadığını söyleyen çocuğun,
"Niçin burada yatıyorsunuz?"
sorusuna verdiği cevap dikkat
çekti.
Çocuk, bu soruya "Odakule'ye
çıkarken bakın, herkes Jamaika
içip bayılmış!" şeklinde cevap
verdi.
CİHAN
geri dönüyor. Biz geliyoruz onlara
yardımcı oluyoruz. Her gün bu şekilde
perişan vaziyetteyiz. Ne yapacağımızı
bilmiyoruz. Perişan vaziyetteyiz.” dedi.
Üst geçidin açık tarafından gelen
ancak inişte demir bariyerleri aşamayan Esra Dayı ise geri dönmek
zorunda kaldı. Okula yetişmeye
çalıştığını belirten Dayı, “İyi de kapalı
olduğuna dair bir ibare görmedim ben.
Minibüste indirebiliriz dedi. İlk defa
kullanıyorum. Bir iki hafta önce iki
tarafta açıktı. Az öncekiler nasıl geçti?
Bilmiyorum dönüş yolumda çok uzak
olacak.” diye konuştu. Üst geçidi kullanan bir başka vatandaş ise şöyle
konuştu: “Abi üstünden zıplıyoruz,
alıştık. İki üç gündür hep böyle. Kırıyorlar arkadaşlar, yapıyorlar, yanlış bir
şey. Ya köprüyü kaldırın, ya da bu engeli kaldırın insanlar yağmurda bunun
üstünden zıplamak zorunda kalıyor,
sakatlananlar oluyor. Diğer tarafta kapalıydı kırmışlar herhalde. Rezillik
yani, başka bir şey değil.”
CİHAN
Kurtarıcı otomobili biçti: 2 yaralı
ozan’da meydana gelen trafik
K
kazasında biri ağır, iki kişi yaralandı. Kaza batı geçiş çevreyolu
üniversite kavşağında meydana
geldi. Alınan bilgiye göre Canan
Tanrıverdi (48) yönetimindeki 01
RC 269 plakalı özel otomobil, yol
kenarında ki bir şantiyeden geri
geri caddeye çıkmaya çalışan
Mustafa Yüzgeç yönetiminde ki
özel bir firmaya ait 01 Y 2627
plakalı kurtarıcıya arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisi ile otomobilin tavanının bir bölümü gövdesinden
ayrılırken, tavan bagajında bulunan arı kovanları parçalanarak
yola savruldu. Otomobil sürücüsü
Canan Tanrıverdi ve eşi Selvi Tanrıverdi (48) ise bulundukları yerde
sıkıştı. Yaralı karı kocayı sıkıştıkları
yerden itfaiye ve polis ekipleri kurtardı. Yaralılar ambulans ile Kozan
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeni ile
bir süre trafiğe kapanan yol polisin
çalışması sonucu tekrardan açıldı.
Kurtarıcı sürücüsünün gözaltına
alındığı kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.
CİHAN
13 KASIM 2014
Eğitim
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK'ya üniversite öğrencileri tarafından yapılan burs başvuruları sona
erdi. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları ne zaman açıklanacak?
K
redi Yurtlar Kurumu tarafından
yüksek öğrenim gören öğrencilere yönelik burs ve öğrenim kredisi başvuruları sona erdi.
Başvuruların sona ermesi ile beraber
öğrencilerin burs heyecanı başladı.
KYK'dan burs almayı umut eden bir
çok öğrenci KYK kredi ve burs
sonuçları ne zaman açıklanacak
merak ediyor. KYK bu konuda net bir
açıklama yapmasa da, Aralık ayına
yaklaşırken KYK kredi ve burs
sonuçlarının açıklanmasını bekleyebiliriz.
KYK burs ve kredi için notere gitmeye gerek var mı?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Prof. Dr. Recep
Kaymakcan, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, Yüksek Öğrenim Kredi
ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği'nde yapılan değişikliği anımsatarak, burs almaya hak kazanan
öğrencilerin bundan sonra notere
giderek taahhütnameyi tasdik ettirmelerinin gerekmeyeceğini vurguladı.
Bu düzenlemeyle senet olayının
kalktığını ifade eden Kaymakcan,
vatandaşın notere ücret ödemesine
gerek kalmadığını ifade etti.
Daha önceki uygulamayı anlatan
Kaymakcan, öğrenim kredisi veya
burs almaya hak kazanan öğrencilerin eskiden notere gittiğini, ücret
ödeyerek buradan taahhütnameyi
aldığını belirtti. Kaymakcan, ''Öğrenciler bu külfetten kurtulmuş oldu''
dedi. Öğrenci tarafından taahhütnamenin öğrenci tarafından elden kuruma veya bölgelerdeki yurtlara
iletildiğini hatırlatan Kaymakcan,
''Bize gelen senetler sistemde
taranıyor, ondan sonra öğrencinin
hesabı açılıyordu'' diye konuştu.
''Elden belge getirme dönemine son''
Yeni düzenlemeyle, kredi veya burs
D
Ü
N
K
Ü
Ç
Ö
Z
Ü
M
Ç
E
N
G
E
L
B
U
L
M
A
C
A
almaya hak kazanan
öğrencilerin sonuçlar
açıklandıktan sonra,
e-devlet şifresi alması gerektiğini vurgulayan Kaymakcan,
ancak bu şifreyi 18
yaşından büyük
öğrencilerin alabileceğini, 18 yaşından
küçük olanlara bu
şifrenin verilmediğini
belirtti.
18 yaş üstü öğrencilerin PTT'den, e-devlet şifresi alması
gerektiğini belirten Kaymakcan,
şifreyi kullanarak,
''https://www.turkiye.gov.tr'' internet adresinde yer alan kredi ve yurtlarla ilgili bölüme gireceklerini
anlattı.
Böylece öğrencinin bu bölümde yer
alan taahhütnameye ulaşacağını
ifade eden Kaymakcan, burada
öğrencinin okul bilgisinin yer alacağını, metni okuyarak onaylaması
gerektiğini kaydetti. Kaymakcan, onaylanan metnin doğrudan sistem üzerinden kuruma ulaşacağını,
böylelikle öğrencilerin elden bir belgeyi ilgili birimleri ulaştırması durumunun da sona erdiğini belirtti.
Prof. Dr. Kaymakcan, burs ve kredi
almaya hak kazanan öğrencilerin
taahhütnameyi aldıkları şifre ile onaylamayı unutmamaları konusunda
uyarıda bulundu.
Burs ve Kredi başvuru sonuçlandırma sistemi değişti
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)
müracaatlarında 'devrim' gibi uygulama... Gençlik ve Spor Bakanlığı,
KYK'ya yapılan yurt, burs ve kredi
başvurularında kullanılan puanlama sisteminde yeni bir uygulamayı
hayata geçirdi. Yeni sisteme göre;
KYK'nın yurtlarında konaklamak ya
da kredi ve burs almak isteyen
11
AÖF ara sınav ve dönem
sonu sınavları ne zaman?
öğrencilerin beyanları, aralarında
Maliye, Aile ve Sosyal Politikalar,
Çevre ve Şehircilik, Adalet, Gümrük
ve Ticaret Bakanlıkları'nın da yer
aldığı 11 farklı noktanın bulunduğu
'Çok Noktalı Kontrol' adlı sistemden
taranarak kontrol ediliyor.
Bakanlık böylelikle, özellikle
ailesinin maddi durumu, yurtlarda
öncelik tanınan dezavantajlı gruplar
içerisinde yer alma gibi sıralamayı
ve burs-kredi sonuçlarını etkileyen
bilgilerde mümkün olan en doğru
sonuca ulaşıyor.
BEYANLARDAKİ SUİİSTİMAL ÖNLENECEK
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay
Kılıç, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yeni sistemin suiistimalin önlenmesi ve mümkün olan
en hakkaniyetli sonuca ulaşılması
için oldukça faydalı olduğunu belirtti.
KREDİ-BURS SONUÇLARI YAKINDA
AÇIKLANACAK
Kılıç, yakın zamada burs ve kredi
başvuru sonuçlarının açıklanacağını
belirterek, "Yıl sonuna kadar 390 bin
öğrenciyi tek bir çatı altında birleştirecek Türkiye'nin en genç, en dinamik, en umutlu ailesiyiz" dedi.
AA
çık Öğretim Fakültesi
öğrencileri için sınav tarA
ihleri kesinlik kazandı.
Anadolu Üniversitesi AÖF
sınav tarihlerini açıkladı.
AÖF öğrencileri, açıklanan
sınav takvimine göre ara
sınav ve dönem sonu sınavı
tarihlerini detaylı olarak
görebilirler.
Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan ve kesinleşen
sınav takvimine göre adaylar
AÖF sınav tarihlerini öğrenip,
sınavlara hazırlanabilecekler.
AÖF SINAV TARİHLERİ
Sınavlar ise; Güz Dönemi Ara
Sınavı 6-7 Aralık 2014, Güz
Dönemi Dönem Sonu Sınavı
24-25 Ocak 2015, Bahar
Dönemi Ara Sınavı 25-26
Nisan 2015, Bahar Dönemi
Dönem Sonu Sınavı ise 6-7
Haziran 2015 tarihlerinde
yapılacak.
Sınav Süresi ve Sınav Oturumları
Öğrencilere, sınava gireceği
her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi
verilecektir. Sınavlar
Cumartesi-Pazar günleri dört
oturum halinde yapılmaktadır.
Güz döneminde; Cumartesi
ve Pazar sabah oturumunda
1. ve 5. yarıyılların, öğleden
sonra oturumunda 3. ve
7.yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar
sabah oturumunda 2. ve 6.
yarıyılların, öğleden sonra
oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılmaktadır.
bulundukları yarıyıl vb.
ölçütler göz önüne alınarak
bilgisayar sistemiyle ve birbirini takip eden düzen
içerisinde sınav ataması
yapılmaktadır.
Üniversitemiz, sınav
merkezine ulaşımın kolay
sağlanması, öğrenci yoğunluğu ve sınav yapılacak binaların sınava uygun olup
olmadığı gibi kriterleri de göz
önüne almaktadır.
Sınav Yeri Organizasyonu
Toplu sınav ataması anında
herhangi bir öğrencinin
yerinin değiştirilmesi kendi
koşullarına benzer gruptan
ayrılarak başka bir salon
veya binaya atanması
mümkün değildir.
Öğrencilerin oturduğu semt
ve ilçeye göre seçtiği sınav
merkezi kapsamında bulunan okullara öğrencilerin sorumlu olduğu dersler, kayıtlı
Öğrenciler ikamet ettikleri
semte göre uygun olan
üniversitemiz tarafından belirlenen sınav merkezlerini
seçebilmektedir.
AA
Bakanlık okul sütü ihalesini onayladı
ıda, Tarım ve Hayvancılık
G
Bakanlığınca, 6 Kasım'da
yapılan okul sütü ihalesinin
onaylandığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya
göre, program kapsamında
özel okullar dahil, yaklaşık
34 bin bağımsız anaokulu,
anasınıfı ve ilkokulda 5 milyon 800 bin öğrenciye haftada 3 gün, 378 milyon 145
bin 312 adet 200 mililitre
sade, yağlı UHT süt dağıtılacak.
Okul sütü için 6 Kasım'da
yapılan ihalede en düşük teklifi birinci kısım (Doğu
Anadolu- Ege Bölgesi) için
Yörükoğlu Süt, üçüncü kısım
(Karadeniz- Marmara Bölgesi) için Ak Gıda, dördüncü
kısım (Akdeniz Bölgesi) için
Güney Süt vermişti. Bakanlık
söz konusu tekliflerin onaylanmasına, ikinci kısım
(Güneydoğu Anadolu-İç
Anadolu Bölgesi) için verilen
tekliflerin, yaklaşık maliyetin
üzerinde olması nedeniyle
ihalenin yenilenmesine karar
verdi. Eğitim-öğretim yılının
ikinci döneminin ilk
gününde okullarda sütlerin
bulunmasını sağlayacak şekilde ikinci kısım için yeniden
ihale yapılacak. Okul sütü
dağıtımı okulların açıldığı 9
Şubat 2015'te başlayacak ve
2014-2015 eğitim öğretim
yılının ikinci dönemi
boyunca devam edecek. AA
12
13 KASIM 2014
Sağlık
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
Bir gıda takviyesi daha zararlı çıktı
Ahmet Rasim KÜÇÜKUSTA
on senelerde bir vitamin, mineral, antiokS
sidan, omega-3 modasıdır aldı başını
gidiyor. Oysa çok özel durumlar dışında bu
tür besin desteklerinin alınmasına sadece
karşı çıkmıyor bunların gelişigüzel alınmasının zararlı olabileceğini de savunuyorum.
Mesela, omega-3 hapı değil balık, probiyotik
hapı değil yoğurt tavsiye ediyorum. Zamanımızın gözde antioksidanlarında biri de
“resveratrol”.
Polifenol grubu bileşiklerden olan resveratrol özellikle siyah üzüm, yaban mersini ve
yer fıstığında bulunuyor. Resveratrol, başta
kalp hastalıkları, kanser ve akne olmak
üzere birçok hastalığı önleyici tedavi olarak
tavsiye ediliyor.
Resveratrol egzersizin faydalarını yok ediyor
Yeni bir araştırma gıda takviyesi olarak
resveratrol alanlarda egzersizin faydalarının
ortadan kalkabileceğini ortaya koydu. Applied Physiology, Nutrition and Metabolism
isimli dergide yayınlananaraştırma Kanada’
da Quen’ s Üniversitesi uzmanları tarafından
her hafta üç saat aerobik egzersiz yapan 16
erkek üzerinde çift-kör olarak gerçekleştirildi.
Bir grubu her gün 150 miligram resveratrol
bir grubu plasebo alan deneklerden egzersiz
seviyelerini artırmaları ve dört hafta
boyunca haftanın üç günü yüksek yoğunluklu interval antrenmanı yapmaları istendi.
Antrenmandan önce ve sonra kas biyopsisi,
zirve oksijen aşım testi, Wingate testi ve submaksimal egzersiz testi yapıldı.4 hafta sonunda resveratrol alan erkeklerin fiziksel
formlarında herhangi bir iyileşme olmazken
plasebo alanlarda egzersiz sırasında kalbin
korunmasıyla beraber olan SOD2 gen ekspresyonunda artış gibi fiziksel aktiviteye ait
faydalar belirlendi.
Farelerde resveratrolün egzersiz sırasında
hem iskelet hem kalp kası fonksiyonlarını
artırabileceğini gösteren araştırmalar olduğu
gibi bunun yaşlı erkeklerde kardiyo-vasküler
egzersizin faydalarına zıt etki yapacağı sonucuna varan araştırmalar da var.
Hapı yutmayın, meyveyi yiyin
Birçok “sosyete diyetisyeni” ve “besleme
uzman” hastalarına (!) “egzersiz yapmış gibi
olacaksınız” diye resveratrol tavsiye ediyor.
Oysa insanlara “yazın siyah üzümün yaşını,
kışın kurusunu yiyin” deseler insanlar hem
yeteri kadar resveratrol hem üzümde bulunan diğer besin ögelerini almış ve hem de
ağızları tatlanmış olacak.
Gelelim neticeye
Araştırma az sayıda kişide yapıldığı için
sonuçları elbette genelleştirilemez ama elde
edilen neticelerin akla ve mantığa uygun
olduğuna da hiç şüphe yok.
BİR: İnsanların uzun ve sağlıklı yaşamak
için çok özel durumlar dışında “gıda
takviyelerine” ihtiyacı yoktur.
İKİ: Omega-3, resveratrol, probiyotik, çinko
gibi besin desteklerini hayatınızdan çıkarın,
bunun yerine “adam gibi beslenmeye” önem
verin.
ÜÇ: Hele de şarapçıların yalanına kanıp
resveratrol var diye “şaraba dadanıp alkolik
olmayın!”
Sizin de 'sessiz katiliniz' olabilir
rof. Dr. Nurgül Keser, kalp
P
hastalığının sadece erkeklere özgü olmadığını belirtti
ve risk gruplarına uyarılarını
sıraladı. Sakarya Üniversitesi
(SAÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Nurgül Keser,
AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de
ölüm sebeplerinin başında
kalp hastalıklarının geldiğini
söyledi.
Kalp hastalıklarının hep
erkek hastalığı
düşünüldüğünü vurgulayan
Keser, "Kalp hastalığı sadece
erkek hastalığı değildir, tam
tersine kadınlarda da erkeklerde de birincil ölüm sebebidir. Özellikle koroner arter
hastalığı ya da inme ve felç
hastalıklarını oluşturur"
ifadesini kullandı.
Keser, kadınlarda yüzde 22
kanser, yüzde 40 kalp
hastalıklarına bağlı ölüm
gerçekleştiğine işaret ederek,
erkeklerde ise bu oranın
yüzde 38 civarında olduğunu
anlattı.
"KALP HASTALIĞINDAN
ÖLÜMDE AVRUPA BIRINCISIYIZ"
Türkiye'nin Avrupa ülkeleri
arasında kadınlarda kalp
hastalığından ölümde birinci
olduğunu aktaran Keser, şunları kaydetti: "Erkeklerdeki
kalp hastalığıyla kadınlardaki
kalp hastalığı arasındaki farkı
vurgulamak istiyoruz.
İlk farklılık başlangıç yaşı
olarak ortaya çıkıyor. Kadınlar kalp hastalığıyla erkeklere
göre yaklaşık 10 yıl sonra
tanışıyor. Bu, '10 yıl sonra'
dediğimiz olay da kadınların
özellikle menopoz sonrası
dönemine denk geliyor.
Östrojen hormonu kadınlarda
kalp hastalıklarından ko-
ruyucu hormon olarak görev
yapıyor. Dolayısıyla onları
menopoz dönemine kadar koruyan faktör olarak elimizde
bulunuyor. O yüzden de 4550 yaş civarındaki kadınlarda
erkeklere göre daha sıklıkla
artan kardiyovasküler sistem
hastalığıyla karşı karşıyayız."
Keser, diyabet, hipertansiyon,
obezite, sigara ve stres gibi
risk faktörlerinin koroner
arter hastalığına yol açtığına
dikkati çekerek, risk faktörlerinin erkek ve kadınlarda
farklı olduğunu söyledi.
Diyabetin Türkiye'de gitgide
potansiyel tehlike haline
geldiği uyarısında bulunan
Keser, Türkiye Endokrinoloji
Metabolizma Derneğinin
(TURDEP) 2010'daki verilerine
göre, 20 yaş üstü diyabet sıklığının yüzde 15 civarında
olduğunu dile getirdi. Keser,
diyabet koroner arter
hastalığının ölüm riskini
erkeklerde 3, kadınlarda 7 kat
artırabildiğine işaret etti.
hipertansif olduğunun
farkına varıyor" şeklinde
konuştu. Keser, obezitenin de
Türkiye'de kadınlarda alarm
seviyesinde arttığını belirterek, kadınlarda yüzde 55,
erkeklerde yüzde 17 seviyesinde olduğunu aktardı.
Obezitenin başlı başına en
büyük risk faktörü olduğu bilgisini veren Keser, diyabeti
tetiklediğini, kötü kolesterol
düzeyinin yükselmesine yol
açtığını söyledi.
Sigaranın, kadınlardaki hormonal dengeyi bozduğuna
işaret eden Keser, pasif içiciliğin koroner arter hastalığını
1,5 kat artırdığını, nargilenin
de en az sigara kadar toksik
içerdiğini anlattı.
Kadınlara yönelik risk faktörlerini minimum düzeye indirecek bilinçlendirme
programları yürütülmesi
gerektiğini ifade eden Keser,
konuşmasını şöyle tamamladı:
Kadınlarda ikinci sıradaki
ölüm nedeninin hipertansiyon olduğuna dikkati çeken
Keser, "Türkiye'de her iki
kadından biri, hipertansif.
Erkeklerdeki bu oran yüzde
35 civarında. Dolayısıyla
kadınlardaki hipertansiyon
sıklığı da daha fazla.
"Tansiyonu kontrol altına alacağız, diyabeti ve obeziteyi
engelleyeceğiz, sedanter
yaşamını daha aktif hale getireceğiz. Kadını koruduğumuz zaman aileyi korumuş
olacağız. Bir ailede kadın hastaysa çocuk da erkek de
hastalanır. Dolayısıyla kadına
sağlıklı yaşam bilincini
verdiğiniz zaman o doğru
beslenmeyi, neler yapması
gerektiğini öğrenir ve çevresine uygulatır.
Hipertansiyon, hem risk faktörü hem de 'sessiz katil'
olarak adlandırılan bir
hastalık. Neden sessiz katil
Hipertansif olduğunuzun
farkına varmıyorsunuz.
Farkına varana kadar yüksek
kan basıncı (hipertansiyon)
bütün damar yapınızı vücutta
bozuyor, ne zaman ki organ
hasarı ortaya çıkmaya
başlıyor, o zaman hasta
Bu konuda dünyada yazılmış
eser olmadığını fark ettik.
Yurt dışından gelen hocalarımızla çalışmaya
başladık. Yaklaşık 32 bölümden oluşan eseri ortaya
çıkardık. Dolayısıyla dünyada
tıp fakültelerinde hem öğrenciler hem de akademisyenler
için kadınlardaki kalp
hastalığına yönelik bir eser
AA
ortaya çıkmış oldu."
"SIZIN DE 'SESSIZ
KATILINIZ' OLABILIR"
İlan Süresi
Yasal Kapsam
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet
Ortak Alım
Sınır Değer
: 21
: 13 b/3
: 3. adım 189.511,00-1.447.479,00
: Hayır
: İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına eşit yada üstünde
YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞIMALI YEMEK HİZMETİ ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/148763
1- İdarenin
a) Adresi
: HALKALI MERKEZ MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI NO:10, 34620
HALKALI-KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası
: 212 4110791-212 4110789
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 2015 YILI TAŞIMALI YEMEK HİZMETİ ALIMI İŞİ 5 (BEŞ) KAP ÖĞLE YEMEĞİ
110.000 (YÜZONBİN) ÖĞÜN. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir
b) Yapılacağı yer
: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı ve Bağlı Hizmet Birimleri (Detaylar Teknik Şartnamede
belirtilmiştir.)
c) Süresi
: İşe başlama tarihi 01.01.2015, İşin bitiş tarihi 31.12.2015
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı 1. Kat Encümen Toplantı Salonu Halkalı Merkez Mahallesi
Turgut Özal Bulvarı No:10 Küçükçekmece/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati
: 05.12.2014-09.00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin
içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin,
ruhsat vb. belgeler,
İSTEKLİLERİN TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞINCA HAZIRLANAN 17.12.2011 TARİH 28145 SAYILI RESMİ GAZETEDE
YAYINLANAN GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE ALMIŞ
OLDUKLARI İŞLETME KAYIT BELGESİNİ VEYA GIDA SİCİL BELGESİNİ VEYA GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİNİ SUNMALARI
ZORUNLUDUR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait
olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak
bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya
gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin
yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal
tutarının ise teklif edilen bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
YÜKLENİCİ İDARENİN YEMEKHANELERİNDE HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAMENİN 6. MADDESİNDE DÖKÜMÜ YAPILAN MALZEME VE EKİPMANLARI İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE HİZMETE HAZIR DURUMDA BULUNDURMAK ZORUNDADIR.
S.NO CİNSİ
MİKTARI BİRİM
1
SERVİS TEPSİSİ
750 AD.
2
ÇATAL
750 AD.
3
KAŞIK
750 AD.
4
BIÇAK
750 AD.
5
TATLI KAŞIĞI
750 AD.
6
SU BARDAĞI
750 AD.
7
TATLI ÇATALI
750 AD.
8
SU SÜRAHİSİ
100 AD.
9
ÇATAL KAŞIK BIÇAK KOYMA RAFI
16 AD.
10
SERVİS KEPÇESİ
14 AD.
11
YEMEK SERVİS KAŞIĞI
14 AD.
12
KEVGİR
10 AD.
13
SPATULA KAŞIK
7 AD.
14
TUZLUK
100 AD.
15
BİBERLİK
100 AD.
16
KÜRDANLIK
100 AD.
17
PEÇETELİK
100 AD.
18
VAZO (ÇİÇEKLİK)
100 AD.
19
YAĞLIK VE LİMONLUK (CAM ŞİŞE)
16 AD
20
EKMEK SEPETİ
12 AD.
21
MAŞA (DÜZ)
5 AD.
22
AHTAPOT MAŞA
5 AD.
23
MASA ÖRTÜSÜ
160 AD.
24
MASA KAPAK ÖRTÜSÜ
160 AD.
25
ÇORBA KASESİ
750 AD.
26
PİLAV TABAĞI
750 AD.
27
ANA YEMEK TABAĞI
750 AD.
28
TATLI TABAĞI
750 AD.
29
SALATA TABAĞI
750 AD.
30
ORDÖR TABAĞI
20 AD.
31
ÇATAL, KAŞIK, BIÇAK TATLI KAŞIĞI, TATLI ÇATALI (Protokol için kull.)
20’şer AD.
32
HAZIRLIK BIÇAĞI
3 AD.
33
ÇIRPMA TELİ
2 AD.
34
SET ÜSTÜ MİKSER
1 AD.
35
EL BLENDIRI
1 AD.
36
ÇAY MAKİNESİ
1 AD.
37
TEK KAPAKLI TOST MAKİNESİ
1 AD.
38
WOK TAVA -KÜT DAR KUZU SATIRI
1 AD.
39
GRAMAJ HASSAS TARTI
1 AD.
40
KATI MEYVE SIKACAĞI
1 AD.
41
SEBZE DOĞRAMA MAKİNASI
1 AD.
42
KAYNATMA TENCERESİ
1 AD.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRE YAPILMIŞ OLAN HER TÜRLÜ YEMEK HİZMET ALIM İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL
EDİLECEKTİR.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7. İ. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:10 Küçükçekmece/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Halkalı Merkez Mahallesi
Turgut Özal Bulvarı No:10 Küçükçekmece/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı
ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
BASIN:71220/www.bik.gov.tr
13 KASIM 2014
Kültür-Sanat
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
13
Osmanlının ilk kağıthanesi, İstanbul'daki su kıtlığı yüzünden Yalova’ya kurulmuş
İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür
A.Ş., ünlü matbaacı İbrahim Müteferrika
tarafından kurulan ve Osmanlı’nın ilk kağıt
üretim merkezi olarak kabul edilen Yalova
Kâğıthanesi ile ilgili daha önce yayımlanmamış belgeleri ilk kez gün yüzüne çıkardı.
Kitaba göre; Osmanlı’nın ilk kağıthanesi, İstanbul’daki su kıtlığı nedeniyle Yalova’ya
kurulmuş. İbrahim Müteferrika Eserlerinden
Yalova Kağıthânesi ismiyle akademisyen
Ahmet Nazif Galitekin tarafından yayıma
hazırlanan kitap, kâğıdın tarihçesi, Osmanlı
Devleti’nde kâğıt üretimi ve İbrahim Müteferrika’nın kâğıtçılık adına yapmış olduğu
çalışmalarla ilgili daha önce hiçbir yerde
yayımlanmamış birçok bilgi ve belgeyi
okuyucunun dikkatine sunuyor. Kitap,
Tüyap Kitap Fuarı’nın onur konuğunun
Macaristan olması ve Osmanlı’nın ilk
kâğıthanesini kuran İbrahim Müteferrika’nın da Macar asıllı olması nedeniyle
ayrıca önem taşıyor. Akademisyen Ahmet
Nenih Galtekin’in kitap için yaptığı araştırmaya göre; Osmanlı Devleti’nde, varlığını
kesin olarak belgelenen ilk kâğıt
imalathanesi, 18. yüzyılın ortalarında Yalakabâd (Yalova)’da kurulan Kâğıthane’dir. Osmanlı’da ilk Müslüman Türk matbaası
İbrahim Müteferrika tarafından kuruluncaya kadar, kâğıt ihtiyacı ciddi şekilde
hissedilmemişti. Gerçi hattatlarla azınlık
matbaalarının kâğıda ihtiyaçları olmuştu,
fakat hattatların ihtiyacı peyderpey Doğu ve
Batı kâğıtlarıyla karşılanabiliyor ve ciddi bir
şekilde devamlı kâğıt stokuna ihtiyaç duyulmuyordu. Azınlıklar, matbaalarının kâğıt
ihtiyacını Batı’dan karşılıyorlardı. Dışarıdan
gelen kâğıtlar, çok defa onların aracılığı ile
Müslümanlar’ın eline geçtiğinden, kâğıt
ihtiyacı azınlıklar için büyük bir mesele olmuyordu. Kaldı ki, onlarınkiler özel matbaalardı. Oysa, İbrahim Müteferrika’nın
açtığı matbaa, devletindi. Sonra, bu ilk
resmi matbaanın o zamana kadar pahalı
olan yazma eserleri daha ucuza basmak ve
herkesin almasını kolaylaştırmak gibi bir
amacı vardı. Ucuz ve çok sayıda kâğıt ihtiyacı, ancak yeni kurulacak yerli bir kâğıthane
ile sağlanabilirdi. Bu ihtiyaç nedeniyle
İbrahim Müteferrika, 1741 yılında Yalova’da
birkâğıthane kurmak için teşebbüse geçer.
İstanbul’daki su kıtlığı yüzünden kâğıthâne
Yalova’da kurulur. Kitapta yer alan bilgilere
göre; kâğıt fabrikasının İstanbul’da kurulması düşünülmüşse de Anadolu ve Rumeli
yakalarında yaz aylarında yeterli su bulunamadığı görülmüş ve bu fikirden vaz
geçilmiş. Bu gelişme üzerine Kâğıthane için
Yalova’nın Elmalık Köyü’nde Hırka Deresi
üzerinde Çardaklı Mevkii’nde bir yer beğenildi. Burası, Darüssaade Ağası Beşir
Ağa’nın çiftliği olarak geçer. Beşir Ağa kendi
vakıf arazisi içinde akarsu bulunan yerde
kâğıthânenin yapılmasını uygun bulur. Yer
belirlendikten sonra, kâğıthanede çalışacak
personel konusu üzerinde durulur. Bunların
Lehistan’dan sağlanması için Hotin Valisi ile
Boğdan Voyvodası Yanaki’ye emirler yazılır.
Hotinli Arslan isimli bir Yahudi Lehistan’a
gönderilir. Orada üç kâğıtçı ustası ile
pazarlık yapılır ve ustalar İstanbul’a getirilır.
Lehli ustalarla Müteferrika arasında antlaşma yapılır. Buna göre, Kâğıthane’deki
aletlerin bu ustalar tarafından yapılması,
fakat bunun için gereken malzemenin devlet tarafından karşılanması kararlaştırılır.
Kâğıtçılığı öğrenmek, ustaların ayrılması durumunda imalata devam edebilmek için,
bunların yanlarına yetiştirilmek maksadıyla
personel verilmesi planlanır.
CİHAN
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLAN LİSTESİ
Şişli Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan 100 adet ödeme emiri bilinen adreslerinde bulunamamlan nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı
VUK'nun 103-106 maddelirine istinaden vergi dairesince ilan koymayı izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Vergi Dairesine bizzat gelerek veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müraacatta adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda resmi tebliğ yapılmış sayılacağı
ilan olunur.
BASIN:69288/www.bik.gov.tr
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi ve
Vergi veya Cezanın
Cezanın
Vergi
Vergi Numarası Adresi
Dönemi
Takip No
Nevi Cezanın Miktarı
Mükellefin Adı Soyadı Ünvanı
ÜSTÜN İNŞAAT PLASTİK LTD.ŞTİ. MÜDÜRÜ YILMAZ KILAVUZOĞLU
9200059720 HOCAGIYASETTİN M.SAATÇİYOKUŞU S.NO:8/102 FATİH
200701200712 20131209665090000055
3074
2.980,00
VAHDET DIŞ VE İÇ TİCARET LTD. MÜDÜRÜ SEVİNÇ TURAN
9220147442 RASİMPAŞA M.İSKELE S.NO:23/A KADIKÖY
200801200812 20110211665090000083
3074
5.960,00
VAIIDET DIŞ VE İÇ TİCARET LTD. MÜDÜRÜ SEVİNÇ TURAN
9220147442 RASİMPAŞA M.İSKELE S.NO:23/A KADIKÖY
200805200806 20140603665090000219
3074
4.470,00
NETLİNE BİLGİ İŞLEM VE İLETİŞİM LTD. MÜDÜR MUSTAFA ERHAN ATAOĞLANLAR 9240032215
CAFERAĞA M.ARAYICIBAŞI S.NO:4/18 KADIKÖY
200904200906 20090820665090001051
0003
4.157,95
VATAN METAL İNŞAAT VE PLASTİK LTD. MÜDÜR EYÜP BERBEROĞLU
9240372797 SARIGÖL M.CAMİ S.NO:10/2 GAZIOSMANPAŞA
200501200512 20091119665090000158
0010
29.943,53
VEYSO REKLAMCILIK TURİZM VE ORG.LTD. MÜDÜR VELSAL AYBASTI
9250064242 HASANPAŞA M.ALİ FERREH S.NO:13/2 KADIKÖY
200401200412 20091021665090000023
0010
5.029,20
VİZYON MADENCİLİK BİLGİ SİS.LTD. MÜDÜRÜ MURAT GÜVEN
9250365965 FENERYOLU M.GAZİMUHTARPAŞA S.NO:9/4 KADIKÖY
200701200712 20131209665090000151
3074
8.740,00
YAPSAN İNŞAAT TURİZM SAN.TİC.LTD. MÜDÜR ŞEREF ŞAHİN
9370675570 ESATPAŞA M.ZİYAPAŞA C.NO:60/5 ATAŞEHİR
200905200905 20090709665090000036
0003
2.101,77
YAVUZALP HÜLYA
9430000210 OSMANAĞA M.NÜSHET EFENDİ S.NO:25/5 KADIKÖY
200903200903 20090511665090000115
0015
1.813,72
YAZLAR TEKSTİL İNŞAAT İTH.İHR.LTD. MÜDÜR CELAL YAZ
9460042231 AYDINLI M.ÇAMLIBELDE YOLU C.NO:59 B-L 1 BLOK D:33 TUZLA 200810200812 20090309665090000022
0033
2.452,13
YAZLAR TEKSTİL İNŞAAT İTH.İHR.LTD. MÜDÜR CELAL YAZ
9460042231 AYDINLI M.ÇAMLIBELDE YOLU C.NO:59 B-L 1 BLOK D:33 TUZLA 200801200812 20090511665090000129
0010
2.488,73
YIL-MET İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD. MÜDÜR ALİ EMRE KİTAPLIOĞLU
9530027771 YEŞİL YALI M.SANAYİ C.NO:3/8 ARSİN/TRABZON
200901200912 20110522665090000272
3074-3073 8.040,00
200801200812
YILDIZ TEKNİK İNŞAAT TEKSTİL LTD. MÜDÜR ORHAN YILDIZ
9650408664 RASİMPAŞA M.UZUNHAFIZ S.NO:110/A KADIKÖY
200801200812 20140604665090000541
0015
168.065,52
YILMAZ CANER
9680266570 İSKENDERPAŞA M.HAVLUCU S.NO:16/4 FATİH
200501200512 20110522665090000304
0015
55.518,41
200601200612
YILMAZ ŞAKİR
9760238230 CUMHURİYET M.ZÜMRÜT S.NO:39/2 ÜSKÜDAR
200801200812 20140604665090000667
0015
338.808,01
KADİM BİLİŞİM VE DIŞ.TİC.LTD. MÜDÜR ÖZGÜR KAYA
9960116071
HÜRRİYET M.MUHTAR S.NO:4/13 LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ
200801200812 20140604665090000936
3074
4.580,00
Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı
V.U.K.'nun 103-106'ncı maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tairihinden itibaren hir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan
olunur.
BASIN:70697/www.bik.gov.tr
14
Magazin-Tv
13 KASIM
2014
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Gülben Ergen o iddialara
açıklık getirdi
Paris’te evleniyorlar
Adele'nin
Türkiye
kaçamağı
ülben Ergen arkadaşlarıyla Bebek'te kahve içerken
Gevlerde
görüntülendi. Ünlü şarkıcı, eşi Erhan Çelik'le ayrı
yaşadığı iddialarına açıklık getirdi.Ergen
"Erhan benim eşim. Yan dairemde de oturmuyor, öyle
bir şey yok. Biz bir aileyiz ve insanların bunu bilmesi
gerekiyor" diye konuştu..HABER MERKEZİ
enüz Türkiye’de konser verH
meyen Grammy ödüllü İngiliz
şarkıcı Adele’nin, ailesiyle Fethiye’de
tatil yaptığı ortaya çıktı. 10 gün önce
çocuğunun babası Simon Konecki ve
oğlu Angelo ile Dalaman Havalimanı’na gelen ünlü yıldızın, menajerinin günlük 15 bin Euro’ya
kiraladığı lüks yatla Göcek koylarında bir hafta geçirdiği öğrenildi.Paparazzilere yakalanmamak
için karaya adım atmayan Adele ve
ailesi, Göcek tatilinin ardından
Yunan adalarını da gezdi. HABER
MERKEZİ
r
o
y
lı
ş
a
b
e
y
e
n
e
s
je
o
r
p
Rüzgâr’lı
anatçı Hülya Avşar önceki gün Bebek’te bir kahvede
kadın arkadaşıyla sohbet ederken görüntülendi.
SAvşar
kızı mekân çıkışı “Arkadaşımla film izlemeye
geldik, vizyondan kalkma tarihi gelmişti kaçırmayalım
dedik” dedi.Rüzgâr Erkoçlar ile rol alacağı sinema
filminin önümüzdeki sene çekimlerine başlayacağını
belirten Avşar kızı ocak ayında başka bir sinema
filminin çekimlerine start vereceğini söyledi.HABER
MERKEZİ
EREMCEM, haziran
ayında Aydın
K
Boysan’ın doğum gününde
annesinin yüzüğüyle
evlenme teklif ettiği oyuncu
sevgilisi Seda Güven’le
perşembe günü Paris’te
evlenecek. Çiftin Türkiye’nin
Paris Konsolosluğu’nda
kıyılacak nikâhına Mehmet
Turgut’un yanı sıra yakın
dostları katılacak.HABER
MERKEZİ
KANAL AKIŞLARI
10:35Beni Böyle Sev
13:00Haber
13:15Spor
13:18Hava Durumu
13:251 Çorba
13:30Küçük Hanımefendi
15:001'de Bugün
15:15Joker
16:45Zengin Kız Fakir Oğlan
19:00Ana Haber Bülteni
19:45Spor
19:50Hava Durumu
19:55Yabancı Sinema "Neşeli
Ayaklar"
21:50Beni Böyle Sev
00:05Joker
07:30Batman
09:00Duck Dodgers
10:00Aramızda Kalsın
13:00Oynat Bakalım
15:30Çok Güzel
Hareketler Bunlar
17:15Yabancı Sinema
19:30Yabancı Sinema
21:30Yabancı Sinema
04:10Türk Müziği
05:10Yalancı Bahar
07:00Yalancı Yarim
08:00Kayıp Prenses
10:00Nedir Ne Değildir
12:00Süper Star Life
14:00Tülin Şahin ile Moda
15:10Kenan Erçetingöz ile
Yüz Yüze
16:15Dizi
19:00Star Haber
20:00Survivor
23:30Süper Dadı
06:00Geniş Aile
07:00İrfan Değirmenci ile
Günaydın
09:30Alın Yazım
11:00Özledim Seni
13:00Gün Arası
13:30Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15:00Evim Şahane
17:00Arka Sokaklar
18:50Koca Kafalar
19:00Kanal D Ana Haber
06:35Benim Annem Bir Melek
07:00Selena
10:00Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00Çocuklar Duymasın
14:50Alemin Kıralı
16:30Zahide ile Yetiş Hayata
18:55ATV Ana Haber
20:00King Kong
23:30Hawaii Polisi
00:00Gerçek Adalet
01:45Ekip 49
03:30Yedi Psikopat
05:10Dudaktan Kalbe
06:15Yeter Ki Sen Kazan
07:00Her Sabah
08:452. Sayfa
10:30Doktor Aytuğ
12:30Öğle Haberleri
12:50Derya'nın Dünyası
14:45Dudaktan Kalbe
16:15Dolu Dolu Anadolu
17:50Sıcak Gündem
18:00Ana Haber
18:50Yeter Ki Sen Kazan
19:50Fünye
21:45Kayıp Kimlik
23:45Hayatın Rengi
05:00Gezenti
05:20Donanım Haber
06:00Shappies
06:20Monster Warriors
06:40Ejder Avcıları
09:00Trend Topic
12:00I Heart Radio
15:30Donanım Haber
18:00Yeşil Öyküler
18:40Fırıldak Ailesi
08:45Lifestyle
08:55 Hava Durumu
09:00Haber Merkezi
09:15Ekonomi Piyasalar
09:20Spor
09:30Ekonomi Notları
10:00Haber Merkezi
10:15Ekonomi Piyasalar
10:20Spor
10:30Seçim Aktüel
10:45Spor
10:55Hava Durumu
11:00Haber Merkezi
11:15Ekonomi Piyasalar
11:20Spor
11:30Haber Merkezi
11:35Ekonomi Piyasalar
11:40Spor
07:00Cennet Mahallesi
08:00Ayı Kardeşler
08:30Pepee
09:00Bütün Anneler Melektir
11:00Pis Yedili
13:00Sevdaluk
15:00Ev Kuşu
16:00Seda Sayan Show
19:00Show Ana Haber
20:00Güldür Güldür Show
22:30Muhteşem Yüzyıl
02:00Gece Haberleri
02:15Tarafsız Bölge
04:00Gece Haberleri
04:155N1K
05:20Serra ile İtalyan İşi
06:00Güne Merhaba
07:40Spor
07:50Güne Merhaba
08:40Spor
08:49Güne Merhaba
09:00Parametre
10:00Haber
10:35Paranın Gündemi
11:00Haber
12:00Bugün
13:48Hava Durumu
14:00Günlük
14:50Hava Durumu
07:00Geri Sayım
09:45Cnbc-e.com'da Bugün
10:00Piyasa Ekranı
10:30Piyasaya Bakış
11:00Piyasa Ekranı
12:00Finans Cafe
14:00Piyasaya Bakış
14:30İş Dünyasından
15:00 Piyasaya Bakış
15:30Piyasa Ekranı
16:00 Kapanışa Doğru
16:45Cnbc-e.com'da Bugün
17:00 Son Baskı
17:30Piyasaya Bakış
18:00Avatar
18:30Penguins of Madagascar
19:00The Simpsons
20:00Mom
11:35Spor Bülteni
11:55Hava Durumu +
Yol Durumu
12:00Ajans Bugün
12:35İşin Sırrı
12:503 Dakika
12:55Hava Durumu +
Yol Durumu
13:00Ajans
13:50Hava Durumu
13:55Yol Durumu
14:00Ajans
14:30Spor Bülteni
14:50 3 Dakika
15:00Ajans Gün İçi
15:25Bize Sorun
16:00Ajans Gün İçi
16:30Spor Bülteni
05:30Çocuklar Duymasın
06:45İsmail Küçükkaya ile
Çalar Saat
10:00Nilgün Belgün ile
Yeni Bir Gün
12:15Kocamın Ailesi
14:45Unutma Beni
16:30Esra Erol'la
19:00Fatih Portakal ile
FOX Ana Haber
19:45Kocamın Ailesi
21:00Kocamın Ailesi
23:30Bir Erkek Bir Kadın
Bir Çocuk
12:00Haber Masası
12:25Dünya Raporu
12:35Ekonomide Görünüm
12:45Spor Bülteni
13:00Gün Ortası
13:35Ekonomide Görünüm
13:45Spor Bülteni
14:00Gün Ortası
14:45Ekonomide Görünüm
15:00Güne Bakış
15:35Ekonomide Görünüm
15:45Spor Bülteni
16:00Güne Bakış
16:35Ekonomide Görünüm
16:45Spor Bülteni
17:00Akşam Haberleri
18:00Akşam Raporu
20:00Televizyon Gazetesi
13 KASIM 2014
Spor
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Süper Lig'in geride kalan 9 haftasının ardından puan cetvelinin dibine demir atan Balıkesirspor, 24 Kasım'da evinde oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına
başladı.
Ertekin: Sivas maçından
mutlaka 3 puan almalıyız
K
endi tesislerinde
çalışmalara başlayan
kırmızı beyazlı ekip, bu
maçtan üç puan alıp kötü
gidişe son vermek istiyor.
Teknik Direktör İsmail
Ertekin, Sivasspor maçından mutlak üç puan
almak zorunda olduklarını bildirdi.
Süper Lig'de geride kalan
9 haftada 5 puan toplayıp,
ligin dibine demir atan
Balıkesirspor, Sivasspor
maçıyla çıkış arıyor. Kırmızı beyazlı ekip, bu
maçın hazırlıklarına Ali
Hikmet Paşa Tesisleri'nde
yaptığı antrenmanla
başladı. Teknik direktör
İsmail Ertekin, antrenman
öncesi art arda oynadıkları son iki deplasman
maçını değerlendirdi.
Eskişehir deplasmanında
alınan bir puanın iyi
olduğunu belirterek, "En
azından rakip olarak görünen takımlardan deplasmanda puan alıyorsanız
avantaj gibi görünmesine
rağmen 1 puan çok da
işimizi görmedi. Ardından
Mersin İdmanyurdu ile oynadığımız maçta beklentimiz yüksekti. Mersin
İdmanyurdu puan almamız gereken bir
takımdı. Ancak ala-
madığımız için üzgünüz.
Son iki maça baktığımızda
çok fazla pozisyona giriyoruz, doğru işler yapıyoruz. Ancak bireysel
hatalar yapıyoruz. Çok
küçük hatalar bize çok pahalıya patladı. Bundan
sonra biraz daha fazla
çalışmalıyız. Bu gol yeme
sorunumuzu çözmeliyiz."
dedi.
Hakemlere yönelik eleştirilerde de bulunan Ertekin,
Türkiye'de ağlamayana
meme verilmediğini
söyledi. Hakemlerle uğraşmamalarına rağmen, devamlı haklarının
yenildiğini iddia ederek,
"Bunlara rağmen hiç gündeme gelmiyoruz.
Büyük takımlar en ufak
bir arızada inanılmaz gündemde ama biz bu kadar
ceza yememize rağmen
sesimiz çıkmıyor. Teknik
adam atılıyor para cezası
veya maç cezası yiyor, yöneticiler konuştukları
zaman ceza yiyor, takımlar ve seyirciler ceza yiyorlar. Bunların hepsi
basında bir bir açıklanıyor. Maddi ve manevi.
Bir tek açıklanmayan şey
var. Her türlü hatayı
yapan hakem
arkadaşların cezaları açık-
lanmıyor. Böyle de ilginç
bir tablo var. Eğer biz bir
futbol ailesiyiz diyorsak,
hakemler bu aileden
değiller mi? Onların
cezaları neden açıklanmıyor? Veya kimse
bilmiyor. Niye? Ben bunu
yaptım, Fenerbahçe'nin
teknik direktörü bunu
yapmadı mı?
hakkında da değerlendirmelerde bulunan
Balıkesirspor teknik direktörü İsmail Ertekin, bu
maçtan mutlak üç puan
almak zorunda olduklarını vurguladı. Bu maçtan alacakları üç puanla
ilk devre almayı planladıkları puana yaklaşacaklarını ifade etti.
Hangi kulüp fazla baskı
yaparsa o kulübün lehine
çalışmaya başlıyorlar. O
zaman kimse konuşturulmasın. Lige yeni çıktık
diye herkes bizim
üstümüze basmak
zorunda değil. İnşallah
böyle konuştuk diye niye
cezamız artmaz. Gerçi
kimseye küfür etmedik,
kimseye tacizde bulunmadık." ifadelerini kullandı Sivasspor maçı
Milli maç nedeniyle lige
verilen arayı iyi konsantre
olarak değerlendireceklerini belirten Ertekin,
"Sivas maçını mutlaka üç
puanla bitirmek zorundayız. Başka çaremiz yok.
Bu maçı kazandığımızda
takım ve taraftarlarımızla
bu işten güvenli bir şekilde çıkmış olacağız. Bu
nedenle çok önemli bir
maç." diyerek sözlerini
tamamladı.
CİHAN
Albayrak: Kasımpaşa kabul etmeyince
maç Ankara yerine Başakşehir'de oynanacak
Beşiktaş
Kulübü Basın
Sözcüsü
Metin Albayrak, milli
maç arasından sonraki
Kasımpaşa
maçını
Ankara 19
Mayıs
Stadı'nda oynamak istediklerini fakat
Kasımpaşa'nın bunu
kabul etmemesinden
dolayı
Başakşehir
Fatih Terim
Stadı'nda bu
maçın oynanacağını
söyledi.
r ne hikdayız. Ancak he olduklarını
n
la
pı
ya
a
ı
şl
ulüp binasınd
metse Beşikta
lu toplanpaşalı yöyönetim kuru sın
söyleyen Kasım taş'a yapik
de ba
neticilerin Beş ç hoş
tısının bitimin ıklahi
r
aç
vı
a
ta
ın
ar
bu
pl
ı
tıklar
mensu
n Albayrak,
nuştu.
na
ko
lu
ye
bu
di
da
l."
ği
ar
de
mal
sonra ligde
milli maçlardan ımpaşa
maçlarını
ı Kas
Avrupa Kupası t Stadı'nda
oynayacaklar
h
ti
Fa
r
ya
hi
pi
şe
maçını Başak oynayacak- Atatürk Olim ı kaydeden
ın
da
ar
kl
ı'n
ca
ad
St
ya
m
na
ri
oy
Te
ım
as
"K
k, "Kasımk,
ra
re
ay
te
lb
Metin A
larını belir
19
a
ar
ar Belediyenk
paşa ve Akhis
paşa maçını A oynamak
nı
da
spor maçları
Mayıs Stadı'N ol Fedoynayacağız.
tb
Başakşehir'de ı oynayaistediğimizi Fu edik.
'n
yl
Türkiye Kupası
erasyonu'na sö
ha sonra
da
ri
ye
ıız
cağm
atı
lim
ta
di.
r
de
bi
."
un
bildireceğiz
Federasyon
alin
iz
an
ft
ra
ta
var. Karşı
n
nda buna izin Metin Albayrak, maçlarını
manız sonucu
cağı
üzerine
nerede oynana ik direktör
veriyor. Bunun
duile
bü
kn
lü
te
a
Ku
konusund
Kasımpaşa
de görüş.
Slaven Bilic'in açıkladı.
rumu görüştük
ı
ın
lerini aldıklar
ıs
ay
M
19
a
Maçı Ankar
tim kurulu
mak iste Bu arada yöne bölümüne
Stadı'nda oyna ancak
ik
bir
toplantısının
diğimizi söyled Böyle olktör Slaven
r.
re
de teknik di
kabul etmedile şehir
CİHAN
ı.
ak
Bilic de katıld
unca maçı Baş ak zorunm
Stadı'nda oyna
K
Korukır’dan zehir zemberek açıklamalar
r ’da
o
p
s
a
y
l
Anta
silen
bileti ke ktör
ire
teknik d ukır,
or
Engin K erek
mb
zehir ze alar
açıklam kır,
oru
yaptı. K ianın
am
büyük c üncelüş
büyük d etileerle yön cak
n
ceğini, a ncelüşü
küçük d etileerle yön ini
ğ
meyece
ı.
açıklad
orukır, Antalyaspor’dan başı dik olarak
K
ayrıldığını, gönderildiği içinde herkese
yine de hakkını helal ettiğini ifade etti. Hasan
Subaşı Tesisleri’nde gerçekleştirilen basın
toplantısında gazetecilere açıklama yapan
teknik direktör Engin Korukır, gözü yaşlı
olarak basın toplantısından ayrıldı.
Hayatının en zor basın toplantısına çıktığını
söyleyen kırmızı beyazlı ekibin eski teknik
adamı, 9 Haziran'da göreve geldikten bu güne
kadar çok büyük bir disiplin içinde olduklarını açıkladı. Antalyaspor Yönetim Ku-
hatırlattı. Kötü performansı
nedeniyle eleştirilen Brezilyalı'yı
hayata döndüren İsmail Kartal oldu.
Genç hoca, Rize maçı öncesi
yakından ilgilendiği öğrencisine,
önceki takımlarında sergilediği
başarılı performansların yer aldığı
cd'yi izletti. Spor Toto Süper Lig'in 9.
haftasındaki Çaykur Rizespor
maçına 11'de başlayan ve önceki
karşılaşmaların çok üstünde bir
grafik çizen Diego Ribas için teknik
Aurelien Chedjou
küllerinden doğdu
B
ir dönem istenmeyen
adam olan Aurelien
Chedjou, yeniden doğup
Galatasaray'ın kilit isimleri arasına girdi ve sarıkırmızılı takımı büyük bir
zarardan kurtardı. İnat
etti, Galatasaray'da kaldı,
çalıştı ve kurtarıcı oldu.
Geçen yıl 6.3 milyon Euro'ya transfer edilen Aurelien Chedjou, sezon
başı Galatasaray'da 'istenmeyen adam' ilan
edildi. Gönderilmesi
düşünülen Kamerunlu
stoper, şimdi Aslan'ı ipten
alan oyuncuların başında
geliyor.
PARANIN HAKKINI VERMELİYİM
Hürriyet Gazetesi'nde yer
rulu’nun takımın gidişatından memnun olmadığını kendisine ilettiğini ifade eden Engin
Korukır, tüm bu süreç içerisinde yaptıklarımızı en iyi taraftarların değerlendireceğini,
herkesin de her şeyi gördüğünü belirtti.
gerekir." dedi. Korukır, Antalyaspor’un çok
büyük bir kulüp olduğunu, ancak büyük
camiaların büyük şekilde yönetileceğini,
küçük düşüncelerle yönetilemeyeceğini
söyledi.
ettiğini belirtti. Korukır, sözlerini şöyle
tamamladı: "Tek üzüntüm biz böyle gönderilmemeliydik. Ben namusumla ve şerefimle
çalıştım. Hayatım boyunca unutamayacağım
kulübüm. Camialar ilelebet kalcıdır.
Yönetimin son 3 maçta kötü başlangıç sinyali
aldığını kendisine ilettiğini kaydeden Korukır,
"Buradan başı dik ayrılmak güzel. Buraya ilk
imza atmaya geldiğimizde söylediklerimi hiç
unutmuyorum. Ya birinci ya ikinci olacağız
dedim. Ama ne yapalım benden sonra gelecek
teknik adama herkesin çok sahip çıkması
Antalyaspor’dan gönderilişini yorumlayan
Engin Korukır, kendisine takımdan gönderilişini telefonla tebligat ettiklerini yapılanın da
hiç hoş bir durum olmadığını kaydetti.
Takımda bir kişiye daha önce hakkını helal
etmediği yönünde açıklama yaptığını da ifade
eden Korukır, o insana da artık hakkını helal
Kişiler de geçicidir. Kimse hancı değildir, birer
yolcudur. Ben burada basın toplantısında
başım dik oturuyorum. En fazla beni mutlu
edecek bu takımın Süper Lig’e çıkmasıdır. Antalyaspor’un Süper Lig’e çıkacağına çok
inanıyorum. Resmen bizi kovdurdular bu bizi
en fazla acıtan şeydir."
CİHAN
Kartal Diego'yu kendine getirdi
eldiği günden beri istenileni
veremeyen Diego Ribas'a hocası
G
İsmail Kartal kim olduğunu
15
heyetin seferber olduğu ortaya çıktı.
Teknik direktörİsmail Kartal'ın,
geldiği günden bu yana hazır
olmadığı için fazla şans vermediği ve
kazanmayı hedeflediği Sambacı'ya
geçtiğimiz hafta boyunca eski maç
kasetlerini izlettirdiği öğrenildi.
Antrenmanlarda en iyi çalışan
isimlerden olmasına rağmen ilk 8
haftadaki maçlarda beklentilerin
altında kalan Sambacı'yla bire bir
konuşmalar da yapan Kartal'ın,
gelecek haftalarda da Brezilyalı'ya
11'de şans vermesi bekleniyor.
Fenerbahçeli yıldızın daha önce
forma giydiği Juventus, Werder
Bremen, Wolfsburg ve Atletico
Madrid ile çıktığı maçlarda attığı
golleri ve yaptığı asistleri izleten
Kartal, idmanlardaki hırsını
karşılaşmalara yansıtamayan bu
öğrencisini bu yolla motive etti.
Bu arada İsmail Kartal'ı Diego'yla
ilgili mutlu eden diğer bir durum da;
bu futbolcunun hiçbir kapris
yapmaması, idmanlara, yemeklere
zamanında gelmesi, gençlerle
yakından ilgilenmesi ve takımda
herkesle iyi iletişim kurması.
Haber Merkezi
alan habere göre; bu
sezon 2 gol, 2 asistle oynayarak Galatasaray'ın en
formda isimlerinden olan
Chedjou'ya sezon başında
İngiliz ekipleri Sunderland ve West Ham'ın
resmi teklif yaptığı ortaya
çıktı.
İki kulüp de 5 milyon Euro'luk teklifte bulunurken
Sunderland, Chedjou için
3 gün İstanbul'da kaldı.
Menajeri ile görüşen
Chedjou, "Galatasaray'dan aldığım paranın
hakkını vermeliyim"
deyip teklifleri reddetti.
Chedjou'nun menajeri
Ceylan Çalışkan, "Yönetim beni arayıp 'Chedjou'yu vermek istiyoruz'
dedi. Sunderland ve West
Ham resmi teklif yaptı.
Chedjou ile konuştuk.
'Bu değilsin, kendini
göstereceksin' dedim.
Kalması kararını verdik.
Galatasaray, Chedjou'yu
gönderip 7-8 milyon Euro'ya yeni bir savunmacı
alacaktı. Kısaca Chedjou,
Galatasaray'ı zarardan
kurtardı" dedi.
AA
13 KASIM 2014 Perşembe
A
onom
HERKES iÇiN EKONOMi POLiTiKA
KDV dahil 25 Krş
www.ekonomigazetesi.net
B’YE
OTOMOTiV
iHRACI TAM
GAZ
MEGAKENT ELEKTRiK TÜKETiMiNDE
ÜLKELERi SOLLADI
Otomotiv sektörünün ihracatı,
yılın 10 ayında yüzde 6,8 artarken AB pazarındaki büyüme
hızı yüzde 14,21 ile bunun iki
katını aştı.
u dönemde 18 milyar 642 milyon 982 bin
dolar gelir elde edilen ihracatın yüzde
73,83'ü (13 milyar 764 milyon 341 bin dolar)
AB pazarına yapıldı. AB ülkelerinden Almanya'da yüzde 25,40, İngiltere'de ise yüzde
18,47'lik ihracat artışları yakalandı.
B
Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk otomotiv sektörü, ocak-ekim döneminde gelişmiş batı ülkeleri
başta olmak üzere 5 kıtada 169 ülke ve özerk bölgeyle 14 serbest bölgeye dış satım yaptı.Söz
konusu dönemde, 18 milyar 642 milyon 982 bin
dolarlık otomotiv ihracatının 13 milyar 764 milyon 341 bin dolarlık bölümü, Türkiye'nin geleneksel olarak en büyük ticari partnerleri
konumundaki AB ülkelerine gerçekleştirildi. Bu
rakam, toplam otomotiv ihracatının yüzde
73,83'ünü karşıladı. Geçen yılın ilk 10 ayında AB
pazarına ihracatın payı yüzde 69'da kalmıştı.
Bu durum, AB üyesi 27 ülkenin, 142 ülke
karşısındaki potansiyelini de ortaya koydu. AB
dışındaki 142 ülkeye sadece 4 milyar 878 milyon
641 bin dolar ihracat kaydedildi. Güney Kıbrıs
Rum Kesimi'ne ise dış satım yapılmadı.
İhracatın yarısından fazlası
AB üyesi 5 ülkeye
Avrupa yakasında 4,3 milyon,
Anadolu yakasında ise 2,6 milyon elektrik abonesinin bulunduğu İstanbul'un yıllık elektrik
tüketim oranı 33,5 milyar kilovatsaati buluyor.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ
(BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa
yakasının elektrik dağıtım işini
yapan şirket 3 bin 573 kilometrekare
alanda, yaklaşık 4,3 milyon aboneye
elektrik dağıtımı hizmeti veriyor.
yakasında dağıtım sistemine bağlı
yaklaşık 2,6 milyon abone bulunuyor.
muştur" diyen Cansız, 2014 yılında
en az yüzde 6'lık bir tüketim artışı
öngörüldüğünü dile getirdi.
Elektrik tüketimin tüketicilere tahmini maliyetinin vergi ve fonlar
dahil yıllık yaklaşık 3,6 milyar lira
düzeyinde olduğu bölgede, 2014 yılı
sonu elektrik tüketim miktarının
11,5 milyar kilovatsaat olarak
gerçekleşmesi bekleniyor.
Cansız, söz konusu artışın son 10
yılın ortalamasının altında
olduğunu belirterek, şöyle devam
etti:
"Büyük yatırımlar
tüketimi artırıyor"
Türkiye'deki elektrik dağıtım şirketlerinin en büyüğü olan ve elektrik
dağıtım sektöründe yüzde 13'lük
pazar payını yöneten BEDAŞ'ın sorumluluk alanında 2012 ve 2013 yıllarında toplam 22 milyar
kilovatsaatelektrik tüketilirken,
2014 yılının ilk 9 ayında toplam
tüketim 17,5 milyar kilovatsaat oldu.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cansız,
AA muhabirine yaptığı açıklamada,
İstanbul'un elektrik tüketiminin
şehrin büyümesine ve yerleşim
alanlarının genişlemesine bağlı
olarak her yıl yüksek oranda arttığını söyledi.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik
Perakende Satış AŞ'den (AESAŞ) alınan bilgiye göre ise Anadolu
"İstanbul'un elektrik tüketiminin
son 10 yılına bakıldığında, yıllık
yüzde 7 ila 8 arasında bir artış ol-
"Ancak bunun sebepleri konusunda
fikir yürütmek için henüz erken
olduğu da göz ardı edilmemelidir.
İstanbul'un elektrik tüketimi, her
geçen yıl artmakta olup bu artış
daima Türkiye ortalamasının üzerinde olmuştur. Öyle ki İstanbul'daki elektrik tüketimi, diğer
illerimize oranla daha fazla olmakla
kalmayıp her geçen yıl artan sayıda
ülkenin elektrik tüketimini de
geride bırakmaktadır. Diğer dünya
şehirlerindeki elektrik tüketimi ile
karşılaştırıldığında, İstanbul'da
daha fazla artış görünmektedir. Bu
artış, yaşam kalitesinin belli bir
standardın altına düşmemesi açısından dikkatle incelenmesi gereken
bir husustur."
Türkiye'nin elektrik tüketiminin ilk
20 ülke arasında olduğuna işaret
eden Cansız, İstanbul'un elektrik
tüketiminin ise dünya sıralamasında ilk 50 ülke arasına girebilecek düzeyde bulunduğunu anlattı.
Prof. Dr. Ahmet Cansız, büyük çaplı
yatırımların enerji tüketimini doğrudan etkilediğinin altını çizerek,
"Yavuz Sultan Köprüsü ve üçüncü
havaalanının sağlayacağı cazibe ile
İstanbul'un bu bölgelerinde potansiyel nüfus artışı yaratması kaçınılmaz olup İstanbul'un dünyadaki
elektrik tüketimi sıralamasını da
yukarılara çekeceği aşikardır. Köprü
ve havaalanı yapımıyla bu yıldan
itibaren İstanbul'un elektrik tüketimindeki yıllık artışın yüzde 10'un
üzerinde olması rasyonel bir beklentidir. İstanbul'un yapılanması ele
alındığında elektrik tüketimindeki artış oranı, megakentte yaşam kalitesine
olumlu olarak yansımayacaktır" değerlendirmesinde
bulundu.
Su zammı elektrik ve doğalgazı geçti
Su fiyatında son 1 yılda yaşanan artış
enerji kalemlerindeki artışı geçti. Sudaki yıllık fiyat artışı yüzde 10,8'i bulurken, başta elektrik ve doğalgaz
olmak üzere enerjideki fiyat artışları
bu oranın gerisinde kaldı.
lira iken bu yılın aynı ayında 3,34 liraya yükseldi. Aynı miktar su tüketimi için ödenen
fatura bedeli, 1 yılda yüzde 10,8 arttı.Enerjideki
en yüksek fiyat artışı yüzde 9,15 ile elektrikte
gerçekleşti. Böylece geçen yılın ekim ayında
0,36 lira olan elektrik birim fiyatı, bu yılın ekim
ayında 0,39 kuruşa çıktı.
ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine
göre, enfasyon ekim ayında geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 8,96 olarak gerçekleşti.Elektrik ve doğalgazda ekim ayında
yaşanan yüzde 9'luk fiyat artışıyla yıllık enflasyon rakamı yakalanırken, enerjinin tüpgaz,
kömür, odun gibi diğer kalemleri enflasyonun
gerisinde kaldı.Sudaki fiyat artışında hem enerjiyi hem de yıllık enflasyonu geride bıraktı.
Suyun birim fiyatı geçen yılın ekim ayında 3,01
Doğalgazdaki 1 yıllık fiyat artışı yüzde 8,94 oldu.
Doğalgazın birim tüketimine karşılık Ekim
2013'te 1,07 lira ödenirken, Ekim 2014'te bu miktar 1,16 liraya yükseldi.Doğalgaz abonman
ücreti de fiyat değişiminden etkilendi.
Doğalgaz abonesi olmak isteyen bir kişi 1 yıl
öncesine göre 30 lira daha fazla ödeme yapmak
durumunda kaldı. Doğalgaz abonman ücreti 1
yılda yüzde 7,57 artarak 425,42 liraya çıktı.Enerji
ihtiyacını karşılamakta kullanılan kaynaklar
tüpgaz, kömür ve odunda ise diğer kalemlere
kıyasla daha düşük fiyat artışları oldu.
T
İhracatlar, yılın 10 ayında, geçen senenin aynı
dönemine göre, AB ülkelerinden Almanya'ya
yüzde 25,40 artışla 3 milyar 94 milyon 760 bin,
İngiltere'ye yüzde 18,47 artarak 2 milyar 68 milyon 428 bin, Fransa'ya yüzde 0,36 yükselişle 1
milyar 966 milyon 912 bin, İtalya'ya yüzde 2,65
yükselişle 1 milyar 469 milyon 476 bin ve
Belçika'ya yüzde 12,21 artışla 884 milyon 402 bin
dolar oldu.İlk 5 sıradaki ülkelerden elde edilen 9
milyar 483 milyon 978 bin dolarlık dış satım, sektörün 10 aylık ihracatının yarısından fazlasını
karşıladı.AB üyesi ülkelerin 20'sinde ihracat
arttı, 6'sında düştü.
Sektörün ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı
dönemine göre ihracat artışı kaydettiği ülkelerden İspanya'ya 797 milyon 85 bin, Slovenya'ya
468 milyon 339 bin, Polonya'ya 393 milyon 697
bin, Hollanda'ya 379 milyon 822 bin, İsveç'e 308
milyon 983 bin, Avusturya'ya 260 milyon 590 bin,
Danimarka'ya 206 milyon 265 bin, Çek
Cumhuriyeti'ne 180 milyon 1 bin, İrlanda'ya 131
milyon 63 bin, Macaristan'a 121 milyon 907 bin,
Portekiz'e 115 milyon 314 bin, Yunanistan'a 115
milyon 501 bin, Finlandiya'ya 61 milyon 130 bin,
Hırvatistan'a 31 milyon 260 bin, Letonya'ya 20
milyon 343 bin ve Malta'ya 6 milyon 218 bin dolar
dış satımlar yapıldı.Otomotiv endüstrisi, bu
dönemde AB üyesi 6 ülkede ise ihracat kaybı
yaşadı. Bu ülkelerden Romanya'ya 460 milyon
287 bin, Slovakya'ya 50 milyon 151 bin, Bulgaristan'a 133 milyon 717 bin,
Download

YARGITAY TAŞERON iŞÇILERi HAKLI BULDU