T.C.
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait aşağıda yeri, numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan gayrimenkullerin işletme
haklarının kiraya verilmesi işi ayrı ayrı ihaleye çıkarılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık arttırma usulüne göre ihaleye konulmuştur.
Şartnameler Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığından temin edilebilir.
İsteklilerin; İkametgah belgesi, İmza sirküleri, Nüfus cüzdan fotokopisi(aslını ihale anında ibraz edecektir), Vekaletname (vekaleten katılanlar için), Geçici teminat
makbuzu veya limit dahili banka teminat mektubu, Şartname alındı makbuzu ve Şartnamede belirtilen diğer belgeler ile birlikte ihale gün ve saatinde Büyükşehir Belediyesi
Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları,
İhaleye çıkacak işyeri
Kiralama
Süresi
3 yıl
Muhammen Bedeli(aylık):
Şartname Bedeli
Geçici Teminatı
Batıkent Mh.Gerekli Sk.ile Dizili Sk.köşesinde
320,00-TL.+KDV
100,00 TL.
115,20-TL
Bulunan 1100 m² alanlı açık otopark yeri
Kurtuluş Mh.Kapalı Pazar Market Altı
1 yıl
10.500,00-TL.+KDV
1.000,00 TL.
3.780,00-TL.
Otopark Yeri
Dr.Sadık Ahmet Cd.Atatürk Bulvarı
3 yıl
500,00-TL+KDV
100,00 TL.
180,00-TL.
Tramvay Durağı arkası Büfe
M. KEMAL PAŞA MAH. KÖPRÜBAŞI CADDESİ NO.9 ÇUKURÇARŞI DÜKKÂNLAR
Z-1
3 yıl
310,00-TL
100,00 TL
111,60-TL.
Z-2
3 yıl
700,00-TL.
100,00 TL
252,00-TL.
Z-3
3 yıl
550,00-TL.
100,00 TL
198,00-TL.
Z-4
3 yıl
1.030,00-TL.
100,00 TL
370,80-TL.
Z-5
3 yıl
650,00-TL.
100,00 TL
234,00-TL.
Z-6
3 yıl
850,00-TL
100,00 TL
306,00-TL.
Z-7(1582 m² Bahçe)
3 yıl
4.470,00-TL+KDV.
100,00 TL
1.609,20-TL.
İLAN OLUNUR.
İhale Tarihi
İhale Saati
18.03.2015
15:00
18.03.2015
15:10
18.03.2015
15:20
18.03.2015
18.03.2015
18.03.2015
18.03.2015
18.03.2015
18.03.2015
18.03.2015
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
Download

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait yerlerin kiraya verilmesi işi