AKTARIMA İLİŞKİN BİREYSEL EMEKLİLİK HESAP ÖZETİ
Referans Bilgileri
Referans No:
Emeklilik Sözleşme No:
Hesap Özeti Tanzim Tarihi:
Hesap Özeti Talep Nedeni:
Katılımcının Adı Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Süreye İlişkin Bilgiler
Sözleşme Yürürlük Tarihi:
R
İ
T
K
Sisteme Giriş Tarihi:
Emekliliğe Hak Kazanılmasında Esas Toplam Süre (Ay Olarak):
Birikimli Hayat Sigortası / Emeklilik Taahhüt Planına Giriş Tarihi:
Birikimli Hayat Sigortası / Emeklilik Taahhüt Planından
Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Tarihi:
Birikimli Hayat Sigortası / Emeklilik Taahhüt Planından /
Başka Şirketten Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarılan Ay Adedi:
E
N
Finansal Bilgiler (Hesap Özeti Tanzim Tarihi Itibariyle)
Birikim Tutarı:
Ana Para Tutarı:
Yatırım Getirisi:
R
Ö
Diğer Şirket Aktarımı Ertelenen Giriş Aidatı:
Vergiye Konu Yatırım Getirisi:
Fon Unvanları
Yapılacak Kesintiler ve Tutarları
Giriş Aidatı Kesintisi:
Adet
Devlet Katkı Payı Bilgileri
Anapara
Getiri
Devlet Katkısı Toplam Tutarı
Hak Edilen Kısım
Hak Edilmeyen Kısım
Birim Fon Fiyatı
Toplam Fon Değeri
Devlet Katkısı Vergi Kesintisi :
Aktarıma Esas Birikim Tutarı (Aktarım Durumunda)
Grup emeklilik kapsamında işvereniniz tarafından ödenen katkı paylarına ilişkin hak ettiğiniz tutar ve kalan hak kazanma
süresi ile ilgili olarak emeklilik şirketinden bilgi almayı unutmayınız.
*Devlet katkılarına hak kazanım için Emeklilik Gözetim Merkezi’nin sisteminden yeniden sorgu yapılacaktır. Bu tutar değişiklik gösterebilir.
EK AÇIKLAMALAR:
• Aktarım yapmanız durumunda, aktarım tarihinden sonraki vadelere ilişkin olarak şirketimizde yapmış olduğunuz ödemeler ve
ek katkı payı olarak kabul edilecek olup, emekliliğe hak hak kazandığınız süreye eklenmeyecektir. Aktarım tarihi itibariyle kredi kartı
provizyonu alınan ödemeler için provizyon iptali yapılır.
• Emeklilik Taahhüt Planı: Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz
meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketinin üyeleri veya çalışanları ile vefatları halinde bunların hak sahiplerine, emeklilik,
erken ayrılma, vefat veya maluliyet hallerinde yapmayı taahhüt ettiği ödemelere ilişkin esas ve usuller ile teamüllerin bütünüdür.
• Hesap özetinde belirtilen Aktarıma Esas birikim tutarından varsa ertelenen giriş aidatı kesintisi sonrasından tarafıma ödenecek
tutarda, aktarım işlemi tamamlanıncaya kadar geçecek sürede fon birim fiyatındaki farklılıklar nedeniyle değişiklik oluşabilir.
Download

Aktarım Hesap Özeti