İLAN
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Sayın :........................................................
Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi
Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisimiz, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanununun 13’üncü maddesi gereğince aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara
bağlamak üzere, Olağan olarak 09 Mart 2015 Pazartesi günü saat 17:00’da toplanacaktır.
Yukarıda belirtilen tarih ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmanızı rica
ederim.
Prof.Dr.Yılmaz BÜYÜKERŞEN
Büyükşehir Belediye Başkanı
G Ü N D E M:
1. Tramvay Araçlarının Kapasite Artırımı Projesi işi için kredi kullanılması ile ilgili Mali
Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
2. Otobüs Alımı Projesi kapsamında 40 adet otobüs temini için kredi kullanılması ile ilgili
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
3. Odunpazarı-Çankaya Teleferik Sistemi kurulması işi için kredi kullanılması ile ilgili Mali
Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
4. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hal Giriş Ücreti ile ilgili Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanlığının yazısı.
…/03/2015
…/03/2015
…/03/2015
…/03/2015
Yazı İşl.Me.
Yazı İşl.Şefi
I.Hukuk Müşaviri
Genel Sekreter
İki Eylül Caddesi – 26010 – ESKİŞEHİR
e-posta : [email protected]
: E.ÖZGÜR
: E.AYMAN
: S.ULUSARAÇ
: C.DEMİR
Tel : 0 (222) 211 55 00
Fax : 0 (222) 220 42 36
Elektronik Ağ : www.eskisehir.bel.tr
Download

İlgili Dosya İçin Tıklayınız - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi