Flash Uygulamaları Dersi
Ödev-1
Tanımı: Kısa otobiyografi hazırlama
Amacı: Flash’ta kendimizi kısaca tanıtacak akıcı sahnelerden oluşan bir uygulama geliştirerek kişisel
web sitemiz üzerinden bir web sayfası olarak yayımlama ve bu web sayfasını iş başvurularında
kullanma
Son Teslim Tarihi: 03.03.2015
Teslim Prosedürü: Geliştirilen Flash uygulamasının fla ve swf uzantılı dosyalarını e-posta ile
gönderme (Konu kısmına BOTE310 yazmayı unutmayın…)
Dosya İsmi: otobiyografi_[OgrenciNo] (Not: Köşeli parantez alanın dinamik olduğunu ve kişiden kişiye
değiştiğini ifade ettiğinden dolayı dosya isminde kullanmayın. Örnek dosya ismi: otobiyografi_12345)
Özellikleri:











En az 10 sn en fazla 30 sn süreli
AS 3.0 dosyası
24 fps
800x600 px sahne
Çalışma alanı farklı arkaplan rengi
Arkaplan resmi
En az 5 resim (arkaplan resmi hariç) (pürüzleri giderilmiş)
En az 3 statik metin (farklı boyut ve renklerde)
Çoklu ve gruplu katman yapısı (anlamlı şekilde isimlendirilmiş)
Nesnelerin (resimler ve metinler) en az yarısı farklı açılarla döndürülmüş
Özgün sahne tasarımı
Öğr. Gör. Esad ESGİN
Download

Flash Uygulamaları Dersi Ödev-1