TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
ELİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN VE
SİCİL DOSYASINDA SAKLANACAK BELGELER
Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik no’lu) (Asıl ve 2 fotokopi; Aslı iade edilecektir.)
Diplomanızın aslı veya Noter onaylı bir sureti
Askerlikle ilişiklerinin bulunmadığına ilişkin resmi belge’nizin aslı. (erkek adaylardan
askerlik yapanlar yaptığına dair, yapmayanlar ise askerlikle ilişiklerinin olmadığına veya
tecil ettirdiğine dair belge)
4. a.)Sınavları puanlı listelerden kazandığınız için; MERKEZİ SINAV SONUÇ BELGESİ ’nin
(İş-Kur tarafından İşletmemize gönderilen listelerde kayıtlı olan puanın aynısının yer
aldığı sınav sonuç belgesinin çıktısı) ) VEYA;
1.
2.
3.
b.) Sınavları öncelikli listelerden kazananların; ÖNCELİK DURUMUNU BELİRTEN BELGE ’nin
aslı (Terörle Mücadelede yaralanan, Başarı belgesi alan, Kamuda işçi olarak çalışırken
ayrılan vb. belge ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında arazisi kamulaştırılanların
İşletmemizden almış oldukları arazilerinin kamulaştırıldığına dair resmi yazı),
5. İş Makinesi (Greyder, Delik Makinası Operatörlüğü ve Buldozer Operatörü) için
MEB onaylı Operatörlük belgesi veya İş Makinesi operatörlük belgesi olması yada G sınıfı
Sürücü Belgesi
6. Adli Sicil Belgesi
7. 4857 Sayılı İş kanununun 86. maddesine göre Çok Tehlikeli İş kollarına tabi işyerimizde
çalışmanızda hiçbir engelin bulunmadığına ve “Ağır ve tehlikeli işlerde çalışır“
ibaresinin mutlaka kayıtlı olduğu tam teşekküllü sağlık kuruluşundan alacağınız Sağlık
Kurulu (heyet) raporu
8. PA Akciğer grafisi (35x35 cm. ebadında göğüs, dahiliye veya radyoloji uzmanı tarafından
okunmuş olacak)
9. Kulak odiyogram raporu (KBB Uzmanı tarafından okunmuş olacak)
10. 12 adet yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf
11. Kan grubunu belirten belge
12. Daha önce çalıştıysa, çalıştığına dair belge. Özellikle Kamu işyerlerinde çalışanların
Kamuda çalıştıkları sürelere ait belge.
Yukarıda belirtilen tüm bu belgeler işyeri şahsi sicil dosyasında saklanacaktır.
Hukuki açıdan çok önemli olan bu belgelere muhakkak surette özen gösterilmesi
gerekmektedir.
Herhangi bir nedenle işten ayrılma olması halinde söz konusu yukarıdaki belgeler
iade edilmeyecektir. 06.03.2015
ADİL TUNÇ
İŞLETME MÜDÜRÜ
Bilgi için :
www.cli.gov.tr
0.286 416 2001 / 2720
Hüseyin GÜLER
Download

türkiye kömür işletmeleri kurumu eli müessesesi müdürlüğü çan