İLAN
MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1.
Menteşe Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı Fırın, Dükkan, Büfe, Halı Saha, Tüp
Deposu, Kahvehane, Büfe ve Çay Ocağı, Berber, Park Büfesi
2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince
açık arttırma suretiyle taşınmazlar kiraya verilecektir.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
İhale, 04/03/2015 Çarşamba günü saat 14.00’de Menteşe Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri dâhilinde, Menteşe Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak
alınabilir.
İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 03/03/2015 Salı günü saat 17.00’ye kadar Emlak ve İstimlak Şube
Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER
a- Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,
b- Nüfus Cüzdanı Sureti,
c- İkametgâh Belgesi,
d- Menteşe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne borcu olmadığına dair belge,
e- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; Yetki Belgesi, İmza Sirküleri, Ticari Sicil Gazete,
f- Gerçek kişi adına ihaleye katılacak olanlar; ihale tarihinden önce, Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kaydı
olduğuna dair belge;
g- Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık Yetki Belgesi.
2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi
halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.
İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler,
ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
S
MAHALLE VE MEVKİİ
No.
Bayır Mah. Küme Evler Küçük
1. Sanayi
Sitesi
No:11
Menteşe/MUĞLA
Bayır Mh. Pazar Sk. (Düğün
2. Salonu Altı)Zemin kat No:11/T
menteş/MUĞLA
Bayır Mh. Pazar Sk. (Düğün
3. Salonu
altı
No:11/R-11/P
Menteşe/MUĞLA
Bayır
Mh.
Köy
İçi
4. Mevkii(Düğün Salonu altı)
No:11/H-11/G
Bayır Mh. Pazar Sk. No: 11/M
5.
Mentşe/MUĞLA
Bayır Mh. Pazar Sk. No:11/Y
6.
Menteşe /MUĞLA
Bayır Mh. Pazar Sk.No:11/S-O
7.
Menteşe/MUĞLA
Bayır
Mh.Pazar
Sk.
8. No:11/4(FırınÜstü)
Menteşe/MUĞLA
Bayır Mh. Turgutreis Cd.No:5
9. (Cumhuriyet Parkı Büfe )
Menteşe/MUĞLA
Bayır
Mh.
Atatürk
10. BulvarıNo:64/1 (Sıtkı Koçman
Parkı) Menteşe/MUĞLA
Bayır Mh. Atatürk Bulvarı
11. No:64/2 (Sıtkı Koçman Parkı)
Menteşe/MUĞLA
Bayır Mh. Atatürk Bulvarı No:
12. 64/3 (Sıtkı Koçman Parkı)
Menteşe/MUĞLA
13. Bayır Mh. Bahçelievler Cd.
PAFTA
N20A25D
D3B
60
ADA
129
PAR.
3
4995
NO
TAHSİS
ŞEKLİ
ALAN
(M²)
KİRA.
SÜRES
11
Dükkan
4557,1
1
3 YIL
703
3 YIL
11/T
Dükkan
MUH. BED.
(YILLIK)
GEÇİ.
TEM
1.600,00 TL.
48,00 TL
1.710,00 TL.
51,50 TL
60
60
4995
4995
11/R11/P
Dükkan
11/H11/G
Dükkan
703
3 YIL
2.000,00 TL.
60,00 TL
703
3 YIL
3.050,00 TL.
91,50 TL
60
4995
11/M
Dükkan
3 YIL
1.553,00 TL.
60
4995
11/Y
Dükkan
3 YIL
1.100,00 TL.
60
4995
Dükkan
3 YIL
2.650,00 TL.
60
4998
11/SO
11/4
Kahveha
ne
3 YIL
3.000,00 TL.
50
1639
5
Büfe
47,00 TL.
33,00 TL
80,00 TL.
90,00 TL
7605
3 YIL
12.420,00 TL.
373,00 TL.
56/1
56/1
56/1
4
4426
4426
4426
118
64/1
64/2
64/3
45/A
Park
Büfesi
5303
Park
Büfesi
5303
Halı
Saha
5303
TüpDepo
4640
3 YIL
8.000,00 TL.
240,00 TL
3 YIL
5.000,00TL.
150,00 TL.
3 YIL
21.105,00 TL.
635,00 TL
3 YIL
2.055,00 TL.
62,00 TL.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Bayır Mh. Bahçelievler Cd.
No:45/B Menteşe/MUĞLA
Bayır Mh. Bahçelievler Cd.
No:45/C Menteşe/MUĞLA
Paşapınar
Mh.
Paşapınar
Sk.No:113 Menteşe/MUĞLA
Kafaca Mh. Atatürk Meydanı
No:18 Menteşe MUĞLA
Kafaca Mh. Atatürk Meydanı
No:19 Menteşe/MUĞLA
Kafaca Mh. Atatürk Meydanı
No:20 Menteşe/MUĞLA
Kafaca Mh. Atatürk Meydanı
No:21 Menteşe/MUĞLA
Kafaca Mh. Atatürk meydanı
No:22 Menteşe/MUĞLA
Kafaca Mh. Atatürk meydanı
No: 23 Menteşe/MUĞLA
Kafaca Mh. Atatürk Meydanı
No:5/F Menteşe/MUĞLA
Kıran
Mh.
No:152/B
Menteşe/MUĞLA
Kötekli
Mh.
274
Sk.
No:20/2(Kötekli Pazar Yeri)
Orhaniye Mh. İsmet Çatak Cd.
No:9 Menteşe/MUĞLA
Orhaniye Mh. İsmet Çatak Cd.
No:11 Menteşe/MUĞLA
Orhaniye Mh. İsmet Çatak cd.
No:13 Menteşe/MUĞLA
Orhaniye
Mh.
Şerafettin
TURHAN Sk: No:11 (Mevhibe
İnönü Parkı) Menteşe/MUĞLA
Orhaniye Mh. İsmet Çatak Cd.
No:51 Menteşe/MUĞLA
Yaraş Mh. Çubukkürü Sk.
No:172/A Menteşe/MUĞLA
Yeniköy Mh. 437 Sk. No:21
(S.S. Su Yapı Kooperatifi)
Menteşe/MUĞLA
Zeytinköy Mh. Köy İçi Mevkii
No:200 Menteşe/MUĞLA
Emirbeyazıt Mh. Üçler Sk.
(Eski Emniyet Önü) 10 No’lu
taksi Durağı Menteşe /MUĞLA
Algı Mh. Algı Sk. No:202/A
Menteşe/MUĞLA
Akçaova Mh. 2 No’lu Sk.
No:12Menteşe/MUĞLA
Yaraş Mh. Kesik alan Mevkii
Menteşe/MUĞLA
Kuyucak Mh. Menteşe/MUĞLA
Çaybükü
Mh.
Kıryaka
Mh.Menteşe/MUĞLA
Çaybükü Mh. Kıryaka Mevkii
40.
Menteşe/MUĞLA
41. Çiftlik Mh. Menteşe/MUĞLA
Çaybükü Mh. Kıryaka Mevkii
42.
Menteşe/MUĞLA
39.
4
118
45/B
4
118
45/C
53
3192
113
N25
36
9
4640
3 YIL
2.055,00 TL.
4640
3 YIL
2.055,00 TL.
1772
3 YIL
660,00 TL.
18
Tüp
deposu
Tüp
deposu
Kahveha
ne
Berber
20
3 YIL
1.960,00 TL.
19
Dükkan
20
3 YIL
1.325,00 TL.
20
Dükkan
45
3 YIL
1.960,00 TL.
21
45
3 YIL
3.650,00 TL.
22
Kahveha
ne
Dükkan
12
3 YIL
1.450,00 TL.
23
Dükkan
12
3 YIL
1.325,00 TL.
5/F
Fırın
95
3 YIL
5.850,00 TL.
308
3 YIL
330,00 TL.
20/2
Kahveha
ne
Büfe
15+16
3 YIL
6.350,00 TL.
9
Dükkan
3 YIL
6.560,00 TL.
11
Dükkan
3 YIL
7.355,00 TL.
13
Dükkan
3 YIL
9.980,00 TL.
11
Büfe ve
Çay
Ocağı
Dükkan
3 YIL
6.150,00 TL.
3 YIL
31.050,00 TL.
Dükkan
3 YIL
1.520,00 TL.
Büfe
3 YIL
2.075,00 TL.
152/B
51
N21DON
D4D
268
1
172/
A
21
62,00 TL.
62,00 TL.
20,00 TL.
60,00 TL
40,00 TL
60,00 TL
110,00 TL
44,00 TL
40,00 TL
176,00 TL.
10,00 TL
191,00 TL.
197,00 TL
221,00 TL
300,00 TL
185,00 TL
932,00 TL
46,00 TL
62,50 TL.
N20D1754A
148
1
200
202/
A
12
N20C15B
2C
N20C16B
3D
N20A23C
N20DD04
A
2
N20D03B
234
Kahveha
ne
7/1 Taksi
Peronu
459,74
3 YIL
265,00 TL.
3 YIL
710,00 TL.
8,00 TL.
21,50 TL
45
Kahveha
ne
Kahveha
ne
Tarla
3 YIL
1.652,00 TL.
3 YIL
3.303,00 TL.
16323
3 YIL
600,00 TL.
444
Tarla
246
Tarla
2.8260
8
7800
3 YIL
200,00 TL.
3 YIL
234,00 TL.
31
Tarla
7200
3 YIL
216,00 TL.
202
130
Tarla
Tarla
3480
4550
3 YIL
3 YIL
250,00 TL
136,50 TL.
50,00 TL
100,00 TL
18,00 TL
6,00 TL
7,00 TL
6,50 TL
7,50 TL
4,50 TL
Download

Detaylar İçin Tıklayınız.