SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARSI İLİŞKİLER TEZLİ / TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2013- 2014 BAHAR YARIYILI TEZ / PROJE DANIŞMANLIĞI LİSTESİ
Program
Tez/Proje Danışmanı
Tez_Proje_Konusu
410212005 ADEM ŞEN
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli)
Yrd. Doç. Dr. Farkhad ALİMUKHAMEDOV
2005 Sonrası Türkiye'deki Siyasal islam Problemleri
410112076 CAHİT LAFÇI
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli)
Prof. Dr. Muhammet KÖSECİK
Yeni Anayasa Süreci
410112063 CELİL TAT
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli)
Doç. Dr. Mahmut AKPINAR
PKK Terör Örgütünün,Alternatif Devlet Modeli Olarak Ortaya Çıkan KCK Yapılanmasına Dönüşümünün Analtik Olarak İncelenmesi
410112072 EKREM KÖSE
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli)
Yrd. Doç. Dr. Nurettin ALTUNDEĞER
Ak Parti Dönemi AB Sürecinde Demokratikleşme Paketleri Perspektifinde Kişisel Hak ve Özgürlüklerde Kazanımlar.
410112067 EMRE SARP
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli)
Yrd. Doç. Dr. Farkhad ALİMUKHAMEDOV
Tarihsel ve Uluslararası Perspektifte Din Paradigmasında Toplumların Yönetimi Işığında Siyasal İslam
410112066 ERSEL ÇANGIR
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli)
Yrd. Doç. Dr. Farkhad ALİMUKHAMEDOV
Özal Dönemi Ermeni Sorunu Çerçevesinde Ermenistan'ın Dış Politikası ve Türkiye İle İlişkileri
410112060 KADİR BAHTİYAR
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli)
Doç. Dr. Mahmut AKPINAR
Kırsal Tarım politikamızın AB'ye Entegrasyonunda TKDK Ve Ankara Örneği
410112064 MEHMET İZGÜBARLAR
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli)
Yrd. Doç. Dr. Farkhad ALİMUKHAMEDOV
Alevi Zazalarının (Etnik ve Dini Olarak Farklı Tanımlanan Bir Grubun) Ab Ulusal Kimlik Modülü Kullanılarak Sünni Türklerle (Ana Kütleyle) Karşılaştırılması
410112004 MEHMET DÜZENLİ
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli)
Yrd. Doç. Dr. Nurettin ALTUNDEĞER
Amerika Kıtasındaki Petrol Kaynakları
410112069 NAZIM ONUR HÖKELEK
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli)
Yrd. Doç. Dr. Engin AKÇAY
İstihbarat Kurumlarının Dış Politikada Karar Alma Sürecine Etkisi:Türkiye Örneği
410212011 YUNUS KUYUMCU
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli)
Yrd. Doç. Dr. Erkan ERTOSUN
Türk Dış Politikasına Düşünce Kuruluşlarının Etkisi
410112059 AHMET TAŞ
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli)
Yrd. Doç. Dr. Engin AKÇAY
Türkiye Güney Afrika Cumhuriyeti İlişkisi
410212008 EYYÜP KARAMAN
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli)
Doç. Dr. Mahmut AKPINAR
Planlı Dönemde Özel Öğretim ve Özel Öğretime Yönelik Gelişmeler
410112071 RECEP BİLGİN
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli)
Yrd. Doç. Dr. Nurettin ALTUNDEĞER
Türkiye'de Devlet ve Millet Modernleşmesinin Karşılaştırılması
410112056 NAMIK SUBAŞ
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli)
Yrd. Doç. Dr. Engin AKÇAY
15. ve 18. Yüz Yıllar Arası Osmanlı Ve Nijer Havzası Ülkeler Arası İlişkiler
410112065 SEMİH KILIÇ
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli)
Doç. Dr. Mahmut AKPINAR
Adalet ve Kalkınma Partisi(AKP)'nin Muhafazakar Demokrat Kimliğinin Oluşumu ve Dönüşümü
410112068 ZEKİ KAPLAN
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli)
Yrd. Doç. Dr. Farkhad ALİMUKHAMEDOV
Orta Asya'nın Çevresel Sorunu :Su
410213042 BURAK AKBURAK
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezsiz)
Yrd. Doç. Dr. Yüksel NİZAMOĞLU
Sivil Toplum Örgütleri ve Hükümetler Üzerindeki Etkileri
410213020 NİYAZİ BİBİLİK
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezsiz)
Yrd. Doç. Dr. Yüksel NİZAMOĞLU
Siyasal Özerklik Kavramı ve Ülke Örnekleri
410213009 HASAN LEVENT ARTAN
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezsiz)
Doç. Dr. Ramazan TAŞ
BASEL II Uygulaması ve BASEL II nin Kobilere Olası Etkileri
410213008 GÜLRİZ ÇINAR
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezsiz)
Yrd. Doç. Dr. Yüksel NİZAMOĞLU
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Mahkemenin Çevre Suçlarına Bakışı
410213026 ARZU TEKİN
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezsiz)
Yrd. Doç. Dr. Yüksel NİZAMOĞLU
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türkiye
410213013 ORHAN ÖZDEMİR
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezsiz)
Prof. Dr. Muhammet KÖSECİK
Yerel Yönetimlerin Fiziki Alanlar Üzerindeki Düzenlemeleri ve Kentleşme
410213014 HİLMİ YAMAN
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezsiz)
Prof. Dr. Muhammet KÖSECİK
Belediyecilikte Sosyal Belediyecilik Politikalarının Değerlendirilmesi
410213015 SABRİYE CANSU AKTAŞ
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezsiz)
Prof. Dr. Muhammet KÖSECİK
Belediye Yönetimlerinde Katılım ve Meclislerin Rolü
410213032 HASAN AKGÜMÜŞ
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezsiz)
Doç. Dr. Ramazan TAŞ
Rekabet Kavramı ve Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler
ÖĞRENCİ NO
ADI SOYADI
Download

siyaset bilimi ve uluslararsı ilişkiler tezli / tezsiz yüksek lisans