TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SEMİNER BİLGİ FORMU
Anabilim Dalı
:
Öğrenci Adı Soyadı
:
Öğrenci No
:
Seminer Sunum Başlığı :
Seminer Sunum Tarihi :
Öğrenci Danışmanı
:
İmza:
Anabilim Dalı Başkanı :
İmza:
Değerlendirme
: Başarılı
□
Başarısız
□
KATILIMCI LİSTESİ
S/N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ADI SOYADI
İMZA
* Bu form seminer veriliş tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde Enstitü Müdürlüğü'ne gönderilmelidir.
Download

FORM : 1 - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi