UNESCO Genel Direktörü, Musul’da bulunan kültürel mirasın tahrip edilmesine ilişkin
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine toplantı düzenlemeleri için çağrıda
bulunmuştur.
BOKOVA, Musul Müzesinde bulunan heykel ve diğer eserlerin yok edilmesinin gösterildiği
görüntülerden derin bir üzüntü duyduğunu belirtmiş ve bu saldırıların Irak'ın binlerce yıllık
kültür ve tarihini hedeflediğini belirterek IŞİD'in nefret ve şiddete yönelten eylemlerini
kınamıştır ve saldırıyı şu sözlerle ifade etmiştir:
“Bu saldırı, bir kültür trajedisinden daha fazlasıdır; Irak'ta şiddet içerikli aşırılığı ve
çatışmaları tetikleyen bir grubun yarattığı güvenlik sorunudur. Saldırı aynı zamanda, Irak ve
Suriye’de bulunan kültürel mirasın tahribi, kültürel değerlerin ve tarihi eserlerin yasadışı
ticaretiyle mücadele için yasal olarak bağlayıcı önlemlerin benimsendiği Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi 2199 sayılı kararına doğrudan ihlal teşkil etmektedir. Irak güvenliğinin
ayrılmaz bir parçası olan Irak kültürel mirasına ilişkin Güvenlik Konseyine acil bir toplantı
için çağrıda bulunmamın sebebi budur.
Musul Müzesinde UNESCO Dünya Miras Alanı olan Hatra’dan getirilen büyük heykellerin
yanı sıra Ninewah valiliği sit alanlarından da eşsiz eserlerin yer aldığı pek çok eser tahrip
edilmiş ya da bu eserlere zarar verilmiştir.”
BOKOVA, Irak'ın zengin ve çok yönlü mirasın unsurlarının sistematik olarak tahrip
edilmesinin dayanılmaz olduğu ve derhal durdurulması gerektiği konusundaki daha önce
belirtiği ifadesini yinelemiştir.
UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova bu çağrının ardından, Musul Müzesi'nde
düzenlenen saldırıyı kınayan BM Güvenlik Konseyi'nin açıklamasını memnuniyetle
karşılamıştır.
Genel Direktör, bu olayın tüm insanlık için yeri doldurulamaz kültürel mirasın trajik olan
tahribine ilişkin uluslararası toplumun birliğine güçlü bir ifade olduğunu belirtmiş ve
sözlerine şöyle devam etmiştir: “Güvenlik Konseyi üyeleri de Musul’daki kültürel mirasın
yok edilmesi ve insanlığa zulüm edilmesi arasında güçlü bir bağlantıyı doğrulamaktadırlar.
Bu saldırı, terör ile aynı stratejiyi taşımaktadır ve biz tüm çabamızla bu saldırılara karşı
mücadele etmeye devam etmeliyiz.
Hoşgörü, kültürel çeşitlilik ve insan haklarına saygı değerleri barbarca eylemlerden daha
güçlüdür. UNESCO, Irak hükümetinin mirasının korumasında yardımcı olmak için elinden
gelen her şeyi yapmak hususundaki kararını sürdürmektedir.”
Esas
metin
için
bakınız:
http://www.unesco.org/new/en/media-services/singleview/news/director_general_welcomes_un_security_council_statement_on_destruction_of_ar
tifacts_at_mosul_museum#.VPQlF_Xcj5M ve
http://www.unesco.org/new/en/media-services/singleview/news/unesco_director_general_expresses_outrage_following_terrorist_attacks_against_t
he_mosul_museum/#.VPRO9vmsXJZ
Download

Detaylar için tıklayınız.