MAHALLE/KÖY TEMSİLCİLERİ VE
SANDIK ÇEVRESİ SORUMLULARI EĞİTİMİ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
PARTİ İÇİ EĞİTİM
MAHALLE/KÖY TEMSİLCİLERİ VE
SANDIK ÇEVRESİ SORUMLULARI EĞİTİMİ
2015
“Sandık Çevresi Sorumluları, sadece seçim döneminde değil
yılın 365 günü sorumlu oldukları sandık çevresinde çalışan
üyelerimizdir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin her konudaki
politikalarının en yalın biçimde seçmenlere ulaştırılmasında,
onların özverili çalışmalarının payı büyük olacaktır. Mahalle/
Köy Temsilcileri ile birlikte Sandık Çevresi Sorumlularının
seçmenle kuracakları doğru ve etkin iletişim, seçim günü
sandıkta elde edeceğimiz başarının da anahtarıdır.”
Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı
İÇİNDEKİLER
Sandık Çevresi Örgütlenmesinin Kapsamı .............................................11
Mahalle/Köy Temsilcilerinin ve
Sandık Çevresi Sorumlularının Belirlenmesi ..........................................12
Mahalle/Köy Temsilcilerinin ve
Sandık Çevresi Sorumlularının Eğitimi ...................................................13
• Mahalle/Köy Temsilcileri Nasıl Çalışır? .............................................14
• Sandık Çevresi Sorumluları Nasıl Çalışır? ........................................14
I. Ön Hazırlık .........................................................................................15
II. Ev Ziyaretleri ....................................................................................17
1. Birinci Ev Ziyareti .........................................................................17
2. İkinci ve Daha Sonraki Ev Ziyaretleri .......................................19
Ev Ziyaretleri Görüşme Formu ..................................................21
Sandık Çevresi Sorumlusu Raporu...........................................22
III. Seçim Gününe Hazırlık .................................................................23
1. Kesinleşen Listelerin Kontrolü ..................................................23
2. Sandık Kurulu Üyesi ve Müşahit (Gözlemci) Belirleme.........23
Ev Ziyaretlerinde Uyulması Gereken İletişim Kuralları .........................24
Ev Ziyaretlerinde Engellilerle İletişimde
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ...........................................................30
MAHALLE/KÖY TEMSİLCİLERİ VE SANDIK ÇEVRESİ SORUMLULARI EĞİTİMİ
SANDIK ÇEVRESİ ÖRGÜTLENMESİ
ÇALIŞMASININ KAPSAMI
Sandık çevresi, Parti örgütümüzde yeni bir örgütlenme modeli için
seçtiğimiz bir alandır. Seçimlerde oy kullanılan her sandık çevresi bir
örgütlenme birimidir. İlçe örgütlerimizde, örgütlenme çalışmaları,
seçimlerde oy kullanılacak sandıklara göre belirlenen alanlarda
yürütülecektir.
İlçe Başkanlıklarının koordinatörlüğünde Mahalle/Köy Temsilcileri
tarafından her sandık çevresi için, en az iki kişiden oluşan bir
görevlendirme yapılması ve olanaklıysa, bu iki üyenin kadın ve erkek
olarak belirlenmesi gereklidir. Görevlendirilen parti üyeleri, seçimlere
kadar geçecek sürede, o sandık çevresinde yapılacak çalışmalardan
sorumlu olacaktır.
11
12
MAHALLE/KÖY TEMSİLCİLERİ VE SANDIK ÇEVRESİ SORUMLULARI EĞİTİMİ
MAHALLE/KÖY TEMSİLCİLERİNİN VE SANDIK
ÇEVRESİ SORUMLULARININ BELİRLENMESİ
Mahalle ve Köy Temsilcileri, İlçe Başkanlıkları tarafından görevlendirilir.
Yapılan görevlendirme sonrasında, Mahalle/Köy Temsilcisine,
sandik.chp.org.tr internet adresine giriş yapabilecekleri ve kendi
sorumluluk alanındaki sandıkların bilgilerini görebilecekleri bir kullanıcı
adı ve şifre verilir.
Mahalle/Köy Temsilcileri, ilçe yönetimi ile birlikte, bulundukları mahalle/
köy sınırları içerisinde kendilerine bağlı çalışacak Sandık Çevresi
Sorumlularını belirler.
Yapılan görevlendirmeler, Sandık Çevresi Sorumlularına cep
telefonundan kısa mesaj –SMS- ile bildirilir. Görevlendirmenin geçerli
sayılması için, Sandık Çevresi Sorumlularının cep telefonlarından, CHP
EVET yazarak 3172’ye göndermesi esastır. Görevi kabul etmeyen veya
görevden ayrılmak isteyen Sandık Çevresi Sorumluları 3172’ye CHP
HAYIR yazıp yollamalıdır.
Görevi kabul eden üyelere, ev ziyaretlerinde kullanacakları “Sandık
Çevresi Sorumlusu Kartı” gönderilir. Ayrıca, scs.chp.org.tr adresine
girerek kendi sorumluluk alanındaki sandığın bilgilerini görebilecekleri
bir şifre verilir.
MAHALLE/KÖY TEMSİLCİLERİ VE SANDIK ÇEVRESİ SORUMLULARI EĞİTİMİ
Mahalle/Köy Temsilcisi, Sandık Çevresi Sorumlusu görevini kabul
etmeyen üyelerin yerine, yeni görevlendirme yapar.
Sandık Çevresi Sorumluları ile iletişimin temel aracı cep telefonudur.
Sandık Çevresi Sorumlularının veya kendilerine ulaşılabilecek bir
yakınlarının cep telefonu numarasının İlçe Başkanlığı tarafından CHP
İntranetine girilmesi zorunludur. Cep telefonu numarasının değişmesi
durumunda bilgiler sistemde güncellenmelidir. Sandık Çevresi
Sorumlularına duyurular ve görevleriyle ilgili bilgilendirmeler cep
telefonu aracılığı ile yapılacaktır. Genel Başkan veya görevlendireceği
yöneticiler, zaman zaman Sandık Çevresi Sorumlularını bu
numaralardan arayarak; sandıkta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi
alacaktır.
MAHALLE/KÖY TEMSİLCİLERİNİN
VE SANDIK ÇEVRESİ SORUMLULARININ EĞİTİMİ
Mahalle/Köy Temsilcileri ve Sandık Çevresi Sorumlularının eğitimine
ilişkin içerik, Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı
tarafından hazırlanır. İl/ilçe yönetimleri; Mahalle/Köy Temsilcileri ile
Sandık Çevresi Sorumlularını, yapılacak eğitim çalışmalarına katılmaları
hakkında bilgilendirir. İl Eğitim Sekreterliğinin koordinatörlüğünde,
İlçe Eğitim Sekreterliği tarafından eğitim tarihleri belirlenir ve
13
MAHALLE/KÖY TEMSİLCİLERİ VE SANDIK ÇEVRESİ SORUMLULARI EĞİTİMİ
14
Mahalle/Köy Temsilcileri ile Sandık Çevresi Sorumlularının eğitime
katılımı sağlanır. İl-İlçe Yönetimleri, İl-İlçe Kadın ve Gençlik Kolları
Yönetimleri de bu eğitime katılırlar. Bu kitapçık, eğitimlerde eğitim
materyali olarak kullanılır.
MAHALLE/KÖY TEMSİLCİLERİ NASIL ÇALIŞIR?
Mahalle/Köy Temsilcileri İlçe Başkanlıklarına bağlı olarak çalışır.
Mahalle/Köy Temsilcileri İlçe Başkanlıklarının koordinatörlüğünde kendi
sorumluluk bölgelerindeki her sandık için Sandık Çevresi Sorumlularını
belirler. Mahalle/Köy Temsilcileri, İl/İlçe Eğitim Sekreterliği tarafından
düzenlenecek eğitime katılır. Bu eğitim programında bu kitapçıkta
anlatılan konular işlenir. Mahalle/Köy Temsilcileri, Sandık Çevresi
Sorumlularının yaptıkları çalışmaları programlar, koordine eder ve
izler. Sandık Çevresi Sorumluları tarafından hazırlanan Sandık Çevresi
Sorumlusu Raporlarını toplar, bu raporlar doğrultusunda sorumluluk
bölgesindeki seçmen eğilimlerini ve seçmenlerin temel sorunlarını İlçe
Başkanlıklarına iletir.
Seçim günü yetki alanı içindeki mahalle ve köyde sandık kurulu üyeleri
ve müşahitlerin (gözlemcilerin) organizasyonunu ve çalışmasını takip
eder.
SANDIK ÇEVRESİ SORUMLULARI NASIL ÇALIŞIR?
Sandık Çevresi Sorumluları, sandık çevresi örgütlenme çalışması ile ilgili
eğitim programına katılır. Bu eğitim programında, bu kitapçıkta anlatılan
konular işlenir. Sandık Çevresi Sorumluları, kendi seçim çevrelerinde
Mahalle/Köy Temsilcileri ve İlçe Başkanlıklarına bilgi vererek çalışır. Bu
çalışma, “Ön Hazırlık”, “Ev Ziyaretleri” ve “Seçim Gününe Hazırlık”
olmak üzere üç temel aşamayı kapsar.
MAHALLE/KÖY TEMSİLCİLERİ VE SANDIK ÇEVRESİ SORUMLULARI EĞİTİMİ
1. ÖN HAZIRLIK
a. Sandık Çevresi Sorumlusunun çalışmaları sırasında yararlanacağı
çok önemli bilgiler scs.chp.org.tr adresinde yer almaktadır.
b. Sandık Çevresi Sorumlusu scs.chp.org.tr adresine girer. Açılan
ekranda, kendisine verilen şifreyi kullanarak girişini yapar ve kendi
sandığı ile ilgili bilgilere ulaşır. Ulaşacağı bilgiler, temel başlıklar
halinde aşağıda sıralanmıştır:
i. Sandık Çevresi Sorumlusu Bilgisi
ii. Eğitim Dokümanları
iii. Genelgeler
iv. Sandık Bilgi Kartı (O sandıktaki seçmenlerin kadın-erkek
dağılımı, yaş dağılımı, önceki seçim sonuçları, sandık bölgesini
gösterir harita vb.)
v. Sandık Seçmen Listesi
vi. İletişim Bilgileri (Mahalle/ Köy Temsilcisi, İlçe Başkanı, İlçe Bilişim
Sorumlusu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezi BİTEM)
ÖNEMLİ: Mahalle/Köy Temsilcisi, kendi sorumluluk alanındaki
sandıklara ait yukarıdaki bilgilere, sandik.chp.org.tr adresini
kullanarak, kendisine verilen şifreyle ulaşır.
15
16
MAHALLE/KÖY TEMSİLCİLERİ VE SANDIK ÇEVRESİ SORUMLULARI EĞİTİMİ
c. Sandık Çevresi Sorumlusu, scs.chp.org.tr adresinden, seçim
çalışması boyunca kullanacağı sandık seçmen listesinin çıktısını alır.
Bu listede sorumlu olunan sandıktaki seçmenlere ilişkin aşağıdaki
bilgiler yer almaktadır:
i. Ad-soyad, adres ve diğer kimlik bilgileri ( doğum tarihi, doğum
yeri, nüfusa kayıtlı olduğu il vb.)
ii. CHP üyeleri.
iii. Engelli seçmenler.
ÖNEMLİ: İnternet kullanıcısı olmayan Sandık Çevresi Sorumluları,
kendi sandıklarına ait seçmen listesini basılı olarak edinmelidir.
Bu liste, İlçe Başkanlıkları tarafından internet kullanıcı olmayan
Sandık Çevresi Sorumlularına verilir.
d. Sandık Çevresi Sorumlusu, önce kendi sandığındaki CHP üyelerini
arar ve seçim çalışmalarına katkı vermek isteyen üyeleri tespit eder.
e. Çalışmalara katılmayı kabul eden üyelerle bir toplantı yapar.
f. Bu toplantıda ev ziyaretleri için, üye sayısının elverdiği ölçüde 2–3
kişilik ekipler oluşturulur. Ekip üyelerinin iletişim bilgileri paylaşılır.
ÖNEMLİ: Bu ekiplerin içinde kadın üyelerimizin olmasına
özellikle dikkat edilir.
MAHALLE/KÖY TEMSİLCİLERİ VE SANDIK ÇEVRESİ SORUMLULARI EĞİTİMİ
g. Sandık çevresinde yeterli sayıda üye bulunmuyorsa, bu çalışma
gönüllülerle yapılır.
h. Seçmen listesindeki adresler kurulan ekipler arasında uygun
biçimde paylaştırılır.
i. Çalışmanın başlangıcından seçim tarihine kadar, sandık çevresinde
en az üç kez ev ziyaretini kapsayan bir çalışma planlanır.
j. Bu paylaşıma ve çalışma planına göre ilk ev ziyaretleri gerçekleştirilir.
2. EV ZİYARETLERİ
2.1 BİRİNCİ EV ZİYARETİ
a. İlk ev ziyaretinin amacı Sandık Çevresi Sorumluları ve
üyelerimizin seçmenle tanışmalarıdır.
b. Bu ziyarette, seçmenin sandıktaki eğilimini gözlemleyebilmek
ve seçmeni aşağıdaki gibi üç kategoride değerlendirmek
önemlidir:
i. Partimize oy verecek seçmenler.
ii. Partimize oy verebilecek kararsız seçmenler.
iii. Partimize oy vermeyi düşünmeyen seçmenler.
17
18
MAHALLE/KÖY TEMSİLCİLERİ VE SANDIK ÇEVRESİ SORUMLULARI EĞİTİMİ
c. İlk ziyarette esas olan seçmenin sorunlarını sabırla dinleyebilmek
ve ziyaret sonrasında bu sorunları not etmektir.
d. Bunun yanında özel durumu olan seçmenleri tespit etmek de
– ziyaret sonrasında ve seçim gününde gerekli dayanışma için
- önemlidir.
(Bakıma muhtaç engellisi, hastası, yaşlısı olan; sosyal yardıma
ihtiyacı olan vb.)
e. Bu ziyaret sırasında;
i. Adreslerin doğru olup olmadığı (bina, arsa, boş konut, iş
yeri, kamusal alan, yıkıntı vb.),
ii. Seçmen sayısı ile konutta yaşayan sayısının uyumlu olup
olmadığı,
iii. Varsa sanal/gerçek olmayan seçmen ya da yığma seçmenler,
aşağıdaki “Ev Ziyaretleri Görüşme Formu”na işlenmek
üzere saptanır.
f. İletişime kapalı ya da görüşmeyi kabul etmeyen evlerde, ziyaret
ve soru yöneltme konusunda ısrarcı olunmaz. O hanedeki
seçmenlerle ilgili izlenimler, daha sonra görüşme formunda
belirtilir.
MAHALLE/KÖY TEMSİLCİLERİ VE SANDIK ÇEVRESİ SORUMLULARI EĞİTİMİ
g. Ev ziyareti bittikten ve ev dışına çıkıldıktan sonra alınan bilgiler
ev ziyaretini gerçekleştiren ekip tarafından aşağıdaki “Ev
Ziyaretleri Görüşme Formu”na kısaca yazılır.
h. İlk ev ziyaretleri tamamlandığında, Sandık Çevresi Sorumlusu
tarafından ev ziyaretlerini gerçekleştiren ekiplerle bir
değerlendirme toplantısı yapılır. Bu toplantıda sandıktaki
seçmenler eğilimlerine göre (Bize oy verecekler, kararsızlar ve
bize oy vermeyecekler) gruplandırılır.
i. Yapılan değerlendirme sonunda Sandık Çevresi Sorumlusu,
Mahalle/Köy Temsilcisine vermek üzere aşağıda bulunan
“Sandık Çevresi Sorumlusu Raporu”nu doldurur.
j. Seçimlerde partimize oy verme konusunda kararsız olan
seçmenlerle ilgili yapılması gereken çalışmalar, kapsamlı ve
özel olarak yeniden değerlendirilir. Bu dönemde yapılacak
çalışmaların merkezine bu grup alınır. Bu özel grupla ilgili
olarak yeni bir çalışma planı yapılır.
k. Seçimlerde partimize oy verecek seçmenlerle ilgili yapılacak
çalışmalar da belirlenir. Bu gruba yönelik olarak yeni bir ev
ziyaret planı yapılır.
2.2 İKİNCİ VE DAHA SONRAKİ EV ZİYARETLERİ
a. İkinci ve daha sonraki ev ziyaretleri sırasında daha rahat iletişim
kurabilmek için aynı ekiplerin aynı evlere gitmeleri önemlidir.
b. Bu ziyaretler yapılırken partimize oy verecek seçmenler ihmal
edilmemelidir.
c. Bununla birlikte çalışmanın odak noktası “kararsız” olarak
belirlenen seçmenler olmalıdır.
d. Bu gruba yönelik ziyaretler için, özel, yaratıcı yöntemler
düşünülür. Sorunları olan seçmenlerle ilgili, sorunlarının
çözümüne yönelik, dayanışma ve yakınlaşma amacıyla sosyal
projeler yapılır.
19
20
MAHALLE/KÖY TEMSİLCİLERİ VE SANDIK ÇEVRESİ SORUMLULARI EĞİTİMİ
e. Bu süre içinde sandık çevresinde gerçekleşen doğum, ölüm,
cenaze, hastalık, düğün, mezuniyet, açılış, kutlama, bayram,
askere gitme vb durum ve olaylarda, sandık çevresindeki
seçmenlerle bir araya gelinir. Bu birlikteliklerde, örf, adet ve
geleneklere uyulur.
f. Partimizin broşürleri seçmenlere verilir. Broşürler dağıtılırken,
seçmenlerin ilgi alanları dikkate alınmalı ve önceki ziyaretlerde
tespit edilen sorunlarına odaklanan broşürler tercih edilmelidir.
g. Ayrıca, varsa ilk defa oy kullanacak seçmenlere hitaben yazılan
bir mektup verilir.
ÖNEMLİ: İkinci ev ziyaretlerinden seçim gününe kadar olan süreçte,
en az üç ziyareti tamamlamak kaydıyla, mümkün olduğunca çok
sayıda ev ziyareti yapılır.
ÖNEMLİ: Her ev ziyaretinden sonra, ev ziyaretini gerçekleştiren
ekip tarafından “Ev Ziyaretleri Görüşme Formu” doldurulur.
Sandık Çevresi Sorumlusu tarafından ev ziyaretlerini gerçekleştiren
ekiplerle bir değerlendirme toplantısı yapılır. Yapılan
değerlendirme sonunda Sandık Çevresi Sorumlusu, Mahalle/Köy
Temsilcisine vermek üzere “Sandık Çevresi Sorumlusu Raporu”nu
doldurur.
MAHALLE/KÖY TEMSİLCİLERİ VE SANDIK ÇEVRESİ SORUMLULARI EĞİTİMİ
21
EV ZİYARETLERİ GÖRÜŞME FORMU
Tarih:
İl:
İlçe:
Mahalle:
Sokak:
Kapı Numarası:
Konutta yaşayanların sayısı:
Seçmen sayısı:
CHP’ye oy verecek
Kararsız
CHP’ye oy vermeyecek
Seçmenin sandık eğilimi
Sorunlu Adresler
Adreslerin yanlışlığı, gerçek olmayan ya da yığma seçmenlerle ilgili tespit:
Seçmenin Özellikleri ve Paylaştığı Sorunlar
1.
MAHALLE/KÖY TEMSİLCİLERİ VE SANDIK ÇEVRESİ SORUMLULARI EĞİTİMİ
22
Sandık Çevresi Sorumlusu Raporu
(Mahalle/Köy Temsilcisine İletilecek)
Tarih:
İl:
İlçe:
Mahalle:
Sandık Numarası:
Toplam seçmen sayısı
CHP’ye oy verecek seçmen sayısı
Kararsız seçmen sayısı
CHP’ye oy vermeyecek seçmen sayısı
Sandıkta öne çıkan temel sorunlar
1.
MAHALLE/KÖY TEMSİLCİLERİ VE SANDIK ÇEVRESİ SORUMLULARI EĞİTİMİ
3. SEÇİM GÜNÜNE HAZIRLIK
3.1 KESİNLEŞEN LİSTELERİN KONTROLÜ
a. Sandık Çevresi Sorumlusu tarafından, seçmen listeleri askıya
çıktığında, iki haftalık askı süresi içinde muhtarlığa gidilerek
listeler dikkatlice incelenir.
b. Bu inceleme sırasında, ev ziyareti programlarında sorunlu
olarak tespit edilen adresler kontrol edilir.
c. Askıya çıkarılan listede olan, ancak adreste bulunmayan
seçmenler, İlçe Seçim Kuruluna yapılacak itiraz için İlçe
Başkanlığına bildirilir.
d. Oturduğu adreste seçmen listesine yazılmamış olan seçmenler
ise, listeye itiraz etmeleri için uyarılır.
e. Askıya çıkarılmış seçmen listeleri temel alınarak bir ev ziyareti
daha gerçekleştirilir ve yukardaki inceleme askıya çıkmış
listelerle yapılır.
3.2 SANDIK KURULU ÜYESİ VE MÜŞAHİT (GÖZLEMCİ) BELİRLEME
a. Sandık Çevresi Sorumlusu, sorumlu olduğu sandıkta sandık
kurulu üyesi veya müşahit (gözlemci) olarak görev yapar.
b. Kendisinin dışında seçim gününde sandık kurulu üyesi ve
müşahit olarak görev yapabilecek üye/gönüllü önerilerini,
Mahalle/Köy Temsilcisiyle paylaşır.
23
24
MAHALLE/KÖY TEMSİLCİLERİ VE SANDIK ÇEVRESİ SORUMLULARI EĞİTİMİ
EV ZİYARETLERİNDE UYULMASI GEREKEN
İLETİŞİM KURALLARI
Ziyaret öncesinde:
 Ziyaretlerinizi, sizin için uygun zaman ve koşullarda değil; onlar için
en uygun zaman ve koşullarda yapmaya çalışın. Ziyaret edeceğiniz
evlerde yaşayan kişilerin zamanının iletişime elverişli olup olmadığını
özenle araştırın.
 İnsanlarla iletişim kurmak için onların sıkıntılı, mutsuz, üzüntülü
olduğu veya başka konulara yoğunlaştığı zamanları seçmeyin.
 İletişimde başarının yolu, iletişim kurulan kişiyi, düşüncelerini, ne
istediğini ve nelerden hoşlandığını anlamaktan geçer. Bu nedenle
iletişim kurmak istediğiniz kişiyi tanımak için biraz zaman ayırın.
 Olanaklı olduğu ölçüde, kadın ve erkeklerden oluşan ziyaretçi
grupları birlikte çalışmalıdır.
 Ziyaret öncesinde öncelikle, heyecanı yatıştırmak ve kontrol etmek
gereklidir. Aşırı heyecan ve stres, doğru davranmayı engeller.
 Kesin yargılardan ve olumsuz önyargılardan arınmış olarak ziyarete
başlamak gerekir.
 Partimiz
tarafından
verilen tanıtım kartı
görünür bir şekilde
taşınmalıdır.
 Dış giyim abartısız,
temiz, düzgün ve
özenli olmalıdır.
MAHALLE/KÖY TEMSİLCİLERİ VE SANDIK ÇEVRESİ SORUMLULARI EĞİTİMİ
Ziyaret sırasında:
 Kendimizi kapıyı açan kişinin yerine koyarak, o anda ne hissettiğini
anlamaya çalışarak davranılmalıdır.
 Kadın ve erkeklerin farklı tepkiler verebileceğini bilerek konuşmaya
başlamak gerekir.
 Konuşmaya, uygun tarzda bir selam verdikten sonra ( Merhaba, İyi
günler, Selamünaleyküm, Günaydın vb), tanıtımla başlamak gereklidir:
“ Ben … CHP Sandık Sorumlusuyum…”
 Sıcak, nazik ve etkileyici bir giriş yapmaya özen gösterilmelidir.
 Eve girmek için davet beklenmeli, içeri girmek gerektiğinde
evdeki yaşam biçimine ve alışkanlıklara uygun davranmaya özen
gösterilmelidir. (Örneğin, evlere ayakkabı ile girmenin, ya da galoş
giyerek girmenin hoş karşılanmayacağı bilinmelidir.)
 Ziyaret sırasında, Partimizin politikalarına ilişkin sorularla
karşılaşıldığında, Genel Başkanımızın söylemleri, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Grubunda yaptığı konuşmalar, değişik zamanlarda
yaptığı açıklamalar dikkate alınmalıdır.
 Adaylarımıza yönelik sorular, açıklanan projelere vurgu yapılarak ve
adaylarımızı tanıtma amacıyla yanıtlanmalıdır.
 Etkili bir iletişim için, görüşme süresince aşağıdaki konuların
anımsanması yararlı olacaktır:
• El sıkışırken canlı, alçakgönüllü ve kavrayıcı olun, gülümseyin.
Tanışma sırasında ve konuşurken, karşınızdaki kimsenin gözlerinin
içine bakın.
• İnsanları etkilemenin en önemli yolu onlara adları ile hitap
etmektir. Bu nedenle ziyaret ettiğiniz kişinin adını aklınızda tutun.
25
26
MAHALLE/KÖY TEMSİLCİLERİ VE SANDIK ÇEVRESİ SORUMLULARI EĞİTİMİ
• İlk kez tanıştığınız kimselere yakınlık tanımlayan ifadeler yerine,
“... Hanım”, “... Bey” diye hitap etmek daha uygundur.
• İletişimin başarısı öncelikle düşüncelerin ve soruların iyi ifade
edilmesine bağlıdır. Bu nedenle, açık ve net ifadeler kullanmak
gereklidir.
• Karşıdaki kişiyi dinlemenin iletişimin en temel kuralı olduğu
unutulmamalıdır.
• Karşıdaki kişinin güvenini kazanmak ve söylediklerinize inanmasını
sağlamak için abartılı ifadelerden ve süslü söylemlerden kaçınmak
gereklidir.
• İnsanlar birbirlerinin neyi söylediğinden çok, nasıl söylediğine
dikkat eder. İnsanlar birisini dinleyip dinlememeye, çoğu kez
MAHALLE/KÖY TEMSİLCİLERİ VE SANDIK ÇEVRESİ SORUMLULARI EĞİTİMİ
sözlerini söyleyiş tarzına bakarak karar verir. Bu nedenle sözlü
iletişimde, beden dili ve ses tonu büyük önem taşır.
• Yapılan araştırmalar iletişimde beden dilinin etkisinin yüzde 55,
ses tonunun etkisinin yüzde 35 ve sözlerin etkisinin yüzde 10
olduğunu göstermektedir.
 Başarılı bir iletişim kurabilmek için;
• Etkileyici bir ses tonu kullanın; sempatik olun; gülümseyin,
• Beden dilinizi iyi kullanın, karşınızdaki kimse üzerinde olumlu bir
izlenim bırakın; onun size güven ve ilgi duymasını sağlayın.
• Başkalarının düşüncelerini yargılamayın, yanlış düşündüğünü
söylemeyin.
• Hiç kimse başkasından öğüt almaktan hoşlanmaz. Bu nedenle,
başkalarıyla öğüt verir gibi konuşmayın.
• Başkalarına kendi düşüncelerinizi kabul ettirmeye çalışmayın;
onların da görüşlerini saygı duyduğunuzu belirtin ya da hissettirin.
• Karar verirken, kendinizi karşınızdaki kişinin yerine koyun. “Ben de
onun koşullarında olsaydım ne yapardım?” diye düşünün.
• Nasıl düşündüğünü kavramak, karşınızdaki kimselerle işbirliği
yapabilmeyi kolaylaştırır. Bu nedenle başkalarının düşünce
biçimini kavramaya çalışın.
• Tartışmaktan kaçının. Tartışma sırasında her iki taraf da kendi
düşüncelerine daha sıkı sarılır.
• Anlaşmazlıkları, düşünce ayrılıklarını uzlaşma yoluyla gidermeye;
görüşlerinizi başkalarına, onları ikna ederek ve düşüncelerine
saygı göstererek kabul ettirmeye çalışın.
27
28
MAHALLE/KÖY TEMSİLCİLERİ VE SANDIK ÇEVRESİ SORUMLULARI EĞİTİMİ
 Bir kimseyi kendi yanınıza çekmek istiyorsanız:
• Ona ılımlı tavırlarla yaklaşıp, dost olduğunuzu gösterin,
• Söze dost dili ile başlayın.
• Söze tartışmalı konulardan girmeyin.
• Anlaştığınız, birleştiğiniz noktalar üzerinde durarak, bunları
pekiştirin.
• Aynı amaç için çalıştığınızı belirtin; aranızdaki ayrılığın sadece
bir görüş ayrılığı olduğunu göstermeye çalışın ve karşınızdakinin
“evet” demesini bekleyin.
• Asla “hayır” diye söze başlamayın.
• İletişim ortamını oluşturduktan sonra size göre neyin, nasıl
olması gerektiğini ılımlı sözlerle ve dostça bir tavırla açıklayın;
karşınızdakini bu doğrultuda ikna etmek için çaba gösterin.
 Karşınızdaki kişiyi tanımak için en iyi yöntem, ona sorular sormak ve
yanıtlarını çok iyi dinlemektir. İnsanlar, dinlemekten çok hoşlanmazlar
ve sürekli olarak konuşmak eğilimindedirler. Doğru olan, iletişim
kurduğunuz kişileri dinlemek ve anlamaktır.
MAHALLE/KÖY TEMSİLCİLERİ VE SANDIK ÇEVRESİ SORUMLULARI EĞİTİMİ
 Birisini dinlerken de kendinizi
onun yerine koyun. Siz konuşurken
insanların size nasıl davranmasını
istiyorsanız, siz de öyle davranın.
 İletişim kurduğunuz kişiyi duymakla
yetinmeyin, gerçekten dinleyin.
 “Gerçekten dinlemek”, karşıdakinin
sözlerini ve duygularını anlamak,
sorunlarını paylaşmak demektir.
 Dinlediğinizi
başınızı
sallamak,
göz teması kurmak gibi belirtilerle
karşınızdakine gösterin; sözünü
kesmeyin;
kendisini
rahatça
anlatabilmesine
olanak
verin.
Anlatılanları anlamaya ve iletilen
duyguları paylaşmaya çalışın.
Ziyaret ettiğiniz evden ayrılırken:
 Sorduğunuz sorulara tam olarak
yanıt almasanız bile, karşınızdaki kişiye içtenlikle size zaman ayırdığı
için teşekkür edin.
 Size yakınlık gösterilmesi durumunda, daha sonra görüşme
umudunuzu ifade edin.
 Ziyareti, uygun veda ifadelerini kullanarak (Allahaısmarladık, Allah’a
emanet olun, hoşça kalın, hayırlı günler, iyi günler vb.) sonlandırın.
29
30
MAHALLE/KÖY TEMSİLCİLERİ VE SANDIK ÇEVRESİ SORUMLULARI EĞİTİMİ
EV ZİYARETLERİNDE ENGELLİLERLE İLETİŞİMDE
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 Ziyaret edilen ev sahibi veya yakını engelli olabilir. Öncelikle
unutulmamalıdır ki, karşınızdaki bir bireydir. Diğer kişiler gibi saygılı
davranılmasını bekler.
 “Canım”, “Pek de gençmiş”, “Çok acıdım” gibi kelime ve cümleler asla
kullanılmamalıdır. Ebeveynlerine “Siz” diye hitap ederken yetişkin bir
engelliye “Canım” denilmemelidir.
 Engellisi olan ev sahiplerine acıyıcı ifadeler kullanılmamalıdır.
 Engelli için yapılabilecek bir şey veya bir talebi olup olmadığı
sorulabilir.
 Engellilerle hiçbir zaman “Biz de engelli adayıyız.” ya da “Biz de bir gün
engelli olabiliriz.” gibi cümlelerle empati kurmaya çalışılmamalıdır.
Çünkü bu tür sözler engelli bireyi incitebilmektedir.
 Ziyaret sırasında partimizin engellilere yönelik çalışmalarını anlatan
yayınlardan bulundurulması ve ziyaret edilen eve bırakılması yararlı
olacaktır.
 Engelliler Üst Kurulumuzun hazırladığı yayınları okuyarak, partimizin
engelliliğe bakış açısının, politikalarının ve çalışmalarının öğrenilmesi
çok önemlidir.
 Engellilerin insanlık onuru ve bireysel özerkliklerine saygı
gösterilmelidir.
 Engellilere ayrımcılık yapılmamalıdır.
 Engelli çocukların gelişim kapasitesine ve kendi kimliklerini
koruyabilmek haklarına saygı duyulmalıdır.
MAHALLE/KÖY TEMSİLCİLERİ VE
SANDIK ÇEVRESİ SORUMLULARI EĞİTİMİ
Download

mahalle/köy temsilcileri ve sandık çevresi sorumluları eğitimi