KİRAMİ REFİA ALEMDAROĞLU
ANADOLU LİSESİ
DİSİPLİN İŞLEMLERİ AKIŞ ŞEMASI
ÖĞRENCİ
HATASI
İlgili öğretmen öğrenciye
Davranışının neden yanlış
Olduğunu açıklar, disiplin
Yönetmeliğini hatırlatır.
SÖZLÜ
İLK UYARI
Sınıf öğretmenine bilgi
Verilir. Sınıf öğretmeni
Öğrenci ile birebir
görüşür.
İKİNCİ KEZ
YAPILMIŞSA
(Aynı hata veya
diğer)
Sınıf öğretmeni
rehberlik servisine bilgi
verir.
ÜÇÜNCÜ KEZ
YAPILMIŞSA
DAVRANIŞ DEVAM
EDİYORSA
İlgili Müd.
Yardımcısına bilgi
verilir.
YİNE DEVAM
EDİYORSA
Md. Yrd. Öğrenci ile Görüşür
ve konu ile ilgili Veliyi
bilgilendirir. Davranışın nasıl
Düzeleceği ile ilgili olarak
Veli ve rehberlik servisi ile
İşbirliği içinde çalışılır.
İlgili öğretmen tarafından
Disiplin işlemi için Okul
Müdürlüğüne dilekçe verilir.
Okul Müdürü Tarafından
İncelenen Dilekçe
Rehberlik
Servisine
Gönderilir.
İlgili rehber öğretmen
Öğrenci ile görüşür.
Onur
Kuruluna
Gönderilir.
Disiplin Kuruluna
Havale Edilir.
Rehberlik Servisi öğrenci ile
Görüşerek olayın geçtiği
Andaki öğrencinin psikolojik
durumuna ilişkin raporu
hazırlayarak okul
müdürlüğüne sunar.
veya
veya
DİSİPLİN
KURULU
TOPLANIR.
Download

Disiplin İşlemleri Akış Şeması