EYLÜL -EKİM AYLARI DEĞERLER EĞİTİMİ
DEĞER ADI
UYGULAMA AYLAR
UYGULA ALANI
UYGULAYAN BİRİM
NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI
EYLÜL -EKİM
OKUL GENELİ
OKUL ZÜMRE BAŞKANLARI
Okulumuz Eylül-Ekim ayı değer eğitiminin teması Nezaket ve Görgü Kuralları olup Okul Değerler Eğitimi
komisyonun koordinasyonuyla okulumuz zümre başkanları ve öğretmenlerimizce okulu bu ay ki tema uygun
çalışmalar yapılmıştır.
Download

Eylül-Ekim Ayları Değerler Eğitimi