Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
3197-325d-3b84-beb6-286f kodu ile teyit edilebilir.
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
5f7a-89a8-33e2-92e0-b7d5 kodu ile teyit edilebilir.
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
ae2a-2398-3c85-8eaa-f0f6 kodu ile teyit edilebilir.
1-
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
bc9f-e697-3720-a687-420a kodu ile teyit edilebilir.
EK 1:
Adana Final Okulları Uluslararası Model Birleşmiş Milletler Konferansı (FIMUN)
ŞARTNAME
ORGANİZASYONUN ADI: Adana Final Okulları Uluslararası Model Birleşmiş Milletler
Konferansı (FIMUN)
ORGANİASYONUN TARİHİ: 24-25-26 NİSAN 2015
KATILIMCILAR:
Adana ili içi ve dışı, resmi-özel ortaöğretim kurumları hazırlık-9-10-11-12. sınıf öğrencileri.
ORGANİZASYONUN YERİ: ADANA FİNAL OKULLARI KAMPUSU
TEMA: YURTTA SULH CİHANDA SULH / PEACE AT HOME PEACE IN THE
WORLD
ORGANİZASYONUN AMACI:
Adana ili ve Türkiye içi resmi-özel ortaöğretim kurumları hazırlık-9-10-11-12. Sınıflarında
okuyan gençler için yapıcı bir tartışma ortamı yaratarak, onların dünya genelindeki
sorunlardan haberdar olmasını amaçlayan; aynı zamanda sosyal ilişkilerini geliştirecekleri bir
fırsat sağlamak amacıyla düzenlenen, dili İngilizce olan bir konferanstır.
KATILIM ŞARTLARI:
1. Katılımcı okullar en az 5 en fazla 10 öğrenciyle katılabilirler. Her bir komitede aynı
okuldan en fazla 3 öğrenci bulunabilir.
2. Katılımcılar ulaşımlarını kendi imkânlarıyla sağlayacaktır.
3. 24-25-26 NİSAN 2015 tarihlerinde yapılacak etkinlik boyunca resmi kıyafet giyilmesi
zorunludur.
4. Adana ili dışından gelecek katılımcı öğrenci ve öğretmenler, Otel’de
konaklayabilecektir. Konaklama ücreti katılımcılara ait olup konaklama ile ilgili içerik
organizasyon sorumlusundan öğrenilebilir.
5. Başvurular: [email protected] adresinden sorumlu öğretmen ya da görevli
öğrenciler tarafından yapılacaktır. Başvuru sürecinin tamamlanması ile katılımcı
okullara gereken tüm bilgiler elektronik ortamda iletilecektir.
6. FIMUN sorumlusu Adana Final Okulları Eğitim Koordinatörü Fikri Oğuzhan
ERTEM’dir.
Tel : 0532 5870202
e-mail: [email protected]
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 25/02/2015 tarih ve 2109456 sayılı