STEPLIGHT
Dekoratif
Decorative
100220
Sıva Üstü
Surface Mounted
LED
MONTAJ TALİMATLARI | ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Şekil-1 | Figure 1
Driveri (Sürücü) şebekeye bağlayınız.
Driver Connect to the network.
Şekil-4 | Figure 4
Ürün Kullanıma hazırdır.
This product is ready to use
Şekil-2 | Figure 2
Şekil-3 | Figure 3
2 adet cıvata ile ürünü montaj edilecek
2 adet cıvata ile ürünü montaj edilecek
yüzeye monte ediniz
yüzeye monte ediniz
2 bolt mount the product to the surface to
2 bolt mount the product to the surface to
be mounted
be mounted
Şekil-5 | Figure 5
Işık Tüplü Model
Light Tube Model
Şekil-6| Figure 6
Işık Perdeli Model
Light Curtain Model
Not : Ürün versiyonlarına göre görsel ve yükseklik ölçüsü değişiklik gösterebilir. |
Note: visual and height dimensions can vary according to the product version.
UYARI
WARNING
> Montaj işleminden önce gücü kestiğinizden emin olun
> Bu cihaz topraklama bağlantısı
içermektedir.Topraklama kablosunu (yeşil ve sarı çizgili
)terminal ile bağladığınıza emin olun.
> Bu cihaz nemli ortamda kullanılamaz.
> Cihazı ısı kaynağı yakınında kullanmayınız .
> Güç Kaynağının bağlantılarını doğru yönde
bağlandığını control ediniz .
> Cihazı bez,kağıt gibi yanıcı materyaller ile sarmayın
veya bu gibi materyalleri cihazın yakınında bırakmayın.
> Işık kaynağı değiştirlemez ,çünkü cihazın içerisine
yerleştirilmiştir.
> Bu cihaz kapalı mekanda kullanmak içindir,kullanılan
bölgede direk su ile direk temastan uzak yere monte
ediniz.
> Cihaz sürücü (driver) ile çalışmaktadır.
> Cihaz sıcak bir yapıya sahiptir.Cihazı sıcaklık
yayılımına uygun mesafede kullanın.
> This device contains a link to the grounding wire to the grounding
(green and yellow stripes) to connect the terminal to make sure.
> This device can not be used in humid environment.
> Do not use the appliance near a heat source.
> Check your power supply connections are connected in the right
direction.
> Neither may you cover or enclose this device with flammable such
as cloth or paper ,nor may you put something flammable close to it.
> You cannot replace the light source because it is built into the
device .
> This device is for use indoors, in the region used to direct water
away from direct contact with the ground mount
> The device only driver to work with.
> This device becomes hot. Use it in space allowing sufficient
heatdissipation.
Sıva Altı | Downlight | Taurus
Şubat | February | 2015
www.chralighting.com
Sayfa | Page 1/1
Download

steplıght