T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÇARDAK ÇOK PROGRAMLI LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Pazartesi
1
Sınıf
2
3
4
5
6
Salı
7
8
9
10
1
2
3
4
5
Çarşamba
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
Perşembe
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
Cuma
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
08:30 09:35 10:20 11:05 11:50 12:35 13:30 14:20 15:05 15:50 08:30 09:35 10:20 11:05 11:50 12:35 13:30 14:20 15:05 15:50 08:30 09:35 10:20 11:05 11:50 12:35 13:30 14:20 15:05 15:50 08:30 09:35 10:20 11:05 11:50 12:35 13:30 14:20 15:05 15:50 08:30 09:35 10:20 11:05 11:50 12:35 13:30 14:20 15:05 15:50
09:20 10:15 11:00 11:45 12:30 13:15 14:10 15:00 15:45 16:30 09:20 10:15 11:00 11:45 12:30 13:15 14:10 15:00 15:45 16:30 09:20 10:15 11:00 11:45 12:30 13:15 14:10 15:00 15:45 16:30 09:20 10:15 11:00 11:45 12:30 13:15 14:10 15:00 15:45 16:30 09:20 10:15 11:00 11:45 12:30 13:15 14:10 15:00 15:45 16:30
1
BİLKU KİM
BED BED DİKHİT
10/A A.ŞE A.ŞE R.AK R.AK Ö.DU
2
BED BED
FİZ
DİN
İNG
10/ELK R.AK R.AK H.KO H.KO F.ÖZ
3
BKLV BKLV BKLV KİM
TÜED TÜED DİLA COGREHYÖ
MAT6 MAT6
ASTRO FİZ MAT6 MAT6RESİM
COG DİN
TAR BİLKU TÜED DİLA KİM
BIY1 BIY1
F.ÖZ U.AK
İNG
TAR
Z.OR Z.OR Z.OR D.DA M.AK
M.AK M.AK
H.KO H.KO M.AK M.AK E.BA
D.DA H.KO
U.AK A.ŞE Z.OR Z.OR A.ŞE
E.DÖ E.DÖ
TAR
MAT6 MAT6 KİM
KİM TÜED
U.AK A.ŞE Ö.DU
BIY1 BIY1
COG TAR DİLA
İNG MAT6 MAT6 COG
TÜED TÜED BIY1 DİLA REHYÖ
D.DA U.AK Ö.DU
F.ÖZ T.TA T.TA D.DA
Ö.DU Ö.DU E.DÖ Ö.DU S.KO
TAR
MUH1 MUH1 MUH1
BIY1 BIY1 COĞ DİLA TÜED
MUH1 MUH1 MAT6 MAT6 COĞ MAT6 MAT6 FİZ REHYÖ
M.EK M.EK M.EK
E.DÖ E.DÖ D.DA Z.OR Z.OR
M.EK M.EK T.TA T.TA D.DA T.TA T.TA H.KO D.DA
Ü.KA Ü.KA H.KO
FEL
TAR MTE MTE TÜED
11/A U.AK U.AK M.AK M.AK H.TI
5
KİM REHYÖ
SEÇING
SEÇING TCİ
GOM GOM COG
MTE MTE COG RESİM FİZ
GOM DİN
R.AK R.AK
A.ŞE H.TI F.ÖZ F.ÖZ U.AK
T.TA T.TA D.DA
M.AK M.AK D.DA E.BA H.KO
T.TA E.DÖ
TÜED TÜED
6
TCİ
TÜED TÜED BMUHBMUHFİNANS
7
MTA MTA BİLKU İNG
GMUH2
GMUH2
Ü.KA Ü.KA
GOME FİZ
12/A M.AK M.AK A.ŞE F.ÖZ
M.AK H.KO
BMUHBMUH TCİ
F.ÖZ H.TI
ŞMUH MAL
GMUH2
GMUH2 DİLA BMUH BMUH
FİNANS
FİNANS
O.BU Ü.KA
Ü.KA Ü.KA Ö.DU M.EK M.EK
M.EK M.EK
BED BED
R.AK R.AK
RESİM COGTRAFİK DİN
E.BA D.DA R.AK E.DÖ
BİY
İNG
E.DÖ F.ÖZ
10
İNG
FEL
DİN
Ü.KA U.AK F.ÖZ U.AK E.DÖ
BİLKU BİY TÜEDETÜEDE
A.ŞE E.DÖ H.TI
H.TI
TÜED TÜED ŞLETMŞLETM
TRAFİK
TİCHES
TİCHES
MAİYETDİLA TRAFİK
TDBİL ALM ALM TAR
FİZ
9/AL H.KO Z.AR Z.AR U.AK H.KO
11
REHYÖ TCİ
MGEL İNG-6 İNG-6 PRO
KİM
9/AMP Ü.KA F.ÖZ F.ÖZ Ü.KA A.ŞE
TÜED TÜED
H.TI
H.TI
DİLAMAİYET
BANKABANKATÜED
H.TI Ü.KA M.EK M.EK H.TI
H.TI
H.TI Ü.KA Ü.KA R.AK
FİZ
FİZ REHYÖ
H.KO H.KO
H.TI
H.TI
TCİ
FEL
H.TI U.AK
R.AK R.AK H.TI
BİY
U.AK U.AK O.AK U.AK R.AK
12/ELK
12/MUH M.EK M.EK Ü.KA H.TI R.AK
BED BED TÜED TÜED DİLA
H.TI
8
9
FİZ
DİLA TÜED TRH
Ü.KA Ü.KA Ü.KA O.BU O.BU
H.TI
FEL
FEL
GMUH2
GMUH2 MAL ŞMUHŞMUH
H.TI
TAR
U.AK
Ö.DU F.ÖZ
TÜEDETÜEDE
Ü.KA Ü.KA U.AK
DİN HZMUH İNG
TÜED İNG
H.TI
BOFİSBOFİS TAR
R.AK R.AK E.DÖ O.AK F.ÖZ
FEL DİLA
MTA COG DİANLDİANL
İNG
F.ÖZ A.ŞE T.TA T.TA M.EK M.EK H.KO E.DÖ F.ÖZ
U.AK U.AK H.KO
M.EK M.EK U.AK U.AK Ö.DU
M.AK D.DA H.TI
İNG
Z.OR Z.OR R.AK R.AK Z.OR
KİM DİLA
BIY1
FİZ MAT6 MAT6
H.KO T.TA T.TA
TÜED TÜED BED BED DİLA
SEÇING
SEÇING BİY
KİM MAT6 MAT6 MUH1 MUH1 FİZ
DEM ASTRO
U.AK H.KO
F.ÖZ F.ÖZ E.DÖ A.ŞE H.TI
BED BED
U.AK
11/MUH Ö.DU Ö.DU M.EK M.EK M.EK
BOFİSBOFİS DİN
BED1-S
BED1-S
11/ELK H.TI H.TI
İNG MAT6 MAT6 BIY1
T.TA T.TA A.ŞE E.DÖ E.DÖ
10/MUH O.BU O.BU O.BU A.ŞE U.AK
4
FİZ
H.KO F.ÖZ M.AK M.AK E.DÖ
TCİ HZMUH TRH REHYÖ
DİANL DİANL BED BED
H.TI
E.DÖ U.AK
İNG DİLA
MTA GOME
H.TI R.AK R.AK
M.AK M.AK
BED1-S
BED1-SDİLA
REHYÖ
R.AK R.AK H.TI
S.GÜ
TÜED DİN
DİLA
H.TI E.DÖ H.TI
DİN REHYÖ
E.DÖ E.DÖ
KİM MAT6 MAT6
COG KİM TÜED TÜED PRO
REHYÖ DİLA BYJİ
BYJİ RESİMİNG-6 İNG-6 SB
MAT6 MAT6 COG
BYJİ
PRO İNG-6 İNG-6
MAT6 MAT6 İNG-6 İNG-6 TÜED
BED BED DİLA
A.ŞE M.AK M.AK
D.DA A.ŞE Ö.DU Ö.DU A.ŞE
A.ŞE Ö.DU E.DÖ
E.DÖ E.BA F.ÖZ F.ÖZ E.DÖ
M.AK M.AK D.DA
E.DÖ H.KO U.AK H.KO H.KO
A.ŞE F.ÖZ F.ÖZ
M.AK M.AK F.ÖZ F.ÖZ Ö.DU
R.AK R.AK Ö.DU
DİLA DEM
TÜED TÜED SB MAT6 MAT6
MGEL COG KİM
İNG-6 İNG-6RESİMMAT6 MAT6
TAR COG BYJİ
BED BED
DİN İNG-6 İNG-6
MAT6 MAT6 BYJİ
BYJİ
TÜED DİLA
H.KO Ö.DU U.AK
Ö.DU Ö.DU E.DÖ T.TA T.TA
Ü.KA D.DA A.ŞE
F.ÖZ F.ÖZ E.BA T.TA T.TA
M.YI D.DA E.DÖ
R.AK R.AK H.KO F.ÖZ F.ÖZ
T.TA T.TA E.DÖ
E.DÖ H.KO Ü.KA M.YI U.AK
FİZ
TAR TDBİL DİN
FİZ
PRO TAR REHYÖ
Ö.DU Ö.DU
Download

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇARDAK ÇOK PROGRAMLI LİSESİ