UYGULAMA 3
1972 yılında Temmuz ayı başında Demirköprü Barajı haznesinde bulunan su
miktarı 404x106 m3'dür. Aynı ayın sonunda haznede bulunan su miktarı ise
359x106 m3’dür. Bu ay zarfında enerji üretimi için sarf edilen su miktarı 58x106
m3, hazne yüzeyinden buharlaşma miktarı ise 9x106 m3’dür. Bu verilere göre bu
ay içinde Gediz Nehri’nin baraja getirdiği ortalama debiyi bulunuz.
ÇÖZÜM
Qçıkan
= 58xl06 + 9xl06
= 67xl06 m3
QBirikme
= 359xl06 - 404xl06
= -45xl06 m3
Qgiren
= Qçıkan + QBirikme
Qgiren
= -45xl06 + 67xl06 = 22xl06 m3
Debi 
22x10 6
 8.21 m 3 / s
86400x31
Download

UYGULAMA 3 1972 yılında Temmuz ayı başında Demirköprü Barajı