YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
KAMUHUKUKUABD. TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
(2014-2015 Bahar Dönemi Ders Programı)
Koordinatörü
Kodu
Dersin Adı
Dersin Gün ve Saati
Dersin Yeri
Prof. Dr. Fevzi DEMİR
KHYL 531
Çalışma Ceza Hukuku
Pazartesi 09:00
Hocanın Ofisi
KHYL 511
Salı 09:00
Hocanın Ofisi
KHYL 573
Temel Hak ve Özgürlüklerin
Korunması
Seminer
Perşembe 09:00
Hocanın Ofisi
Prof. Dr. Meltem Kutlu
GÜRSEL(40/a)
KHYL532
Ekonomik İdare Hukuku
Perşembe 15:00
Toplantı salonu
Prof. Dr. Mustafa Ruhan
ERDEM
KHYL530
Ceza Muhakemesi Hukukunda
Temel Haklara Müdahale
Salı 18.00
Hocanın Ofisi
Prof.Dr. Keramettin
TEZCAN (40/a)
KHLY 544
Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm
Yolları
Çarşamba 17:00
Toplantı salonu
Doç. Dr. Burcu DÖNMEZ
KHYL523
Ceza Muhakemesi Hukukunda
Çapraz Sorgu
Pazartesi 14.00
Hocanın Ofisi
Download

2014-2015 Bahar D - Yaşar Üniversitesi