VETERİNER BİYOLOJİK ÜRÜN KONTROLLERİ FİYAT LİSTESİ
Sıra
No:
TESTLER
Uygulayıcı Ens.
Müdürlüğü
Test
Süresi
2015 YILI
BİRİM FİYATI
TL
DIŞ BAKI VE FİZİKO-KİMYASAL TESTLER
337 Nem Kontrolü Testi
Bornova VKEM
1-2 gün
300,00
338 Formaldehit miktar tayini
Bornova VKEM
3-5 gün
260,00
339 Aşı ve diluent pH kontrolu
Bornova VKEM
1-2 gün
135,00
340 Vakum Kontrolü
Bornova VKEM
1-2 gün
120,00
341 Bakteriyolojik ve fungal sterilite/ Saflık
Bornova VKEM
~ 2-4
hafta
365,00
342 Viral kontaminantların tespiti
Bornova VKEM
~ 4-5
hafta
960,00
343 Hücre sayımı
Bornova VKEM
~ 1 hafta
135,00
344 Bakteriyel aşılarda suş identifikasyonu
Bornova VKEM
~ 2 hafta
620,00
345 Bakteriyel aşılarda koloni morfolojisinin belirlenmesi
Bornova VKEM
5-7 gün
280,00
346 Şap aşılarının Sterilite Testi
Bornova VKEM
~ 2-4
hafta
365,00
347 Kobay, tavşan, fare ve civcivlerde
Bornova VKEM
~ 1-2
hafta
430,00
348 Hücre kültüründe virus titrasyonu
Bornova VKEM
~ 1-2
hafta
620,00
349 Bursa Fabricius : Vücut ağırlığı indeksi
Bornova VKEM
~ 1-2
hafta
720,00
350 Koyun ve keçilerde zararsızlık testi*
Bornova VKEM
~ 2-4
hafta
2.130,00
351 Danalarda zararsızlık testi*
Bornova VKEM
~ 2-4
hafta
11.200,00
352 Köpek ve kedilerde zararsızlık testi
Bornova VKEM
~ 2-4
hafta
960,00
353 Balıklarda zararsızlık testi
Bornova VKEM
354 Danalarda zararsızlık testi (dana ücreti hariç)
Bornova VKEM
STERİLİTE, SAFLIK VE TANIMLAMA TESTLERİ
ZARARSIZLIK TESTLERİ
~ 2-4
hafta
~ 2-4
hafta
480,00
2.300,00
Bornova VKEM
~ 2-4
hafta
2.300,00
356 Deneme hayvanlarında bağışıklık testi
Bornova VKEM
~ 3-8
hafta
1.000,00
357 Serolojik potens testleri (Kompleks)
Bornova VKEM
~ 4-5
hafta
620,00
358 Hücre kültüründe zararsızlık
Bornova VKEM
~ 2-3
hafta
720,00
359 Embriyolu yumurtada EID 50
Bornova VKEM
~ 1 hafta
485,00
360 Serolojik potens testleri (Basit)
Bornova VKEM
~ 4-5
hafta
240,00
361 Viral aşılarda suş identifikasyonu
Bornova VKEM
~ 2 hafta
960,00
362 Canlı aşılarda bakteri sayımı
Bornova VKEM
~ 1 hafta
620,00
363 Koyun ve keçilerde bağışıklık testi
Bornova VKEM
~ 4-20
hafta
4.370,00
364 Danalarda bağışıklık testi
Bornova VKEM
~8-10
hafta
14.200,00
365 Köpek ve kedilerde bağışıklık testi
Bornova VKEM
~ 4-5
hafta
1.850,00
366 Civcivlerde bağışıklık testi
Bornova VKEM
~ 3-4
hafta
720,00
367 Balıklarda bağışıklık testi
Bornova VKEM
~ 4-8
hafta
960,00
355 Atlarda Zararsızlık Testi (at ücreti hariç)
BAĞIŞIKLIK TESTLERİ
Download

VETERİNER BİYOLOJİK ÜRÜN KONTROLLERİ FİYAT LİSTESİ için