20 00
15 00
550 k/ha
12 00
R
550 k/ha
50
00
600 k/ha
500 k/ha
R
15 00
600 k/ha
SAC
IR
15
00
DER
ESİ
TAŞ
KIN
SINIR
12 00
I
2200
3000
MİA
ÖA-2.2
20 00
500 k/ha
500 k/ha
ÜM
15 00
2200
ÖA-2.2
500 k/ha
15 00
00
SACIR
20
00
ESİ
DER
IRI
IN SIN
TAŞK
2000
500 k/ha
MİA
12 00
2200
50 00
20
R
00
I. DERECE ARKEOLOJİK
SİT ALANI
AĞAÇ DİKİLMEZ
YAPI YAPILMAZ
18 00
00
KDKÇA
7
00
12 00
SA
A
LPG
ÜM
10 00
R
CI
450 k/ha
N
KI
I
IR
N
SI
30 00
Ş
TA
Sİ
RE
DE
KDKÇA
30 00
22 00
2200
R
50 00
450 k/ha
ÖA-2.2
A
LPG
ÜM
15 00
00
18 00
R
2200
ÖA-2.2
IR
I
450 k/ha
SI
N
KDKÇA
ER
ES
İT
AŞ
KI
N
350 k/ha
IR
D
R
SA
C
15 00
ÖA-2.2
350 k/ha
ÖA-2.2
12 00
20 00
50 00
20
00
KDKÇA
28 00
450 k/ha
12
00
ÖA-2.2
350 k/ha
15 00
ÖA-2.2
IRI
SIN
20
2200
15 00
MİA
IN
ŞK
TA
Sİ
RE
DE
2000
00
ÖA-2.2
3000
OP.
18 00
CIR
SA
25 00
350 k/ha
350 k/ha
12 00
15 00
15 00
15 00
ÖA-2.2
350 k/ha
18 00
KDKÇA
25
00
15 00
450 k/ha
2000
2200
450 k/ha
00
350 k/ha
450 k/ha
20
350 k/ha
450 k/ha
00
50 00
18 00
R
12 00
ÜM
2200
450 k/ha
450 k/ha
2500
30
600 K/Ha.
2200
KR.
00
SACIR DERESİ TAŞKIN SINIRI
KDKÇA
ÜM
15 00
KDKÇA
18 00
A
LPG
450 k/ha
15 00
450 k/ha
2200
450 k/ha
12 00
15 00
R
KDKÇA
15 00
15 00
3000
15 00
450 k/ha
18 00
450 k/ha
12 00
600 K/Ha.
50
00
15 00
450 k/ha
15 00
15 00
IR D
SAC
15 00
AŞK
Sİ T
IN S
I
INIR
T
15 00
R
KR.
600 K/Ha.
600 K/Ha.
12 00
ÜM
18 00
KDKÇA
450 k/ha
2200
450 k/ha
ERE
KDKÇA
ÜM
OP.
A
30 00
ÜM
R
30 00
ÜM
12 00
15 00
Download

Şahinbey İlçesi Yeşilkent Humanız Bölgesi Gaski Kollektör hattı