SATURNUS
Sıva Altı
Recessed
100200
Montaj Delik
çapı
Mounting
hole
diameter
LED
Ø 114
MONTAJ TALİMATLARI | ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Şekil-1 | Figure 1
Tavana montaj için Ø 114 mm delik
açınız.
Open Ø 114 mm holes for ceiling
mounting.
Şekil-4 | Figure 4
Elektrik bağlantıları yapılmış Driverları
(Sürücüleri) açtığınız delikten içeriye
koyunuz.
Electrical connections are made Drivers
deep inside the hole that you are hungry.
Şekil-2 | Figure 2
Ürün ile Driver (Sürücü) kablo
bağlantılarını yapınız. (2 Adet)
Products with Driver make cable
connections. (2 pieces)
Şekil-5 | Figure 5
Ürünün Yaylarını yukarı kaldırarak
delikten içeriye sokunuz.
Insert into the hole of the product by
removing the spring up.
Şekil-3 | Figure 3
Driverları (Sürücüleri) şebekeye
bağlayınız. (2 Adet)
Drivers to connect to the network. (2
pieces)
Şekil-6| Figure 6
Ürünü delikten içeri soktuğunuzda yayları
bırakınız montajınız tamamlanmıştır.
Please leave your bow when you put the
product through the hole assembly is
completed.
Not : Ürün versiyonlarına göre görsel ve yükseklik ölçüsü değişiklik gösterebilir. |
Note: visual and height dimensions can vary according to the product version.
UYARI
WARNING
> Montaj işleminden önce gücü kestiğinizden emin olun
> Bu cihaz topraklama bağlantısı
içermektedir.Topraklama kablosunu (yeşil ve sarı çizgili
)terminal ile bağladığınıza emin olun.
> Bu cihaz nemli ortamda kullanılamaz.
> Cihazı ısı kaynağı yakınında kullanmayınız .
> Güç Kaynağının bağlantılarını doğru yönde
bağlandığını control ediniz .
> Cihazı bez,kağıt gibi yanıcı materyaller ile sarmayın
veya bu gibi materyalleri cihazın yakınında bırakmayın.
> Işık kaynağı değiştirlemez ,çünkü cihazın içerisine
yerleştirilmiştir.
> Bu cihaz kapalı mekanda kullanmak içindir,kullanılan
bölgede direk su ile direk temastan uzak yere monte
ediniz.
> Cihaz sürücü (driver) ile çalışmaktadır.
> Cihaz sıcak bir yapıya sahiptir.Cihazı sıcaklık
yayılımına uygun mesafede kullanın.
> This device contains a link to the grounding wire to the grounding
(green and yellow stripes) to connect the terminal to make sure.
> This device can not be used in humid environment.
> Do not use the appliance near a heat source.
> Check your power supply connections are connected in the right
direction.
> Neither may you cover or enclose this device with flammable such
as cloth or paper ,nor may you put something flammable close to it.
> You cannot replace the light source because it is built into the
device .
> This device is for use indoors, in the region used to direct water
away from direct contact with the ground mount
> The device only driver to work with.
> This device becomes hot. Use it in space allowing sufficient
heatdissipation.
Sıva Altı | Downlight | Taurus
Şubat | February | 2015
www.chralighting.com
Sayfa | Page 1/1
Download

Montaj Talimatı