AKÜ 2014 Yılı Merkez Kampüsleri Altyapı İnşaatı
İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI
İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/49614
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYON KOCATEPE
ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (bundan sonra İdare olarak
anılacaktır) ile diğer tarafta ............................................................ (bundan sonra Yüklenici
olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin
a)
Adı:YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARI
AFYON
KOCATEPE
ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
b) Adresi:AHMET NECDET SEZER KAMPUSU GAZLIGÖL YOLU 5.KM
03200 - AFYONKARAHİSAR MERKEZ / AFYONKARAHİSAR
c) Telefon numarası:2722281056-10191
ç) Faks numarası:2722281260
d) Elektronik posta adresi:[email protected]
2.2. Yüklenicinin
a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı: ..................................................
b) T.C. Kimlik No: ....................................................................
c) Vergi Kimlik No: ...................................................................
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ................................................
d) Telefon numarası: ..................................................................
e) Bildirime esas faks numarası: ......................................................
f) Bildirime esas elektronik posta adresi: ............................................
2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul
etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son
bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim
olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi
oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya
elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı
3.1. İşin adı : AKÜ 2014 Yılı Merkez Kampüsleri Altyapı İnşaatı
3.2. İşin yapılma yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer ve Ahmet
Karahisari Kampusleri
3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:
Sıra No İş Kalemi No
1
12.2190/1
2
12.2190/2
3
12.2190/3
4
12.2202
5
12.2203
6
12.2204
7
15.140/8
8
18.189
9
21.011
10
25.015/1
11
36.19704
12
KGM/18.185
13
KGM/60.200
14
KGM/60.205
Açıklama
Buhar kürlü 500 dz Prefabrik
taban elemanı ile parsel bacası
teşkili (H=0 60 mt ve boru
birleşim yerleri lastik contalı)
Buhar kürlü 500 dz Prefabrik
gövde elemanı ile parsel bacası
teşkili (H=0 50 mt ve birleşim
yerleri 600 dz 'lu harç)
Buhar kürlü 500 dz Prefabrik
gövde elemanı ile parsel bacası
teşkili (H=0 25 mt ve birleşim
yerleri 600 dz 'lu harç)
Ø 200 mm anma çaplı HDPE
koruge kanalizasyon borusunun
döşenmesi Tip 5
Ø 300 mm anma çaplı HDPE
koruge kanalizasyon borusunun
döşenmesi Tip 5
Ø 400 mm anma çaplı HDPE
koruge kanalizasyon borusunun
döşenmesi Tip 5
Çakıl ile drenaj yapılması
Doğal parke taşı, beton plak, adi
kaldırım ve blokaj sökülmesi
Düz yüzeyli beton ve betonarme
kalıbı (sıva, taş ve benzeri
kaplama malzemesi ile
kaplanacak beton ve betonarme
yüzeylerde)
Demir imalatın bir kat antipas,
iki kat sentetik boya ile
boyanması
Çapı 100 mm, PVC DRENAJ
BORULARININ DÖŞENMESİ
[TAŞIMA HARİÇ,BORU VE
BAŞ BAĞLAMA BEDELİ
DAHİL]
Patlayıcı Madde Kullanmadan
Demirli ve Demirsiz Beton
İnşaatın Yıkılması
Soğuk yol çizgi boyası ile yol
çizgilerinin çizilmesi (Makina
ile)
Soğuk yol çizgi boyası ile yaya
geçitleri ve yavaşlama uyarı
çizgilerinin çizilmesi
Birimi
Miktarı
Adet
12
Adet
10
Adet
7
m
148
m
126
m
223
m³
240,894
m²
5.675,8
m²
112,4
m²
44,98
m
532
m³
90
m²
54,6
m²
15
15
KGM/7501
16
KGM/7505/1-A
17
ÖZ-AY-1
18
ÖZ-AY-11
19
ÖZ-AY-12
20
ÖZ-AY-15
21
ÖZ-AY-16
22
ÖZ-AY-17
23
ÖZ-AY-18
24
ÖZ-AY-19
25
ÖZ-AY-2
26
ÖZ-AY-20
27
ÖZ-AY-23
28
ÖZ-AY-24
29
ÖZ-AY-25
30
ÖZ-AY-3
Prefabrik Beton Parke İmali ve
Yerine Döşenmesi (8 cm
m²
Kalınlıkta)
Düz bordür döşenmesi (temel
mt
betonu dahil)
7 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m2
asfalt beton için astar
yapılması,binder tabakası
m²
yapılması(bitüm bedeli
dahil)(kırılmış ve elenmiş ocak
taşı ile)
Stablize malzeme veya elenmesi
gerekmeyen ince agrega
m³
malzeme ile temel tabanı ve
hendek dolgusu yapılması
Makinalı beton perdahlama
m²
yapılması
Şantiye içi idare malı alt temel
malzemesi nakli serilmesi
m³
sıkıştırılması
Bitkisel toprak
m³
temin,nakli,serme,sıkıştırma(m3)
60 cm. çaplı dairesel veya
eşkanar üçgen trafik levhası ve Adet
omega direk montajı
50*75 trafik levhası ve omega
Adet
direk montajı
Kauçuk esaslı kasis montajı
m
Ocak taşının konkasörle
kırılması suretiyle en büyük
boyutu 75 mm. (3 inc)lik alt
m³
temel malzemesiyle alt temel
yapılması
Bordür boyanması uygulaması m²
20 x 60 cm Bilgilendirme
levhası imali, şantiye sahasına Adet
nakli ve yerine montajı
50 X 75 cm Trafik levhası imali
,şantiye sahasına nakli ve
Adet
mevcut omega direğe montajı
İdare malı sökülmüş parke
,bordür vb. malzemenin ANS
Kampüsü içindeki (ortalama
1km. mesafeye kadar) idarenin m³
belirleyeceği döküm sahasına
makine ile yükleme, nakli ve
boşaltılması
Mekanik temel yapılması(1 inc m³
487,13
2.020
4.487,73
164,717
6.741,84
342
3.183,4
22
2
6
3.634,365
275,25
4
3
531,481
2.583,855
31
ÖZ-AY-32
32
ÖZ-AY-33
33
ÖZ-AY-34
34
ÖZ-AY-35
35
ÖZ-AY-36
36
ÖZ-AY-37
37
ÖZ-AY-38
38
ÖZ-AY-4
39
ÖZ-AY-48
40
ÖZ-AY-49
41
ÖZ-AY-6
42
ÖZ-AY-7
43
ÖZ-AY-9
44
ÖZ-ÇEV-22
45
Y.15.001/2B
46
Y.15.006/2B
kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)
Mevcut altyapı bacalarının
alçaltılması
Mevcut altyapı bacalarının
yükseltilmesi
Teknik şartnamesindeki detaya
göre prefabrik beton bordürün
temini ve temel betonu dahil
döşenmesi
Mevcut bordürlerin sökülüp
düzlemine ve kotuna getirilip
yeniden döşenmesi
Bozuk asfalt satıhlarının asfalt
kesme makinası ile kesilip
kaldırıldıktan sonra astar atılıp
muhtelif kalınlıklardaki binder
tabakası ile asfalt yaması
yapılması(Bitüm bedeli dahil)
Teknik şartnamesindeki detaya
göre prefabrik beton yağmur
suyu kovasının temini ve
idarenin öngördüğü yere montajı
Teknik şartnamesindeki detaya
göre prefabrik betonarme babalı
tel çit temini ve montajının
yapılması
Çim saha teşkili
Teknik şartnamesinde belirtilen
TSE standartlarında üretilmiş
basketbol potasının temini ve
idarenin uygun gördüğü
ankrajlanarak montajı
Spor sahaları için demir
konstrüksiyonlu telçit temini ve
ankrajlanarak montajının
yapılması
Toprak dolgu yapılması
Şantiye içi dolgu toprak
nakli,serilmesi,sıkıştırılması
75 cm lik P.Ü.delinatör montajı
Top Akasya (2 Metre üstü, 3-4
yaş) Temini ve Dikimi
Makine ile her derinlik ve her
genişlikte yumuşak ve sert
toprak kazılması (Derin kazı)
Makine ile her derinlik ve her
genişlikte yumuşak ve sert
küskülük kazılması (Derin kazı)
Adet
3
Adet
3
m
782
m
85
m²
397
Adet
8
m
7.900
m²
3.878
Adet
2
m²
440
m³
300
m³
2.100,354
Adet
6
Adet
50
m³
3.638,624
m³
2.425,749
47
Y.16.050/04
48
Y.16.050/05
49
Y.18.461/042
50
Y.23.011
51
Y.23.014
52
Y.23.176
53
126-101
54
126-102
55
129-101
56
129-102
57
58
59
60
129-203
129-302
129-303
129-304
61
129-401
62
174-515
63
174-517
64
204-3102
65
204-3103
66
204-3104
Beton santralinde üretilen veya
satın alınan ve beton pompasıyla
basılan, C 20/25 basınç dayanım m³
sınıfında beton dökülmesi (beton
nakli dahil)
Beton santralinde üretilen veya
satın alınan ve beton pompasıyla
basılan, C 25/30 basınç dayanım m³
sınıfında beton dökülmesi (beton
nakli dahil)
250 gr/m² ağırlıkta geotekstil
m²
keçe serilmesi
Nervürlü çelik hasırın yerine
konulması 3,001-10,000 kg/m2 Ton
(10,000 kg/m2 dahil)
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton
çelik çubuğu, çubukların
Ton
kesilmesi, bükülmesi ve yerine
konulması
Lama ve profil demirlerden
çeşitli demir işleri yapılması ve kg
yerine konulması
Kolye priz (çap 15-32 mm'ye
Adet
kadar (1/2"-1 1/4"))
Kolye priz (çap 40 mm'den
Adet
fazla)
SPREY TİP POP-UP SPRİNG:
Adet
(Ölçü: Adet, İhzarat % 80)
ROTOR TİP POP-UP SPRİNG:
Adet
(Ölçü: Adet, İhzarat % 80)
Kontrol ünitesi, 9 İstasyonlu
Adet
Selenoid vana, anma çapı 40 mm Adet
Selenoid vana, anma çapı 50 mm Adet
Selenoid vana, anma çapı 80 mm Adet
Plastik vana kutusu, Tipi: Kübik,
En: 240mm, Boy: ..... mm,
Adet
Yükseklik: 240mm
Diyaframlı genleşme deposu 8
Adet
atmosfer 500 lt
Diyaframlı genleşme deposu 8
Adet
atmosfer 1000 lt
Pn 20 polipropilen temiz su boru
1/2" 20/3,4 mm boru montaj
m
malz. bedelleri fiyatlara dâhildir.
Pn 20 polipropilen temiz su boru
3/4" 25/4,2 mm boru montaj
m
malz. bedelleri fiyatlara dâhildir.
Pn 20 polipropilen temiz su boru m
674,184
17,3
220,25
20,293
0,859
1.360,668
137
101
276
77
7
6
3
6
24
2
2
467
135
321
67
204-3105
68
204-3106
69
204-3107
70
204-3108
71
204-3109
72
204-3110
73
204-801
74
204-802
75
204-803
76
204-804
77
204-805
78
204-806
79
204-807
80
204-808
1" 32/5,4 mm boru montaj malz.
bedelleri fiyatlara dâhildir.
Pn 20 polipropilen boru 1 1/4"
40/6,7 mm boru montaj malz.
m
bedelleri fiyatlara dâhildir.
Pn 20 polipropilen boru 1 1/2",
50/8.4 mm boru montaj malz.
m
bedelleri fiyatlara dâhildir.
Pn 20 polipropilen boru 2",
63/10.5 mm boru montaj malz. m
bedelleri fiyatlara dâhildir.
Pn 20 polipropilen boru 2 1/2",
75/12.5 mm boru montaj malz. m
bedelleri fiyatlara dâhildir.
Pn 20 polipropilen boru 3",
90/15 mm boru montaj malz.
m
bedelleri fiyatlara dâhildir.
Pn 20 polipropilen boru 4",
110/18.4 mm boru montaj malz. m
bedelleri fiyatlara dâhildir.
PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10
polietilen boru (dış çap: 20 mm,
m
10 atü) boru montaj malz.
bedelleri fiyatlara dâhildir.
PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10
polietilen boru (dış çap: 25 mm,
m
10 atü) boru montaj malz.
bedelleri fiyatlara dâhildir.
PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10
polietilen boru (dış çap: 32 mm,
m
10 atü) boru montaj malz.
bedelleri fiyatlara dâhildir.
Sert polietilen basınçlı boru (dış
çap: 40 mm, 10 atü) boru montaj m
malz. bedelleri fiyatlara dâhildir.
PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10
polietilen boru (dış çap: 50 mm,
m
10 atü) boru montaj malz.
bedelleri fiyatlara dâhildir.
PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10
polietilen boru (dış çap: 63 mm,
m
10 atü) boru montaj malz.
bedelleri fiyatlara dâhildir.
PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10
polietilen boru (dış çap: 75 mm,
m
10 atü) boru montaj malz.
bedelleri fiyatlara dâhildir.
PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10
m
polietilen boru (dış çap: 90 mm,
182
156
174
148
179
329
335
145
210
36
287
112
145
138
81
204-809
82
210-623
83
210-624
84
210-625
85
210-626
86
210-627
87
210-628
88
210-708
89
210-709
90
210-710
91
221-309
92
228-109
93
05.1.II/D
94
05.4.II/D
95
05.5.3.3/D
96
05.5.3.3/M
97
98
09.2-001/D
09.2-006/D
99
09.3-002/D
100
17.7-008/D
101
204-103
10 atü) boru montaj malz.
bedelleri fiyatlara dâhildir.
PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10
polietilen boru (dış çap: 110
m
mm, 10 atü) boru montaj malz.
bedelleri fiyatlara dâhildir.
Küresel vana, prinç pres, teflon
Adet
contalı (çap: 15 mm)
Küresel vana, prinç pres, teflon
Adet
contalı (çap: 20 mm)
Küresel vana, prinç pres, teflon
Adet
contalı (çap: 25 mm)
Küresel vana, prinç pres, teflon
Adet
contalı (çap: 32 mm)
Küresel vana, prinç pres, teflon
Adet
contalı (çap: 40 mm)
Küresel vana, prinç pres, teflon
Adet
contalı (çap: 50 mm)
Küresel vana, gövde pik küresi
paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 65 Adet
mm)
Küresel vana, gövde pik küresi
paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 80 Adet
mm)
Küresel vana, gövde pik küresi
paslanmaz çelik, flanşlı (çap:
Adet
100 mm)
Pislik tutucu, pik döküm, flanşlı
Adet
(çap: 100 mm)
Geri tepme ventili, pik döküm
Adet
gövdeli (çap: 100 mm)
Demontaj, Boyalı Kaynaklı
kg
Demir Direk (BAHH)
Demontaj, Boyalı Demir Travers
kg
ve Konsol (BAHH)
Tip Projeli Çelik Poligon
Aydınlatma Direkleri
kg
DEMONTAJI
Montaj, Tip Projeli Çelik
kg
Poligon Aydınlatma Direkleri
Demontaj, ROSE Al İletken
kg
Demontaj, ASTER Al İletken
kg
Demontaj, SWALLOW St-Al
kg
İletken
Demontaj, 36kV, 630A, 12.5kA
Adet
HT Sig.Ayırıcı
Sert PVC içme su borusu
m
(yapıştırma muflu, çap: 32 mm,
269
2
9
13
4
12
16
6
7
10
2
2
5.500
1.000
630
630
15
15
37
1
1.210
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
10 atü) boru montaj malz.
bedelleri fiyatlara dâhildir.
Polipropilen plastik pis su
borusu 100 mm, et kalınlığı: 2,7,
204-1103
m
geçme muflu boru montaj malz.
bedelleri fiyatlara dâhildir.
2 m, 65x65x7'lik galv.toprak
30.4.2
Adet
elektrot ve gömülmesi
1kV, 3x70sc/35sc mm2 Alvinal32.12.6-005
m
D Kablo (beton kanala, direğe)
1kV, 3x95sc/50sc mm2 Alvinal32.12.6-006
m
D Kablo (beton kanala, direğe)
Kuru tip koruyucusuz kontaktör718-103
Adet
3x25 A'e kadar
Aydınlatma kontrollünde
718-310
kullanılan Zaman rölesi. (Ölçü Adet
Adet, İhzarat % 60)
718-400
Fotosel şalter
Adet
Anahtarlı otomatik sigorta (6
724-601
Adet
kA)-16 A'e kadar
Anahtarlı otomatik sigorta (6
724-607
Adet
kA)-3x40 A'e kadar
Topraklama hattı-16 mm²
726-304
m
(borusuz)
Kurşunsuz PVC izoleli (NYM)
727-405
m
kablo-2x2,5 mm²
Kurşunsuz PVC izoleli (NYM)
727-406
m
kablo-2x1,5 mm²
1 kV yeraltı kablosu (NYY)-4x6
727-526
m
mm²
1 kV yeraltı kablosu (NYY)727-528
m
4x2,5 mm²
LED PRJ - 200 W'a kadar (200
742-457
W dahil ) (220 V. AC.), Led
Adet
Projektörler
20 W-1200 Lümen E.27 duylu
780-205
(Balastı gövde içinde) Kompakt Adet
flüoresan ampul
30x3,5 mm ebadında
982-102
şartnamesine uygun galvanizli m
çelik lama
SL-65 W DIŞ MEKAN
ÖZEL-ELK-103
Adet
AYDINLATMA ARMATÜRÜ
65 W - E27 DUYLU (BALASTI
ÖZEL-ELK-17 GÖVDE İÇİNDE) KOMPAKT Adet
FLORASAN AMPUL
FREKANS KONVERTÖRÜ 20
ÖZEL-ELK-246
Adet
KVA
885
15
350
535
26
13
13
131
23
425
165
975
795
500
33
72
50
11
11
4
122
ÖZEL-ELK-247
123
124
125
ÖZEL-ELK-38
ÖZEL-ELK-39
ÖZEL-ELK-40
126
ÖZEL-ELK-53
127
ÖZEL-ELK-56
128
ÖZEL-ELK-58DM
129
ÖZEL-ELK-58
130
ÖZEL-ELK-86
HARİCİ TİP GALVANİZ
DAĞITIM PANOSU
40*50 PLASTİK PANO
30*40 PLASTİK PANO
50*80 PLASTİK PANO
12 MT GALVANİZ
PLATFORMLU PROJEKTÖR
DİREĞİ VE MONTAJI
ÇİFT KOLLU AYDINLATMA
DİREĞİ
ŞAPKALI VE ÇİFT KOLLU
AYDINLATMA DİREĞİ
DEMONTAJI
ŞAPKALI VE ÇİFT KOLLU
AYDINLATMA DİREĞİ
MONTAJI
YOĞUN TRAFİK KOLLU
UZAKTAN KUMANDALI
BARİYER
Adet
1
Adet
Adet
Adet
16
4
1
Adet
13
Adet
40
Adet
16
Adet
16
Adet
1
Madde 4 - Sözleşmenin dili
4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.
Madde 5 - Tanımlar
5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında
oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli
6.1. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön ve kesin
projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak,
İdarece hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile
bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan tutarların toplamı olan ..................................................... (rakam ve yazıyla)
bedel üzerinden akdedilmiştir.
6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin
teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan
tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.
Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler
7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin
belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri
sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi
sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.
Madde 8 – Sözleşmenin ekleri
8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve
Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki
hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler
esas alınır.
8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler
8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki
gibidir
1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi
2-İdari Şartname,
3-Sözleşme Tasarısı,
4-Birim Fiyat Tarifleri ve Cetveli,
5-Mahal Listesi,
6-Özel Teknik Şartname,
7-Genel Teknik Şartname,
8-Ön / Kesin Projeler,
9-Açıklamalar (varsa),
10-Diğer Ekler.
8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi
9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel
Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) gün içinde
tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında;
havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate
alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.
9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 01.12 - 01.04
tarihleri arasındaki 121 (Yüzyirmibir) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate
alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu
dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde,
çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.
Madde 10-Teminata ilişkin hükümler
10.1. Kesin teminat
10.1.1. Yüklenici,..................................................... (rakam ve yazıyla) kesin teminat
vermiştir.
10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun
süresi ../../.... tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma
nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de
işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.
10.2. Ek kesin teminat
10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin
ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen
değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden
hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.
10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun
süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.
10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34
üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece
alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi
10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel
Şartnamesindeki hükümler uygulanır.
Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları
11.1. Yüklenicinin hakedişi Afyon Kocatepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı veznesince ödenir.
11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde
düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü
içinde düzenlenir. Hazırlanan hakedişler raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz
gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.
Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden;
2014
% 100
ödenek tespit olunmuştur. Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş
programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.
11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla
Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize
iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek
zorundadır.
11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare
bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.
11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına
temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve
şartları taşıması gerekir.
Madde 12 - İş programı
12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün
içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak,
ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de
dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca;
iş kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,)
yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört
nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.
12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.
12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri
Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı
13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları
14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen
ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni
mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
14.2. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.
14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan
sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 15 - Alt yükleniciler
15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.
15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili
sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel
Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek
hizmetlerine ait şartlar
16.1. Ürünler en az 2 (İki) yıl garantili olacaktır.
Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması
17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri,
taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama
tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını,
toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı,
Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta
yaptırmak zorundadır.
17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,
a) Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve
kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere
verdiği zarar ve ziyanlar,
b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu
olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara
karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.
17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları
konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul
işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.
19.2. Madde boş bırakılmıştır.
Madde 20 - Teminat süresi
20.1. Teminat süresi 24 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.
Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar
21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi
arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri
uygulanır.
Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu
22.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel
Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması
23.1. Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının
kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş
programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.
Adet
Pozisyonu
Mesleki Ünvanı
Mesleki Özellikleri
1
Şantiye Şefi
İnş.Yük.Müh. İnş Müh. veya Mimar
Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyimli
1
Saha Mühendisi
Harita Müh.
Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyimli
1
Saha Mühendisi
Makina Müh.
Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyimli
1
Saha Mühendisi
Elektrik Müh.
Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyimli
1
Saha Teknikeri
İnşaat veya Harita
Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyimli
23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına
göre iş başında bulundurmadığı takdirde;
(Mesleki ünvan) için
TL/Gün
1-
İnş.Yük.Müh. İnş Müh. veya Mimar
200 TL/Gün
2-
Harita Müh.
150 TL/Gün
3-
Makina Müh.
150 TL/Gün
4-
Elektrik Müh.
150 TL/Gün
5-
İnşaat veya Harita
100 TL/Gün
ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir.
23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda
Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi
belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak
zorundadır.
Cinsi
Çeşidi
Adedi Kapasitesi
Düz Çelik Saç Kasalı (
Kamyon
6
22 ton (minimum)
Damperli)
KazıcıLastik Tekerlekli
2
12 ton (minimum)
Yükleyici
Kamyon
Su Tankeri
1
18 ton (minimum)
Statik Ağırlıklı Vibrasyonlu8-16
Silindir
1
Toprak
ton (minimum)
8-12
Silindir
Vibrasyonlu - Asfalt
1
ton (minimum)
Yükleyici
Lastik Tekerlekli
1
1 metreküp
Kompaktör
Çelik Tablalı
1
0,3 ton
Greyder
En Fazla 5 yaşında
1
Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması
24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin
karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde
değişiklik yapılabilir:
a) İşin yapılma yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak
ödeme şartları.
Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi
25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun
olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme
cezası uygulanır.
25.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen
her gün için sözleşme bedelinin % 0,05 (Onbindebeş) oranında gecikme cezası
uygulanır.
25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca
protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek
hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak
hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde
Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.
25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük
gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.
25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde
gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin
tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.
Madde 26 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar
26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve
sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım
İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 27 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin
hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 28 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti
28.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri
Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.
28.2.İş kalemi miktarının değişmesi
28.2.1. Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her hangi bir iş kaleminin
miktarında, işin devamı sırasında % 20'yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam
artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1'ini geçmesi halinde, artışın sözleşme
bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği
şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat
üzerinden ödeme yapılır.
R = F x [ 1 - (A x F) / S ]
S = Sözleşme bedeli ( TL),
F = İş kaleminin sözleşme birim fiyatı (TL / ....),
A = İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.),
R = Revize birim fiyat (TL / ....).
Madde 29 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin
sorumlulukları
29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna
ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 30-İşin devamı sırasında kesin hesapların yapılması
30.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı
süresince gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın
tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak
peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur.
30.2. Düzenlenen hakedişlerde; tamamlanmış, ancak kesin hesabı İdareye verilmemiş
imalatlara ait tutarların % 5–i tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından
onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez.
Madde 31 - Anlaşmazlıkların çözümü
31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın
çözümünde Afyonkarahisar mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 32 - Hüküm bulunmayan haller
32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun
ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar
Kanunu hükümleri uygulanır.
Madde 33 - Diğer hususlar
33.1. İşin taahhüt süresi boyunca kontrollük hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla, bir
adet çalışır vaziyette TUSAGA - Aktif (CORS-TR) uyumlu GPS donanımı ile Nivelman
aleti Şantiye binasında bulundurulacak olup istenildiği takdirde idaremiz kullanımına
sunulacaktır.
Madde 34 - Yürürlük
34.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 35 – Sözleşmenin imzalanması
35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup
anlaşıldıktan sonra …./.…/……. tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare,
Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip
Yükleniciye verecektir.
İdare Yüklenici
15
Download

AKÜ 2014 Yılı Merkez Kampüsleri Altyapı İnşaatı İş Sözleşme Tasarısı