T.C.
BAKIRKÖY ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
21 ŞUBAT 2015 TARİHLİ
SÖZLEŞMELİ ( 657 SK.4/B) ZABIT KATİBİ
UYGULAMA SINAV SONUÇ LİSTESİ EK DUYURU
http://www.bakirkoy.adalet.gov.tr internet sitesinden 25.02.2015 tarihinde ilan edilen
sözleşmeli zabıt katipliği Uygulama Sınav Tespit Listesinin;
Uygulamalı Sınav Sonuç Listesinin 2556 ncı sırasında Başarısız olarak belirtilen 23 aday
nolu Fatma Ceren AKYÜZ’ün uygulama sınavında yazmış olduğu kelime sayısının sehven yanlış
kaydedildiği, yazdığı doğru kelime sayısının 96 olduğu, yazdığı doğru kelime sayısına göre
uygulamalı sınav sonuç listesine BAŞARILI olarak eklenmesine, Komisyonumuzca 27.02.2015 tarih,
2015/2046 sayılı ile karar verildiğinden, adı geçenin 11 Mart 2015 Çarşamba günü saat : 09.00’da
sözlü mülakata alınması ile Sözleşmeli Zabıt Katipliği Uygulama Sınav Sonuç Listesi Sözlü Sınavına
671 aday katılacaktır. 27.02.2015
İlanen Duyurulur.
Sözleşmeli Zabıt Katipliği Uygulama Sınav Sonuç Listesi
BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
Download

sözleşmeli zabıt katipliği uygulama sınav sonuç ek ilanı 27.02.2015