T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Sayı : 93460149/770/4450
Konu : SUT Uygulamaları Eğitimi
26/02/2015
.................................................................................. YÖNETİCİLİĞİNE
Genel Sekreterliğimiz konferans salonunda 18.03.2015 tarihinde saat 10:00´ da düzenlenecek
olan "Sağlık Tesislerimizde SUT Uygulamarı" konulu eğitime satınalmadan sorumlu müdür
yardımcısı ve satınalma birim sorumlusunun katılımının sağlanması hususunda;
Gereğini rica ederim.
Dr. M. Yaşar ŞİMŞEK
İdari Hizmetler Başkanı
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://ebys.sanliurfakhb.gov.tr adresinden 4158345f3687fcb84c1795cbf3c2e638 kodu ile erişebilirsiniz.
Tlf : 0 (414) 318 24 85 Faks: 0 (414) 318 24 30 ­ web:www.sanliurfakhb.gov.tr
NOT: Cevabi yazınızda şube kodu ve sayıyı lütfen yazınız.
İrtibat İçin : Osman TOPRAK
E­mail : [email protected]
Download

İlgili Üst Yazı - TC Şanlıurfa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği