BELLETİCİ ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ
1- Göreve başlama saatinde pansiyonda hazır bulunur.
2- Pansiyon binasının tüm birimlerini gezer, varsa problemleri giderir. Gideremeyeceği
problemleri “Belletici Öğretmen Nöbet Defterine” rapor eder göreve başlama saatini yazar
ve imzalar.
3- Zaman çizelgesini uygular.
a)Yemek dağıtımına nezaret eder, öğrencilerin yemekhanede sessiz bir şekilde yemek
yemelerini sağlar.
b) Öğrencilerin etüt sınıflarını ve odalarını denetler, gerekli disiplini sağlar. Öğrencilere
gerekli rehberlik ve uyarıları yapar.
c) Yemek numunesinin alınmasını sağlar. Bu durumu deftere rapor eder.
d) Etüt başlamadan 15 dk. önce öğrenciler etütlerinde toplatılır. Ve yoklamayı yapar, etüt
saatlerinde görevli olduğu etütten ayrılmaz ve gerekli sükuneti sağlar. Gelmeyen
öğrencileri deftere yazar.
e)Etütten sonra öğrencilerin ara yemek/meyve, sebze yemeleri ve çay içmelerini sağlar.
f) Etütten sonra spor salonunda spor müsabakaları olacaksa ve Beden Eğitimi öğretmenleri
görevlendirilmemişse iki belletici öğretmen öğrencilere nezaret eder. Bir belletici
pansiyonda kalır.
g)Yat saatinde öğrenci yatırılır. Öğretmenler de istirahata çekilir.
h)Gece istirahata geçmeden önce gece nöbetçisine talimatları verir.
i)Sabah kalk saatinde öğrenciler uyandırılır. Kahvaltı yapmaları sağlanır, sabah en geç
08.00 da öğrencilerin pansiyonu terki sağlanır.
j)Görevden ayrılmadan önce nöbet defterine rapor yazılır ve defter imzalanır. Ayrılma saati
yazılır ve imzalanır.
4- Hafta sonu zaman çizelgesi uygulanır. Pansiyon sık sık denetlenir.
UYULMASI GEREKEN DİĞER KURALLAR
1- Okul idarecileri pansiyonda bulunmadığında okulun bekçileri dâhil olmak üzere tüm
personel belletici öğretmenlerin emrinde çalışır.
2- Akşam hafta içi pansiyon dış kapısı 18.00 da kapatılır, sabah 06.00 da açılır. Hafta sonu
akşam 18.30 da kapı kapanır, sabah 06.00 da açılır. Uzun günlerde bu zaman yeniden
ayarlanır.
3- Hastalanan öğrenciler doktora götürülür. İhtiyaç halinde aileleri haberdar edilir.
4- Tüm belleticiler eş güdüm içerisinde çalışır.
5- Pansiyona mazeretsiz gelmeyen öğrencilerin, ailelerine etüt saatinde yoklama alır almaz
telefon açıp, haberdar edilir. Durum deftere rapor edilir.
6- Gece lavaboların temiz tutulması sağlanır ve çöpler ilgililere toplatılır.
7- Perşembe günü, hafta sonu evci çıkacakların isim listesi alınır, durum pansiyondan
sorumlu müdür yardımcısına bildirilir.
8- Hafta sonu dışında her akşam belirtilen saatlerde etüt yapılır.
9- Görev günü değişikliği pansiyon müdür yardımcısının onayıyla gerçekleştirilir. Göreve
mazeretsiz gelmeyen öğretmen derse gelmemiş gibi değerlendirilir.
Serkan ASLANTAŞ
Pansiyon Müdür Yrd.
Yakup YILDIZ
Okul Müdürü
Download

BELLETİCİ ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ