ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Ahmet Yekta KAYMAN
2.
Doğum Tarihi: 17.03.1979
3.
Unvanı: Yüksek Mühendis
4.
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
7.
Alan
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Üniversite
İstanbul Teknik Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Yıl
2000
2004
Devam
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
a) Mustafa Çakır, Erhan Bütün, A.Yekta Kayman, "Effects of Genetic Algorithm Parameters on Trajectory
Planning for 6-DOF Industrial Robots", Industrial Robot-An International Journal, Emerald Publ., 33/3
(2006) 205–215, ISSN 0143-991X.
b) Ertan Pekşen, Türker Yas, A. Yekta Kayman, Coşkun Özkan, “Application of particle swarm
optimization on self-potential data”, Journal of Applied Geophysics, 75 (2011) 305–318, ISSN: 09269851
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
a) KAYMAN A. Yekta, AYDIN Gülşen, YILMAZ Didem, ALADAĞ Zerrin, 0-1 Integer Approach for
Multi-Criteria Flow Shop Production System, EURO/INFORMS 2003, İstanbul, Temmuz 2003
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
a) Kumbaracıbaşı Onur, Öztürkcan Meriç, Kayman A.Yekta, "Fiziki Endikatörlerle Kişi Başına
Düzeltilmiş Sosyal Hasıla ve Türkiye'ye İlişkin Bir Değerlendirme", Maltepe Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2005/1, İstanbul, ISSN: 1303-0496
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
a) KAYMAN A. Yekta, BAYNAL Kasım, “Deney Tasarımının Genetik Algoritma İle Fonksiyon
Optimizasyonu Problemi İçin Uygun Parametre Değerlerinin Belirlenmesine Uygulanması”, XXVI.
YA/EM Ulusal Kongresi, Temmuz 2006, Kocaeli
b) Mustafa Çakır, Erhan Bütün, A.Yekta Kayman, “Genetik Algoritma Parametrelerinin Endüstriyel
Robotların Yörünge Planlamasına Etkileri”, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 2-3 Haziran 2005,
İstanbul.
c) AYDIN Gülşen, YILMAZ Didem, KAYMAN A. Yekta, “Bir Aydınlatma Firmasında Darboğaz Yaratan
Makine Problemlerinin Alternatif Çözümlerinin Simülasyonu”, XXIV. YA/EM Ulusal Kongresi,
Haziran 2004, Adana
7.7. Diğer yayınlar
7.8. Uluslararası atıflar
8. Ulusal & Uluslararası Projeler
9.
İdari Görevler
a) Araştırma Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Ocak
2002 – Eylül 2007.
b) Araştırma Görevlisi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü, Mart 2011 – Eylül 2011.
c) Araştırma Görevlisi, Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü, Eylül 2011 – .
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
a) Makine Mühendisleri Odası
Download

Arş.Gör. Ahmet Yekta KAYMAN