Download

Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara sınav (% 40), final sınavı