Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
SAĞLIKTA YENİ UYGULAMALAR
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
A- STUDENT DETAILS (Öğrenci Detay Bilgileri)
Name
Surname
Current address
Dateof birth
Placeofbirth
City :
Gender
() Male
Country:
() Female
Nationality
Occupation
TelHome
Telmobile
E-mail
B- CONTACT PERSON IN EMERGENCY(Acil Durumlarda Bağlantı Kurulacak Kişi)
Name
Surname
Address
Telhome
Telwork
Telmobile
E-mail
Fotograph
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
C-EDUCATION DETAILS
Which department have you been studying?Hangi bölümde eğitim görüyorsunuz?
Have you completed any other courses etc?(Foreign language course,art course etc.)Başka bir kurs
Tamamladınız mı?(Yabancı dil,resim,sanat vb.)
D- FOREIGN LANGUAGE KNOWLEDGE
English
() None
() Elementary()Intermediate
()Advanced
Do you know any other
foreign languages? Please
give details/ level etc.
E- WORK EXPERIENCE
Have you hadany work experience/vocational training before? Please give details.Daha once hiç iş
tecrübeniz/mesleki eğitiminiz oldu mu?Lütfen detay veriniz?
Date
Tarih
Company
Firma
Yourduties
Görev Sorumluluğu
F- EXPERIENCE IN ANOTHER COUNTRY
Have you been abroad before? Please give details (Daha once yurt dışında bulundunuz mu? Lütfen detay
veriniz?
Date
Tarih
Where
Yer
Reason(tourist,exchange student,practica ltraining etc.)
Neden(Turist,Öğrenci değişimi,staj vb.)
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
G-OTHER INFORMATION
Do you have any”dietary requirements?
Herhangi bir diyet ihtiyacınız var
mı?(Vegetarian,do not eat pork
etc)(Vejeteryan,domuz ve domuz ürünleri
yememek gibi)
Are there any health problems or mediciation
we should be aware of? Sağlık
problemleriniz veya dikkat gerektirecek
ilaç durumunuz var mı? (alerji ve hastalık
gibi)
(Suchasalergies,illnesses)
How this affect your life? Is there any activities
you can not perform due to this matter? Bu
hayatınızı nasıl etkiliyor bu durumdan
dolayı yapamayacağınız bir aktivite var
mı?
Your hobies and interest
Hobi ve ilgi alanlarınız
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
H- ABOUT THIS VOCATIONAL TRAINING
In which professional field would you like to do the practical training? (Please give as much information as
you can.Descibe your abilities, your preferences.)
Hangi Profesyonel alanda stajyapmay ıistiyorsunuz?(Lütfen verebildiğiniz kadar çok bilgi
veriniz.Yeteneklerinizi/tercihlerinizi tanımlayınız.)
Please describe what you expect from practica ltraining abroad?
Yurtdışında staj ilgili neler beklediğinizi tanımlayınız?
What are your career plans after the project?
Bu projeden sonraki kariyer planlarınız nelerdir?Ne gibi çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz?
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
What wishes,hopes and fears do you have concerning this project?
Proye katılımınız ile ilgili ne gibi istek,umut ve korkularınızvar?
Why do you think apart from your professional qualification you fit into the project?
Sizin profesyonel özellikleriniz dışında bu projeye neden uygunolduğunuzu düşünüyorsunuz?Bu
projeye neden seçilmen gerektiğini düşünüyorsun?
Signature : ……………………
Date : …………………..
Download

sağlıkta yeni uygulamalar