Nazım Alpman
Demokrasi Polisle Kalkar
İçişleri eski bakanlarından
konuşmamızda şöyle demişti:
Hasan
Fehmi
Güneş
bir
-Demokrasi iç güvenlik ile başlar!
Sonra bunu biraz açmıştı. Örneğin Türkiye’de insan haklarını en
fazla emniyet müdürlüğü mensupları ihlal ediyorlardı. Güneş’e
göre eğer polis birimlerini insan hakları çizgisinde tutabilirseniz,
demokrasi de gelişebilirdi.
Hasan Fehmi Güneş, Türkiye’nin en kritik günlerinde görev
yapmıştı. Maraş Katliamı sonrasında 1978’de istifa eden eski
hava kuvvetleri komutanı general İrfan Özaydınlı’nın yerine
getirilmişti.
18’in üzerine doğru yükseliyor, HDP yüzde 9.5 ile barajın altında
duruyor.
MHP dışında hiç kimsenin memnun olmayacağı bir anket
sonucu çıkıyor.
Herkes oturup kendine bakıyor. Biri hariç! AKP iktidarda
olmanın avantajını kullanıyor:
Gezici Araştırma Şirketi maliye müfettişleri tarafından adeta
basılıyor!
Durun bu seçim sonucu falan değil. Sadece bir kamuoyu
yoklaması… Önümüzde daha Mart, Nisan ve Mayıs ayları var.
Çalışır çabalar bu araştırmanın üzerine çıkabilirsiniz!
Abdi İpekçi’nin katili Mehmet Ali Ağca onun döneminde
yakalanmıştı. Sonra da Güneş’in ifadesiyle:
Ama öyle yapmıyorlar, hemen cezayı kesiyorlar.
-İç güvenlik kuvvetlerinin elinden alınmış ve salınmıştı!..
Neden?
Güneş, Maraş Katliamında izleri olan ABD Büyükelçiliği 1. Katibi
Robert Alexander Peck’i “istenmeyen personel” ilan ettirip sınır
dışına çıkarttırmış bir devlet adamıdır.
Çünkü AKP’nin kaybetmeye tahammülü yok. Bunun bir ihtimal
olarak dahi telaffuz edilmesine izin vermiyorlar.
Bu hafta TBMM’de tarihin en uzun kavgalı oturumları yapılıyor.
Görüşmelerin ekseninde “İç Güvenlik Yasası” var.
Hasan Fehmi Güneş’in tezi bir kez daha kendisini ispatlıyor.
Demokrasiden uzaklaşmanın bütün elemanları bir araya
toplanıyor. Ahlaki olarak insan hakları çizgisine çekilmesi
gereken güvenlik güçlerinin hareket alanları alabildiğine
genişletiliyor.
Üstelik sicili en kötü olan devlet kurumu üzerinden yapılıyor
bütün bunlar. Ama bir de şu var: İktidara bu kadar çok yetki
verirseniz, bir gün o silah size de dönebilir!..
Hukuk dışı biçimde sarayınızdan alınıp anında içeri atılabilirsiniz!
Size yapılanların tümü yasalara göre uygun olabilir…
Unutmayın bunu söyleyen hukukçu bir İçişleri Bakanı:
Kaybetme durumunda başlarına gelecekleri çok iyi biliyorlar.
Çok fazla suç işlediler!
En fazla da en baştaki!
Ona bir şey olursa ne iktidar kalacak ne de AKP!
Tayyip Erdoğan’dan kimse bir İsmet İnönü olmasını bekleyemez.
İsmet Paşa kaybettiği 1950 Genel Seçimleri’nden sonra demişti
ki:
-En büyük yenilgim, en büyük zaferimdir!
Türkiye ilk kez çok partili hayatın ilk olumlu sonuçlarını
yaşamıştı. Muhalefet partisiyle birlikte demokrasi de
kazanmıştı.
Tayyip Erdoğan ve ekibi ise tam tersi yerde duruyorlar:
-AKP’nin seçim kaybetme lüksü(!) bulunmuyor!
-Demokrasi polisle yerleşir veya kalkar!
AKP Kaybedemez!!
Geçen yıl (Mart 2014) ayında yapılan yerel seçim sonuçlarına en
yakın tahmini yapan Gezici Araştırma Şirketi 7
Haziran Genel Seçimleri’ne ilişkin kamuoyu çalışması yaptı.
Gezici Araştırmasına göre AKP yüzde 39’a gerilemiş görünüyor.
CHP yine bildiğimiz yerinde yüzde 28’de duruyor, MHP yüzde
http://www.mgkmedya.com
Pazar, Mart 1, 2015 - Sayfa 1 / 1
Download

Demokrasi Polisle Kalkar