Omurga Girişimleri
Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk
Dr. Osman KIZILKILIÇ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
ENDİKASYONLAR
VERTEBRA
VERTEBROPLASTİ
VERT
AUGMENTASYON
DİSKOPATİ
NUKLEOLİZİS
DEJENERATİF
İNFİLTRASYON
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
VERTEBRAL LEZYONLAR
•
TÜMÖRLER (METASTATİK)
•
OSTEOPOROTİK FRAKTÜRLER
•
TRAVMATİK FRAKTÜRLER
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
ENDİKASYONLAR
STABİLİZASYON
VERTEBROPLASTİ
AĞRI GİDERİLMESİ
VERTEBROPLASTİ
TÜMÖR
DESTRÜKSİYONU
RF ABLASYONU/CRYO
VERTEBROPLASTİ
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
FRAKTÜR
•
Osteoporotik
Vertebroplasti +++
Vertebral Augmentasyon
•
Travmatik
Vertebral Augmentasyon +++
Vertebroplasti
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Vertebroplasti
•
%24.5 yükseklik
restorasyonu
•
Asıl amaç ağrı
giderilmesi
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
ANATOMİK
ATOMICAL
INDICATIONS
ANATOMICAL
INDICATIONS
ENDİKASYONLAR
ANATOMICAL INDICATIONS
- C2 - S2
- VERTEBRAL BODY
- POSTERIEUR ARCH ?
- C2 - S2
BODY
ARCH ? C2-S2 arası
- VERTEBRAL BODY
- POSTERIEUR ARCH ?
Vertebra korpus lezyonları
Posterior eleman lezyonları?
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Vertebroplasti sonrası
BT kontrol
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Osteoporotik Fraktür
•
Vertebroplasti
sonrası ağrıdan
kurtulma oranı %95
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Osteoporoz multipl çökme fraktürü
akut fraktür
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Hemanjiom
•
En sık g vertebral neoplazmdır
•
Otopsilerde sıklığı %10
•
Kadınlarda daha sık, sıklıkla 40’lı yaşlarda g
•
En sıklıkla ASx
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Hemanjiomlarda Tedavi
•
Konservatif tedavi
•
Radyoterapi
•
Embolizasyon
•
Vertebroplasti
•
Cerrahi
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Pre ve post embo
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Metastatik Hastalık
•
Osteolitik metastaz
•
Osteoblastik (sklerotik) metastaz
•
Biyopsi ile tanı ve aynı girişimle VP
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Renal h CA
multipl metastatik lezyonlar
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
TRAVMA-Vertebroplasti
•
Ağrı palyasyonu
•
Kırık hattında iyileşme-kötü
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
52 Y E ADTK
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
erişim trasesi
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Vertebroplasti Kx
•
Hafif
•
•
•
Geçici ağrı artışı, hipotansiyon
Orta şiddette
•
Enfeksiyon
•
Sement ekstravazasyonu (foraminal, epidural, dural)
Ağır
•
Paravertebral sement ekstravazasyonu—pulm emboli,
kardiyak perforasyon, serebral emboli, ex
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
RF Ablasyon
•
Faset veya sakroiliak eklemin
•
Artrit, dejeneratif veya travmatik lezyonlarında
•
Sinir üzerinde termal hasar oluşturularak ağrı
sinyalinin iletimi engellenir
•
Servikal bölgede başarı şansı daha yüksek
•
9-14 ay etkili, sonrasında rejenerasyon
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
RF ABLATION
RF ablasyon
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Vertebral Augmentasyon
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
VERTEBRALAUGMENTATION
AUGMENTATION
VERTEBRAL
Vertebral Augmentasyon
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
DİSKOPATİ
•
Spinal infiltrasyon
•
Disk destrüksiyonu
•
Ozon, diskojel
•
Lazer diskektomi
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Perkütan disk
mesafesine erişim
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
DEJENERATİF OMURGA
•
APOFİZİYAL İNFİLTRASYON
•
TERMOKOAGÜLASYON
•
İNTERSPİNÖZ EXPANDER’LAR
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Epidural Enjeksiyon
•
Disk hernisi
•
Postop epidural granülasyon dokusu-başarısız
cerrahi
•
Faset eklem dejenerasyonu
•
Spinal stenoz, lateral reses stenozu
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
FASET ENJEKSİYONU
•
AĞRININ KANITLANMASI
•
•
Test enjeksiyonu ile ağrı provokasyonu
AĞRININ GİDERİLMESİ
•
Kortikosteroid, lokal anestezik, hyaluronidaz vb
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Kombine epidural
faset enjeksiyonu
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
FDBT rehberliğinde girişim
•
Stereotaksi benzeri erişim
•
Biyopsi
•
Drenaj
•
Enjeksiyon
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
36 Y K hasta
bel ağrısı
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Referans görüntüler
Giriş ve hedef tespiti
Trase çizilmesi
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
GEREKLİLİKLER
•
KLİNİK VE PRATİK EĞİTİM
•
YETERLİ İŞLEM DENEYİMİ
•
SIK KULLANILAN CİHAZLARA ADAPTASYON
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
TEKNİK DONANIM
•
MONO-BİPLANE ANJİOGRAFİ ODASI (3D VEYA
BT YAPABİLME ÖZELLİKLİ)
•
ORTOPEDİ-BEYİN CERRAHİ AMELİYAT
ODASINA BENZER ASEPSİ
•
İYİ DONANIMLI EKİP
•
OPERATÖR, TEKNİSYEN, HEMŞİRE,
ANESTEZİ
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
STANDART UYGULAMALAR
•
ALIŞILMIŞ ENSTRÜMANLAR
•
ALIŞILMIŞ TEKNİK
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
SONUÇ
•
OPTİMUM EĞİTİM
•
YETERLİ TEKNİK DONANIM
•
GÜVENLİ, DÜŞÜK MORBİDİTE İLE GİRİŞİM
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
GELECEK
•
PERKÜTAN TEKNİKLERİN GELİŞİMİ
•
MİNİMAL İNVAZİF
•
DÜŞÜK MORBİDİTE
•
İYİ KLİNİK SONUÇLAR
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Download

endikasyonlar